Sjuksköterska inom astma, allergi och kol lön

Lön Sjuksköterska inom astma, allergi och kol

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket sjuksköterska inom astma, allergi och kol i hela Sverige ligger på 42 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år37 600 kr40 100 kr37 300 kr
35-44 år40 700 kr42 600 kr40 300 kr
45-54 år42 900 kr45 500 kr42 700 kr
55-64 år44 000 kr44 900 kr43 900 kr
65-66 år44 900 kr..44 900 kr
Alla åldrar42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista sjuksköterska inom astma, allergi och kol

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket sjuksköterska inom astma, allergi och kol.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som sjuksköterska inom astma, allergi och kol med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en sjuksköterska inom astma, allergi och kol i månadslön?

 

Månadslönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol varierar beroende på erfarenhet, arbetsgivare och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen på 40 900 kr. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt, vilket innebär att vissa sjuksköterskor inom detta område kan ha en högre eller lägre lön.

 

Vad har en sjuksköterska inom astma, allergi och kol i medianlön?

 

Medianlönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol är 40 000 kr enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen innebär att hälften av sjuksköterskorna inom detta område tjänar mer än 40 000 kr och hälften tjänar mindre. Medianlönen ger en mer rättvisande bild av den typiska lönen än genomsnittslönen eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en sjuksköterska inom astma, allergi och kol i ingångslön?

 

Ingångslönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol kan variera beroende på arbetsgivare, region och utbildningsbakgrund. Enligt SCB:s lönestatistik ligger lönen för de 10% lägst avlönade sjuksköterskorna inom detta område på 34 400 kr. Det är dock viktigt att notera att detta är en approximation och att ingångslönen kan variera mellan olika arbetsgivare och regioner.

 

Vad är genomsnittslönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol?

 

Genomsnittslönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol är 40 900 kr enligt SCB:s senaste lönestatistik. Genomsnittslönen är det sammanlagda beloppet av alla löner inom yrkesgruppen, delat med antalet individer. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner, och att den faktiska lönen för en enskild sjuksköterska kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och region.

 

Hur mycket tjänar en sjuksköterska inom astma, allergi och kol efter skatt (nettolön)?

 

En sjuksköterska inom astma, allergi och kol kan förvänta sig att tjäna olika mycket beroende på erfarenhet, region och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 40 000 kr i månaden. För att räkna ut nettolönen, det vill säga lönen efter skatt, behöver man ta hänsyn till skattesatsen som varierar beroende på var man bor och vilken inkomst man har. Generellt sett kan man räkna med att behålla cirka 70-75% av sin bruttolön efter skatt. Om vi utgår från medianlönen på 40 000 kr, skulle en sjuksköterska inom astma, allergi och kol ha en nettolön på cirka 28 000 - 30 000 kr i månaden efter skatt.

 

Vad är timlönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol?

 

För att beräkna timlönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol behöver vi utgå från månadslönen och antalet arbetstimmar per månad. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 40 000 kr i månaden. Om vi antar att en sjuksköterska arbetar heltid, vilket i Sverige innebär cirka 160 timmar per månad, kan vi räkna ut timlönen genom att dela månadslönen med antalet arbetstimmar:

 

 1. 40 000 kr / 160 timmar = 250 kr/timme

 

Det är viktigt att notera att timlönen kan variera beroende på erfarenhet, region och arbetsgivare. Därför kan timlönen ligga något högre eller lägre än 250 kr/timme för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol.

Hur är det att jobba som sjuksköterska inom astma, allergi och kol inom bemanning?

 

Att jobba som sjuksköterska inom astma, allergi och kol inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsgivare, oftast inom sjukvården. Det kan innebära att man arbetar på olika vårdcentraler, sjukhus eller kliniker som behöver extra personal för kortare eller längre perioder. Att jobba inom bemanning kan ha både för- och nackdelar.

 

Fördelar med att jobba inom bemanning kan inkludera:

 

 • Flexibilitet: Man kan ofta själv bestämma när och var man vill arbeta, vilket kan vara fördelaktigt för den som vill ha en mer varierad arbetsmiljö eller kombinera jobbet med studier eller annat.
 • Erfarenhet: Man får möjlighet att arbeta på många olika arbetsplatser och träffa nya kollegor, vilket kan vara både utvecklande och lärorikt.
 • Lön: Bemanningsföretag konkurrerar ofta om att erbjuda högre löner än vad som gäller hos fast anställda, vilket kan innebära en högre inkomst.

 

Nackdelar med att jobba inom bemanning kan inkludera:

 

 • Ovisshet: Man vet inte alltid hur länge man kommer att vara anställd på en viss arbetsplats, vilket kan skapa en känsla av otrygghet och osäkerhet.
 • Arbetsmiljö: Det kan vara utmanande att hela tiden anpassa sig till nya arbetsmiljöer och kollegor, och man kanske inte alltid känner sig som en del av teamet på samma sätt som fast anställda.
 • Arbetstider: Bemanningspersonal kan ibland få mindre fördelaktiga arbetstider, till exempel att behöva arbeta mer kvällar, helger eller jourer än fast anställda.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som sjuksköterska inom astma, allergi och kol inom bemanning, och det passar olika personer olika bra. Det kan vara en bra möjlighet för den som söker variation, flexibilitet och möjlighet att bredda sin erfarenhet, men det kan också innebära en otryggare anställningsform för den som värdesätter stabilitet och långsiktighet.

 

Hur är det att jobba som sjuksköterska inom astma, allergi och kol fast som konsult?

 

Att jobba som konsultande sjuksköterska inom astma, allergi och kol kan vara både utmanande och givande. Konsultrollen innebär att man får möjlighet att arbeta med olika typer av uppdrag och på olika arbetsplatser, vilket kan ge en bredare erfarenhet inom yrkesområdet. Man får också möjlighet att träffa och samarbeta med många olika människor och professioner, vilket kan vara både lärorikt och inspirerande. Som konsult kan man ofta ha mer flexibilitet i arbetstiderna och arbetsuppgifterna, vilket kan göra det lättare att anpassa arbetet efter sina personliga önskemål och behov. Dock kan konsultrollen även innebära en viss osäkerhet i form av tidsbegränsade anställningar och varierande arbetsbelastning. Det är viktigt att vara förberedd på att snabbt kunna anpassa sig till nya arbetsmiljöer och arbetsuppgifter som konsult inom astma, allergi och kol.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en sjuksköterska inom astma, allergi och kol lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på lönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol. En sjuksköterska med längre erfarenhet och mer specialiserad kompetens kan ofta förvänta sig en högre lön än en nyutexaminerad sjuksköterska. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för sjuksköterskor på 40 000 kronor i månaden. För de med längre erfarenhet eller mer specialiserad kompetens kan lönen ligga på upp till 48 300 kronor i månaden, medan nyutexaminerade sjuksköterskor kan förvänta sig en ingångslön på omkring 34 400 kronor i månaden. Det är viktigt att ha i åtanke att lönen kan variera beroende på arbetsgivare, geografisk placering och individuella förhandlingar.

 

Vad har en sjuksköterska inom astma, allergi och kol för livslön?

 

Livslönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol kan variera beroende på flera faktorer, såsom erfarenhet, specialisering och arbetsgivare. Om vi utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en sjuksköterska inom astma, allergi och kol börjar med en ingångslön på 34 400 kronor i månaden och att lönen ökar med tiden för att nå en högsta lön på 48 300 kronor i månaden, kan vi göra en grov uppskattning av livslönen. Om vi antar att sjuksköterskan arbetar i 40 år, kan vi beräkna en genomsnittlig månadslön under karriären. Om vi antar att genomsnittslönen under dessa 40 år är 40 900 kronor i månaden, blir den totala livslönen cirka 19 632 000 kronor (40 900 x 12 månader x 40 år). Det är viktigt att notera att denna siffra är en uppskattning och att den faktiska livslönen kan variera beroende på faktorer som inflation, löneökningar och arbetsmarknadens utveckling. Dessutom påverkas den faktiska livslönen av skatter och avgifter samt eventuella pensionssparande och förmåner.

 

Hur kan man löneförhandla som sjuksköterska inom astma, allergi och kol?

 

Att löneförhandla som sjuksköterska inom astma, allergi och kol kan vara en viktig del i att säkerställa att du får en lön som reflekterar din kompetens och erfarenhet. Här är några tips på hur du kan gå tillväga:

 

 • Förbered dig: Gör research om lönenivåer för sjuksköterskor inom astma, allergi och kol, både nationellt och i din region. Använd till exempel statistik från SCB och fackförbundet Vårdförbundet som underlag. Det kan vara bra att veta att medianlönen för sjuksköterskor ligger på 40 000 kr, men att den kan variera beroende på erfarenhet och arbetsplats.
 • Var tydlig med dina meriter: Förklara vad du har åstadkommit i din yrkesroll och hur det har gynnat din arbetsplats. Det kan vara projekt du har drivit, förbättringar du har genomfört eller utbildningar du har genomgått.
 • Fokusera på framtiden: Beskriv hur du planerar att fortsätta utvecklas inom yrket och hur det kommer att gynna din arbetsplats. Det kan handla om att du vill specialisera dig inom ett visst område, delta i forskning eller utveckla nya behandlingsmetoder.
 • Kommunicera professionellt: Var saklig och respektfull i din kommunikation med arbetsgivaren. Undvik att bli för emotionell eller konfrontativ, och lyssna på arbetsgivarens argument och synpunkter.
 • Var beredd att kompromissa: Om arbetsgivaren inte kan erbjuda den löneökning du önskar, överväg att diskutera andra förmåner, såsom utbildningsmöjligheter, flexibla arbetstider eller extra semesterdagar.

Hur skiljer sig en sjuksköterska inom astma, allergi och kol lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik från SCB visar att löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom yrket sjuksköterska generellt sett är relativt små jämfört med många andra yrken. Det är dock viktigt att betona att lönen kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografisk region. För att säkerställa att lönen är rättvis och jämställd, är det viktigt att både män och kvinnor är väl förberedda inför löneförhandlingar och har kunskap om lönenivåer inom yrket. Som tidigare nämnt ligger medianlönen för sjuksköterskor på 40 000 kr, men det är viktigt att undersöka hur lönen ser ut för just ditt område och din erfarenhet.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som sjuksköterska inom astma, allergi och kol?

 

Lönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan lönen vara högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn, då privata företag ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner och andra förmåner. Det är dock viktigt att väga in andra faktorer, såsom arbetsmiljö, karriärmöjligheter och möjlighet till fortbildning, när man överväger inom vilken sektor man vill arbeta. I vissa fall kan den offentliga sektorn erbjuda bättre möjligheter till kompetensutveckling och en mer stabil anställning, vilket kan vara viktigt att ta i beaktande vid sidan av lönen.

 

I vilken region tjänar man bäst som sjuksköterska inom astma, allergi och kol?

 

Lönen för en sjuksköterska inom astma, allergi och kol kan variera beroende på region, erfarenhet och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för en sjuksköterska 40 000 kr. För att få en mer exakt bild av lönen i olika regioner rekommenderas det att undersöka lönestatistik från den specifika regionen eller arbetsgivaren där man är intresserad av att arbeta. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer såsom arbetsmiljö, förmåner och utvecklingsmöjligheter när man jämför arbetsgivare och regioner.

 

Vad jobbar en sjuksköterska inom astma, allergi och kol med?

 

En sjuksköterska inom astma, allergi och kol arbetar med att förebygga, diagnostisera, behandla och följa upp patienter som lider av astma, allergier och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och patientgrupp, men några exempel på arbetsuppgifter för en sjuksköterska inom detta område är:

 

 • Bedöma och diagnostisera patienters symtom och sjukdomstillstånd
 • Utföra medicinska behandlingar och administrera läkemedel
 • Utföra allergi- och astmatest samt spirometri för att utvärdera lungfunktion
 • Planera och genomföra individuella vårdplaner för patienter
 • Samordna och samarbeta med andra vårdgivare, såsom läkare, fysioterapeuter och dietister
 • Informera och utbilda patienter och deras anhöriga om sjukdomen, behandlingar och självskötsel
 • Arbeta med kvalitets- och utvecklingsarbete inom området

Hur blir man sjuksköterska inom astma, allergi och kol?

 

För att bli sjuksköterska inom astma, allergi och kol krävs det först och främst att man har en grundutbildning som sjuksköterska. Det innebär att man ska ha en kandidatexamen i omvårdnad, vilket är en treårig högskoleutbildning. Efter att man har avslutat sin grundutbildning och fått sin legitimation som sjuksköterska kan man söka arbete inom området astma, allergi och kol. Erfarenhet och vidareutbildning inom området kan vara meriterande vid anställning och för att utvecklas inom yrket.

 

För att fördjupa sina kunskaper och bli mer specialiserad inom astma, allergi och kol kan man även välja att gå en specialistutbildning till distriktssköterska, vilket är en tvåårig masterutbildning. Distriktssköterskor har ofta en mer avancerad roll inom primärvården och kan arbeta med att diagnostisera, behandla och följa upp patienter med astma, allergi och KOL. Det kan även finnas kortare kurser och fortbildningar inom astma, allergi och kol som man kan gå för att fördjupa sina kunskaper och förbättra sina chanser att få arbete inom området.