Personlig assistent lön

Lön Personlig assistent

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket personlig assistent i hela Sverige ligger på 29 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
29 100 kr29 100 kr29 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år27 400 kr27 700 kr27 300 kr
25-34 år28 500 kr28 600 kr28 500 kr
35-44 år29 200 kr29 400 kr29 200 kr
45-54 år29 600 kr29 600 kr29 600 kr
55-64 år29 800 kr29 700 kr29 900 kr
65-66 år29 800 kr29 200 kr30 100 kr
Alla åldrar29 100 kr29 100 kr29 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista personlig assistent

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket personlig assistent.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som personlig assistent med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en personlig assistent i månadslön?

Månadslönen för en personlig assistent varierar beroende på erfarenhet, region och arbetsgivare. Den genomsnittliga månadslönen för en personlig assistent är cirka 29 000 SEK. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittssiffra och enskilda löner kan variera.

 

Vad har en personlig assistent i medianlön?

Medianlönen för en personlig assistent ligger på omkring 28 800 SEK per månad. Medianlönen är det belopp där hälften av de anställda tjänar mer och hälften tjänar mindre. Den ger en mer balanserad bild av lönenivån än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en personlig assistent i ingångslön?

Ingångslönen för en personlig assistent ligger vid 10:e percentilen, vilket är omkring 23 900 SEK per månad. Det är den lön som 10 procent av de anställda tjänar mindre än, vilket innebär att 90 procent tjänar mer. Ingångslönen kan variera beroende på arbetsgivare och region.

 

Vad är genomsnittslönen för en personlig assistent?

Genomsnittslönen för en personlig assistent är 29 000 SEK per månad. Genomsnittslönen är ett mått som tar hänsyn till alla löner och delar summan med antalet anställda. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner, vilket gör att den ibland kan vara missvisande.

 

Hur mycket tjänar en personlig assistent efter skatt (nettolön)?

Nettolönen för en personlig assistent, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på individens skattesats och kommunalskatt. Om vi antar en genomsnittlig skattesats på cirka 30%, skulle en personlig assistent med en genomsnittslön på 29 000 SEK per månad ha en nettolön på omkring 20 300 SEK. Det är viktigt att notera att den exakta nettolönen varierar beroende på individens personliga skattesituation.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en personlig assistents lön?

Erfarenhet påverkar en personlig assistents lön i viss mån. Generellt kan man förvänta sig högre löner med ökad erfarenhet och ansvarsområden. Lönen vid 75:e percentilen, det vill säga den lön som 25 procent av de anställda tjänar mer än, är 31 400 SEK per månad. Det visar att erfarenhet kan leda till en högre lön jämfört med genomsnittet, men andra faktorer som arbetsgivare, region och arbetsuppgifter påverkar också lönenivån.

 

Vad har en personlig assistent för livslön?

Livslönen för en personlig assistent är svår att uppskatta eftersom den beror på många variabler såsom karriärlängd, löneökningar över tid och eventuella förändringar i yrkesrollen. Om man utgår från en genomsnittslön på 29 000 SEK per månad och en arbetslivslängd på 40 år, skulle en personlig assistents livslön uppgå till cirka 13 920 000 SEK före skatt. Det är viktigt att notera att detta är en förenklad beräkning och enskilda situationer kan variera avsevärt.

 

Hur kan man löneförhandla som personlig assistent?

För att löneförhandla som personlig assistent är det viktigt att förbereda sig väl. Här är några steg att följa:

  1. Forska om lönenivåer för personliga assistenter i din region och bransch, så att du har en uppfattning om vad som är rimligt att begära.
  2. Dokumentera dina prestationer, erfarenheter och utbildningar som stärker ditt värde som anställd. Detta kan inkludera specifika framgångar, projekt eller utmärkelser som du har fått under din anställning.
  3. Var tydlig och självsäker när du presenterar dina argument och visa att du förstår arbetsgivarens perspektiv. Det är viktigt att förhandlingen bygger på en konstruktiv dialog mellan dig och din arbetsgivare.
  4. Var beredd att kompromissa och överväga alternativa förmåner om löneökningen inte är möjlig, såsom ökad semester, flexibla arbetstider eller utbildningsmöjligheter.

 

Hur skiljer sig en personlig assistents lön mellan män och kvinnor?

Löneskillnader mellan män och kvinnor, även kallat löneklyfta, kan förekomma i olika yrken. Det är dock svårt att ge en exakt siffra på löneskillnaden för personliga assistenter utan att ha specifika uppgifter om löner för både män och kvinnor i yrket. Generellt sett bör lönen för en personlig assistent baseras på erfarenhet, kompetens och prestation, oavsett kön. Om du misstänker att det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor på din arbetsplats, kan det vara en god idé att ta upp frågan med din arbetsgivare eller fackliga representant.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som personlig assistent?

Lönen för en personlig assistent kan variera beroende på sektorn man arbetar inom. Generellt sett kan löner vara högre inom den privata sektorn jämfört med offentlig sektor, men det beror även på arbetsgivarens storlek, verksamhet och ekonomiska förutsättningar. Det är viktigt att överväga andra faktorer än lön när man väljer en arbetsplats, såsom arbetsmiljö, förmåner, möjligheter till utveckling och balans mellan arbete och fritid.

 

I vilken region tjänar man bäst som personlig assistent?

Lönen för en personlig assistent kan variera mellan olika regioner på grund av faktorer som kostnad för boende, arbetsmarknadens efterfrågan och arbetsgivarens ekonomiska situation. Generellt kan löner vara högre i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö, men det är viktigt att också beakta högre levnadskostnader i dessa områden. För att få en bättre uppfattning om lönenivåerna i olika regioner kan du använda lönestatistik från SCB eller andra källor som samlar in regional löneinformation.

 

Hur är det att jobba som personlig assistent inom bemmaning?

Att arbeta som personlig assistent inom bemmaning innebär att du anställs av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsplatser och kunder. Detta kan innebära att du får möjlighet att arbeta med en större variation av arbetsuppgifter, klienter och arbetsmiljöer. Det kan vara både utmanande och lärorikt, men det kan också innebära att du har mindre kontinuitet och förutsägbarhet i ditt arbete. Lön och förmåner kan variera beroende på bemanningsföretaget och de uppdrag du får, men generellt sett bör lönen vara konkurrenskraftig jämfört med att vara anställd direkt hos en arbetsgivare.

 

Hur är det att jobba som personlig assistent fast som konsult?

Att arbeta som personlig assistent i rollen som konsult innebär att du erbjuder dina tjänster till olika kunder på uppdragsbasis, antingen som egen företagare eller anställd av ett konsultföretag. Detta kan innebära att du får möjlighet att arbeta med en större variation av arbetsuppgifter, klienter och arbetsmiljöer. Det kan vara både utmanande och lärorikt, men det kan också innebära att du har mindre kontinuitet och förutsägbarhet i ditt arbete. Som konsult kan du ofta förhandla om din lön och villkor direkt med kunderna, vilket potentiellt kan leda till högre löner än som anställd, men det innebär också att du har ett större ansvar för att hitta uppdrag och hantera din egen verksamhet.

 

Vad jobbar en personlig assistent med?

En personlig assistent arbetar med att stödja och hjälpa personer med funktionsnedsättningar eller särskilda behov i deras vardag. Arbetsuppgifterna varierar beroende på den individuella klientens behov och kan inkludera hjälp med personlig hygien, matlagning, städning, inköp, kommunikation och fritidsaktiviteter. En personlig assistent kan även stödja klienten i att vara delaktig i samhället och hjälpa till med att hantera olika myndighetskontakter. Målet är att underlätta för klienten att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.