Intensivvårdssjuksköterska lön

Lön Intensivvårdssjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket intensivvårdssjuksköterska i hela Sverige ligger på 46 800 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
46 800 kr47 000 kr46 800 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år40 500 kr40 600 kr40 500 kr
35-44 år44 900 kr46 100 kr44 600 kr
45-54 år48 300 kr49 500 kr48 100 kr
55-64 år50 200 kr51 300 kr50 100 kr
65-66 år52 100 kr..52 000 kr
Alla åldrar46 800 kr47 000 kr46 800 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista intensivvårdssjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket intensivvårdssjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som intensivvårdssjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en intensivvårdssjuksköterska i månadslön?

 

En intensivvårdssjuksköterskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en intensivvårdssjuksköterska på 44 600 kronor per månad. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan variera både uppåt och nedåt beroende på olika faktorer.

 

Vad har en intensivvårdssjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en intensivvårdssjuksköterska ligger på 43 900 kronor per månad enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det värde där hälften av intensivvårdssjuksköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det kan ge en bättre bild av den typiska lönen för yrkesgruppen än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en intensivvårdssjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en intensivvårdssjuksköterska varierar beroende på arbetsplats, region och individuella förhandlingar. Enligt SCB:s lönestatistik ligger lönen för de 10% lägst avlönade intensivvårdssjuksköterskorna på 36 600 kronor per månad. Det kan ge en fingervisning om vad en nyutexaminerad intensivvårdssjuksköterska kan förvänta sig i ingångslön, men det är viktigt att komma ihåg att lönen kan variera och att enskilda förhandlingar påverkar lönenivån.

 

Vad är genomsnittslönen för en intensivvårdssjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en intensivvårdssjuksköterska ligger på 44 600 kronor per månad enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det innebär att om man summerar alla intensivvårdssjuksköterskors löner och delar summan med antalet intensivvårdssjuksköterskor får man detta värde. Genomsnittslönen ger en bild av den övergripande lönenivån för yrkesgruppen, men det är viktigt att komma ihåg att enskilda löner kan variera både uppåt och nedåt beroende på erfarenhet, arbetsplats och region.

 

Hur mycket tjänar en intensivvårdssjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

En intensivvårdssjuksköterskas nettolön varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en intensivvårdssjuksköterska på 43 900 kronor i månaden. Nettolönen påverkas av skatten som dras från bruttolönen, och skatten varierar beroende på vilken kommun man bor i och vilka avdrag man gör. Generellt sett kan man räkna med att behålla ungefär 70-75% av sin bruttolön efter skatt. Om vi utgår från medianlönen på 43 900 kronor och antar att man behåller 75% av denna, får vi en nettolön på cirka 32 925 kronor i månaden.

 

Vad är timlönen för en intensivvårdssjuksköterska?

 

Timlönen för en intensivvårdssjuksköterska beror på flera faktorer, såsom erfarenhet, arbetsplats och region. Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik och medianlönen på 43 900 kronor i månaden, kan vi göra en uppskattning av timlönen. Om vi antar att en intensivvårdssjuksköterska arbetar 40 timmar per vecka och att det i genomsnitt är 4,33 veckor i en månad, får vi en total arbetstid på 173,2 timmar per månad. Om vi delar medianlönen på 43 900 kronor med 173,2 timmar, får vi en uppskattad timlön på cirka 253 kronor. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera beroende på de faktorer som nämnts tidigare.

 

Hur är det att jobba som intensivvårdssjuksköterska inom bemanning?

 

Att jobba som intensivvårdssjuksköterska inom bemanning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag som hyr ut sjuksköterskor till olika vårdinrättningar, såsom sjukhus och vårdcentraler. Detta kan innebära att man får arbeta på flera olika arbetsplatser och inom olika arbetsgrupper, vilket kan vara både utmanande och utvecklande. Här följer några aspekter av att jobba som intensivvårdssjuksköterska inom bemanning:

 

 • Variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljö: Beroende på vilka uppdrag man får kan arbetsuppgifterna och arbetsmiljön variera, vilket kan ge möjlighet att utvecklas inom olika områden och lära sig nya arbetsmetoder.
 • Flexibilitet: Att jobba inom bemanning innebär ofta en större flexibilitet gällande arbetstider och schema. Man kan i viss mån själv påverka när och var man arbetar, vilket kan vara fördelaktigt för vissa personer.
 • Lön: Lönen för bemanningsanställda sjuksköterskor kan vara högre än för dem som är fast anställda inom landstinget eller regionen. Detta kan dock variera beroende på bemanningsföretag och enskilda avtal.
 • Trygghet och anställningsvillkor: Anställningsvillkoren för bemanningsanställda sjuksköterskor kan skilja sig från de som gäller för fast anställda inom landstinget eller regionen. Det är viktigt att noggrant undersöka vilka villkor som gäller för sin anställning inom bemanning och hur det påverkar ens trygghet i arbetslivet.
 • Social sammanhållning: Eftersom man som bemanningsanställd ofta byter arbetsplats och arbetsgrupp kan det vara svårare att skapa långvariga relationer med kollegor. Detta kan vara en utmaning för vissa, medan andra uppskattar möjligheten att träffa nya människor och arbeta i olika team.

 

Att jobba som intensivvårdssjuksköterska inom bemanning kan alltså innebära en större variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljö, samt en större flexibilitet i arbetstider och schema. Det kan dock också innebära en annan typ av trygghet och anställningsvillkor än för fast anställda inom landstinget eller regionen. Det är viktigt att överväga vad som är viktigt för en själv och vad man prioriterar i sitt yrkesliv.

Hur är det att jobba som intensivvårdssjuksköterska fast som konsult?

 

Att arbeta som intensivvårdssjuksköterska som konsult innebär att man inte är anställd direkt av en arbetsgivare, utan istället arbetar genom ett bemanningsföretag eller som egen företagare. Detta kan innebära en större frihet och flexibilitet i arbetslivet, då man ofta har möjlighet att själv välja vilka uppdrag man vill ta och hur mycket man vill arbeta.

 

Som konsult kan man även få möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och inom olika specialområden, vilket kan vara både utvecklande och omväxlande. Däremot kan det också innebära en större osäkerhet gällande arbetsbelastning och inkomst, då man inte har samma trygghet som en fast anställd. Det kan också vara viktigt att ha goda kunskaper om skatter, moms och försäkringar när man arbetar som konsult, eftersom man ansvarar för dessa själv.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en intensivvårdssjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet och kompetens påverkar lönen för en intensivvårdssjuksköterska i viss mån. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en intensivvårdssjuksköterska på 43900 kronor per månad. De som befinner sig inom det lägsta 10-percentilet, vilket ofta innebär att de är nyutexaminerade eller har mindre erfarenhet, har en lön på cirka 36600 kronor per månad. De som befinner sig inom det högsta 90-percentilet, vilket ofta innebär att de har lång erfarenhet och hög kompetens, har en lön på cirka 53000 kronor per månad.

 

Det är viktigt att påpeka att lönen även kan påverkas av andra faktorer, såsom arbetsgivare, geografisk placering och arbetsuppgifter. Men generellt sett kan man säga att erfarenhet och kompetens har en viss påverkan på en intensivvårdssjuksköterskas lön.

 

Vad har en intensivvårdssjuksköterska för livslön?

 

En intensivvårdssjuksköterskas livslön är svår att ange exakt, då det beror på flera faktorer, såsom lönens utveckling över tid, antalet arbetade år och individens egna karriärval. Livslönen kan dock uppskattas genom att utgå från genomsnittliga löner och antalet år i arbetslivet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en intensivvårdssjuksköterska på 43900 kronor per månad.

 

Om vi antar att en intensivvårdssjuksköterska arbetar i 40 år och har en genomsnittlig löneökning på 1,5% per år, så skulle den totala livslönen bli cirka 24 000 000 kronor (utan att justera för inflation). Detta är dock en grov uppskattning och det är viktigt att påpeka att den faktiska livslönen kan variera mycket beroende på individens karriärval, löneutveckling och antalet arbetade år.

 

Hur kan man löneförhandla som intensivvårdssjuksköterska?

 

För att lyckas med en löneförhandling som intensivvårdssjuksköterska är det viktigt att vara väl förberedd och ha goda argument för varför en högre lön är motiverad. Här är några tips på hur du kan gå tillväga:

 

 • Undersök marknadslönen: För att ha en realistisk bild av vad du kan förvänta dig i lön som intensivvårdssjuksköterska, bör du undersöka lönestatistik och lönenivåer för yrkesgruppen. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medellönen för intensivvårdssjuksköterskor på 44 600 kr, med en medianlön på 43 900 kr.
 • Lista dina meriter: Skriv ner alla dina erfarenheter, utbildningar och kompetenser som är relevanta för yrket som intensivvårdssjuksköterska. Det kan vara allt från vidareutbildningar och certifieringar till arbetslivserfarenhet och särskilda projekt du har deltagit i.
 • Argumentera för ditt värde: Förklara för din arbetsgivare hur dina meriter och kompetenser bidrar till verksamheten och varför du är värd en högre lön. Det kan vara bra att ha konkreta exempel på hur du har gjort skillnad på arbetsplatsen, till exempel genom att minska stressen för kollegor eller förbättra patientvården.
 • Förbered dig på motargument: Arbetsgivaren kan ha invändningar mot att höja din lön, till exempel att det inte finns tillräckligt med budget eller att lönen redan är i linje med marknaden. Var beredd på att bemöta dessa argument med motargument som visar att du är värd en högre lön.
 • Var öppen för förhandling: Löneförhandling handlar om att hitta en kompromiss som både du och arbetsgivaren är nöjda med. Var beredd på att förhandla och eventuellt sänka dina lönekrav något om det behövs för att komma överens.

Hur skiljer sig en intensivvårdssjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Det är svårt att ge en exakt siffra på löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga intensivvårdssjuksköterskor, då detta kan variera mellan olika arbetsplatser och regioner. Generellt sett finns det dock en löneskillnad mellan män och kvinnor i Sverige, där kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män. Detta gäller även inom vårdsektorn och för yrkesgruppen intensivvårdssjuksköterskor.

 

För att bidra till en mer jämställd lönesättning är det viktigt att både arbetsgivare och anställda är medvetna om eventuella löneskillnader och arbetar aktivt för att motverka dem. Det kan bland annat handla om att säkerställa att lönesättningen är transparent och baseras på objektiva kriterier, samt att erbjuda möjligheter för löneförhandling och kompetensutveckling för både manliga och kvinnliga anställda.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som intensivvårdssjuksköterska?

 

Lönen för en intensivvårdssjuksköterska kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att lönenivåerna är högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor. Det beror bland annat på att privata arbetsgivare ofta har större möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga löner för att attrahera och behålla kompetent personal. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen inte är den enda faktorn som påverkar en anställnings attraktivitet, utan även faktorer som arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och förmåner spelar in.

 

För att få en bild av vilken sektor som erbjuder bäst lön som intensivvårdssjuksköterska kan det vara klokt att undersöka lönestatistik och annonserade löner i platsannonser, samt att prata med kollegor och bekanta som arbetar inom olika sektorer. Det kan också vara en bra idé att vara öppen för att byta sektor under sin karriär för att maximera sin inkomst och erfarenhet.

 

I vilken region tjänar man bäst som intensivvårdssjuksköterska?

 

Lönen för en intensivvårdssjuksköterska varierar mellan olika regioner i Sverige. Generellt sett kan lönen vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där kostnaderna för boende och levnadsstandard också är högre. Det är dock viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som påverkar lönen, såsom erfarenhetsnivå, arbetsgivare och anställningsform. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för intensivvårdssjuksköterskor 43 900 kronor, medan en intensivvårdssjuksköterska i 90:e lönepercentilen tjänar 53 000 kronor. För att få en mer exakt bild av lönen i olika regioner rekommenderas det att konsultera aktuell lönestatistik för respektive region.

 

Vad jobbar en intensivvårdssjuksköterska med?

 

En intensivvårdssjuksköterska arbetar med att ge avancerad sjukvård och övervakning till patienter som är i kritiska tillstånd eller har behov av intensivvård. Detta innebär att intensivvårdssjuksköterskor ofta arbetar med patienter som har livshotande sjukdomar, skador eller komplikationer efter operationer. Arbetsuppgifterna för en intensivvårdssjuksköterska innefattar bland annat att:

 

 • Övervaka patientens vitala funktioner, såsom andning, blodtryck och hjärtfrekvens
 • Administrera mediciner och behandlingar enligt ordination och protokoll
 • Utföra medicinska procedurer, såsom intubation, venkateterisering och central venkateterisering
 • Samverka med läkare och andra vårdprofessioner för att ge optimal vård till patienten
 • Kommunicera med patientens anhöriga och informera dem om patientens tillstånd och vårdplan
 • Dokumentera och rapportera patientens vård och behandling i medicinska journaler

 

Intensivvårdssjuksköterskor arbetar oftast på intensivvårdsavdelningar (IVA) på sjukhus, men kan också hittas på andra avancerade vårdavdelningar, ambulanssjukvård och inom flygande intensivvårdstransporter.

 

Hur blir man intensivvårdssjuksköterska?

 

För att bli intensivvårdssjuksköterska krävs det en sjuksköterskeexamen samt en specialistutbildning inom intensivvård. Här följer en steg-för-steg-guide för att bli intensivvårdssjuksköterska:

 

 1. Skaffa en sjuksköterskeexamen: För att bli sjuksköterska måste du först genomgå en treårig sjuksköterskeutbildning på högskolenivå. Efter att ha avslutat utbildningen och uppfyllt kraven för legitimation kan du ansöka om sjuksköterskelegitimation hos Socialstyrelsen.
 2. Få arbetslivserfarenhet: Innan du kan påbörja en specialistutbildning inom intensivvård rekommenderas det att du skaffar dig arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, helst inom akutsjukvård eller annan form av avancerad sjukvård. Detta för att förbereda dig för de komplexa arbetsuppgifterna inom intensivvården.
 3. Genomgå specialistutbildning: För att bli intensivvårdssjuksköterska måste du sedan genomgå en specialistutbildning inom intensivvård. Denna utbildning är på avancerad nivå och varar oftast mellan 1-2 år beroende på utbildningsanordnare. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment och fokuserar på avancerad omvårdnad, medicinska behandlingar och övervakning av kritiskt sjuka patienter.
 4. Ansök om specialistlegitimation: Efter att ha avslutat specialistutbildningen och uppfyllt kraven för legitimation kan du ansöka om specialistlegitimation som intensivvårdssjuksköterska hos Socialstyrelsen.

 

Efter att ha erhållit specialistlegitimation som intensivvårdssjuksköterska kan du söka anställning inom intensivvården och börja arbeta med att ge avancerad sjukvård till kritiskt sjuka patienter. Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig inom forskning, ledarskap eller andra specialistområden för att ytterligare utveckla sin kompetens som intensivvårdssjuksköterska.