Barnsjuksköterska lön

Lön Barnsjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket barnsjuksköterska i hela Sverige ligger på 42 900 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
42 900 kr..42 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år39 200 kr..39 300 kr
35-44 år41 800 kr..41 700 kr
45-54 år44 000 kr..44 000 kr
55-64 år44 900 kr..45 000 kr
65-66 år46 200 kr..46 300 kr
Alla åldrar42 900 kr..42 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista barnsjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket barnsjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som barnsjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad jobbar en barnsjuksköterska med?

 

Barnsjuksköterska är ett yrke inom sjukvårdssektorn som fokuserar på vård och behandling av barn och ungdomar, från nyfödda upp till 18 år. En barnsjuksköterska arbetar vanligtvis på sjukhus, vårdcentraler, barnkliniker eller inom skolhälsovården. Yrket kräver specialutbildning utöver grundutbildningen som sjuksköterska, vilket innebär att man behöver en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot barn- och ungdomssjukvård.

 

En barnsjuksköterskas arbetsuppgifter inkluderar:

 1. Bedömning av barnets hälsa och sjukdomstillstånd.
 2. Planering och genomförande av vård och behandling i samarbete med läkare och andra vårdprofessioner.
 3. Uppföljning och utvärdering av barnets vård och behandling.
 4. Information, rådgivning och stöd till barn och deras familjer.
 5. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja barns hälsa och välbefinnande.
 6. Dokumentation av vård och behandling enligt lagar och regler.

 

Löneförhandla som barnsjuksköterska?

 

När det gäller löneförhandling som barnsjuksköterska kan du tänka på följande tips:

 1. Förbered dig väl: Gör research om marknadslöner för barnsjuksköterskor i din region och med liknande erfarenhet och utbildning. Det ger dig en grund att stå på under förhandlingen.
 2. Framhäv din kompetens: Berätta om din erfarenhet, utbildning och eventuella meriter som är relevanta för din roll som barnsjuksköterska.
 3. Be om en prestandabaserad löneökning: Om din arbetsgivare är tveksam att ge en högre lön direkt, föreslå att löneökningen kan vara kopplad till din prestation och att ni kan utvärdera situationen efter en viss tid.
 4. Var flexibel: Var beredd att kompromissa om arbetsgivaren inte kan erbjuda den lön du önskar. Du kan förhandla om andra förmåner, såsom semesterdagar, utbildning eller arbetstider.
 5. Ha en professionell attityd: Löneförhandlingar kan vara känsliga, så var respektfull och lyhörd för arbetsgivarens synpunkter.

 

Vilka yrken liknar barnsjuksköterka?

 

Om du inte börjat plugga ännu finns det även andra alternativ om du vill jobba med barn och ungdomar inom sjukvården. Närliggande yrken inkluderar:

 1. Sjuksköterska (grundutbildning utan specialistinriktning)
 2. Barnläkare: En läkare som specialiserat sig på barn- och ungdomsmedicin.
 3. Barnmorska: En sjuksköterska med specialistutbildning inom mödra- och förlossningsvård.
 4. Barnpsykolog: En psykolog som specialiserat sig på barns och ungdomars psykiska hälsa.
 5. Ungdomssköterska: En sjuksköterska som fokuserar på ungdomars hälsa, ofta inom skolhälsovården.
 6. Skolsköterska: En sjuksköterska som arbetar inom skolhälsovården och ansvarar för att främja elevers hälsa och välbefinnande.
 7. BVC-sköterska: En sjuksköterska som arbetar på barnavårdscentraler och följer barns utveckling och hälsa från födsel till skolålder.
 8. Neonatalsjuksköterska: En sjuksköterska med specialistutbildning inom neonatalvård som fokuserar på vård och behandling av för tidigt födda och sjuka nyfödda barn.
 9. Barnonkologisjuksköterska: En sjuksköterska med specialistutbildning inom barnonkologi som arbetar med diagnostik, behandling och uppföljning av barn med cancer.

 

 

Dessa yrken är relaterade till barnsjuksköterska på så sätt att de alla fokuserar på vård och behandling av barn och ungdomar, men med olika specialiseringar och arbetsuppgifter.

 

 

Vilka arbetsgivare anställer barnsjuksköterskor?

 

 

 1. Karolinska Universitetssjukhuset: Ett av Sveriges största och mest välrenommerade sjukhus, beläget i Stockholm. Karolinska har en stor barnklinik och anställer barnsjuksköterskor inom olika specialiteter.

 2. Sahlgrenska Universitetssjukhuset: Ett stort universitetssjukhus i Göteborg med en omfattande barn- och ungdomsklinik som anställer barnsjuksköterskor.

 3. Astrid Lindgrens Barnsjukhus: Ett sjukhus i Stockholm som är specialiserat på barn- och ungdomssjukvård och därmed anställer ett stort antal barnsjuksköterskor.

 4. Skånes universitetssjukhus: Ett universitetssjukhus i Lund och Malmö som har en stor barn- och ungdomsklinik och anställer barnsjuksköterskor inom flera specialiteter.

 5. Akademiska sjukhuset: Ett universitetssjukhus i Uppsala som har en barnklinik och anställer barnsjuksköterskor för att erbjuda vård och behandling till barn och ungdomar.

 6. Region Västra Götaland: Som en av Sveriges största arbetsgivare inom sjukvården anställer Region Västra Götaland barnsjuksköterskor på flera sjukhus och vårdcentraler i regionen.

 7. Region Skåne: En annan stor arbetsgivare inom sjukvården som anställer barnsjuksköterskor på sjukhus och vårdcentraler runt om i Skåne.

 8. Region Stockholm: Som en stor arbetsgivare inom sjukvården anställer Region Stockholm barnsjuksköterskor på sjukhus och vårdcentraler i Stockholm och närliggande områden.

 9. Capio: En privat vårdgivare med verksamhet över hela Sverige. Capio driver barn- och ungdomsmottagningar där barnsjuksköterskor kan vara anställda.

 10. Praktikertjänst: En annan privat vårdgivare med verksamhet i hela Sverige, inklusive barn- och ungdomsmottagningar där barnsjuksköterskor kan vara anställda.

 

Dessa arbetsgivare representerar både offentliga och privata aktörer inom sjukvården och erbjuder möjligheter för barnsjuksköterskor att arbeta inom olika specialiteter och geografiska områden.