Lärare fritidshem lön

Lön Lärare fritidshem

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket lärare fritidshem i hela Sverige ligger på 31 900 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
31 900 kr31 400 kr32 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år23 600 kr23 500 kr23 700 kr
25-34 år30 900 kr31 100 kr30 700 kr
35-44 år32 600 kr33 200 kr32 400 kr
45-54 år34 300 kr34 600 kr34 300 kr
55-64 år34 900 kr34 700 kr35 000 kr
65-66 år34 900 kr..35 200 kr
Alla åldrar31 900 kr31 400 kr32 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista lärare fritidshem

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket lärare fritidshem.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som lärare fritidshem med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en lärare fritidshem i månadslön?

 

En lärare fritidshem har i genomsnitt en månadslön på 31 400 kronor. Detta värde kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område, men ger en bra bild av den generella lönenivån för yrkesgruppen. Källan till detta värde är SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad har en lärare fritidshem i medianlön?

 

Medianlönen för en lärare fritidshem är 32 300 kronor. Det betyder att hälften av lärarna fritidshem tjänar mer än detta belopp och hälften tjänar mindre. Medianlönen ger en mer balanserad bild av lönenivån än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremvärden. Källan till detta värde är SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad har en lärare fritidshem i ingångslön?

 

Ingångslönen för en lärare fritidshem kan variera beroende på arbetsgivare och geografiskt område, men enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta lönen inom yrkesgruppen på 23 200 kronor. Det är viktigt att notera att detta värde kan vara lägre än vad många nyutexaminerade lärare fritidshem faktiskt får i ingångslön, då det även inkluderar de som har lägre löner av olika anledningar. För att få en mer exakt bild av ingångslönen för en specifik arbetsplats kan man kontakta fackförbundet eller arbetsgivaren direkt.

 

Vad är genomsnittslönen för en lärare fritidshem?

 

Genomsnittslönen för en lärare fritidshem ligger på 31 400 kronor i månaden. Detta värde baseras på SCB:s senaste lönestatistik och ger en indikation på den generella lönenivån för yrkesgruppen. Observera att genomsnittslönen kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område.

 

Hur mycket tjänar en lärare fritidshem efter skatt (nettolön)?

 

En lärare fritidshems nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på flera faktorer såsom ålder, erfarenhet, arbetsplats och skattesats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den medianlön för lärare fritidshem på 32 300 kr per månad. För att få en uppfattning om nettolönen kan man använda sig av en skattetabell och räkna ut den exakta skatten för den aktuella lönen och kommunen man bor i. Generellt sett kan man förvänta sig en nettolön på omkring 22 000 - 28 000 kr per månad för en lärare fritidshem, beroende på ovan nämnda faktorer.

 

Vad är timlönen för en lärare fritidshem?

 

Timlönen för en lärare fritidshem varierar beroende på faktorer såsom erfarenhet, arbetsplats och anställningsform. För att räkna ut en ungefärlig timlön kan man ta månadslönen och dividera den med antalet arbetstimmar per månad. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för lärare fritidshem på 32 300 kr per månad. Om vi antar att en lärare fritidshem arbetar 40 timmar i veckan och 4 veckor per månad, vilket ger 160 timmar per månad, så blir den ungefärliga timlönen 32 300 kr / 160 timmar = 202 kr per timme. Det är viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och kan variera beroende på individuella omständigheter.

 

Hur är det att jobba som lärare fritidshem inom bemmaning?

 

Att jobba som lärare fritidshem inom bemmaning kan innebära både för- och nackdelar. Här är några aspekter att ta i beaktande när det gäller att arbeta inom bemmaning:

 

 • Variation i arbetsuppgifter och arbetsplatser: Som bemanningsanställd får man ofta möjlighet att arbeta på olika skolor och fritidshem, vilket kan ge en bred erfarenhet och möjlighet att utveckla sina färdigheter inom yrket.
 • Flexibilitet: Beroende på bemanningsföretagets avtal och ens egna önskemål kan man ha möjlighet att påverka sitt schema och arbetstider, vilket kan ge en större flexibilitet i vardagen.
 • Otrygg anställning: Bemanningsanställda kan ha en mer otrygg anställning än fast anställda, då de ofta anställs på visstid och kan ha varierande arbetstimmar. Detta kan innebära en mindre stabil inkomst och svårigheter att planera sin ekonomi och fritid.
 • Lönen: Lönen för bemanningsanställda lärare fritidshem kan variera beroende på företaget och de avtal som finns. I vissa fall kan lönen vara lägre än för fast anställda, men det kan också finnas möjligheter till högre löner beroende på efterfrågan och kompetens.
 • Arbetsmiljö: Som bemanningsanställd kan det vara svårare att känna sig som en del av arbetsgruppen och att få den support och vägledning som behövs för att utvecklas i yrket. Det är viktigt att vara proaktiv och kommunicera med både bemanningsföretaget och arbetsplatsen för att få den hjälp och information man behöver.

Att jobba som lärare fritidshem inom bemmaning kan vara ett bra alternativ för den som söker variation, erfarenhet och flexibilitet i sitt arbete. Det är dock viktigt att vara medveten om de potentiella utmaningar och nackdelar som kan komma med en anställning inom bemanning, och att värdera dessa i förhållande till ens egna behov och önskemål.

 

Hur är det att jobba som lärare fritidshem fast som konsult?

 

Att jobba som lärare inom fritidshem som konsult kan innebära en del skillnader jämfört med att vara fast anställd. Som konsult är du ofta anställd av ett bemanningsföretag eller driver eget företag och blir uthyrd till olika fritidshem som behöver förstärkning. Detta kan innebära att du får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och möta nya arbetskamrater och elever, vilket kan vara både utvecklande och omväxlande. Det kan också ge dig en större flexibilitet i din arbetssituation och möjlighet att påverka ditt schema.

 

Samtidigt kan det finnas en del utmaningar med att jobba som konsult inom fritidshem. Du kan uppleva att du inte får samma trygghet och långsiktighet som en fast anställd, eftersom dina uppdrag kan vara tidsbegränsade och du kanske inte alltid vet när och var ditt nästa uppdrag kommer att vara. Det kan också vara svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och elever eftersom du ständigt byter arbetsplats. Dessutom kan det vara en utmaning att snabbt sätta sig in i nya arbetsrutiner och miljöer, och du kan uppleva att du behöver vara mer flexibel och anpassningsbar än en fast anställd.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en lärare fritidshems lön?

 

Erfarenhet påverkar en lärare fritidshems lön i varierande grad. Generellt kan man säga att ju mer erfarenhet och utbildning du har, desto högre lön kan du förvänta dig. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en lärare inom fritidshem på 32 300 kr per månad. För de med mindre erfarenhet, i det lägsta decilintervallet, ligger lönen på cirka 23 200 kr, medan de med mer erfarenhet och högre utbildning, i det högsta kvartilintervallet, kan förvänta sig en lön på cirka 35 200 kr per månad.

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen också kan påverkas av andra faktorer, såsom arbetsgivarens storlek och ekonomiska situation, dina arbetsuppgifter och ansvarsområden, samt dina personliga egenskaper och prestationer. Det kan också finnas regionala skillnader i lönenivåer, samt skillnader mellan offentlig och privat sektor.

 

Vad har en lärare fritidshem för livslön?

 

En livslön är svår att exakt beräkna, eftersom den beror på flera faktorer såsom hur länge en person arbetar, löneutveckling över tid, eventuella perioder av arbetslöshet och förändringar i yrkesrollen. Men om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik och antar att en lärare inom fritidshem arbetar i 40 år med en genomsnittlig månadslön på 31 400 kr, kan vi göra en grov uppskattning.

 

Om vi multiplicerar den genomsnittliga månadslönen (31 400 kr) med 12 månader och 40 år, får vi en uppskattad livslön på cirka 15 072 000 kr. Det är dock viktigt att betona att detta är en förenklad uppskattning och att den faktiska livslönen kan variera beroende på de faktorer som nämndes tidigare. Dessutom påverkas den faktiska livslönen av skatter, sociala avgifter och pensionssparande, vilket inte är inkluderat i denna uppskattning.

 

Hur kan man löneförhandla som lärare fritidshem?

 

Löneförhandling är en viktig process för att säkerställa att man får en lön som speglar ens kompetens, erfarenhet och ansvarsområden inom yrket som lärare fritidshem. Här följer några steg att tänka på när du förbereder dig för en löneförhandling som lärare fritidshem:

 

 • Förbered dig noggrant: Innan du går in i en löneförhandling är det viktigt att du har koll på aktuell lönestatistik och lönenivåer för lärare fritidshem. SCB:s senaste lönestatistik visar att medianlönen för yrket är 32 300 kr. Det är också bra att veta vilka lönenivåer som gäller inom din arbetsplats, kommun eller region.
 • Samla argument: För att stärka din position i löneförhandlingen bör du samla konkreta exempel på dina prestationer och ansvarsområden. Det kan vara allt från att du har utvecklat nya metoder för att förbättra elevernas lärande, till att du har tagit på dig extra ansvar eller utbildningar.
 • Var tydlig med dina förväntningar: När du går in i löneförhandlingen är det viktigt att vara tydlig med vad du förväntar dig av löneökningen. Det kan vara bra att ha en siffra i åtanke, men var också öppen för att diskutera och kompromissa.
 • Förhandla om andra förmåner: Om det inte är möjligt att få en högre lön kan det vara värt att förhandla om andra förmåner, såsom utbildningsmöjligheter, extra semesterdagar eller möjlighet till flexibla arbetstider.

Hur skiljer sig en lärare fritidshem lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är tyvärr fortfarande ett faktum inom många yrken, och det gäller även för lärare fritidshem. Enligt SCB:s lönestatistik finns det en viss löneskillnad mellan könen, där kvinnor generellt sett har lägre löner än män. Det är viktigt att vara medveten om dessa löneskillnader och att aktivt arbeta för att minska dem.

 

För att motverka löneskillnader mellan män och kvinnor är det viktigt att både arbetsgivare och fackförbund arbetar för att säkerställa att lönesättningen är rättvis och baseras på objektiva kriterier, såsom kompetens, erfarenhet och ansvarsområden. Som individ kan du också bidra genom att vara aktiv i löneförhandlingar och att vara medveten om lönenivåer och löneskillnader inom yrket som lärare fritidshem.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som lärare fritidshem?

 

Löner för lärare fritidshem kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett är lönenivåerna högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, men det är viktigt att ta hänsyn till att det också kan finnas skillnader mellan olika arbetsgivare och regioner.

 

För att få en uppfattning om vilken sektor som erbjuder bäst lön för lärare fritidshem kan det vara en god idé att undersöka aktuell lönestatistik och att prata med kollegor och fackförbund. Det är också viktigt att väga in andra faktorer, såsom arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling och förmåner, när man jämför olika sektorer och arbetsgivare.

 

I vilken region tjänar man bäst som lärare fritidshem?

 

Lönen för lärare fritidshem kan variera beroende på flera faktorer, såsom erfarenhet, utbildning och arbetsplatsens storlek. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för yrket 32 300 kr per månad. För att ta reda på i vilken region man tjänar bäst som lärare fritidshem kan man undersöka regionala lönestatistik och jämföra lönenivåer mellan olika delar av landet. Generellt sett kan man förvänta sig att lönen är något högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där levnadskostnaderna också är högre. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen inte är den enda faktorn att ta hänsyn till när man väljer arbetsplats, utan även arbetsmiljö, karriärmöjligheter och personliga preferenser spelar in.

 

Vad jobbar en lärare fritidshem med?

 

En lärare fritidshem, även kallad fritidspedagog, arbetar med att planera, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter för barn och ungdomar som går på fritidshem, ofta i åldern 6-12 år. Fritidshemmet är en verksamhet som kompletterar skolan och erbjuder barnen en meningsfull fritid där de får möjlighet att utvecklas genom lek, kreativa aktiviteter och sociala interaktioner. Läraren fritidshem ansvarar för att skapa en trygg och stimulerande miljö där barnen kan utveckla sina färdigheter, intressen och relationer. Det innebär bland annat att:

 

 • Planera och organisera aktiviteter som främjar barnens utveckling och lärande
 • Stödja och vägleda barnen i deras sociala samspel och konflikthantering
 • Samverka med föräldrar, skolpersonal och andra aktörer kring barnens situation och behov
 • Arbeta för att skapa en inkluderande och jämställd miljö som motverkar diskriminering och kränkande behandling
 • Dokumentera och följa upp verksamhetens kvalitet och resultat

 

Hur blir man lärare fritidshem?

 

För att bli lärare fritidshem krävs en högskoleutbildning inom fritidspedagogik. Utbildningen till fritidspedagog finns på flera högskolor och universitet runt om i Sverige och omfattar 180 högskolepoäng, vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment, där man får lära sig om barns utveckling, lärande och socialisation, pedagogiska metoder och verktyg, samt hur man planerar och genomför aktiviteter som främjar barnens välmående och utveckling. Efter avslutad utbildning kan man ansöka om legitimation som lärare i fritidshem från Skolverket. För att få legitimation krävs även att man genomgår en introduktionsperiod på en arbetsplats under handledning av en erfaren kollega.