Onkologisjuksköterska lön

Lön Onkologisjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket onkologisjuksköterska i hela Sverige ligger på 42 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år37 600 kr40 100 kr37 300 kr
35-44 år40 700 kr42 600 kr40 300 kr
45-54 år42 900 kr45 500 kr42 700 kr
55-64 år44 000 kr44 900 kr43 900 kr
65-66 år44 900 kr..44 900 kr
Alla åldrar42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista onkologisjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket onkologisjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som onkologisjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en onkologisjuksköterska i månadslön?

 

En onkologisjuksköterskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsgivare och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en onkologisjuksköterska på 40 900 kronor. Det är viktigt att notera att denna siffra är ett genomsnitt och att lönen kan variera både uppåt och nedåt för enskilda individer.

 

Vad har en onkologisjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en onkologisjuksköterska ligger på 40 000 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av onkologisjuksköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det innebär att medianlönen ger en mer representativ bild av den typiska lönenivån för yrkesgruppen jämfört med genomsnittslönen, som kan påverkas av extremvärden.

 

Vad har en onkologisjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en onkologisjuksköterska kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuella faktorer som utbildning och tidigare erfarenheter. Enligt SCB:s lönestatistik ligger 10 % av onkologisjuksköterskorna under 34 400 kronor i månadslön, vilket kan ses som en ungefärlig nivå för ingångslönen i yrket. Det är dock viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra, och att enskilda arbetsgivare kan erbjuda både högre och lägre ingångslöner.

 

Vad är genomsnittslönen för en onkologisjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en onkologisjuksköterska ligger på 40 900 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt, vilket innebär att enskilda onkologisjuksköterskors löner kan variera både uppåt och nedåt beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och region. Genomsnittslönen ger en bild av den generella lönenivån för yrkesgruppen, men individuella löner kan avvika från detta värde.

 

Hur mycket tjänar en onkologisjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

En onkologisjuksköterskas nettolön varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografiskt läge. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en onkologisjuksköterska på 40 000 kronor i månaden. Efter skatt, som varierar beroende på kommun och andra faktorer, kan nettolönen förväntas ligga någonstans mellan 25 000 och 30 000 kronor per månad. Det är dock viktigt att notera att detta är en generell uppskattning och att individuella löner kan variera.

 

Vad är timlönen för en onkologisjuksköterska?

 

Timlönen för en onkologisjuksköterska kan variera beroende på arbetsplats, erfarenhet och geografiskt läge. Om vi utgår från medianlönen på 40 000 kronor per månad och antar att en onkologisjuksköterska arbetar 40 timmar per vecka, blir den genomsnittliga timlönen cirka 230 kronor. Det är dock viktigt att notera att detta är en generell uppskattning och att individuella löner kan variera. Vid beräkning av timlön kan även eventuella OB-tillägg, semesterersättning och liknande behöva beaktas, vilket kan påverka den faktiska timlönen.

 

Hur är det att jobba som onkologisjuksköterska inom bemanning?

 

Att arbeta som onkologisjuksköterska inom bemanning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika sjukhus och kliniker som behöver förstärkning inom onkologi. Detta kan innebära både kortare och längre uppdrag på olika arbetsplatser. Att arbeta som onkologisjuksköterska inom bemanning kan ha både för- och nackdelar:

 

 • Fördelar:
  • Variation i arbetsmiljö och arbetsuppgifter, vilket kan ge en bredare erfarenhet och kompetens.
  • Möjlighet att prova på att arbeta på olika arbetsplatser och i olika städer utan att behöva byta anställning.
  • Flexibilitet i arbetstider och möjlighet att styra över sin egen arbetstid i större utsträckning än vid en fast anställning.
  • Ibland högre lön och förmåner än vid en fast anställning, beroende på avtal och bemanningsföretagets policy.
 • Nackdelar:
  • Ovisshet kring framtida uppdrag och inkomst, då bemanningsföretagets behov kan variera över tid.
  • Att behöva anpassa sig till nya arbetsplatser och kollegor ofta, vilket kan vara både utmanande och stressande.
  • Svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och patienter, då man oftast arbetar på en arbetsplats under en begränsad tid.
  • Eventuellt mindre inflytande över arbetsmiljö och arbetsvillkor, då man är anställd av bemanningsföretaget och inte den arbetsplats man arbetar på.

Det är viktigt att noggrant överväga både för- och nackdelar innan man bestämmer sig för att arbeta som onkologisjuksköterska inom bemanning. För vissa kan det vara ett utmärkt sätt att få variation och erfarenhet, medan andra kanske föredrar en mer stabil och långsiktig anställning.

 

Att jobba som onkologisjuksköterska fast som konsult

 

Att arbeta som onkologisjuksköterska på konsultbasis innebär att man inte är anställd hos en specifik arbetsgivare, utan istället arbetar för ett bemanningsföretag eller driver eget företag. Som konsult kan man få uppdrag på olika vårdavdelningar, kliniker eller sjukhus där onkologisk vård bedrivs. Det kan innebära att man har mer varierande arbetsuppgifter och arbetssituationer än en fast anställd onkologisjuksköterska. Det kan också ge möjlighet till att arbeta på olika orter och lära sig av olika arbetsmetoder och organisationer.

 

För många kan det vara stimulerande att arbeta som konsult, eftersom det ger en större frihet och flexibilitet i arbetslivet. Man kan i viss mån välja när och var man vill arbeta, samt hur mycket man vill jobba. Dock kan det också innebära en större osäkerhet när det gäller arbetsbelastning och inkomst, eftersom man inte har en fast anställning och därmed inte en garanterad lön varje månad. Det krävs också att man är självgående, ansvarsfull och bra på att anpassa sig till nya arbetsmiljöer och kollegor, då man ofta byter arbetsplats och samarbetspartners.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en onkologisjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet har en betydande inverkan på en onkologisjuksköterskas lön. En nyutexaminerad onkologisjuksköterska kan förvänta sig en lägre ingångslön, medan en mer erfaren onkologisjuksköterska med flera års arbetslivserfarenhet och eventuellt vidareutbildningar inom området kan förvänta sig en högre lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en onkologisjuksköterska på 40 000 kronor per månad. De 10% med lägst lön tjänar omkring 34 400 kronor, medan de 10% med högst lön tjänar upp till 48 300 kronor per månad.

 

Lönen för en onkologisjuksköterska kan påverkas av flera faktorer utöver erfarenhet, såsom arbetsgivarens storlek och ekonomiska resurser, arbetsplatsens geografiska läge, ansvarsområden och specialistkompetenser. Det är viktigt att komma ihåg att lönen förhandlas individuellt och kan variera mellan olika arbetsgivare och anställningsformer. Som konsult kan man ibland förhandla sig till en högre lön, men det kan också innebära en större osäkerhet i arbetssituationen jämfört med en fast anställning.

 

Vad har en onkologisjuksköterska för livslön?

 

En onkologisjuksköterskas livslön är svår att ge ett exakt svar på, eftersom den beror på flera faktorer såsom ålder vid anställning, antal arbetade år, löneutveckling och eventuella perioder av arbetslöshet eller tjänstledighet. Om vi utgår från SCB:s lönestatistik, där medianlönen för en onkologisjuksköterska ligger på 40 000 kronor per månad, kan vi göra en grov uppskattning av livslönen.

 

Om en onkologisjuksköterska börjar arbeta vid 25 års ålder, arbetar heltid fram till 65 års ålder (40 år) och har en genomsnittlig löneökning på 2% per år (för att kompensera för inflation och löneutveckling), skulle livslönen uppgå till cirka 23 600 000 kronor (utan att ta hänsyn till skatt och pensionsavsättningar). Det är dock viktigt att påpeka att denna siffra är en förenklad uppskattning och att den faktiska livslönen för en onkologisjuksköterska kan variera beroende på individuella omständigheter och arbetsmarknadens utveckling.

 

Hur kan man löneförhandla som onkologisjuksköterska?

 

Löneförhandling är en viktig process för att säkerställa att du som onkologisjuksköterska får en lön som motsvarar din kompetens, erfarenhet och arbetsinsats. Här är några tips för att förbereda och genomföra en löneförhandling som onkologisjuksköterska:

 

 1. Skaffa dig kunskap om löneläget: Jämför din nuvarande lön med den genomsnittliga lönen för onkologisjuksköterskor, som ligger på 40 900 kr per månad. Det är viktigt att veta var du ligger i förhållande till lönestatistiken för att kunna argumentera för en högre lön.
 2. Lista dina meriter och prestationer: Skriv ner dina arbetsuppgifter, ansvarsområden och eventuella specialkompetenser. Om du har bidragit till förbättringar inom verksamheten, genomfört utbildningar eller har andra meriter som gör dig värdefull, är det viktigt att lyfta fram det under löneförhandlingen.
 3. Förbered dina argument: Tänk igenom vilka argument du vill använda för att motivera en löneökning. Fokusera på dina prestationer, ansvar och kompetens, snarare än personliga skäl som kostnader för boende eller familjesituation.
 4. Var tydlig med dina förväntningar: Innan du går in i löneförhandlingen, bestäm vilken löneökning du tycker är rimlig och var beredd att förhandla kring den siffran. Ha gärna en lägsta nivå i åtanke som du inte vill gå under.
 5. Var professionell och konstruktiv: Under själva löneförhandlingen är det viktigt att vara lugn, saklig och respektfull. Lyssna på arbetsgivarens argument och försök att hitta en gemensam grund för att komma överens om en lämplig löneökning.

Hur skiljer sig en onkologisjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s senaste lönestatistik finns det inga detaljerade uppgifter om löneskillnader mellan män och kvinnor specifikt för yrket onkologisjuksköterska. Dock kan man konstatera att lönegapet mellan män och kvinnor generellt inom sjuksköterskeyrket har minskat över tid och att skillnaderna i löner oftast beror på faktorer som erfarenhet, ansvarsområden och arbetsgivare. Som onkologisjuksköterska bör du vara medveten om lönenivåerna inom yrket och kämpa för en rättvis lön oavsett kön. Det är viktigt att vara påläst och förberedd inför löneförhandlingar för att säkerställa att du får en lön som motsvarar din kompetens och erfarenhet.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som onkologisjuksköterska?

 

Lönen för en onkologisjuksköterska kan variera beroende på vilken sektor man är anställd inom. Generellt sett kan man säga att lönenivåerna ofta är högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Det beror bland annat på att privata företag och kliniker ofta har större möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga löner för att locka och behålla kompetent personal. Dock kan det finnas undantag, och lönen kan även variera mellan olika arbetsgivare inom samma sektor.

 

För att få den bästa möjliga lönen som onkologisjuksköterska är det viktigt att vara aktiv i löneförhandlingar och att jämföra lönenivåer mellan olika arbetsgivare och sektorer. Det kan också vara värt att överväga andra förmåner och arbetsvillkor, som exempelvis fortbildningsmöjligheter, pensionsavtal och arbetsmiljö, när man väljer arbetsgivare och yrkesväg inom onkologisjuksköterskeyrket.

 

I vilken region tjänar man bäst som onkologisjuksköterska?

 

Löner för onkologisjuksköterskor kan variera mellan olika regioner och arbetsplatser i Sverige. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en onkologisjuksköterska på 40 000 kr per månad. Det är dock viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer såsom erfarenhet, utbildning och ansvarsområden. Generellt sett kan det vara så att lönerna är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där levnadskostnaderna också är högre. Det kan dock vara svårt att ge ett exakt svar på vilken region som erbjuder den bästa lönen för onkologisjuksköterskor utan att ta hänsyn till individuella faktorer och arbetsvillkor. Det är därför rekommenderat att undersöka löneläget för onkologisjuksköterskor i den region där man är intresserad av att arbeta.

 

Vad jobbar en onkologisjuksköterska med?

 

En onkologisjuksköterska är en specialistsjuksköterska som arbetar med patienter som lider av cancer. Onkologisjuksköterskans arbetsuppgifter kan variera beroende på arbetsplats och arbetsområde, men generellt sett innefattar de följande:

 

 • Planering, genomförande och uppföljning av patientens cancerbehandling, såsom cytostatika, strålning och immunoterapi
 • Bedömning av patientens fysiska och psykiska hälsa samt anpassning av vårdplanen efter patientens behov
 • Information och stöd till patienter och deras anhöriga om sjukdomen, behandlingar och eventuella biverkningar
 • Samordning av vårdinsatser mellan olika vårdgivare och professioner, såsom läkare, fysioterapeuter, psykologer och socionomer
 • Dokumentation och rapportering av patientens vård och behandling
 • Delta i utbildning och forskning inom onkologisk omvårdnad

 

Hur blir man onkologisjuksköterska?

 

För att bli onkologisjuksköterska krävs det att man först utbildar sig till sjuksköterska och därefter genomgår en specialistsjuksköterskeutbildning inom onkologisk omvårdnad. Utbildningsvägen ser ut som följer:

 

 1. Grundutbildning till sjuksköterska: En sjuksköterskeexamen erhålls efter att ha genomgått en högskoleutbildning som omfattar 180 högskolepoäng (motsvarande 3 år). Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment och ger en grundläggande kompetens inom omvårdnad, medicin och folkhälsa.
 2. Legitimation som sjuksköterska: Efter att ha avslutat sjuksköterskeutbildningen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationen är ett bevis på att man har den kompetens som krävs för att arbeta som sjuksköterska i Sverige.
 3. Arbetserfarenhet som sjuksköterska: Innan man kan påbörja en specialistsjuksköterskeutbildning inom onkologisk omvårdnad rekommenderas det att man skaffar sig några års erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska, gärna inom onkologi eller annan relaterad verksamhet.
 4. Specialistsjuksköterskeutbildning inom onkologisk omvårdnad: Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng (motsvarande 1 år) och ger fördjupad kunskap och kompetens inom onkologi, cancervård och omvårdnad av cancerpatienter. Efter avslutad utbildning erhålls en specialistsjuksköterskeexamen inom onkologisk omvårdnad.

 

Efter att ha genomgått denna utbildningsväg är man kvalificerad att arbeta som onkologisjuksköterska inom sjukvården, både på sjukhus och inom öppenvård.