Undersköterska lön

Lön Undersköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket undersköterska i hela Sverige ligger på 31 300 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
31 400 kr30 900 kr31 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år28 200 kr28 500 kr..
25-34 år29 300 kr30 000 kr30 600 kr
35-44 år30 700 kr30 900 kr31 600 kr
45-54 år32 300 kr32 500 kr32 400 kr
55-64 år33 600 kr33 300 kr31 500 kr
65-66 år35 000 kr....
Alla åldrar31 400 kr30 900 kr31 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista undersköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket undersköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Inriktningar och specialiseringar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som undersköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en undersköterska i månadslön?

 

En undersköterska i Sverige har i meddellön 30700 kr / månad enligt lönestatistik från SCB. När man pratar om medellön inom yrkesgruppen undersköterskor är det bra att tänka på att det finns olika inriktningar. Man kan tillexempel arbeta som ambulanssjukvårdare eller barnsköterska också.

 

På allalöner.se har vi samlat lönestatistik för undersköterskor utan specialisering, men även för mer specifika specialiseringar. Du kan filtrera bland lönerna i tabellen högre up på sidan för att få en bra bild av vad en undersköterska med din bakgrund bör tjäna.

 

Vad har en undersköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en undersköterska ligger på 30300 kr / månad enligt SCB. Medianlönen motsvarar vad den undersköterska tjänar som ligger precis i mitten ifall man radar upp alla undersköterskor. Annan intressant statistik är att de 10% bäst betalda undersköterskorna tjänar mer än 36200 kr / månad. De 10% sämst betalda tjänar mindre än 25600 kr / månad

Undersköterska medianlön

 

Vad har en undersköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en undersköterska beror på flera olika faktorer. Men mellan 22 000 till 25 000 kr / månad bör en undersköterska generellt kunna få i ingångslön. Faktorer som påverkar är arbetsgivare, plats, tidigare erfarenhet med mer. I vår lönestatistik kan du titta på vad undersköterskor tjänar i åldern 18-24 år och där igenom få dig en uppfattning om vilken lön du kan begära. Ifall din arbetsgivare inte finns med kan du försöka hitta en relaterad arbetsgivare och gå på den informationen istället.

 

Hur mycket tjänar en undersköterska efter skatt (nettolön)?

 

Uträkning lön efter skatt för undersköterska

För en snabb men ungefärlig uträkning kan du ta din månadslön innan skatt - 32% av din månadslön. Du gör såhär:

 

35 000 - (35 000 * 0.32) = 

35 000 - 11 200 =

23 800 kr / månad

 

Resultat: 23 800 kr / månad. En undersköterska som tjänar 35 000 i bruttonlön får alltså ut ungefär 23 800 kr i nettolön. Detta är det man syftar på när man säger "lön efter skatt".

 

 

 


 

 

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en undersköterskas lön?

 

För att se hur erfarenhet påverkar en undersköterskas lön kan vi titta på lönestatistik baserat på ålder. Nedan är genomsnittslönen för olika åldersgrupper. Noterbart för undersköterskor är att lönen inte ökar avsevärt med åldern i jämförelse med andra yrken.

 

 • En undersköterska i åldern 18 - 24 år tjänar i snitt 25 700 kr / månad
 • En undersköterska i åldern 25 - 34 år tjänar i snitt 27 600 kr / månad
 • En undersköterska i åldern 35 - 44 år tjänar i snitt 27 400 kr / månad
 • En undersköterska i åldern 45 - 54 år tjänar i snitt 28 800 kr / månad
 • En undersköterska i åldern 55 - 64 år tjänar i snitt 29 000 kr / månad

 

I bilden nedan är medellönen för undersköterskor även uppdelad på kön. Datan är baserad på SCB:s lönestatistik.

 

Lönestatistik undersköterska per ålder

På allalöner.se kan du filtrera och sortera löner i tabellen högre upp på sidan baserat på åldersgrupper. Då kan du tillexempel se vad undersköterskor tjänar på en specifik arbetsgivare i din ålder. Det kan vara bra statistik att ta med sig in i en löneförhandling. Viktigt att komma ihåg är att all erfarenhet och utbildning räknas in när man sätter lön. Så enbart ålder visar inte alltid hela sanningen.

 

 

 


 

 

 

Vad gör en undersköterska på jobbet?

 

Undersköterskor är en grundläggande del av vårdteamet och arbetar tätt tillsammans med sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal. Låt oss dyka djupare in i yrket, arbetsuppgifterna och hur arbetet skiljer sig åt beroende på arbetsplatsen.

En undersköterskas arbetsuppgifter kan variera, men generellt innefattar det:

 1. Grundläggande omvårdnad och stöd för patienter och brukare.
 2. Hjälp med personlig hygien, som att tvätta och klä på sig.
 3. Matlagning och hjälp med måltider.
 4. Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter, som att mäta blodtryck och blodsocker.
 5. Stöd vid rehabilitering och träning.
 6. Dokumentation av patient- och brukaruppgifter.

 

Äldrevården

I äldrevården arbetar undersköterskor oftast inom äldreboenden, dagverksamheter eller hemtjänst. Här är fokus på att ge en trygg och meningsfull tillvaro för äldre personer som behöver stöd i vardagen.

🔹 Arbetsmiljö: Äldreboenden, dagverksamheter och hemtjänst.

🔹 Arbetsuppgifter: Omvårdnad, hjälp med hygien, måltider och dokumentation.

🔹 Utmaningar: Kan vara fysiskt och emotionellt krävande.

 

Kommunen

Inom kommunen arbetar undersköterskor främst med personer som behöver stöd i sina hem. Detta innebär att arbetet utförs på olika platser och att man träffar många olika brukare.

🔹 Arbetsmiljö: Brukares hem och olika vårdinrättningar.

🔹 Arbetsuppgifter: Omvårdnad, hjälp med hygien, måltider och stöd i vardagen.

🔹 Utmaningar: Mycket resande och tidspress.

 

Sjukhus

På sjukhus arbetar undersköterskor inom olika avdelningar, som medicin, kirurgi, akutmottagning och intensivvård. Här är fokus på att ge vård och stöd till patienter som är sjuka eller skadade.

🔹 Arbetsmiljö: Sjukhusavdelningar och kliniker.

🔹 Arbetsuppgifter: Omvårdnad, hjälp med hygien, vitala funktioner och dokumentation.

🔹 Utmaningar: Högt tempo och hög arbetsbelastning.

 

 

 

 


 

 

 

Vad gör en undersköterska som jobbar inom bemanning?

 

Att jobba inom bemanning som undersköterska innebär att arbeta på olika arbetsplatser beroende på behovet. Det kan innebära att man vikarierar på sjukhus, äldreboenden, inom kommunal vård eller andra vårdinrättningar. Bemanningsundersköterskor erbjuder viktig hjälp när ordinarie personal är frånvarande, eller när det är extra hög arbetsbelastning.

 

Arbetsmiljö och uppgifter

Bemanningsundersköterskor kan jobba på en mängd olika arbetsplatser, som sjukhus, äldreboenden, kommunal vård och privata vårdgivare. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplatsen, men generellt innefattar det omvårdnad, hjälp med hygien, måltider, hälso- och sjukvårdsuppgifter samt dokumentation.

 

🔹 Fördelar 🔹

 1. Flexibilitet: Bemanning ger möjlighet att arbeta på olika platser och inom olika vårdområden, vilket kan vara både spännande och lärorikt.
 2. Variation: Arbetet kan bli mindre monotont tack vare att man får träffa nya patienter och arbetskollegor samt uppleva olika arbetsmiljöer.
 3. Möjlighet att bygga nätverk: Bemanning ger chansen att knyta kontakter inom en rad olika vårdinrättningar, vilket kan leda till framtida jobbmöjligheter och utveckling inom yrket.
 4. Ökad självständighet: Bemanningsundersköterskor behöver ofta anpassa sig snabbt till nya arbetsmiljöer, vilket kan bidra till en större självständighet och problemlösningsförmåga.

 

🔹 Nackdelar 🔹

 1. Osäkerhet: Bemanning kan innebära en viss osäkerhet gällande schema, arbetsbelastning och inkomst, beroende på efterfrågan och kontraktstyp.
 2. Snabb anpassning: Att ständigt behöva anpassa sig till nya arbetsplatser och rutiner kan vara stressigt och krävande för vissa individer.
 3. Relationer: Det kan vara svårare att bygga långvariga och djupa relationer med både patienter och arbetskollegor när man ofta byter arbetsplats.

 

Sammanfattningsvis erbjuder bemanning som undersköterska en spännande och varierande arbetsmiljö, men det krävs också flexibilitet och anpassningsförmåga från den anställdes sida.