Anestesisjuksköterska lön

Lön Anestesisjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket anestesisjuksköterska i hela Sverige ligger på 45 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
45 100 kr44 700 kr45 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år39 100 kr39 500 kr38 900 kr
35-44 år42 800 kr43 500 kr42 500 kr
45-54 år47 300 kr47 500 kr47 200 kr
55-64 år48 600 kr48 700 kr48 600 kr
65-66 år50 100 kr....
Alla åldrar45 100 kr44 700 kr45 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista anestesisjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket anestesisjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som anestesisjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en Anestesisjuksköterska i månadslön?

 

Månadslönen för en anestesisjuksköterska varierar beroende på erfarenhet, arbetsgivare och geografisk plats. I genomsnitt kan en anestesisjuksköterska tjäna runt 43 100 kr i månadslön.

 

Vad har en Anestesisjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en anestesisjuksköterska är 42 600 kr. Medianlönen visar den mittersta lönen i fördelningen, vilket innebär att hälften av anestesisjuksköterskorna tjänar mer än detta belopp och hälften tjänar mindre.

Vad har en Anestesisjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en anestesisjuksköterska ligger oftast något lägre än genomsnittslönen och medianlönen. En nyutexaminerad anestesisjuksköterska kan förvänta sig en ingångslön på cirka 35 700 kr, vilket motsvarar 10:e percentilen.

 

Vad är genomsnittslönen för en Anestesisjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en anestesisjuksköterska är 43 100 kr i månaden. Detta värde representerar det aritmetiska medelvärdet av löner för alla anestesisjuksköterskor i Sverige.

 

Hur mycket tjänar en Anestesisjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

Nettolönen för en anestesisjuksköterska varierar beroende på skattesatsen i den region där de arbetar och deras personliga skattesituation. Som ett exempel kan vi anta en genomsnittlig bruttolön på 43 100 kr och en skattesats på cirka 30 %. Då skulle nettolönen för en anestesisjuksköterska ligga runt 30 170 kr per månad. Observera att detta är en förenklad beräkning och individuella variationer förekommer.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Anestesisjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet påverkar lön för en anestesisjuksköterska i stor utsträckning. När en anestesisjuksköterska får mer erfarenhet och kompetens inom sitt yrke ökar lönen över tid. En anestesisjuksköterska med flera års erfarenhet kan förvänta sig en högre lön än någon som precis börjat sin karriär. Till exempel kan en anestesisjuksköterska med många års erfarenhet och i 90:e percentilen tjäna 51 000 kr per månad, medan en nyutexaminerad anestesisjuksköterska (10:e percentilen) tjänar cirka 35 700 kr.

 

Vad har en Anestesisjuksköterska för livslön?

 

Livslönen för en anestesisjuksköterska är den totala summan av lön som tjänats in under hela yrkeslivet. Det är svårt att ge ett exakt värde för livslönen eftersom den varierar beroende på faktorer som antal yrkesverksamma år, löneökningar, karriärutveckling och arbetsgivare. En uppskattning kan göras genom att multiplicera genomsnittslönen med antalet år i yrket, men detta ger endast en grov uppskattning.

 

Hur skiljer sig en Anestesisjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

I Sverige arbetar man aktivt för att minska löneskillnader mellan könen, men det kan fortfarande finnas skillnader beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och förhandling. Generellt sett bör lönen för en anestesisjuksköterska vara jämförbar mellan män och kvinnor som har liknande erfarenhet och kompetens. Det är viktigt att vara medveten om lönediskriminering och att arbeta för jämställdhet inom yrket.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Anestesisjuksköterska?

 

Lönen för en anestesisjuksköterska kan variera mellan olika sektorer, såsom offentlig sektor, privat sektor och bemanningsföretag. Generellt sett kan lönen vara högre inom privat sektor och bemanningsföretag, eftersom dessa arbetsgivare ofta erbjuder mer konkurrenskraftiga löner för att attrahera kvalificerad personal. Det är dock viktigt att beakta andra faktorer, såsom arbetsmiljö, förmåner och anställningstrygghet, när man jämför löner mellan olika sektorer.

 

I vilken region tjänar man bäst som Anestesisjuksköterska?

 

Lönen för en anestesisjuksköterska kan variera beroende på geografisk plats, med högre löner i storstadsområden och regioner med högre kostnader för levnad. Exempelvis kan anestesisjuksköterskor i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö tjäna mer än sina kollegor i mindre orter och glesbygd. Det är dock viktigt att väga in andra faktorer, såsom levnadskostnader och livsstil, när man jämför löner mellan olika regioner.

 

Hur är det att jobba som Anestesisjuksköterska inom bemanning?

 

Att jobba som anestesisjuksköterska inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsplatser, såsom sjukhus och kliniker. Det kan erbjuda en större flexibilitet i arbetstider och arbetsmiljö, samt möjlighet att arbeta på olika platser och med olika arbetsuppgifter. Lönerna inom bemanning kan ofta vara högre än för fast anställda anestesisjuksköterskor. Det finns dock också nackdelar med att arbeta inom bemanning, såsom en större osäkerhet gällande uppdragens längd och en potentiellt lägre anställningstrygghet. Dessutom kan det finnas en begränsad möjlighet att påverka arbetsmiljö och kollegor, eftersom man kan behöva anpassa sig till olika arbetsplatser. Det är viktigt att väga för- och nackdelar när man överväger att arbeta som anestesisjuksköterska inom bemanning.

 

Vad jobbar en Anestesisjuksköterska med?

 

En anestesisjuksköterska arbetar med att övervaka och administrera anestesi till patienter under kirurgiska ingrepp, smärtlindring och intensivvård. De ansvarar för att säkerställa att patienten är trygg och smärtfri under och efter operationen. Anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter inkluderar att förbereda och administrera anestesimedel, övervaka patientens vitala funktioner, kommunicera med kirurger och annan vårdpersonal, samt att informera och lugna patienter och deras anhöriga.

 

Hur blir man Anestesisjuksköterska?

 

För att bli anestesisjuksköterska i Sverige krävs först en grundutbildning som sjuksköterska, vilket innebär att man genomgår en treårig sjuksköterskeutbildning på högskolenivå och erhåller en kandidatexamen i omvårdnad. Efter att ha arbetat som sjuksköterska och erhållit legitimation kan man sedan söka till en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård, vilket vanligtvis är en 1-1,5 år lång utbildning på avancerad nivå. Efter genomförd specialistutbildning erhålls en magisterexamen och man kan arbeta som anestesisjuksköterska.

 

Var kan jag läsa mer om Anestesisjuksköterska?

 

För att läsa mer om yrket anestesisjuksköterska, utbildning, arbetsmarknad och löner kan du besöka följande webbplatser:

 

Svensk sjuksköterskeförening - En professionell organisation för sjuksköterskor i Sverige, inklusive anestesisjuksköterskor.

 

Statistiska centralbyrån (SCB) - Här kan du hitta statistik om löner och anställningsvillkor för anestesisjuksköterskor och andra yrkesgrupper.

 

Antagning.se - Här kan du söka efter sjuksköterske- och specialistutbildningar för anestesisjuksköterskor i Sverige.