Tandvårdsbiträde lön

Vad tjänar en Tandvårdsbiträde?

Vilken lön har en tandvårdsbiträde?

27 000 krMedellön tandvårdsbiträde
24 000 kr25:e %
29 500 kr75:e %
32 000 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Bäst betalande arbetsgivare
Platser med högst lön
Räkna ut lön efter skatt för yrket tandvårdsbiträde
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Tandvårdsbiträde! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket tandvårdsbiträde. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som tandvårdsbiträde med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket tandvårdsbiträde. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har ett tandvårdsbiträde i månadslön?

 

Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger månadslönen för ett tandvårdsbiträde på omkring 27 000 kronor. Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och geografiskt område. Det finns även möjlighet att lönen kan förändras över tid, exempelvis genom löneförhandlingar eller karriärutveckling inom yrket.

 

Vad har ett tandvårdsbiträde i medianlön?

 

Medianlönen för ett tandvårdsbiträde är 26 700 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen innebär att hälften av tandvårdsbiträdena tjänar mer än 26 700 kronor per månad och hälften tjänar mindre. Det ger en mer rättvis bild av löneläget än genomsnittslönen, eftersom medianlönen inte påverkas lika mycket av extremvärden.

 

Vad har ett tandvårdsbiträde i ingångslön?

 

Ingångslönen för ett tandvårdsbiträde kan variera beroende på faktorer som utbildning, arbetsgivare och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger ingångslönen för de 10 % lägst avlönade tandvårdsbiträdena på omkring 21 900 kronor per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingångslönen kan förbättras över tid genom exempelvis löneförhandlingar och karriärutveckling inom yrket.

 

Vad är genomsnittslönen för ett tandvårdsbiträde?

 

Genomsnittslönen för ett tandvårdsbiträde ligger på omkring 27 000 kronor per månad enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden, vilket innebär att medianlönen ibland kan ge en mer rättvis bild av löneläget. I detta fall är medianlönen för tandvårdsbiträden 26 700 kronor per månad, vilket innebär att hälften av tandvårdsbiträdena tjänar mer än detta och hälften tjänar mindre.

 

Hur mycket tjänar ett tandvårdsbiträde efter skatt (nettolön)?

 

Ett tandvårdsbiträdes nettolön varierar beroende på faktorer som arbetsplatsens storlek, erfarenhet och geografisk plats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för ett tandvårdsbiträde på 26 700 kr i månaden. Efter skatt kan nettolönen uppgå till cirka 20 000 - 21 000 kr, beroende på individens skattesats och kommun. Denna siffra kan dock variera något beroende på personliga omständigheter och avdrag.

 

Vad är timlönen för ett tandvårdsbiträde?

 

Timlönen för ett tandvårdsbiträde kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, erfarenhet och geografisk plats. Om vi utgår från medianlönen på 26 700 kr i månaden och antar att en heltidsanställd tandvårdsbiträde arbetar 40 timmar i veckan, skulle timlönen uppgå till cirka 155 - 160 kr per timme före skatt. Det är viktigt att notera att detta är en generell uppskattning och att timlönen kan variera mellan olika arbetsplatser och individuella anställningsavtal.

 

Hur är det att jobba som tandvårdsbiträde inom bemanning?

 

Att jobba som tandvårdsbiträde inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika tandvårdskliniker vid behov. Det kan innebära att man jobbar på olika arbetsplatser och får möjlighet att träffa och samarbeta med många olika kollegor och patienter. Här är några aspekter av att jobba som tandvårdsbiträde inom bemanning:

 

 • Variation: Att arbeta inom bemanning kan vara omväxlande och spännande, eftersom man får möjlighet att prova på olika arbetsmiljöer, arbetsuppgifter och arbetssätt.
 • Flexibilitet: Beroende på bemanningsföretagets avtal och arbetsbelastning kan man i vissa fall ha möjlighet att påverka sina arbetstider och arbetsdagar, vilket kan vara fördelaktigt för dem som önskar en mer flexibel arbetssituation.
 • Nätverkande: Att arbeta inom bemanning ger möjlighet att bygga upp ett stort nätverk inom tandvårdsbranschen, vilket kan vara värdefullt för framtida jobbmöjligheter och karriärutveckling.
 • Trygghet och anställningsvillkor: Som anställd hos ett bemanningsföretag omfattas man av samma anställningsvillkor som en fastanställd, såsom semester, sjuklön och pension. Dock kan anställningstryggheten variera beroende på efterfrågan och bemanningsföretagets ekonomiska situation.

Det är viktigt att notera att arbetsvillkoren och upplevelsen av att jobba som tandvårdsbiträde inom bemanning kan variera beroende på det specifika bemanningsföretaget och individens personliga preferenser. Vissa kan uppskatta variationen och flexibiliteten, medan andra kanske föredrar en mer stabil och förutsägbar arbetssituation.

 

Hur är det att jobba som tandvårdsbiträde fast som konsult?

 

Att jobba som tandvårdsbiträde på konsultbasis kan skilja sig en del från att vara anställd direkt hos en arbetsgivare. Som konsult är du oftast anställd av ett bemanningsföretag eller driver eget företag och hyrs ut till olika tandvårdskliniker för kortare eller längre perioder. Detta kan innebära att du får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med varierande arbetsuppgifter, vilket kan vara både spännande och utvecklande.

 

Som konsult kan du ha mer flexibilitet i ditt arbete, eftersom du i många fall kan påverka vilka uppdrag du tar och när du vill jobba. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet, eftersom du kanske inte alltid vet när ditt nästa uppdrag kommer eller hur långt det varar. Det kan också vara mer ansvar på dig att sköta administration, som fakturering och skatter, om du driver eget företag.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en tandvårdsbiträdes lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande påverkan på lönen för ett tandvårdsbiträde. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för tandvårdsbiträden på 26 700 kr, men det finns en viss spridning beroende på erfarenhet och arbetsplats.

 

En tandvårdsbiträde i början av sin karriär, med mindre än 10 % av branschens löner, kan förvänta sig en lön på cirka 21 900 kr, medan en mer erfaren person med 25 % av branschens löner kan förvänta sig en lön på cirka 24 000 kr. För de med ännu mer erfarenhet, som ligger på 75 % av branschens löner, kan lönen vara så hög som 29 500 kr, och för de med 90 % av branschens löner kan lönen nå 32 000 kr.

 

Vad har en tandvårdsbiträde för livslön?

 

En tandvårdsbiträdes livslön är svår att beräkna exakt, eftersom det beror på många faktorer, såsom antal år i yrket, löneutveckling, deltids- eller heltidsarbete och eventuella karriärbyten. Men om vi utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en tandvårdsbiträde arbetar heltid i yrket i 40 år, kan vi göra en uppskattning.

 

Om vi antar att en tandvårdsbiträde börjar sin karriär med en lön på 21 900 kr och över tid når upp till 32 000 kr, skulle en genomsnittlig månadslön under karriären kunna vara cirka 27 000 kr (som ligger nära medianlönen). Om en tandvårdsbiträde skulle arbeta heltid med denna genomsnittliga lön under 40 år, skulle den totala livslönen bli cirka 12 960 000 kr (27 000 kr x 12 månader x 40 år). Detta är dock en grov uppskattning och kan variera beroende på de faktorer som nämnts tidigare.

 

Hur kan man löneförhandla som tandvårdsbiträde?

 

För att lyckas med en löneförhandling som tandvårdsbiträde är det viktigt att förbereda sig väl och ha goda argument för varför lönen bör höjas. Här är några tips på hur man kan gå tillväga:

 

 • Samla information om lönenivåer inom yrket. Använd till exempel lönestatistik från SCB som visar att medianlönen för ett tandvårdsbiträde ligger på 26 700 kr per månad.
 • Reflektera över din egen arbetsinsats och prestationer. Har du tagit på dig extra ansvar, genomfört projekt eller förbättrat arbetsrutiner? Skriv ner konkreta exempel som du kan använda i lönesamtalet.
 • Undersök vilka löner som erbjuds för liknande befattningar inom andra företag eller organisationer. Det kan ge dig en uppfattning om vad som är rimligt att begära.
 • Var tydlig med vad du vill uppnå med löneförhandlingen och sätt upp realistiska mål. Om lönen ligger på 27 000 kr per månad, kanske en höjning till 29 500 kr är rimlig att förvänta sig.
 • Förbered dig på att argumentera för varför en löneökning är befogad. Det kan vara bra att öva på att presentera dina argument inför en vän eller familjemedlem innan lönesamtalet.

Hur skiljer sig en tandvårdsbiträdes lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik från SCB visar inte några specifika siffror för löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som tandvårdsbiträden. Det är dock viktigt att notera att det generellt sett finns löneskillnader mellan könen på arbetsmarknaden, även om det inte nödvändigtvis är fallet för just tandvårdsbiträden. Anledningen till att det inte finns några specifika siffror för tandvårdsbiträden kan bero på att yrkesgruppen i stort sett består av kvinnor, vilket gör det svårt att jämföra löner mellan könen. Det är dock viktigt att vara medveten om löneskillnader och att löneförhandla utifrån prestation och erfarenhet snarare än kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som tandvårdsbiträde?

 

Det finns ingen exakt information om vilken sektor som erbjuder de högsta lönerna för tandvårdsbiträden. Lönenivåerna kan variera beroende på flera faktorer, såsom geografisk plats, arbetsgivarens storlek och den enskilda arbetstagarens erfarenhet och kompetens. Generellt sett kan man dock anta att lönenivåerna för tandvårdsbiträden är något högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor. Detta eftersom privata tandvårdskliniker ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner än offentligt finansierade verksamheter. Det är dock viktigt att undersöka specifika arbetsgivare och jämföra löner för att få en uppfattning om vilken sektor som erbjuder bäst lön för just dig som tandvårdsbiträde.

 

I vilken region tjänar man bäst som tandvårdsbiträde?

 

Lönen för ett tandvårdsbiträde kan variera beroende på flera faktorer såsom erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik tjänar tandvårdsbiträden i genomsnitt 27000 kronor per månad. Medianlönen ligger på 26700 kronor, medan de som tjänar mest (90:e percentilen) får 32000 kronor i månadslön. För att ta reda på i vilken region man tjänar bäst som tandvårdsbiträde behöver man jämföra lönestatistiken över olika regioner i Sverige. Denna information finns inte i det aktuella datamaterialet, men det kan vara en god idé att undersöka regional lönestatistik och jämföra dessa med varandra för att få en mer exakt bild av vilken region som erbjuder högst lön för tandvårdsbiträden.

 

Vad jobbar ett tandvårdsbiträde med?

 

Ett tandvårdsbiträde, även kallat tandsköterska, är en viktig del av tandvårdsteamet och arbetar tätt tillsammans med tandläkare, tandhygienister och andra inom tandvården. Arbetsuppgifterna för ett tandvårdsbiträde kan variera beroende på arbetsplats och arbetsområde, men några vanliga arbetsuppgifter inkluderar:

 

 • Assistera tandläkare och tandhygienister under behandlingar och undersökningar
 • Förbereda arbetsmaterial och instrument inför behandlingar
 • Sköta sterilisering och underhåll av instrument och utrustning
 • Utföra administrativa uppgifter såsom att boka tider, ta emot patienter och hantera patientjournaler
 • Informera och ge råd till patienter om tandvård och munhygien

Tandvårdsbiträden arbetar oftast på tandläkarmottagningar, tandvårdskliniker, folktandvården eller inom specialisttandvården. Arbetsmiljön är oftast ren och välorganiserad, och arbetet innebär mycket patientkontakt och samarbete med kollegor inom tandvårdsteamet.

 

Hur blir man tandvårdsbiträde?

 

För att bli tandvårdsbiträde krävs det en särskild utbildning inom området. Utbildningen till tandvårdsbiträde, även kallad tandsköterskeutbildning, finns på flera yrkeshögskolor och andra utbildningsanordnare i Sverige. Utbildningen varar vanligtvis mellan 1,5 och 2 år och innehåller både teoretiska och praktiska moment.

 

Under utbildningen får man lära sig om tandvårdsrelaterade ämnen såsom anatomi, fysiologi, oral hälsa, munhygien, materiallära, instrumentkännedom och arbetsmetoder inom tandvården. Utbildningen innehåller också praktik, där man får möjlighet att arbeta på en tandvårdsklinik och träna på sina färdigheter under handledning av erfarna tandvårdsprofessioner. Efter avslutad utbildning erhåller man en yrkeshögskoleexamen och kan söka arbete som tandvårdsbiträde eller tandsköterska.

 

Det är även möjligt att vidareutbilda sig inom olika specialområden som tandvårdsbiträde, såsom kirurgi, ortodonti, protetik eller pedodonti. Dessa specialutbildningar kan ge ytterligare kompetens och öka möjligheterna för karriärutveckling inom tandvården.