Sjuksköterska lön

Lön Sjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket sjuksköterska i hela Sverige ligger på 41 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
41 100 kr42 200 kr40 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år33 200 kr33 700 kr33 200 kr
25-34 år38 100 kr40 700 kr37 700 kr
35-44 år41 200 kr41 200 kr41 100 kr
45-54 år43 600 kr44 300 kr43 600 kr
55-64 år44 400 kr45 500 kr44 300 kr
65-66 år45 800 kr..45 800 kr
Alla åldrar41 100 kr42 200 kr40 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista sjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket sjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som sjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en sjuksköterska i månadslön?

 

En grundutbildad sjuksköterska i Sverige har i meddellön 39500 kr enligt lönestatistik från SCB. När man pratar om medellön inom yrkesgruppen sjuksköterskor behöver man dock ha i åtanke att det finns många olika sjuksköterskor med olika typ av specialkompetens.

 

Därför kan man rikta in sig mer på den kompetensen man jobbar inom eller vill utbilda sig till. På allalöner.se har vi samlat lönestatistik både för grundutbildade sjuksköterskor, men också för många olika inriktningar. Dessa kan du läsa mer om längre ner på sidan.

 

Vad har en sjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en grundutbildad sjuksköterska ligger på 37400 kr enligt SCB. Du får medianlönen om du ställer alla sjuksköterskor på rad utefter vad de tjänar och sedan frågar personen i mitten vad denne har för lön. Medianlön kan vara ett bra sätt att filtrera bort höga och låga löner i lönestatistiken. Bilden nedan visar ett exempel på hur man tar fram medianlönen.

medianlön sjuksköterska

 

 

Vad har en sjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en nyexaminerad sjuksköterska ligger enligt senaste statistik mellan 25 000 - 30 000 kr / månad. Ett sätt att få fram bra statistik på ingångslöner för sjuksköterskor på allalöner.se är genom att titta på hur många års erfareneht våra lönereferenser har. De som angett 0-1 års tidigare erfarenhet har förmodligen fått lönen de angett i ingångslön.

 

Viktigt att tänka på är att ingångslön alltid skiljer sig mellan privat och publik sektor. Du kan generellt förvänta dig några tusen kronor mer i ingångslön inom privat sektor. Regionerna betalar generellt sätt sämre. På allalöner.se hoppas vi kunna bidra till en ökad lönetransparens vilket i längden kan leda till högre ingångslöner för sjuksköterskor. Det är ett viktigt, men påfrestande yrke som förtjänar en bra lön.

 

 

 

Ingångslön sjuksköterskor

 

 

 

Vad är genomsnittslönen för en specialistsjuksköterska?

 

Den genomsnittliga månadslönen för en specialistsjuksköterska är 40 900 kr / månad enligt SCB. Detta inkluderar övertid och rörliga tillägg så som OB. Lönen för en specialistsjuksköterska varierar beroende på inriktning. Enligt SCB tjänar sjuksköterskor som jobbar som anestesisjuksköterska bäst. De har en meddellön på 43 100 kr / månad. 

 

Läs mer om lön för anestesisjuksköterskor i vår artikel om yrket:

 

 

 

 


 

 

 

Hur mycket tjänar en sjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

Snabb uträkning

För en snabb men ungefärlig uträkning kan du ta din månadslön innan skatt - 32% av din månadslön. Du gör såhär:

 

35 000 - (35 000 * 0.32) = 

35 000 - 11 200 =

23 800 kr / månad

 

Resultat: 23 800 kr / månad

 

Mer exakt uträkning

För att ta reda på vad du som sjuksköterska tjänar efter skatt kan du använda vår lönekalkylator högre upp på sidan. Det är en lönekalkylator som är baserad på Skatteverkets skattesatser gör Sveriges kommuner. Ange månadslön, välj kommun och ange om du är med i svenska kyrkan. Du får sedan fram en uträknad lön efter skatt också kallad nettolön. I den uträkningen ingår följande:

 

  • Statlig- och kommunal inkomstskatt
  • Begravningsavgift, 
  • Public serviceavgift
  • Grundavdrag 
  • Skattereduktion för arbetsinkomst och förvärvsinkomst.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att det kommer motsvara ungefär det du får ut på ditt bankkonto varje månad.

 

 

 


 

 

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en sjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet kommer i många fall med ålder. Därför kan man titta på lönestatistik per åldersgrupp när man vill se hur lönen för en sjuksköterska påverkas av ålder och erfarenhet. En snabb titt på åldersgrafen längre upp på sidan visar följande:

 

  • En sjuksköterska i åldern 18 - 24 år tjänar i snitt 31 800 kr / månad
  • En sjuksköterska i åldern 25 - 34 år tjänar i snitt 35 500 kr / månad
  • En sjuksköterska i åldern 35 - 44 år tjänar i snitt 39 100 kr / månad
  • En sjuksköterska i åldern 45 - 54 år tjänar i snitt 42 200 kr / månad
  • En sjuksköterska i åldern 55 - 64 år tjänar i snitt 44 200 kr / månad

 

Nedan kan vi se samma data men också fördelad på kön.

sjuksköterska lön per kön och erfarenhet

 

På allalöner.se kan du filtrera lönereferenser på yrke och erfarenhet. Du kan tillexempel titta på yrket sjuksköterska och sedan filtrera på antal år inom yrket och antal år på nuvarande arbetsgivare. I tabellen ser du en snabbvy av varje lönerefens. Men om du klickar på en referens i tabellen kommer du se mer utförlig information. I nedan bild kan vi se att en sjuksköterska i Region Dalarna rapporterat in sin lön och erfarenhet (enligt det rödmarkerade). Hon har 2 års erfarenhet på nuvarande arbetsplats och 3 års erfarenhet totalt. Genom att filtrera våra lönereferenser kan du enkelt hitta löner som matchar din profil och använda dem i en löneförhandling.

 

´Sjuksköterska lön efter erfarenhet

 

 

 


 

 

 

Vad har en sjuksköterska för livslön?

 

Livslönen för en sjuksköterska är enligt vårdförbundet 14.3 miljoner kronor. Det skiljer sig beroende på om du har specialistkompetens och vilken sektor du arbetar i. I grafen nedan kan du se hur livslönen för en sjuksköterska skiljer sig ifrån andra yrken som kräver fördjupad högskolekompetens. Livslönen för specialistsjuksköterska ligger enligt vårdförbundet på 14.9 miljoner kronor.

 

Livslön sjuksköterska

 

Om man istället tittar på hur livslönen för en sjuksköterska skiljer sig mot andra yrken inom vården ser vi att yrkena läkare, tandläkare och psykologer har högre livslön. Efter det kommer barnmorskor och specialistsjuksköterskor. Läkares livslön är enligt vårdförbundet beräknad till 28 miljoner kronor. Det är nästan det dubbla i jämförelse med en grundutbildad sjuksköterska. 

 

Livslön yrken inom vården

 

 

 

 


 

 

 

Hur skiljer sig en sjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Precis som i många andra yrken finns det fortfarande en obalans i lön beroende på kön. En kvinnlig sjuksköterska tjänar i snitt 39 300 kr / månad. En manlig sjuksköterska tjänar 40 300 kr / månad. Detta är meddelönen bland alla grundutbildade sjuksköterskor. Inom vissa specialiseringar ser fördelningen mer jämn ut. Inom gruppen intensivvårdssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor tjänar kvinnor mer än män.  Men totalt sett finns det alltså fortfarande förbättringspotential.

 

 

Lön per kön

Tabellens data är baserad på statistik från SCB

 


 

 

I viken sektor tjänar man bäst som sjuksköterska?

 

Sjuksköterskor tjänar bäst inom privat sektor. Medellönen för en sjuksköterska inom privat sektor är 46 400 kr / månad. Meddellönen för en sjuksköterska inom offentlig sektor är 36 900 / kr. Det är alltså en stor skillnad på lönen beroende på vilken sektor du arbetar inom. Regionerna som ofta har lägst löner är en del av den offentliga sektorn.

 

Lön per sektor sjuksköterskor

Tabellens data är baserad på statistik från SCB

 

I viken region tjänar man bäst som sjuksköterska?

 

Sjuksköterskor tjänar bäst inom privat sektor. Medellönen för en sjuksköterska inom privat sektor är 46 400 kr / månad. Meddellönen för en sjuksköterska inom offentlig sektor är 36 900 / kr. Det är alltså en stor skillnad på lönen beroende på vilken sektor du arbetar inom. Regionerna är en del av den offentliga sektorn. De har lägre löner generellt.

 

Vad jobbar en sjuksköterska med?

 

En sjuksköterska är en viktig medlem i vårdteamet i Sverige. De arbetar med att ge patienter och deras familjer den vård och omsorg som behövs för att främja hälsa och förebygga sjukdom. Sjuksköterskor arbetar inom en rad olika vårdinställningar, inklusive sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, rehabiliteringscenter och hemtjänst.

 

En sjuksköterskas arbete innefattar att bedöma patientens hälsotillstånd, planera och genomföra vårdåtgärder och övervaka patientens tillstånd. De ger också råd och stöd till patienter och deras familjer, och arbetar tillsammans med andra vårdprofessionella för att ge en samordnad vård. Sjuksköterskor har även en viktig roll när det gäller att utbilda patienter och deras familjer om sjukdomar och behandlingsalternativ.

 

Sjuksköterskor har en bred kunskap om människokroppen och sjukdomar, och de är experter på att administrera mediciner och behandlingar. De kan också utföra diagnostiska tester och bedöma resultatet av dessa tester för att hjälpa till att fastställa en diagnos.

 

En stor del av en sjuksköterskas arbete innefattar också att kommunicera med patienter och deras familjer. De ger stöd och råd till patienter och deras familjer om deras hälsa och hjälper dem att hantera sjukdomar och behandlingar. Sjuksköterskor är ofta en viktig länk mellan patienter och läkare, och de hjälper till att förmedla information mellan dessa två parter.

 

Sjuksköterskor spelar en viktig roll i att främja hälsa och förebygga sjukdom. De kan hjälpa till att utveckla och genomföra program för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, såsom vaccinationer, hälsoundersökningar och rådgivning om livsstilsförändringar.

 

Sammanfattningsvis arbetar sjuksköterskor i Sverige med att ge vård och omsorg till patienter och deras familjer. De bedömer, planerar och genomför vårdåtgärder, övervakar patientens tillstånd och ger råd och stöd till patienter och deras familjer. Sjuksköterskor spelar också en viktig roll i att främja hälsa och förebygga sjukdom.