Taxi- och fordonsförare lön

Vad tjänar en Taxi- och fordonsförare?

Vilken lön har en taxi- och fordonsförare?

25 300 krMedellön taxi- och fordonsförare
23 200 kr25:e %
27 000 kr75:e %
28 900 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Östersund
41 500 kr
Uppsala
31 500 kr
Ale
29 500 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket taxi- och fordonsförare
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Taxi- och fordonsförare! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket taxi- och fordonsförare. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som taxi- och fordonsförare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket taxi- och fordonsförare. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en taxi- och fordonsförare i månadslön?

 

En taxi- och fordonsförare har i genomsnitt en månadslön på 25 300 kronor. Månadslönen kan variera beroende på olika faktorer såsom erfarenhet, arbetsgivare och geografisk placering. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnittligt värde och att individuella löner kan variera.

 

Vad har en taxi- och fordonsförare i medianlön?

 

Medianlönen för en taxi- och fordonsförare är 25 300 kronor. Medianlönen är det belopp där hälften av arbetstagarna inom yrket tjänar mer och hälften tjänar mindre. Detta kan ge en mer rättvis bild av lönenivån jämfört med genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremvärden.

 

Vad har en taxi- och fordonsförare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en taxi- och fordonsförare varierar och det finns ingen exakt siffra som gäller för alla. En nyutexaminerad eller oerfaren taxi- och fordonsförare kan dock förvänta sig en lägre lön än genomsnittet och medianlönen. Enligt SCB:s lönestatistik ligger 25:e percentilen på 23 200 kronor, vilket innebär att 25 % av taxi- och fordonsförarna tjänar mindre än detta belopp. Det kan ge en indikation på vad en ingångslön kan ligga på, men det är viktigt att komma ihåg att det kan variera beroende på faktorer såsom arbetsgivare och region.

 

Vad är genomsnittslönen för en taxi- och fordonsförare?

 

Genomsnittslönen för en taxi- och fordonsförare är 25 300 kronor i månaden. Detta är ett genomsnittligt värde som baseras på lönestatistik från SCB och kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och geografisk placering. Individuella löner kan därför vara både högre och lägre än genomsnittslönen.

 

Hur mycket tjänar en taxi- och fordonsförare efter skatt (nettolön)?

 

En taxi- och fordonsförares genomsnittliga månadslön ligger på cirka 25 300 kronor, enligt SCB:s senaste lönestatistik. Nettolönen efter skatt varierar dock beroende på personens skattesats och eventuella avdrag. För att få en uppfattning om hur mycket en taxi- och fordonsförare tjänar efter skatt kan man använda sig av en skattekalkylator, som finns tillgänglig på Skatteverkets hemsida. Där kan man fylla i sin bruttolön och få fram en ungefärlig nettolön efter skatt. Generellt sett kan man räkna med att nettolönen ligger på ungefär 70-75% av bruttolönen, vilket innebär att en taxi- och fordonsförare kan förvänta sig en nettolön på cirka 18 000 - 19 000 kronor per månad.

 

Vad är timlönen för en taxi- och fordonsförare?

 

Timlönen för en taxi- och fordonsförare varierar beroende på arbetsgivare, erfarenhet och region, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på cirka 25 300 kronor per månad. Om man räknar med att en heltidsanställd arbetar 40 timmar i veckan och att det finns i genomsnitt 4,3 veckor per månad, så blir den genomsnittliga arbetstiden cirka 172 timmar per månad. Om man delar månadslönen på antalet timmar får man fram en ungefärlig timlön. I det här fallet skulle det innebära en timlön på cirka 147 kronor (25 300 kr / 172 timmar). Det är dock viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och att den faktiska timlönen kan variera för olika individer och arbetsgivare.

 

Hur är det att jobba som taxi- och fordonsförare inom bemmaning?

 

Att jobba som taxi- och fordonsförare inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika kunder som behöver en förare för en viss period eller för specifika uppdrag. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta med olika typer av fordon och inom olika branscher, vilket kan vara både utmanande och lärorikt. Här följer några aspekter av att jobba som taxi- och fordonsförare inom bemmaning:

 

 • Variation: Man får ofta möjlighet att arbeta med olika kunder och uppdrag, vilket kan ge en större variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Det kan också innebära att man får möjlighet att utveckla sina färdigheter inom olika områden och lära sig mer om olika branscher.
 • Fleibilitet: Bemanningsföretag erbjuder ofta en viss grad av flexibilitet när det gäller arbetstider och placering. Det kan innebära att man kan anpassa sitt arbete efter sina egna behov och önskemål, till exempel om man vill jobba extra vid sidan av studier eller annat deltidsarbete.
 • Trygghet: När man är anställd av ett bemanningsföretag har man samma rättigheter och skyldigheter som en fast anställd, vilket innebär att man har rätt till semester, sjuklön och andra förmåner. Dessutom har man ofta en fast kontaktperson på bemanningsföretaget som kan erbjuda stöd och hjälp vid behov.
 • Konkurrens: Bemanningsbranschen är konkurrensutsatt och det kan ibland vara svårt att få fasta anställningar eller långsiktiga uppdrag. Det innebär att man som taxi- och fordonsförare inom bemmaning kan behöva vara beredd på att arbeta under olika förutsättningar och vara flexibel när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider.

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som taxi- och fordonsförare inom bemmaning, med möjligheter till variation och flexibilitet i arbetet. Dock kan konkurrensen inom branschen innebära att man behöver vara beredd på att anpassa sig efter olika förutsättningar och vara flexibel när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider.

 

Hur är det att jobba som taxi- och fordonsförare fast som konsult?

 

Att jobba som taxi- och fordonsförare på konsultbasis innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag eller som egen företagare, och blir inhyrd av olika företag som behöver förare för kortare eller längre uppdrag. Det kan innebära att arbetsuppgifterna och arbetsmiljön varierar mer än om man är anställd hos ett specifikt företag. Detta kan både vara positivt och negativt beroende på den enskilda förarens preferenser och anpassningsförmåga.

 

Som konsult kan man få möjlighet att jobba med olika typer av fordon och inom olika branscher, vilket kan vara utvecklande och erbjuda nya erfarenheter. Man kan också få möjlighet att arbeta på olika orter och träffa nya kollegor och kunder. Å andra sidan kan det vara svårt att planera sitt privatliv, eftersom arbetstider och uppdrag kan variera och man kan behöva vara mer flexibel än om man hade en fast anställning. Det kan också vara mindre trygghet i form av anställningsskydd och förmåner jämfört med en fast tjänst.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en taxi- och fordonsförare lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en taxi- och fordonsförare lön. En förare med många års erfarenhet och goda referenser kan förvänta sig en högre lön än en nybörjare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för en taxi- och fordonsförare 25 300 kr per månad, medan de med mindre erfarenhet kan förvänta sig en lön kring 23 200 kr och de med mer erfarenhet kan tjäna upp till 27 000 kr eller mer per månad.

 

Det är viktigt att notera att lönen för taxi- och fordonsförare kan variera beroende på flera faktorer, såsom geografisk placering, arbetsgivare och arbetsuppgifter. Det kan även finnas individuella förhandlingar och prestationsbaserade löneökningar som påverkar lönen. Men generellt sett är erfarenhet en viktig faktor för att uppnå en högre lön inom yrket.

 

Vad har en taxi- och fordonsförare för livslön?

 

Livslönen för en taxi- och fordonsförare beror på flera faktorer, såsom hur länge personen arbetar inom yrket, eventuella löneökningar över tid och arbetsmarknadens utveckling. Om vi antar att en förare arbetar från 20 års ålder till pension vid 65 års ålder, och har en genomsnittlig månadslön på 25 300 kr (enligt SCB:s lönestatistik), skulle detta ge en uppskattad livslön på cirka 13 650 000 kr (25 300 kr x 12 månader x 45 år).

 

Denna beräkning är dock endast en grov uppskattning och tar inte hänsyn till faktorer som löneökningar, inflation, perioder av arbetslöshet eller deltidsarbete. Livslönen kan också påverkas av eventuella karriärbyten, vidareutbildningar och förändringar inom arbetsmarknaden. Det är därför svårt att ge en exakt siffra för vad en taxi- och fordonsförare har för livslön, men ovanstående uppskattning kan ge en ungefärlig bild av vad man kan förvänta sig under en yrkeskarriär inom detta område.

 

Hur kan man löneförhandla som taxi- och fordonsförare?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet för att säkerställa att man får en lön som motsvarar ens erfarenhet, utbildning och arbetsinsats. Som taxi- och fordonsförare finns det flera saker att tänka på vid löneförhandling:

 

 • Förbered dig noga: Gör en lista över dina styrkor och prestationer, och hur de har bidragit till företagets framgång. Det kan vara att du har god lokalkännedom, att du är bra på att hitta snabba och effektiva vägar, eller att du har utmärkt service och får mycket positiv feedback från kunder.
 • Undersök marknadslönen: Ta reda på vad en genomsnittlig lön är för en taxi- och fordonsförare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen på 25 300 kronor. Du kan använda detta som en utgångspunkt för att argumentera för varför du förtjänar en högre lön.
 • Var realistisk: Ha realistiska förväntningar på vad du kan uppnå i löneförhandling. Om du är ny i yrket och saknar erfarenhet är det mindre troligt att du kan förhandla upp din lön till exempelvis 28 900 kronor, som är lönen för de 10% bäst betalda inom yrket.
 • Förhandla om andra förmåner: Om det inte finns utrymme för att höja din grundlön kan du förhandla om andra förmåner, såsom rätt till övertid, fler semesterdagar, eller möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning inom yrket.
 • Kommunicera tydligt och självsäkert: Var tydlig med vad du vill uppnå med löneförhandlingen och varför du anser att du förtjänar en högre lön. Var samtidigt öppen för att lyssna på arbetsgivarens synpunkter och motargument.

Hur skiljer sig en taxi- och fordonsförare lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan finnas inom olika yrken, och det är viktigt att vara medveten om detta för att arbeta för en mer jämställd arbetsmarknad. För taxi- och fordonsförare finns det ingen specifik statistik som visar exakt hur löneskillnaderna ser ut mellan könen. Dock kan man utgå från att det kan finnas löneskillnader även inom detta yrke, precis som inom många andra yrken. Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna om eventuella löneskillnader och arbetar för att minska dem, exempelvis genom att säkerställa att kvinnor och män har lika förutsättningar att löneförhandla och att de värderas lika för sina prestationer och erfarenheter.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som taxi- och fordonsförare?

 

Lönen för en taxi- och fordonsförare kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att lönen kan vara högre inom vissa sektorer där efterfrågan på kompetenta förare är större, eller där arbetsuppgifterna är mer krävande. Exempel på sådana sektorer kan vara specialtransporter, farligt gods eller persontransporter inom vård och omsorg. Här kan arbetsgivare vara beredda att betala en högre lön för att attrahera och behålla kvalificerade förare. Det är dock viktigt att notera att lönen även kan variera beroende på faktorer som geografisk plats, arbetsgivarens storlek och ekonomi, samt den enskilda förarens erfarenhet och kompetens. Därför är det viktigt att vara aktiv i sin löneförhandling och ha en god förståelse för vad som är en rimlig lön inom den sektor man arbetar.

 

I vilken region tjänar man bäst som taxi- och fordonsförare?

 

Lönen för taxi- och fordonsförare kan variera beroende på region, arbetsgivare och erfarenhet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 25 300 kr per månad. För att få en mer detaljerad bild av löneskillnader mellan olika regioner kan man undersöka regionala lönestatistik från SCB eller kontakta fackförbundet Transportarbetareförbundet. Generellt sett kan man dock anta att lönenivåerna är något högre i större städer och tätorter, där efterfrågan på taxi- och fordonsförare är större och konkurrensen om jobben kan vara högre. Det är dock viktigt att väga in andra faktorer, såsom levnadskostnader, när man jämför löner mellan olika regioner.

 

Vad jobbar en taxi- och fordonsförare med?

 

En taxi- och fordonsförare arbetar med att transportera människor och/eller gods från en plats till en annan med hjälp av olika typer av fordon. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken typ av fordonsförare man är, men generellt innebär det att man ansvarar för att köra fordonet på ett säkert och effektivt sätt, följa trafikregler, samt se till att passagerare och gods kommer fram till sina destinationer i tid. Förutom körning kan arbetsuppgifterna även innefatta att hantera betalningar, kommunicera med kunder och arbetsgivare, samt sköta underhåll och rengöring av fordonet. Taxi- och fordonsförare kan arbeta inom många olika branscher, såsom persontransport, godstransport, kollektivtrafik eller budservice.

 

Hur blir man taxi- och fordonsförare?

 

För att bli taxi- och fordonsförare krävs det i de flesta fall att man har ett giltigt körkort för det fordon man ska köra, samt att man uppfyller de krav som ställs av arbetsgivaren och myndigheterna. Här följer en steg-för-steg-guide för att bli taxi- och fordonsförare:

 

 1. Skaffa rätt körkort: För att köra taxi krävs det att man har ett giltigt körkort för personbil (behörighet B). Om man ska köra tyngre fordon, såsom lastbil eller buss, krävs det att man har körkort för den aktuella behörigheten (t.ex. behörighet C eller D).

 2. Genomgå en yrkesutbildning: Det finns olika yrkesutbildningar för att bli taxi- och fordonsförare, både på gymnasial och eftergymnasial nivå. Sådana utbildningar kan ge dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som förare inom olika branscher. Det är dock inte alltid ett krav att ha genomgått en yrkesutbildning för att få jobb som taxi- och fordonsförare.

 3. Skaffa yrkeskompetensbevis (YKB): För att arbeta som fordonsförare inom vissa branscher, såsom godstransport och kollektivtrafik, krävs det att man har ett giltigt yrkeskompetensbevis. YKB innebär att man genomgår en utbildning och avlägger ett prov som testar ens kunskaper om trafiksäkerhet, kör- och vilotider, samt lastning och lossning.

 4. Sök jobb: När du har rätt körkort, eventuell yrkesutbildning och YKB, kan du börja söka jobb som taxi- och fordonsförare. Det finns många arbetsgivare inom olika branscher som anställer förare, såsom taxibolag, åkerier, kommuner och logistikföretag. Du kan söka jobb via platsannonser, rekryteringsföretag eller genom att kontakta arbetsgivare direkt.