Distriktssköterska lön

Lön Distriktssköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket distriktssköterska i hela Sverige ligger på 42 500 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
42 500 kr43 800 kr42 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år38 600 kr..38 500 kr
35-44 år41 200 kr..40 800 kr
45-54 år42 700 kr..42 700 kr
55-64 år43 700 kr..43 700 kr
65-66 år45 900 kr..45 900 kr
Alla åldrar42 500 kr43 800 kr42 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista distriktssköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket distriktssköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som distriktssköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en Distriktssköterska i månadslön?

 

Månadslönen för en distriktssköterska varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, medellönen ligger på 41 000 SEK per månad.

 

Vad har en Distriktssköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en distriktssköterska liggerpå 40 400 SEK per månad.

 

Vad har en Distriktssköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en nyutexaminerad distriktssköterska ligger vanligtvis mellan 34 000 och 36 000 SEK per månad.

 

Vad är genomsnittslönen för en Distriktssköterska?

 

Genomsnittslönen för en distriktssköterska är 41 000 kr per månad.

 

Hur mycket tjänar en Distriktssköterska efter skatt (nettolön)?

 

En distriktssköterskas nettolön efter skatt varierar beroende på faktorer som lön, skattesats och individuella avdrag. Ett exempel: Om en distriktssköterska tjänar 37 000 SEK i månaden, kan nettolönen efter skatt ligga runt 26 000 - 28 000 SEK per månad, beroende på dessa faktorer.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Distriktssköterskas lön?

 

Erfarenhet påverkar en distriktssköterskas lön i viss mån. Med ökad erfarenhet och specialistkompetenser kan lönen stiga över tid. Det är dock viktigt att notera att löneökningar även påverkas av faktorer som arbetsgivare, arbetsplats och region.

 

Vad har en Distriktssköterska för livslön?

 

Livslönen för en distriktssköterska är svår att uppskatta eftersom den beror på individuella faktorer såsom löneutveckling, karriärval och arbetslivslängd. Men om man antar att en distriktssköterska arbetar i 40 år med en genomsnittlig månadslön på 37 000 SEK, skulle livslönen uppgå till cirka 17,8 miljoner SEK före skatt.

 

Hur skiljer sig en Distriktssköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

I Sverige arbetar man aktivt för att minska löneskillnader mellan män och kvinnor. Det kan dock finnas viss variation i löner mellan könen inom yrket som distriktssköterska. Dessa skillnader kan bero på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare, arbetsplats och region.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Distriktssköterska?

 

Lönen för en distriktssköterska kan variera beroende på sektor. Generellt sett kan privat sektor erbjuda något högre löner jämfört med offentlig sektor, men detta kan också variera beroende på region, arbetsgivare och individuella förhandlingar.

 

I vilken region tjänar man bäst som Distriktssköterska?

 

Lönen för en distriktssköterska kan variera mellan olika regioner i Sverige. Generellt sett tenderar lönerna att vara högre i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö, där levnadskostnaderna är högre och konkurrensen om arbetskraften är större.

 

Vad jobbar en Distriktssköterska med?

 

En distriktssköterska arbetar med att ge hälso- och sjukvård till patienter i deras hem eller på vårdcentraler. Deras arbetsuppgifter inkluderar att bedöma, planera, genomföra och utvärdera vårdinsatser för patienter, samt att samordna och leda omvårdnadsteam. De kan också vara ansvariga för att följa upp och utvärdera patienters hälsotillstånd och medicinska behandlingar, samt att informera och utbilda patienter och deras anhöriga i hälsofrågor.