allalöner.se

Om allalöner.se

Allalöner.se har skapats för att främja större lönetransparens på den svenska arbetsmarknaden. Genom att samla in och presentera löner per arbetsgivare vill vi hjälpa arbetstagare att få en rättvis lön i sin anställning.

Data och Statistik

Vi verifierar alla lönereferenser som skickas in till oss. Detta gör vi genom att samla in dokument som styrker den lönen en användare rapporterar. För att våra användare skall behålla anonymitet tar vi bort dokument efter verifiering. Vi anonymiserar även vår data genom att ändra inskickade löner i mindre utsträckning. Vi arbetar också med så kallade lönelistor. Dessa löner är indirekt verifierade av offentlig sektor. Lönelistor är allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen och går att begära ut på egen hand.

GDPR

Våra användare och informationen de lämnar är central för allalöner.se. Därför har vi stor respekt för säkerhet och datahantering. All data som hanteras anonymiseras direkt efter verifiering. Användare som önskar att deras inskickade data tas bort kan kontakta oss på hej@allaloner.se så tar vi bort din data inom 1 vecka. Data som inkommit via allmän handling kan vi också ta bort vid begäran.