Bidra till Sveriges bästa lönestatistik!

(Det tar bara 1-2 minuter)

Vi saknar lönetransparens på den svenska arbetsmarknaden. Vissa yrken tjänar alldeles för dåligt. Vissa arbetsplatser betalar anställda olika utan anledning. Många utnyttjar okunskap bland nyexaminerade. Låt oss hjälpa varandra uppnå högre löner!