Vilken lön har en studie och yrkesvägledare?

36 800 krMedellön studie och yrkesvägledare
34 200 kr25:e %
38 900 kr75:e %
41 100 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Ale
43 300 kr
Östersund
42 150 kr
Västerås
41 300 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket studie och yrkesvägledare
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Studie och yrkesvägledare! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket studie och yrkesvägledare. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som studie och yrkesvägledare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket studie och yrkesvägledare. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en Studie- och yrkesvägledare i månadslön?

En Studie- och yrkesvägledares månadslön varierar beroende på erfarenhet och arbetsplats. Medellönen eller genomsnittslönen för yrket ligger på 36 800 kr per månad. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittssiffra som inkluderar både nya och erfarna yrkesverksamma och kan variera beroende på arbetsgivare och region.

 

Vad har en Studie- och yrkesvägledare i medianlön?

Medianlönen för en Studie- och yrkesvägledare är 36 600 kr per månad. Medianlönen är ett mer rättvisande mått än medellönen eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner. Den visar den lönenivå där hälften av yrkesgruppen tjänar mer och hälften tjänar mindre.

 

Vad har en Studie- och yrkesvägledare i ingångslön?

En Studie- och yrkesvägledares ingångslön, det vill säga den lön som en person i början av sin karriär kan förvänta sig att tjäna, ligger i 10-percentilen, vilket är 32 000 kr per månad. Detta värde kan variera beroende på arbetsgivare, region och utbildningsbakgrund.

 

Vad är genomsnittslönen för en Studie- och yrkesvägledare?

Genomsnittslönen för en Studie- och yrkesvägledare är 36 800 kr per månad. Detta värde representerar den genomsnittliga lönen för personer i detta yrke och tar hänsyn till både nya och erfarna yrkesverksamma.

 

Hur mycket tjänar en Studie- och yrkesvägledare efter skatt (nettolön)?

Nettolönen för en Studie- och yrkesvägledare beror på den individuella skattesituationen, såsom bostadsort och eventuella avdrag. Om vi antar en genomsnittlig skattesats på cirka 30% och utgår från medellönen på 36 800 kr per månad, skulle en Studie- och yrkesvägledares nettolön vara omkring 25 760 kr per månad. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och den faktiska nettolönen kan variera beroende på skattesats och andra faktorer.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Studie- och yrkesvägledares lön?

Erfarenhet påverkar lönen för en Studie- och yrkesvägledare i stor utsträckning. En mer erfaren vägledare kan förvänta sig att tjäna mer än en person i början av sin karriär. Till exempel är lönen i 90-percentilen 41 100 kr per månad, vilket indikerar att de mest erfarna och högst betalda yrkesverksamma i yrket tjänar betydligt mer än ingångslönen på 32 000 kr per månad. Erfarenhet kan också påverka möjligheter till avancemang och löneförhandlingar.

 

Vad har en Studie- och yrkesvägledare för livslön?

En Studie- och yrkesvägledares livslön, det vill säga den totala lönen tjänad under hela arbetslivet, beror på faktorer som yrkeslivets längd, löneutveckling och arbetsgivare. Om vi antar en genomsnittlig årlig löneökning och en yrkeslivslängd på 40 år, kan en uppskattad livslön för en Studie- och yrkesvägledare vara omkring 16-20 miljoner kronor. Detta är endast en grov uppskattning och den faktiska livslönen kan variera beroende på individuella omständigheter.

 

Hur kan man löneförhandla som Studie- och yrkesvägledare?

För att löneförhandla som Studie- och yrkesvägledare är det viktigt att vara väl förberedd och känna till lönestatistik för yrket, både inom regionen och för liknande befattningar. Några tips för löneförhandling är:

  1. Undersök lönestatistik och lönenivåer för Studie- och yrkesvägledare både regionalt och nationellt, samt inom din sektor.
  2. Fokusera på dina prestationer, erfarenheter och kvalifikationer som gör dig mer värdefull för arbetsgivaren.
  3. Var konkret och tydlig med dina löneanspråk och hur du har kommit fram till dem.
  4. Öva på att presentera dina argument inför förhandlingen och var beredd på att bemöta eventuella motargument från arbetsgivaren.
  5. Ha en plan B och var beredd att kompromissa om det behövs, men låt inte din arbetsgivare pressa ner dig under en rimlig lönenivå.

 

Hur skiljer sig en Studie- och yrkesvägledares lön mellan män och kvinnor?

Det kan finnas löneskillnader mellan män och kvinnor inom yrket som Studie- och yrkesvägledare, precis som i andra yrken. Det är viktigt att arbetsgivare arbetar för att säkerställa jämställda löner och att löneskillnader baseras på prestation, erfarenhet och kvalifikationer snarare än kön. För att utvärdera om det finns löneskillnader mellan män och kvinnor inom yrket är det viktigt att granska lönestatistik och att vara uppmärksam på eventuella skillnader i arbetsvillkor och avancemangsmöjligheter.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Studie- och yrkesvägledare?

Lönen för en Studie- och yrkesvägledare kan variera mellan olika sektorer. Generellt sett kan lönen vara högre inom den privata sektorn jämfört med offentlig sektor, såsom kommuner och landsting. Inom den privata sektorn kan lönen också variera beroende på arbetsgivarens storlek och verksamhet. Det är viktigt att undersöka lönenivåer inom den sektor man är intresserad av och att beakta även andra faktorer, såsom arbetsmiljö och karriärmöjligheter, vid val av arbetsgivare.

 

I vilken region tjänar man bäst som Studie- och yrkesvägledare?

Lönen för en Studie- och yrkesvägledare kan variera beroende på region. Generellt sett kan löner vara högre i storstadsregioner, såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med mindre städer och landsbygd. Detta beror på högre kostnader för levnad och konkurrens om arbetskraft i storstadsområden. Det är dock viktigt att beakta även andra faktorer vid val av arbetsort, såsom bostadskostnader, arbetsmiljö och livskvalitet.

 

Hur är det att jobba som Studie- och yrkesvägledare inom bemanning?

Att jobba som Studie- och yrkesvägledare inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsgivare för att arbeta med studie- och yrkesvägledning. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser, med olika arbetsuppgifter och i olika miljöer. Det kan vara en bra möjlighet att få erfarenhet, utveckla nya färdigheter och bygga upp ett kontaktnät inom yrket. Dock kan det också innebära mindre trygghet och säkerhet jämfört med en fast anställning, samt variation i lönenivåer och förmåner beroende på arbetsgivare och uppdrag.

 

Hur är det att jobba som Studie- och yrkesvägledare fast som konsult?

Att jobba som Studie- och yrkesvägledare som konsult innebär att man arbetar på uppdrag åt olika klienter, antingen som egen företagare eller anställd på ett konsultföretag. Som konsult kan man ofta ha större flexibilitet och självständighet i sitt arbete, och man får möjlighet att arbeta med en mängd olika projekt och klienter. Detta kan bidra till att man utvecklar sina färdigheter och skapar ett brett kontaktnät inom branschen. Konsulter har ofta högre löner jämfört med fasta anställningar, men det kan också innebära större osäkerhet och variation i arbetsbelastning samt ansvar för att hitta och behålla klienter.

 

Vad jobbar en Studie- och yrkesvägledare med?

En Studie- och yrkesvägledare arbetar med att ge råd och vägledning till individer som söker information om utbildning, yrkesval och arbetsmarknad. Arbetsuppgifterna kan inkludera:

  1. Informera och vägleda elever, studenter och vuxna om utbildningsmöjligheter och yrkesval.
  2. Ge stöd i karriärplanering och personlig utveckling.
  3. Utföra kompetensanalyser och matcha individens kvalifikationer och intressen med lämpliga utbildningar och yrken.
  4. Samarbeta med skolor, arbetsförmedlingen, företag och andra organisationer för att underlätta övergången mellan utbildning och arbetsliv.

 

Hur blir man Studie- och yrkesvägledare?

För att bli Studie- och yrkesvägledare krävs det en relevant högskoleutbildning. I Sverige innebär det att man måste genomgå en treårig utbildning på högskolenivå som leder till en kandidatexamen i studie- och yrkesvägledning. Utbildningen innefattar ämnen som pedagogik, psykologi, sociologi, arbetsmarknadskunskap och vägledningsteori. Efter avslutad utbildning kan man söka arbete som Studie- och yrkesvägledare inom skolor, kommuner, arbetsförmedlingen, högskolor, universitet eller privat sektor.

 

Löneutveckling för Studie- och yrkesvägledare baserat på erfarenhet och arbetsgivare?

Löneutvecklingen för en Studie- och yrkesvägledare kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och arbetsuppgifter. Generellt sett kan man förvänta sig att lönen ökar med erfarenhet och ökade ansvarsområden. Att arbeta inom den privata sektorn eller som konsult kan ofta innebära högre löner jämfört med offentlig sektor. Det är viktigt att vara aktiv i sin egen löneutveckling genom att regelbundet förhandla om sin lön och att uppdatera sina kunskaper och färdigheter för att öka sitt värde på arbetsmarknaden.