Dietist lön

Vad tjänar en Dietist?

Vilken lön har en dietist?

34 200 krMedellön dietist
30 900 kr25:e %
37 000 kr75:e %
39 000 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Göteborg
54 350 kr
Uppsala
40 500 kr
Östersund
39 993 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket dietist
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Dietist! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket dietist. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som dietist med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket dietist. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en Dietist i månadslön?

En dietists månadslön kan variera beroende på flera faktorer, såsom erfarenhet, arbetsplats och geografiskt läge. Medellönen för en dietist är 34 200 kr per månad.

 

Vad har en Dietist i medianlön?

Medianlönen för en dietist är 34 300 kr per månad. Det innebär att hälften av dietisterna tjänar mer än detta belopp och hälften tjänar mindre.

 

Vad har en Dietist i ingångslön?

Ingångslönen för en dietist, det vill säga lönen för någon som är nyutexaminerad och börjar i yrket, ligger ofta närmare 10:e percentilen, vilket är 29 000 kr per månad.

 

Vad är genomsnittslönen för en Dietist?

Genomsnittslönen för en dietist är 34 200 kr per månad.

 

Hur mycket tjänar en Dietist efter skatt (nettolön)?

En dietists nettolön, det vill säga lönen efter skatt, beror på den individuella skattesatsen. En genomsnittlig dietist med en månadslön på 34 200 kr kan förvänta sig att få ut cirka 25 000 - 27 000 kr efter skatt, beroende på skattesats och eventuella avdrag.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Dietists lön?

Erfarenhet påverkar en dietists lön i betydande grad. Dietister med mer erfarenhet och högre kvalifikationer tenderar att ha högre löner. En dietist i 75:e percentilen tjänar 37 000 kr per månad, medan en dietist i 90:e percentilen tjänar 39 000 kr per månad. Jämfört med en nyutexaminerad dietist som tjänar 29 000 kr per månad, kan en erfaren dietist alltså tjäna betydligt mer.

 

Vad har en Dietist för livslön?

En dietists livslön är svår att uppskatta eftersom den beror på flera faktorer, såsom arbetslivslängd, löneutveckling och eventuella perioder av frånvaro från arbetslivet. En generell uppskattning kan dock göras genom att anta en genomsnittlig löneökning över tid och en genomsnittlig pensionsålder. Om en dietist arbetar i 40 år med en genomsnittlig månadslön på 34 200 kr, skulle livslönen bli omkring 16 416 000 kr före skatt. Denna siffra kan dock variera kraftigt beroende på de faktorer som nämnts ovan.

 

Hur skiljer sig en Dietists lön mellan män och kvinnor?

I Sverige arbetar man aktivt för att minska löneskillnader mellan män och kvinnor, men det kan fortfarande finnas viss variation beroende på sektor, arbetsplats och yrkeserfarenhet. Generellt sett bör löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga dietister vara liten, men det är viktigt att vara medveten om att individuella variationer kan förekomma.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Dietist?

Lönen för en dietist kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan dietister som arbetar inom privat sektor, såsom konsulttjänster eller företagshälsovård, ha högre löner än de som arbetar inom offentlig sektor, såsom sjukhus eller kommunal vård. Det är dock viktigt att notera att lön inte är den enda faktorn att överväga när man väljer en arbetsplats; förmåner, arbetstider och arbetsmiljö kan också spela en stor roll.

 

I vilken region tjänar man bäst som Dietist?

Lönen för en dietist kan variera beroende på vilken region man arbetar i. Generellt sett tenderar löner att vara högre i större städer och mer välutvecklade regioner, där efterfrågan på dietister och kostnaden för att leva är högre. Det är dock viktigt att väga in andra faktorer, såsom levnadskostnader och arbetsmöjligheter, när man överväger var man vill arbeta som dietist.

 

Hur är det att jobba som Dietist inom bemanning?

Att jobba som dietist inom bemanning innebär att man anställs av ett bemanningsföretag och sedan hyrs ut till olika arbetsplatser för kortare eller längre uppdrag. Detta kan ge möjligheter att arbeta inom en rad olika sektorer och miljöer, vilket kan vara både spännande och lärorikt. Nackdelar kan inkludera mindre stabilitet och säkerhet jämfört med en fast anställning samt potentiellt mindre inflytande över vilka uppdrag man får.

 

Hur är det att jobba som Dietist fast som konsult?

Att jobba som dietistkonsult innebär att man arbetar på uppdrag av olika kunder, ofta genom att erbjuda expertis inom kost och näring. Konsultarbete kan ge stor frihet och flexibilitet, samt möjlighet att specialisera sig inom ett visst område. Det kan dock också innebära att man måste vara beredd på att marknadsföra sig själv och skapa sitt eget kundunderlag, samt hantera administration och ekonomi kopplad till att vara egen företagare.

 

Vad jobbar en Dietist med?

En dietist är en expert på kost och näring som arbetar med att hjälpa individer och grupper att förbättra sin hälsa genom att göra välgrundade kostval. Dietisters arbetsuppgifter kan variera beroende på arbetsplats och specialisering, men kan inkludera att utvärdera och förstå näringsbehov, planera och genomföra kostinterventioner, ge individuell kost- och näringsrådgivning, utbilda patienter och kunder om hälsosam kost, samt samarbeta med andra hälso- och sjukvårdspersonal för att erbjuda holistisk vård. Dietister kan också vara involverade i forskning, utbildning och hälsofrämjande arbete.

 

Hur blir man Dietist?

För att bli dietist i Sverige krävs en akademisk utbildning inom kost- och näringsvetenskap. Utbildningen omfattar en kandidatexamen (180 högskolepoäng) och en påbyggnadsutbildning (60 högskolepoäng) som leder till en yrkesexamen som dietist. Utbildningen innefattar både teoretiska studier och praktiska moment, såsom verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där man får möjlighet att arbeta under handledning på en arbetsplats. Efter avslutad utbildning kan man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen, vilket krävs för att få arbeta som dietist i Sverige.

 

Vilka karriärmöjligheter finns det för en Dietist?

Dietister har många karriärmöjligheter inom både offentlig och privat sektor. Några exempel på arbetsplatser inkluderar sjukhus, vårdcentraler, företagshälsovård, rehabiliteringskliniker, skolor, forskningsinstitut och livsmedelsindustrin. Dietister kan också starta eget företag och erbjuda konsulttjänster inom kost- och näringsrådgivning.

 

Vilka utbildningar och kurser kan vara relevanta för en Dietist som vill utvecklas inom yrket?

För en dietist som vill fortsätta att utvecklas inom yrket kan det vara värdefullt att delta i fortbildning och vidareutbildning. Det finns flera kurser och utbildningar inom närliggande områden som kan vara relevanta, såsom folkhälsovetenskap, idrottsnutrition, pedagogik, kommunikation och ledarskap. Det kan också vara intressant att fördjupa sig inom ett specifikt område, såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, matsmältningshälsa eller allergier och intoleranser.

 

Vad är viktigt att tänka på när man väljer arbetsplats som Dietist?

När man väljer arbetsplats som dietist är det viktigt att överväga flera faktorer utöver lönen. Det kan vara bra att tänka på följande aspekter:

 • Arbetsmiljö: En positiv och stödjande arbetsmiljö är viktig för att trivas på jobbet och kunna göra sitt bästa.
 • Arbetstider: Överväg om du föredrar regelbundna arbetstider eller om du är villig att jobba kvällar, helger och jourtjänstgöring.
 • Förmåner: Tänk på vilka förmåner som erbjuds, såsom friskvårdsbidrag, pensionsavsättningar, sjukförsäkring och möjligheter till vidareutbildning.
 • Karriärmöjligheter: Undersök om arbetsplatsen erbjuder möjligheter för yrkesmässig utveckling och karriäravancemang.
 • Geografiskt läge: Beakta arbetsplatsens läge och hur det påverkar din dagliga pendling och livskvalitet.
 • Värderingar: Försäkra dig om att arbetsplatsens värderingar och mål överensstämmer med dina egna.

 

Vad kan en Dietist göra för att öka sin lön och karriärmöjligheter?

För att öka sin lön och karriärmöjligheter som dietist kan man göra följande:

 • Fortsatt utbildning: Genom att skaffa sig ytterligare kunskaper och kompetenser inom sitt yrke eller närliggande områden kan man öka sitt marknadsvärde och bli mer attraktiv för arbetsgivare.
 • Specialisering: Att specialisera sig inom ett visst område eller patientgrupp kan göra en mer efterfrågad och därmed höja lönen.
 • Nätverkande: Att bygga och underhålla ett professionellt nätverk kan öppna dörrar för nya karriärmöjligheter och högre löner.
 • Förhandling: Att lära sig att förhandla sin lön och förmåner kan leda till högre ersättning.
 • Arbetsprestation: Att visa engagemang, initiativ ochbilda, informera och stödja individer och grupper i deras hälsorelaterade beslut. De kan arbeta inom en mängd olika områden, såsom skolor, hälsovårdsorganisationer och företag.
 • Arbetsterapeut: Arbetsterapeuter hjälper människor med funktionsnedsättningar att utveckla, återfå eller bibehålla färdigheter som krävs för att klara vardagslivets aktiviteter. De arbetar ofta med patienter som har fysiska, psykiska eller kognitiva funktionshinder.
 • Klinisk psykolog: Kliniska psykologer arbetar med att bedöma, diagnostisera och behandla psykiska problem och beteenderelaterade sjukdomar. De kan arbeta inom många olika områden, såsom psykisk hälsa, kriminalvård, familjebehandling och barn- och ungdomspsykiatri.

 

Vilka fackförbund finns det för Dietister?

För dietister finns det flera fackförbund att välja mellan. Ett av de största och mest kända fackförbunden för dietister är Vårdförbundet. Vårdförbundet representerar bland annat sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, utöver dietister. De arbetar för att förbättra arbetsvillkor, löner och karriärmöjligheter för sina medlemmar.

Vårdförbundets hemsida - Här kan du läsa mer om Vårdförbundet och vad de gör för sina medlemmar.

 

Ett annat fackförbund som kan vara relevant för dietister är Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO), som organiserar akademiker inom en rad olika yrken och sektorer. SACO har en särskild sektion för dietister som erbjuder rådgivning, stöd och förmåner för sina medlemmar.

SACO - Dietist - Besök SACO:s hemsida för mer information om deras verksamhet