Måltidspersonal lön

Lön Måltidspersonal

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket måltidspersonal i hela Sverige ligger på 25 200 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
25 200 kr25 300 kr25 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år23 800 kr24 100 kr23 500 kr
25-34 år25 600 kr25 800 kr25 300 kr
35-44 år26 000 kr25 900 kr26 100 kr
45-54 år26 400 kr27 100 kr26 100 kr
55-64 år26 100 kr25 200 kr26 500 kr
65-66 år26 600 kr..26 700 kr
Alla åldrar25 200 kr25 300 kr25 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista måltidspersonal

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket måltidspersonal.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som måltidspersonal med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en måltidspersonal i månadslön?

 

En måltidspersonals månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en måltidspersonal på 24 800 kronor. Det är viktigt att notera att denna siffra är ett genomsnitt och att det finns både högre och lägre löner inom yrket.

 

Vad har en måltidspersonal i medianlön?

 

Medianlönen för en måltidspersonal ligger på 24 700 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är den lön som hälften av de anställda inom yrket tjänar mer än och hälften tjänar mindre än. Det ger en mer rättvisande bild av lönenivån för yrket än genomsnittslönen, eftersom medianlönen inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en måltidspersonal i ingångslön?

 

Ingångslönen för en måltidspersonal varierar beroende på arbetsgivare, arbetsuppgifter och region. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta decilen av löner för måltidspersonal på 21 200 kronor, vilket kan ge en indikation på vad en person i början av sin karriär inom yrket kan förvänta sig i lön. Det är dock viktigt att notera att ingångslönen kan variera och att denna siffra inte är en garanti för vad en nyutexaminerad måltidspersonal kommer att tjäna.

 

Vad är genomsnittslönen för en måltidspersonal?

 

Genomsnittslönen för en måltidspersonal ligger på 24 800 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Genomsnittslönen är ett mått som tar hänsyn till alla löner inom yrket och delar summan av dessa löner med antalet anställda. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner och att det därför kan vara mer rättvisande att titta på medianlönen för att få en bättre bild av lönenivån för yrket.

 

Hur mycket tjänar en måltidspersonal efter skatt (nettolön)?

 

En måltidspersonals nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på olika faktorer som arbetsgivare, erfarenhet och arbetsort. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för måltidspersonal på 24 800 kronor. Nettolönen beror också på din skattesats, som i sin tur påverkas av bland annat din kommun och församling. I genomsnitt kan man förvänta sig en nettolön på cirka 18 000 - 20 000 kronor per månad för en måltidspersonal, men det kan variera. För att få en mer exakt uppskattning av din nettolön kan du använda dig av en skattetabell eller en lönekalkylator på nätet.

 

Vad är timlönen för en måltidspersonal?

 

Timlönen för en måltidspersonal kan variera beroende på arbetsgivare, erfarenhet, arbetsort och kollektivavtal. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för måltidspersonal på 24 700 kronor i månaden. Om vi utgår från att en heltidsanställd arbetar 40 timmar i veckan och 160 timmar i månaden, blir den genomsnittliga timlönen för en måltidspersonal cirka 155 kronor per timme. Det är dock viktigt att notera att detta är en uppskattning och att timlönen kan variera för olika individer och arbetsplatser.

 

Hur är det att jobba som måltidspersonal inom bemmaning?

 

Att jobba som måltidspersonal inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och utför arbetsuppgifter hos olika kunder. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och inom olika typer av verksamheter, som exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden och företag. Att arbeta inom bemanning kan ha både för- och nackdelar, och upplevelsen varierar från person till person. Här är några aspekter att tänka på när det gäller att jobba som måltidspersonal inom bemmaning:

 

 • Variation i arbetsuppgifter: Att arbeta inom bemanning kan erbjuda en stor variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, vilket kan vara både utmanande och utvecklande. Det ger dig möjlighet att prova på olika arbetsplatser och hitta det som passar dig bäst.
 • Flexibilitet: Att jobba inom bemanning kan innebära att du har större möjlighet att styra över dina arbetstider och kan anpassa ditt schema efter dina behov och önskemål.
 • Nätverkande: Genom att arbeta på olika arbetsplatser får du möjlighet att träffa och samarbeta med många olika människor, vilket kan vara både roligt och givande för ditt nätverk och din karriärutveckling.
 • Osäkerhet: Nackdelen med att arbeta inom bemanning är att det kan innebära en viss osäkerhet gällande arbetstider och uppdrag. Det kan vara svårt att veta hur mycket arbete man får och hur långt i förväg man får information om sina arbetspass.
 • Lön och anställningsvillkor: Lönen och anställningsvillkoren kan variera mellan olika bemanningsföretag och uppdrag. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad som gäller för just din anställning och att du får rätt ersättning enligt gällande kollektivavtal.

Sammanfattningsvis kan arbetet som måltidspersonal inom bemmaning erbjuda variation, flexibilitet och nätverkande, men det kan också innebära en viss osäkerhet och krav på anpassningsförmåga. Det är viktigt att väga för- och nackdelarna mot varandra och fundera på vad som är viktigast för dig i din arbetssituation.

 

Hur är det att jobba som måltidspersonal fast som konsult?

 

Att jobba som måltidspersonal på konsultbasis innebär att man inte är anställd av en specifik arbetsgivare, utan istället arbetar för ett bemanningsföretag eller som egen företagare. Man blir då uthyrd till olika uppdrag hos olika kunder. Detta kan innebära en större variation av arbetsuppgifter och arbetsplatser, vilket kan vara både roligt och utmanande. Man får möjligheten att träffa nya människor, lära sig om olika kök och arbetsmetoder samt utveckla sina färdigheter inom måltidsservice.

 

En annan aspekt av att jobba som konsult inom måltidspersonal är att man ofta har en mer flexibel arbetstid. Man kan i vissa fall själv bestämma när och hur mycket man vill jobba. Det kan vara en fördel för personer som vill kombinera arbetet med studier, familjeliv eller andra intressen. Dock kan det även innebära en viss osäkerhet gällande inkomst och arbetstid, då man inte alltid vet hur många uppdrag man får eller hur långa de kommer vara.

 

Nackdelen med att jobba som konsult inom måltidspersonal är att man ofta har en mindre trygg anställning jämfört med att vara fast anställd. Man kanske inte har samma förmåner som fast anställda, såsom semester, sjuklön och pension. Dessutom kan man uppleva en viss osäkerhet kring uppdragens varaktighet och inkomst, vilket kan vara stressande för vissa personer. Sammantaget är det viktigt att väga för- och nackdelar innan man bestämmer sig för att arbeta som konsult inom måltidspersonal.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en måltidspersonals lön?

 

Erfarenhet kan ha en viss påverkan på lönen för måltidspersonal. Generellt sett kan man förvänta sig att lönen ökar något med ökad erfarenhet och kompetens inom yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för måltidspersonal på 24 700 kronor, medan en person i det lägsta 10:e percentilet tjänar cirka 21 200 kronor och en person i det högsta 90:e percentilet tjänar cirka 28 200 kronor.

 

Det innebär att en person med lång erfarenhet och större ansvar kan förvänta sig en högre lön än en person som är ny inom yrket. Dock är det viktigt att komma ihåg att lönen också påverkas av andra faktorer, såsom arbetsgivare, geografisk plats och arbetsuppgifter. Att vara specialist inom ett visst område eller ha en chefsposition kan också påverka lönen positivt.

 

Vad har en måltidspersonal för livslön?

 

Livslön, eller den totala inkomsten under en persons yrkesverksamma liv, kan vara svår att beräkna exakt då det beror på flera faktorer såsom individens arbetslivslängd, löneutveckling, karriärutveckling och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. För att göra en uppskattning kan man dock använda medianlönen för måltidspersonal och anta en viss arbetslivslängd.

 

Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik där medianlönen för måltidspersonal är 24 700 kronor och antar att en person arbetar från 20 års ålder till 65 års ålder (45 år), skulle livslönen bli ungefär: 24 700 kr * 12 månader * 45 år = 13 302 000 kronor. Det är viktigt att påpeka att detta är en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till löneökningar, inflation eller andra faktorer som kan påverka livslönen.

 

För att maximera sin livslön inom måltidspersonal kan det vara värt att investera i vidareutbildning och kompetensutveckling, söka sig till arbetsgivare som erbjuder bättre löneförhållanden och försöka avancera inom yrket, till exempel genom att ta på sig chefsroller eller specialisera sig inom ett visst område.

 

Hur kan man löneförhandla som måltidspersonal?

 

Löneförhandling är en viktig del av att säkerställa en konkurrenskraftig och rättvis lön på arbetsmarknaden. Som måltidspersonal kan processen för att förhandla om lönen vara liknande som för andra yrken. Här är några tips för att förbereda sig inför en löneförhandling:

 

1. Undersök marknadslönen: Innan du går in i en löneförhandling, är det viktigt att veta vad den genomsnittliga lönen är för måltidspersonal. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 24 700 kr. Det är viktigt att ta hänsyn till erfarenhet, utbildning och arbetsplatsens storlek när man jämför löner. 2. Dokumentera dina prestationer: För att kunna argumentera för en högre lön är det bra att ha konkreta exempel på vad du har åstadkommit under din tid som måltidspersonal. Det kan handla om att du har förbättrat arbetsprocesser, sparat pengar åt företaget eller fått positiv feedback från kollegor och kunder. 3. Förbered dina argument: Innan du går in i förhandlingen är det viktigt att ha en tydlig bild av vad du vill uppnå och varför du förtjänar en högre lön. Tänk igenom dina argument och öva på att presentera dem på ett självsäkert och övertygande sätt. 4. Välj rätt tidpunkt: Det är viktigt att välja en tidpunkt för löneförhandlingen då din arbetsgivare är mottaglig för förändringar. Det kan vara vid en årsutvärdering, efter att du har slutfört ett stort projekt eller när företaget går bra ekonomiskt. 5. Var öppen för kompromisser: I en löneförhandling är det viktigt att vara beredd på att ge och ta. Om din arbetsgivare inte kan erbjuda dig den lönenivå du önskar, kan det finnas andra förmåner du kan förhandla om, såsom flexibla arbetstider, fler semesterdagar eller möjlighet till vidareutbildning.

Hur skiljer sig en måltidspersonals lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är ett problem på många arbetsplatser och inom olika yrken. För måltidspersonal kan löneskillnaderna variera beroende på arbetsgivare, region och individuella förhandlingar. Enligt SCB:s lönestatistik finns det en viss variation i lönenivåerna för måltidspersonal, men det är svårt att ge en exakt siffra på hur stor skillnaden är mellan män och kvinnor inom yrket. Det är viktigt att arbeta för en rättvis lön för alla, oavsett kön, genom att följa lagar och regler kring lönediskriminering och genom att vara öppen för dialog och förhandling om lönenivåer.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som måltidspersonal?

 

Lönen för måltidspersonal kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan lönen vara högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn, eftersom den privata sektorn ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner och förmåner för att attrahera och behålla personal. Dock kan det också finnas skillnader inom den privata sektorn, beroende på typ av arbetsgivare och storlek på företaget. Större företag och organisationer kan ha större resurser att erbjuda högre löner, medan mindre företag kanske inte har samma möjligheter. Det är viktigt att undersöka lönenivåerna för måltidspersonal inom olika sektorer och arbetsgivare innan man börjar arbeta eller söker nya jobb. Detta kan hjälpa dig att få en bättre förståelse för vilka möjligheter som finns för att tjäna mer och utvecklas i din karriär som måltidspersonal.

 

I vilken region tjänar man bäst som måltidspersonal?

 

Lönen för måltidspersonal kan variera beroende på var i Sverige man arbetar. Generellt sett kan man säga att lönerna är högre i storstadsregionerna såsom Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre städer och landsbygd. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att levnadskostnaderna ofta är högre i storstadsområden, vilket kan påverka hur mycket pengar man faktiskt har kvar att leva på efter att ha betalat för boende, mat och andra nödvändigheter. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för måltidspersonal på 24 700 kr per månad, men det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan variera beroende på arbetsplats, erfarenhet och utbildning.

 

Vad jobbar en måltidspersonal med?

 

Måltidspersonal arbetar med att förbereda, servera och hantera mat inom offentliga och privata sektorer, till exempel på skolor, förskolor, sjukhus, äldreboenden och företag. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats, men några exempel på vad måltidspersonal kan göra inkluderar:

 

 • Planera och förbereda måltider enligt gällande menyer och riktlinjer
 • Tillaga mat och säkerställa att den är av god kvalitet och näring
 • Servera maten till gäster, elever, personal eller patienter
 • Ansvara för att följa hygien- och livsmedelsregler och säkerställa en ren och säker arbetsmiljö
 • Hantera och beställa förnödenheter och råvaror
 • Utföra enklare administrativa uppgifter, såsom att rapportera allergier eller specialkost

Måltidspersonal arbetar ofta i team och det är viktigt med god samarbetsförmåga, kommunikation och serviceinriktning. Det kan också vara fördelaktigt att ha en viss kunskap om kost och näring, särskilt om man arbetar med specifika målgrupper såsom barn, äldre eller personer med särskilda behov.

 

Hur blir man måltidspersonal?

 

Det finns ingen specifik utbildning som krävs för att bli måltidspersonal, men det kan vara en fördel att ha någon form av grundläggande utbildning inom området, såsom en gymnasieutbildning med inriktning på restaurang och livsmedel eller liknande. Arbetsgivare kan också värdera erfarenhet från liknande arbetsuppgifter, till exempel från att ha arbetat inom restaurang, café eller storkök. Det är även möjligt att få jobb som måltidspersonal genom att söka direkt till lediga tjänster och lära sig på jobbet, även om konkurrensen om jobben kan vara tuffare för de som saknar relevant erfarenhet eller utbildning.

 

För att öka chanserna att få jobb som måltidspersonal kan det vara bra att skaffa ytterligare kompetenser och certifikat, såsom HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), livsmedelshygien och arbetsmiljöutbildningar. Dessa visar att man är seriös och engagerad i sitt yrkesval och kan göra det lättare att få jobb inom området.