Akutsjuksköterska lön

Lön Akutsjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket akutsjuksköterska i hela Sverige ligger på 42 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år37 600 kr40 100 kr37 300 kr
35-44 år40 700 kr42 600 kr40 300 kr
45-54 år42 900 kr45 500 kr42 700 kr
55-64 år44 000 kr44 900 kr43 900 kr
65-66 år44 900 kr..44 900 kr
Alla åldrar42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista akutsjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket akutsjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som akutsjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en akutsjuksköterska i månadslön?

 

Månadslönen för en akutsjuksköterska varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och geografiskt läge. Enligt de värden som anges är den genomsnittliga månadslönen för en akutsjuksköterska 40 900 kr. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och det finns individer som både tjänar mer och mindre än detta belopp. Lönen kan även påverkas av eventuella tillägg och övertid.

 

Vad har en akutsjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en akutsjuksköterska är 40 000 kr. Medianlönen är det belopp där hälften av akutsjuksköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Detta värde ger en bättre bild av den typiska lönen för yrket, eftersom det inte påverkas av extremt höga eller låga löner i samma utsträckning som genomsnittslönen.

 

Vad har en akutsjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en akutsjuksköterska är den lön som en person utan tidigare erfarenhet inom yrket kan förvänta sig att få när de börjar arbeta. Enligt de angivna värdena ligger den lägsta lönen för en akutsjuksköterska på 34 400 kr. Detta värde motsvarar den lägsta lönen för de 10 % som tjänar minst inom yrket. Därmed kan man anta att ingångslönen för en akutsjuksköterska ligger runt detta belopp.

 

Vad är genomsnittslönen för en akutsjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en akutsjuksköterska är 40 900 kr. Detta värde baseras på samtliga löner inom yrket och ger en uppfattning om vad en akutsjuksköterska kan förvänta sig att tjäna. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och det finns individer som tjänar både mer och mindre än detta belopp.

 

Hur mycket tjänar en akutsjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

En akutsjuksköterskas nettolön, det vill säga lönen efter skatt, beror på vilken kommun personen bor i och hur mycket den totala inkomsten är. Om man utgår från en genomsnittlig månadslön på 40 900 kr, kan en akutsjuksköterska förvänta sig att tjäna ungefär 28 000 - 30 000 kr efter skatt. Det exakta beloppet varierar beroende på skattesats och eventuella avdrag.

 

Vad är timlönen för en akutsjuksköterska?

 

Timlönen för en akutsjuksköterska kan variera beroende på arbetsplats, erfarenhet och arbetstid. För att uppskatta timlönen kan man ta månadslönen och dela den med antalet arbetstimmar per månad. Om vi utgår från en genomsnittslön på 40 900 kr och antar att en akutsjuksköterska arbetar 40 timmar i veckan, blir timlönen ungefär 235 kr. Detta är dock en uppskattning och timlönen kan variera för olika individer och arbetsplatser.