Psykolog lön

Lön Psykolog

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket psykolog i hela Sverige ligger på 43 900 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
43 900 kr44 300 kr43 700 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år39 500 kr40 000 kr39 300 kr
35-44 år44 400 kr44 800 kr44 200 kr
45-54 år46 900 kr47 000 kr46 900 kr
55-64 år48 400 kr48 200 kr48 500 kr
65-66 år48 900 kr..49 300 kr
Alla åldrar43 900 kr44 300 kr43 700 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista psykolog

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket psykolog.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Inriktningar och specialiseringar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som psykolog med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en Psykolog i månadslön?

Månadslönen för en psykolog varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografisk region. I genomsnitt kan en psykolog förvänta sig en månadslön på omkring 42 800 SEK.

 

Vad har en Psykolog i medianlön?

Medianlönen för en psykolog ligger på 43 000 SEK. Detta innebär att hälften av alla psykologer tjänar mer än detta belopp, och hälften tjänar mindre.

 

Vad har en Psykolog i ingångslön?

Ingångslönen för en psykolog som nyligen avslutat sin utbildning och börjar arbeta ligger oftast i 10-percentilen, vilket är 36 000 SEK. Detta belopp kan öka med erfarenhet och ansvar.

 

Vad är genomsnittslönen för en Psykolog?

Genomsnittslönen för en psykolog ligger på 42 800 SEK. Detta belopp är ett medelvärde som inkluderar löner för psykologer i alla sektorer och med olika nivåer av erfarenhet.

 

Hur mycket tjänar en Psykolog efter skatt (nettolön)?

Nettolönen för en psykolog varierar beroende på faktorer som skattesats och eventuella avdrag. Som en uppskattning kan en psykolog med en genomsnittlig månadslön på 42 800 SEK förvänta sig en nettolön på

omkring 29 000-32 000 SEK efter skatt. Det exakta beloppet kan variera beroende på individens personliga skattesituation.

 

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Psykologs lön?

Erfarenhet har stor påverkan på en psykologs lön. En psykolog med flera års erfarenhet och mer avancerade befattningar kan förvänta sig högre löner. Ingångslönen för en nyanställd psykolog ligger vid 10-percentilen (36 000 SEK), medan en mer erfaren psykolog i 90-percentilen kan tjäna upp till 50 000 SEK per månad.

 

Vad har en Psykolog för livslön?

Livslönen för en psykolog beror på flera faktorer, inklusive karriärlängd, löneutveckling och sektor. Om en psykolog arbetar i 40 år med en genomsnittlig månadslön på 42 800 SEK, skulle deras uppskattade livslön ligga på cirka 20,5 miljoner SEK före skatt. Detta belopp kan variera beroende på faktorer som löneökningar, befordringar och branschförändringar.

 

Hur skiljer sig en Psykologs lön mellan män och kvinnor?

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan fortfarande finnas inom yrket som psykolog. Trots att löneskillnaderna minskar, kan det fortfarande finnas variationer beroende på arbetsgivare, region och arbetsuppgifter. Det är viktigt att både män och kvinnor är medvetna om lönestatistik och förhandlar om sina löner för att säkerställa jämställdhet på arbetsplatsen.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Psykolog?

 

Lönen för en psykolog kan variera mellan olika sektorer. Generellt sett kan psykologer som arbetar inom privat sektor, såsom konsultverksamhet eller företagshälsovård, förvänta sig högre löner än de som arbetar inom offentlig sektor, såsom kommuner eller landsting. Dock kan lönerna inom offentlig sektor vara mer stabila och anställningstryggheten högre. Det är viktigt att överväga både lönen och arbetsmiljön när man väljer inom vilken sektor man vill arbeta.

 

 

I vilken region tjänar man bäst som Psykolog?

Lönen för en psykolog kan variera beroende på den geografiska regionen. Generellt sett kan psykologer som arbetar i storstadsområden, såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, förvänta sig högre löner än de som arbetar i mindre städer eller på landsbygden. Detta beror ofta på högre levnadskostnader och konkurrens om arbetstillfällen i större städer. Det är viktigt att överväga både lönen och livskvaliteten i olika regioner när man söker jobb som psykolog.

 

Hur är det att jobba som Psykolog inom bemanning?

Att jobba som psykolog inom bemanning kan innebära att man arbetar för en bemanningsföretag som hyr ut psykologer till olika organisationer och arbetsplatser. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta inom en rad olika sektorer och med varierande arbetsuppgifter, vilket kan vara både spännande och utmanande. Bemanningspsykologer kan ibland ha högre löner, men anställningstryggheten och förmåner kan vara sämre jämfört med fast anställda psykologer. Det är viktigt att väga fördelar och nackdelar innan man väljer att arbeta inom bemanning.

 

Vad jobbar en Psykolog med?

En psykolog arbetar med att utvärdera, diagnostisera, behandla och förebygga psykiska problem och störningar. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och specialisering. Exempel på arbetsuppgifter kan inkludera att erbjuda terapi och rådgivning till individer, par och familjer, utvärdera och diagnostisera psykiska tillstånd, utveckla och genomföra behandlingsplaner, samarbeta med andra vårdprofessioner samt forska och undervisa inom psykologi.

 

Hur blir man Psykolog?

För att bli psykolog krävs det en akademisk utbildning. I Sverige innebär det att man måste genomgå en psykologprogram på universitet eller högskola, vilket är en femårig utbildning (300 högskolepoäng) som leder till en masterexamen i psykologi. Efter examen måste man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen för att få arbeta som legitimerad psykolog.

 

Var kan jag läsa mer om Psykolog?

För att läsa mer om yrket psykolog och utbildningsvägar kan du besöka följande webbplatser:

 

Vilka specialiseringar finns inom psykologyrket?

Inom psykologyrket finns det flera specialiseringar som psykologer kan välja att fördjupa sig inom. Några exempel på specialiseringar är:

 • Klinisk psykologi: Fokus på bedömning, diagnos och behandling av psykiska störningar och problem.
 • Skolpsykologi: Arbete inom skolor och utbildningsväsendet, med syfte att stödja elevers psykiska hälsa och lärande.
 • Arbets- och organisationspsykologi: Arbete med att förbättra arbetsmiljö, personalutveckling och ledarskap inom organisationer.
 • Neuropsykologi: Fokus på samspelet mellan hjärna och beteende, samt bedömning och behandling av neurologiska och kognitiva störningar.
 • Sportpsykologi: Arbete med idrottare och tränare för att optimera deras mentala och emotionella välbefinnande och prestation.

 

Vad är skillnaden mellan en Psykolog och en Psykoterapeut?

En psykolog har en masterexamen i psykologi och är legitimerad av Socialstyrelsen. Psykologer arbetar med att bedöma, diagnostisera, behandla och förebygga psykiska problem och störningar. De kan erbjuda psykoterapi, men deras arbetsuppgifter kan också innefatta forskning, undervisning och konsultation inom en mängd olika områden.

En psykoterapeut har genomgått en särskild utbildning inom psykoterapi och är legitimerad av Socialstyrelsen att erbjuda terapeutiska tjänster. Psykoterapeuter fokuserar främst på att erbjuda terapi och rådgivning till individer, par och familjer som upplever psykiska problem och störningar. Psykoterapeuter kan ha olika bakgrund, såsom socionom, läkare eller psykolog, men alla legitimerade psykoterapeuter har genomgått en särskild psykoterapiutbildning.

 

Vad innebär det att vara en forskarpsykolog?

En forskarpsykolog är en psykolog som ägnar sig åt forskning inom psykologins olika områden. Forskarpsykologer kan arbeta vid universitet och högskolor, forskningsinstitut, eller inom kliniska och industriella miljöer. De bidrar till att öka kunskapen om mänskligt beteende, känslor, tankar och relationer genom att utföra vetenskapliga studier och experiment. Forskarpsykologer kan också vara engagerade i att utveckla och utvärdera psykologiska behandlingsmetoder, bedömningsverktyg och strategier för att förbättra människors psykiska hälsa och välbefinnande.

 

Vilka arbetsmiljöer och arbetsplatser finns för en Psykolog?

Psykologer kan arbeta inom en rad olika arbetsmiljöer och arbetsplatser, beroende på deras specialisering och intressen. Några exempel på arbetsmiljöer och arbetsplatser där psykologer kan hitta anställning inkluderar:

 • Vårdcentraler och sjukhus
 • Skolor och utbildningsinstitutioner
 • Företag och organisationer
 • Forskning och akademi
 • Statliga och kommunala myndigheter
 • Privata mottagningar och kliniker
 • Non-profit organisationer och ideella föreningar
 • Bemannings- och konsultföretag

 

Hur ser framtidsutsikterna ut för yrket Psykolog?

Framtidsutsikterna för psykologer ser generellt ljusa ut. På grund av ökad medvetenhet om betydelsen av psykisk hälsa och välbefinnande, samt en större acceptans för att söka hjälp för psykiska problem, förväntas efterfrågan på psykologtjänster att fortsätta öka. Dessutom är det en ökad efterfrågan på psykologer inom arbetslivet, där de kan bidra med sin expertis inom arbetsmiljö, personalutveckling och ledarskap. Även forskning och utveckling inom psykologi fortsätter att expandera, vilket skapar möjligheter för forskarpsykologer att bidra med ny kunskap och insikter inom ämnet.

 

 

Vad är viktiga egenskaper och färdigheter för en Psykolog?

För att vara framgångsrik som psykolog är det viktigt att ha både personliga egenskaper och professionella färdigheter som passar yrket. Några viktiga egenskaper och färdigheter för en psykolog inkluderar:

 • Empati och medkänsla: Förmåga att förstå och känna med andra människors känslor och upplevelser är grundläggande för att kunna erbjuda stöd och hjälp.
 • Kommunikationsförmåga: Att kunna kommunicera tydligt och effektivt, både muntligt och skriftligt, är avgörande för att bygga goda relationer med klienter och samarbetspartners.
 • Lyssningsförmåga: Att vara en bra lyssnare innebär att vara uppmärksam och engagerad i det som klienten säger, och att kunna tolka och förstå deras behov och känslor.
 • Problemlösningsförmåga: Som psykolog måste man kunna analysera komplexa situationer och hitta lösningar på problem som klienter ställs inför.
 • Flexibilitet och anpassningsförmåga: Varje klient är unik, och det är viktigt att kunna anpassa sitt arbetssätt och sina metoder för att möta klientens individuella behov och förutsättningar.
 • Etik och integritet: Som psykolog har man ett ansvar att följa etiska riktlinjer och värna om klienters rättigheter, integritet och välbefinnande.
 • Forsknings- och kritiskt tänkande: För att vara uppdaterad inom sitt område och kunna erbjuda evidensbaserade behandlingar är det viktigt att ha goda forskningskunskaper och en kritisk inställning till information.