Renhållningsarbetare lön

Vad tjänar en Renhållningsarbetare?

Vilken lön har en renhållningsarbetare?

29 400 krMedellön renhållningsarbetare
28 000 kr25:e %
32 000 kr75:e %
32 800 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Östersund
44 000 kr
Uppsala
28 800 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket renhållningsarbetare
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Renhållningsarbetare! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket renhållningsarbetare. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som renhållningsarbetare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket renhållningsarbetare. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en renhållningsarbetare i månadslön?

 

En renhållningsarbetares månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, men enligt de senaste siffrorna från SCB ligger genomsnittslönen på 29 400 kronor per månad. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittssiffra, och enskilda renhållningsarbetares löner kan skilja sig åt både uppåt och nedåt.

 

Vad har en renhållningsarbetare i medianlön?

 

Medianlönen för en renhållningsarbetare ligger på 29 500 kronor per månad enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av renhållningsarbetarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Detta värde ger en bättre bild av den "typiska" lönen för en renhållningsarbetare, eftersom det inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner som genomsnittslönen.

 

Vad har en renhållningsarbetare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en renhållningsarbetare varierar beroende på arbetsgivare och region, men enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägre än genomsnittet för yrket. En renhållningsarbetare som befinner sig bland de 10% lägst avlönade i yrkeskategorin tjänar omkring 23 700 kronor per månad. Ingångslönen kan dock variera, och det är viktigt att komma ihåg att lönen ofta ökar med erfarenhet och anställningstid.

 

Vad är genomsnittslönen för en renhållningsarbetare?

 

Genomsnittslönen för en renhållningsarbetare är 29 400 kronor per månad, enligt SCB:s senaste lönestatistik. Denna siffra ger en övergripande bild av löneläget inom yrkeskategorin, men det är viktigt att notera att enskilda renhållningsarbetares löner kan variera både uppåt och nedåt beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region.

 

Hur mycket tjänar en renhållningsarbetare efter skatt (nettolön)?

 

En renhållningsarbetares nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetsgivare, erfarenhet och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en renhållningsarbetare på 29 500 kr per månad. För att räkna ut nettolönen behöver man ta hänsyn till den kommunala och landstingskommunala skatten som varierar mellan olika kommuner. Generellt sett kan man räkna med att cirka 30% av lönen går till skatt, men det kan variera något beroende på individens situation och hemkommun. För att få en uppfattning om nettolönen kan man använda en skatteuträknare eller konsultera en lönekalkylator online. Med en bruttolön på 29 500 kr per månad skulle nettolönen ligga på ungefär 20 650 kr, men det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och kan variera beroende på individens skattesituation och hemkommun.

 

Vad är timlönen för en renhållningsarbetare?

 

Timlönen för en renhållningsarbetare varierar också beroende på arbetsgivare, erfarenhet och geografiskt område. Utifrån SCB:s lönestatistik kan man dock göra en uppskattning. Om vi utgår från medianlönen på 29 500 kr per månad och antar att en renhållningsarbetare jobbar heltid, det vill säga 40 timmar per vecka, blir månadslönen fördelad på cirka 173 arbetstimmar (40 timmar x 4,33 veckor). Det ger en uppskattad timlön på cirka 170 kr. Detta är dock en generell uppskattning och kan variera mellan olika arbetsgivare och individer. Det är också viktigt att notera att timlönen kan påverkas av övertidsersättning, ob-tillägg och liknande ersättningar som kan variera beroende på arbetsgivare och kollektivavtal.

 

Hur är det att jobba som renhållningsarbetare inom bemmaning?

 

Att jobba som renhållningsarbetare inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika kunder och uppdrag. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta på olika platser och med olika arbetsuppgifter inom renhållning, vilket kan vara både utvecklande och omväxlande. Bemanningsanställningar kan vara både kortare och längre uppdrag, vilket kan innebära att man får chansen att lära känna nya arbetsplatser och kollegor samt bygga upp ett nätverk inom branschen. Det kan också vara en bra möjlighet för den som är ny i yrket att skaffa sig erfarenhet och referenser.

 

Samtidigt kan det vara en utmaning att ständigt anpassa sig till nya arbetsplatser och arbetsrutiner, och det kan vara svårt att känna sig som en del av arbetsgruppen om man bara är där under en kort period. Anställningsvillkor och förmåner kan också variera mellan bemanningsföretag, och det är viktigt att ha koll på sitt kollektivavtal och sina rättigheter som anställd inom bemanning. Generellt sett kan bemanningsanställningar vara en bra möjlighet för den som söker omväxling, flexibilitet och möjligheten att utvecklas inom yrket som renhållningsarbetare.

 

Att jobba som renhållningsarbetare fast som konsult

 

Att jobba som renhållningsarbetare på konsultbasis innebär att man utför samma arbetsuppgifter som en fast anställd renhållningsarbetare, men istället för att vara anställd hos en enda arbetsgivare arbetar man för en konsultfirma och utför uppdrag åt olika kunder. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta på olika platser och med olika arbetsuppgifter, vilket kan vara både spännande och utmanande. Å andra sidan kan det också innebära en viss osäkerhet gällande framtida uppdrag och kontinuitet i arbetet. Som konsult har man ofta en högre timlön än en fast anställd, men man kan också behöva vara beredd på att ha perioder utan uppdrag och därmed ingen inkomst.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en renhållningsarbetares lön?

 

Erfarenhet kan ha en viss påverkan på en renhållningsarbetares lön, eftersom mer erfarenhet kan innebära att man är mer självgående, effektiv och kan hantera komplexa arbetsuppgifter. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en renhållningsarbetare på 29 500 kr per månad. För de med minst erfarenhet, det vill säga de som befinner sig i den lägsta 10%-percentilen, är lönen 23 700 kr per månad. För de med mer erfarenhet, det vill säga de som befinner sig i den högsta 90%-percentilen, är lönen 32 800 kr per månad. Det innebär att erfarenhet kan påverka lönen med upp till cirka 9 100 kr per månad, beroende på var man befinner sig på löneskalan.

 

Vad har en renhållningsarbetare för livslön?

 

En livslön är svår att ge ett exakt värde på, eftersom den beror på flera faktorer såsom löneutveckling, arbetslivslängd och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. Om vi utgår från medianlönen för en renhållningsarbetare, som är 29 500 kr per månad, och antar att personen i fråga arbetar i 40 år (från 25 års ålder till 65 års ålder) utan några avbrott, skulle den totala livslönen uppgå till cirka 14 160 000 kr (29 500 kr x 12 månader x 40 år). Det är dock viktigt att poängtera att detta är en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer såsom löneökningar, inflation och eventuella avbrott i arbetslivet.

 

Hur kan man löneförhandla som renhållningsarbetare?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet för att säkerställa att man får en lön som motsvarar ens arbetsinsats, erfarenhet och kompetens. Som renhållningsarbetare är det viktigt att vara väl förberedd inför löneförhandlingen och känna till några grundläggande tips och råd. Här är några steg att följa:

 

  1. Förberedelse: Innan löneförhandlingen är det viktigt att göra research och samla information om löneläget för renhållningsarbetare både nationellt och lokalt. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för renhållningsarbetare på 29500 kr. Använd dessa värden som referenspunkt när du förhandlar om din lön.
  2. Argument: Förbered konkreta argument för varför du förtjänar en högre lön. Det kan handla om din erfarenhet, utbildning, prestationer och ansvarsområden. Tänk även på att lyfta fram eventuella meriter och kompetenser som är värdefulla för arbetsgivaren.
  3. Timing: Välj rätt tidpunkt för att ta upp löneförhandlingen. Det kan vara lämpligt att göra det i samband med en årsutvärdering eller när du har nått en viss prestation eller mål på jobbet.
  4. Förhandlingsteknik: Var tydlig och konkret i din kommunikation, men samtidigt respektfull och lyhörd för arbetsgivarens synpunkter. Kom ihåg att en löneförhandling är en dialog och inte en monolog.
  5. Alternativa ersättningar: Om arbetsgivaren inte kan erbjuda den löneökning du önskar, kan du eventuellt förhandla om andra förmåner, såsom extra semesterdagar, flexibla arbetstider eller utbildningsmöjligheter.

Hur skiljer sig en renhållningsarbetares lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är ett problem som finns i många yrkeskategorier. Enligt SCB:s lönestatistik för renhållningsarbetare finns det värden för olika lönenivåer, men det finns ingen specifik uppdelning mellan män och kvinnor. För att få en uppfattning om eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor inom yrket kan man jämföra lönestatistik från olika källor och se om det finns några tydliga skillnader. En annan viktig faktor att ta hänsyn till är att lönerna för renhållningsarbetare kan variera beroende på erfarenhet, kompetens, arbetsplats och geografiskt område.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som renhållningsarbetare?

 

Lönen för renhållningsarbetare kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan lönenivåerna skilja sig mellan offentliga och privata sektorn. I offentlig sektor, såsom kommuner och landsting, kan lönenivåerna vara mer reglerade och följa vissa avtal och riktlinjer. I den privata sektorn kan lönenivåerna variera mer och bero på företagets storlek, ekonomiska situation och konkurrens på marknaden.

 

För att hitta den sektor där man tjänar bäst som renhållningsarbetare kan det vara en bra idé att undersöka lönestatistik från olika källor och jämföra lönenivåerna inom olika sektorer. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer såsom arbetsmiljö, förmåner och utvecklingsmöjligheter när man väljer var man vill arbeta.

 

I vilken region tjänar man bäst som renhållningsarbetare?

 

Lönen för renhållningsarbetare varierar mellan olika regioner i Sverige. Generellt sett är lönenivåerna högre i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är dock viktigt att notera att levnadskostnaderna ofta är högre i dessa områden, vilket kan påverka den faktiska köpkraften för en renhållningsarbetares lön. För att få en mer exakt bild av lönenivåerna i olika regioner kan man kolla på SCB:s lönestatistik eller kontakta fackförbundet som representerar renhållningsarbetare, Kommunal.

 

Vad jobbar en renhållningsarbetare med?

 

En renhållningsarbetare har en viktig roll i att upprätthålla en ren och trivsam miljö i samhället. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och arbetsområde, men några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en renhållningsarbetare inkluderar:

 

  • Insamling och transport av hushållsavfall och grovavfall
  • Sortering och hantering av återvinningsmaterial
  • Skötsel av offentliga ytor, såsom gator, parker och torg, genom att rengöra, städa och underhålla dem
  • Snöröjning och sandning under vintermånaderna
  • Drift och underhåll av renhållningsfordon och utrustning

Renhållningsarbetare arbetar ofta i team och kan vara anställda av kommuner, privata företag eller bostadsrättsföreningar. Arbetsmiljön är ofta utomhus och kan vara fysiskt krävande, vilket kräver att renhållningsarbetare är i god fysisk form och kan hantera olika väderförhållanden.

 

Hur blir man renhållningsarbetare?

 

Det finns ingen specifik utbildning som krävs för att bli renhållningsarbetare, men det är vanligt att arbetsgivare kräver grundläggande behörighet i form av slutförd grundskoleutbildning eller motsvarande. Det är även fördelaktigt att ha körkort, eftersom många arbetsuppgifter innebär att man kör renhållningsfordon.

 

För att bli renhållningsarbetare är det viktigt att ha intresse för miljöfrågor och att vara serviceinriktad, eftersom man ofta kommer i kontakt med allmänheten och representerar sin arbetsgivare. Erfarenhet av liknande yrken, såsom trädgårdsarbetare, fastighetsskötare eller lagerarbetare, kan vara meriterande.

 

Många renhållningsarbetare börjar sin karriär genom att söka jobb direkt hos kommuner eller privata företag som sysslar med renhållning. Det är också möjligt att få in en fot i branschen genom att arbeta som timanställd eller sommarvikarie, vilket kan leda till fast anställning om man visar sig vara en bra medarbetare. Att vara medlem i fackförbundet Kommunal kan också vara en fördel, eftersom de kan hjälpa till att hitta lediga jobb och förhandla om löner och anställningsvillkor.