Ambulanssjukvårdare lön

Lön Ambulanssjukvårdare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket ambulanssjukvårdare i hela Sverige ligger på 34 800 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
34 800 kr35 400 kr33 500 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år33 100 kr....
35-44 år34 500 kr....
45-54 år35 200 kr35 700 kr..
55-64 år35 400 kr35 700 kr..
65-66 år......
Alla åldrar34 800 kr35 400 kr33 500 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista ambulanssjukvårdare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket ambulanssjukvårdare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som ambulanssjukvårdare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en Ambulanssjukvårdare i månadslön?

 

Månadslönen för en ambulanssjukvårdare varierar beroende på erfarenhet, region och arbetsgivare. En genomsnittlig månadslön för en ambulanssjukvårdare i Sverige ligger på omkring 30 000 - 40 000 SEK.

 

Vad har en Ambulanssjukvårdare i medianlön?

 

Medianlönen för ambulanssjukvårdare är 34 300 SEK per månad enligt SCB.

 

 

Vad har en Ambulanssjukvårdare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en ambulanssjukvårdare ligger vanligtvis mellan 24 000 - 28 000 SEK per månad.

 

Vad är genomsnittslönen för en Ambulanssjukvårdare?

 

Genomsnittslönen för en ambulanssjukvårdare ligger på 34 200 SEK per månad enligt SCB.

 

Hur mycket tjänar en Ambulanssjukvårdare efter skatt (nettolön)?

 

En ambulanssjukvårdare med en månadslön på 30 000 SEK skulle ha en ungefärlig nettolön på 22 000 - 24 000 SEK efter skatt, beroende på kommunalskatt och andra avdrag.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Ambulanssjukvårdare lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på lönen för en ambulanssjukvårdare. Mer erfarna ambulanssjukvårdare kan förvänta sig högre löner än de som är nya inom yrket.

 

 

Vad har en Ambulanssjukvårdare för livslön?

 

Det är svårt att uppskatta en livslön för en ambulanssjukvårdare eftersom det beror på flera faktorer, såsom arbetslivslängd, löneutveckling och inflation. Men om man antar en genomsnittlig månadslön på 30 000 SEK och en arbetslivslängd på 40 år, skulle en grov uppskattning av livslönen vara 14 400 000 SEK.

 

Hur skiljer sig en Ambulanssjukvårdare lön mellan män och kvinnor?

 

I Sverige har löneskillnader mellan män och kvinnor minskat över tid, men det kan fortfarande finnas viss skillnad. Generellt sett bör lönen för en ambulanssjukvårdare vara jämförbar mellan könen, men det är viktigt att se till att det inte finns några ojämlikheter på arbetsplatsen.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Ambulanssjukvårdare?

 

Lönen för ambulanssjukvårdare kan variera mellan olika sektorer. Generellt sett kan den privata sektorn erbjuda något högre löner än den offentliga sektorn, men det beror på arbetsgivare och specifika avtal. Det är också viktigt att beakta förmåner, arbetsmiljö och karriärmöjligheter när man jämför löner mellan sektorer.

 

Vad jobbar en Ambulanssjukvårdare med?

 

En ambulanssjukvårdare arbetar med att ge akut medicinsk vård och transport till sjukhus för patienter som upplever medicinska nödsituationer. Arbetsuppgifterna inkluderar att bedöma patientens tillstånd, utföra livräddande åtgärder, administrera mediciner och övervaka patientens vitala funktioner under transport. Ambulanssjukvårdare samarbetar också med andra sjukvårdsprofessioner, som läkare och sjuksköterskor, för att säkerställa bästa möjliga vård för patienten.