ST Läkare lön

Lön ST Läkare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket st läkare i hela Sverige ligger på 53 000 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
53 000 kr53 600 kr52 500 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år51 800 kr52 400 kr51 300 kr
35-44 år53 800 kr54 400 kr53 300 kr
45-54 år56 400 kr56 100 kr56 600 kr
55-64 år......
65-66 år......
Alla åldrar53 000 kr53 600 kr52 500 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista st läkare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket st läkare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som st läkare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en ST-läkare i månadslön?

 

En ST-läkare (specialisttjänstgörande läkare) har i genomsnitt en månadslön på 51 900 kronor. Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, erfarenhet och geografisk placering. En ST-läkares lön ökar ofta under utbildningstiden i takt med att erfarenhet och kunskap ökar.

 

Vad har en ST-läkare i medianlön?

 

Medianlönen för en ST-läkare ligger på 50 200 kronor. Medianlönen är den lönenivå där hälften av ST-läkarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det är ett mått som används för att ge en mer rättvis bild av lönenivån, eftersom det inte påverkas av extremt höga eller låga löner på samma sätt som genomsnittslönen.

 

Vad har en ST-läkare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en ST-läkare varierar beroende på arbetsplats och region. En generell uppskattning är att ingångslönen ligger någonstans mellan 45 400 och 47 200 kronor. Det är viktigt att notera att ingångslönen kan förhandlas och att den kan förbättras i takt med att erfarenheten och kompetensen ökar.

 

Vad är genomsnittslönen för en ST-läkare?

 

Genomsnittslönen för en ST-läkare är 51 900 kronor per månad. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, erfarenhet och geografisk placering. Genomsnittslönen ger en bild av den vanliga lönenivån för ST-läkare, men det är också viktigt att titta på medianlönen för att få en mer rättvis bild av lönesituationen.

 

Hur mycket tjänar en ST-läkare efter skatt (nettolön)?

 

En ST-läkares nettolön, det vill säga lönen efter skatt, kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, erfarenhet och geografiskt område. Enligt de värden som du har angivit, ligger en ST-läkares medianlön på 50 200 SEK per månad. För att räkna ut nettolönen behöver man ta hänsyn till skattesatsen som varierar beroende på individens skattekommun och eventuella avdrag. Generellt sett kan man räkna med att en ST-läkare får behålla ungefär 65-75% av sin bruttolön efter skatt.

 

Vad är timlönen för en ST-läkare?

 

Timlönen för en ST-läkare varierar beroende på faktorer som arbetsplats, erfarenhet och geografiskt område. Om vi utgår från medianlönen på 50 200 SEK per månad och antar att en ST-läkare arbetar heltid (cirka 40 timmar per vecka), skulle timlönen bli omkring 290 SEK per timme (50 200 SEK / 4 veckor / 40 timmar). Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera mellan olika arbetsgivare och individuella anställningsavtal.

 

Hur är det att jobba som ST-läkare inom bemanning?

 

Att jobba som ST-läkare inom bemanning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag som hyr ut läkare till olika vårdgivare, exempelvis sjukhus och vårdcentraler. Det finns både för- och nackdelar med att jobba som ST-läkare inom bemanning:

 

 1. Fördelar:
  1. Variation i arbetet: Att arbeta inom bemanning ger möjlighet att få erfarenhet från olika arbetsplatser och specialiteter, vilket kan vara både lärorikt och intressant.
  2. Flexibilitet: Bemanningsläkare kan ofta påverka sitt schema och välja vilka uppdrag de vill ta, vilket kan innebära större frihet och balans mellan arbete och fritid.
  3. Lön: Bemanningsläkare kan i vissa fall ha en högre lön än fast anställda ST-läkare, eftersom bemanningsföretag konkurrerar om att attrahera och behålla kvalificerade läkare.
 2. Nackdelar:
  1. Otrygghet: Att vara anställd av ett bemanningsföretag kan innebära mindre anställningstrygghet och sämre förmåner än en fast anställning, även om detta varierar mellan olika företag.
  2. Integration och arbetsmiljö: Det kan vara svårare att bli en del av arbetsgruppen och känna sig uppskattad som bemanningsläkare, eftersom man ofta byter arbetsplats och kollegor.
  3. Utbildning och handledning: Kvaliteten på utbildning och handledning kan variera mellan olika arbetsplatser, vilket kan påverka den enskilde ST-läkarens möjlighet att utvecklas och nå sina utbildningsmål.

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som ST-läkare inom bemanning, beroende på ens individuella preferenser och prioriteringar. Det är viktigt att noggrant överväga för- och nackdelar innan man väljer att arbeta som bemanningsläkare.

 

Hur är det att jobba som ST-läkare fast som konsult?

 

Att jobba som ST-läkare (specialisttjänstgörande läkare) och samtidigt vara konsult kan innebära en del skillnader jämfört med att vara anställd på en klinik eller vårdcentral. Som konsult är du oftast egen företagare och tar uppdrag från olika arbetsgivare, vilket kan innebära att du får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser, med olika arbetsuppgifter och i olika arbetsmiljöer. Detta kan vara både utmanande och utvecklande, men också krävande då du själv ansvarar för att hitta uppdrag och sköta administrationen kring ditt företag.

 

En fördel med att vara konsult är att du ofta kan förhandla om din lön och arbetstider, vilket kan innebära bättre ersättning och mer flexibilitet. Nackdelen är att du inte har samma trygghet som en anställd, då du inte har samma anställningsskydd, tjänstepension och semesterersättning. Det är också viktigt att ha i åtanke att det kan vara svårare att genomföra din specialistutbildning och få den handledning och utbildning som behövs för att bli specialistläkare om du arbetar som konsult, eftersom du inte är anställd på en fast arbetsplats med en fast handledare. Det kan därför vara en god idé att väga fördelar och nackdelar innan du bestämmer dig för att arbeta som ST-läkare och konsult.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en ST-läkares lön?

 

Erfarenhet har en betydande inverkan på en ST-läkares lön. Lönen för ST-läkare varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats, geografisk placering och eventuell specialistkompetens. En ST-läkare med längre erfarenhet och mer avancerad specialistkompetens kan förvänta sig en högre lön än en nyutexaminerad läkare som precis börjat sin specialisttjänstgöring.

 

Enligt de värden som SCB angett kan vi se att medianlönen för en ST-läkare ligger på 50 200 kr per månad. De som befinner sig i 25:e percentilen tjänar cirka 47 200 kr, vilket innebär att 25 % av ST-läkarna tjänar mindre än detta belopp. De som befinner sig i 75:e percentilen tjänar cirka 54 700 kr, vilket innebär att 75 % av ST-läkarna tjänar mindre än detta belopp. De som befinner sig i 90:e percentilen, dvs. de med mest erfarenhet och specialistkompetens, tjänar cirka 60 000 kr per månad.

 

Vad har en ST-läkare för livslön?

 

En livslön är den totala summan pengar en person tjänar under sin yrkesverksamma tid. Det är svårt att ge en exakt siffra för en ST-läkares livslön, eftersom det beror på flera faktorer såsom antal yrkesverksamma år, löneutveckling, eventuell specialistkompetens och arbetsmarknadens utveckling. Dessutom går ST-läkare vidare till att bli specialistläkare efter avslutad specialisttjänstgöring, vilket innebär att deras löner kommer att öka och påverka deras totala livslön.

 

Om vi ändå ska göra en grov uppskattning, kan vi utgå från medianlönen för en ST-läkare som är 50 200 kr per månad enligt de angivna värdena. Om vi antar att en ST-läkare arbetar i genomsnitt 40 år och att lönen förblir oförändrad under hela arbetslivet (vilket är en förenkling, eftersom lönen sannolikt kommer att öka), skulle detta ge en livslön på cirka: 50 200 * 12 månader * 40 år = 24 096 000 kr.

 

Det är viktigt att komma ihåg att detta är en mycket förenklad beräkning och att en ST-läkares faktiska livslön kommer att variera beroende på de faktorer som nämnts tidigare. Dessutom är det viktigt att beakta att livslönen kommer att påverkas av skatter, pension och andra avgifter.

 

Hur kan man löneförhandla som ST-läkare?

 

Löneförhandling kan vara en viktig faktor för att säkerställa en rättvis och konkurrenskraftig lön som ST-läkare. Här är några tips för att förbereda och genomföra en framgångsrik löneförhandling:

 

1. Förbered dig: Innan du går in i en löneförhandling, se till att du har koll på marknadslönen för ST-läkare i din region och inom din specialitet. Använd statistik och löneenkäter för att få en uppfattning om lönespannet för liknande befattningar. I det här fallet ligger medianlönen på 50 200 kr, medan 25:e percentilen ligger på 47 200 kr och 75:e percentilen på 54 700 kr.

 

2. Sätt upp mål: Bestäm vilken lön du anser vara rättvis och realistisk för din befattning och erfarenhet. Ta hänsyn till din nuvarande lön, dina prestationer och ditt bidrag till arbetsplatsen. Tänk på att det kan finnas förhandlingsutrymme, så var beredd att kompromissa.

 

3. Framhäv dina meriter: Under löneförhandlingen, presentera konkreta exempel på dina prestationer och hur de har bidragit till arbetsplatsens framgång. Detta kan inkludera patientfall du har hanterat, utbildningar du har genomgått eller forskning du har deltagit i. Ju mer konkreta bevis du kan presentera, desto starkare blir ditt argument för en högre lön.

 

4. Var professionell: När du förhandlar om din lön, var alltid artig och respektfull. Fokusera på fakta och undvik att låta känslor styra samtalet. Var beredd att lyssna på arbetsgivarens synpunkter och motargument, och var öppen för att diskutera kompromisser.

 

5. Följ upp: Efter löneförhandlingen, be om skriftlig bekräftelse på den överenskomna lönen och eventuella förmåner. Om du inte når en överenskommelse, överväg att följa upp efter en tid för att se om det finns nya möjligheter att omförhandla din lön.

 

Hur skiljer sig en ST-läkares lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan förekomma inom alla yrken, och ST-läkare är inget undantag. Även om Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden, kvarstår vissa löneskillnader mellan könen. Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader och arbeta för att minska dem genom rättvisa löneförhandlingar och ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor.

 

Faktorer som kan påverka löneskillnader mellan manliga och kvinnliga ST-läkare inkluderar skillnader i erfarenhet, utbildning, specialitet och arbetsplats. Det är viktigt att jämföra löner för män och kvinnor med liknande kvalifikationer och befattningar för att få en rättvis bild av eventuella löneskillnader.

 

För att minska löneskillnader mellan manliga och kvinnliga ST-läkare är det viktigt att både arbetsgivare och anställda är medvetna om jämställdhetsfrågor och arbetar aktivt för att skapa en rättvis och inkluderande arbetsmiljö. Detta kan innebära att erbjuda lika möjligheter för löneförhandlingar, utbildning och karriärutveckling, samt att arbeta för att minska omedvetna fördomar och stereotyper.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som ST-läkare?

 

Löner för ST-läkare kan variera beroende på vilken sektor de är verksamma inom. I Sverige finns det främst två sektorer där ST-läkare kan arbeta: offentlig sektor (t.ex. landsting och regioner) och privat sektor (t.ex. privata vårdgivare och företag).

 

Generellt sett kan löner vara högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Detta beror på att privata aktörer ofta har större ekonomiska resurser och kan erbjuda högre löner för att locka och behålla kvalificerad personal. Däremot kan förmåner och anställningsvillkor, såsom semester, sjukförsäkring och pensionsavsättningar, vara mer generösa inom den offentliga sektorn.

 

Det är viktigt att notera att lönen inte är den enda faktorn att ta hänsyn till när man väljer mellan offentlig och privat sektor. Andra faktorer, såsom arbetsmiljö, karriärmöjligheter, utbildningsmöjligheter och arbetsbelastning, kan också spela en stor roll för att avgöra vilken sektor som är bäst för en enskild ST-läkare.

 

I vilken region tjänar man bäst som ST-läkare?

 

Lönen för en ST-läkare (specialisttjänstgörande läkare) kan variera beroende på region och arbetsplats. Generellt sett kan man säga att lönenivåerna är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre städer och landsbygd. Detta beror bland annat på högre kostnader för boende och levnadsstandard i storstadsområden, samt konkurrens om arbetskraften. Enligt de värden som anges i frågan ligger medianlönen för en ST-läkare på 50 200 kr per månad, medan 90:e percentilen ligger på 60 000 kr och 10:e percentilen på 45 400 kr. Det kan dock vara viktigt att poängtera att lönen inte är den enda faktorn att ta hänsyn till när man väljer var man vill arbeta som ST-läkare. Andra faktorer som utbildningsmöjligheter, arbetsmiljö och karriärmöjligheter kan också spela stor roll i valet av arbetsplats.

 

Vad jobbar en ST-läkare med?

 

En ST-läkare är en läkare som genomgår sin specialisttjänstgöring, vilket innebär att de utbildar sig inom ett specifikt medicinskt område för att bli specialistläkare. Under denna utbildningstid, som vanligtvis varar mellan 5 och 6 år beroende på specialitet, arbetar ST-läkaren kliniskt på sjukhus och/eller vårdcentraler och får praktisk erfarenhet inom sitt valda område. Samtidigt deltar de i teoretiska utbildningar och föreläsningar, samt genomför forskningsprojekt och skriver vetenskapliga artiklar. ST-läkaren arbetar under handledning av en specialistläkare och har successivt ökande ansvar och självständighet inom sitt arbete. Efter avslutad specialisttjänstgöring och godkända prov erhåller ST-läkaren sin specialistexamen och blir därmed specialistläkare inom sitt område.

 

Hur blir man ST-läkare?

 

För att bli ST-läkare i Sverige krävs följande steg:

 

 1. Genomföra en läkarutbildning på universitet, vilket resulterar i en läkarexamen. Läkarutbildningen är 5,5 år lång och inkluderar både teoretiska och praktiska moment.
 2. Efter att ha erhållit läkarexamen måste man göra sin allmäntjänstgöring (AT), som är en 18-24 månader lång praktisk tjänstgöring inom sjukvården. Under denna period arbetar man som AT-läkare och roterar mellan olika medicinska specialiteter för att få en bred grundutbildning.
 3. Efter avslutad och godkänd allmäntjänstgöring erhåller man sin läkarlegitimation, vilket innebär att man får rätt att arbeta som legitimerad läkare i Sverige.
 4. Därefter kan man söka en ST-tjänst inom den specialitet man är intresserad av. Antagning till ST-tjänster kan vara konkurrensutsatt och baseras på bland annat tidigare erfarenheter, meriter och personliga egenskaper. När man har blivit antagen till en ST-tjänst påbörjar man sin specialisttjänstgöring, som varar mellan 5 och 6 år beroende på specialitet.