Parkeringsvakt lön

Lön Parkeringsvakt

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket parkeringsvakt i hela Sverige ligger på 30 700 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
30 700 kr31 300 kr29 600 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år26 500 kr26 900 kr25 900 kr
25-34 år30 000 kr30 400 kr29 200 kr
35-44 år32 200 kr32 800 kr31 100 kr
45-54 år33 000 kr33 700 kr31 500 kr
55-64 år33 000 kr33 300 kr32 400 kr
65-66 år......
Alla åldrar30 700 kr31 300 kr29 600 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista parkeringsvakt

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket parkeringsvakt.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som parkeringsvakt med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en parkeringsvakt i månadslön?

 

En parkeringsvakts månadslön varierar beroende på erfarenhet och arbetsgivare, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en parkeringsvakt på 30 100 kr. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och att enskilda parkeringsvakters löner kan skilja sig åt beroende på olika faktorer.

 

Vad har en parkeringsvakt i medianlön?

 

Medianlönen för en parkeringsvakt ligger på 29 200 kr enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det innebär att hälften av parkeringsvakterna tjänar mer än 29 200 kr i månaden, medan den andra hälften tjänar mindre än detta belopp. Medianlönen ger en mer balanserad bild av lönenivån än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en parkeringsvakt i ingångslön?

 

Ingångslönen för en parkeringsvakt kan variera beroende på arbetsgivare och region, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den lägsta lönen för en parkeringsvakt (10:e percentilen) på 24 100 kr. Det innebär att 10 % av parkeringsvakterna tjänar 24 100 kr eller mindre i månaden. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en indikation på ingångslönen och att den faktiska ingångslönen kan skilja sig åt mellan olika arbetsgivare och regioner.

 

Vad är genomsnittslönen för en parkeringsvakt?

 

Genomsnittslönen för en parkeringsvakt ligger på 30 100 kr i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och att enskilda parkeringsvakters löner kan skilja sig åt beroende på faktorer såsom erfarenhet, arbetsgivare och region. Genomsnittslönen ger en indikation på den generella lönenivån för yrket, men det är alltid bra att undersöka löneläget hos den specifika arbetsgivaren och regionen man är intresserad av att arbeta inom.

 

Hur mycket tjänar en parkeringsvakt efter skatt (nettolön)?

 

En parkeringsvakts nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetsgivare, geografisk plats och erfarenhet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en parkeringsvakt på 29 200 kronor i månaden. Nettolönen beräknas genom att dra av skatten från bruttolönen. Skatten varierar beroende på var i landet du bor och vilken skattesats som gäller där. En generell uppskattning av nettolönen för en parkeringsvakt med medianlönen 29 200 kronor skulle ligga någonstans mellan 21 000 och 23 000 kronor efter skatt.

 

Vad är timlönen för en parkeringsvakt?

 

Timlönen för en parkeringsvakt varierar beroende på arbetsgivare, erfarenhet och geografisk plats. För att göra en uppskattning av timlönen kan man utgå från medianlönen och dela den med antalet arbetstimmar per månad. Om vi utgår från medianlönen 29 200 kronor och antar att en parkeringsvakt arbetar i genomsnitt 40 timmar i veckan, blir det 160 timmar per månad. Då skulle timlönen för en parkeringsvakt med medianlönen vara cirka 182 kronor per timme.

 

Hur är det att jobba som parkeringsvakt inom bemmaning?

 

Att jobba som parkeringsvakt inom bemmaning innebär att man är anställd av en bemanningsfirma och hyrs ut till olika uppdrag hos olika kunder. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta på flera olika platser och i varierande arbetsmiljöer. Det kan vara både en fördel och en nackdel, beroende på ens personliga preferenser och anpassningsförmåga.

 

En fördel med att jobba som parkeringsvakt inom bemmaning är att man kan få en större variation i arbetsuppgifter och arbetsplatser. Det kan vara utvecklande och ge möjlighet att skaffa sig bredare erfarenhet och kompetens. Dessutom kan det finnas möjlighet att få mer flexibla arbetstider och anpassa sitt schema efter egna behov.

 

En nackdel med att jobba inom bemmaning kan vara att man får mindre trygghet i anställningen. Det kan vara svårare att planera sin ekonomi och sitt privatliv på längre sikt eftersom uppdragen kan vara kortare och mer osäkra. Dessutom kan det vara utmanande att ständigt anpassa sig till nya arbetsplatser och arbetsuppgifter.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och utvecklande att jobba som parkeringsvakt inom bemmaning. Det kan ge möjlighet till större variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, men samtidigt innebära en mindre trygg anställningssituation. Det är viktigt att överväga både fördelar och nackdelar och reflektera över vad som passar bäst för den egna situationen och karriärmålen.

 

Hur är det att jobba som parkeringsvakt fast som konsult?

 

Att jobba som parkeringsvakt som konsult kan innebära en del skillnader jämfört med att vara anställd direkt hos en arbetsgivare. Som konsult är du oftast anställd av ett bemanningsföretag eller driver ditt eget företag, och blir sedan uthyrd till olika uppdragsgivare som behöver parkeringsvakter. Detta kan innebära att du får möjlighet att arbeta för flera olika företag och inom olika branscher, vilket kan vara både spännande och utvecklande.

 

En annan aspekt av att jobba som konsult är att du kan ha större frihet att planera ditt eget arbete och välja vilka uppdrag du vill ta. Detta kan dock också innebära att arbetet kan vara mer osäkert och att du behöver vara mer aktiv i att söka uppdrag och skapa kontakter inom branschen. Att vara konsult kan också innebära att du har möjlighet att förhandla om din lön och arbetstider på ett annat sätt än om du vore anställd direkt hos en arbetsgivare. Dock är det viktigt att komma ihåg att du som konsult också måste ta hand om saker som fakturering, skatter och försäkringar på egen hand.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en parkeringsvakts lön?

 

Erfarenhet kan ha en viss inverkan på en parkeringsvakts lön, men det är inte den enda faktorn som spelar in. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en parkeringsvakt på 29 200 kr per månad, medan de som befinner sig i topp 10% av löneskalan tjänar omkring 35 800 kr per månad och de i botten 10% tjänar omkring 24 100 kr per månad. Det innebär att det finns en viss variation i lönen, där erfarenhet och eventuellt arbetsgivarens storlek och geografiska läge kan spela in.

 

Generellt sett kan man säga att en parkeringsvakt med mer erfarenhet och kompetens har större möjligheter att förhandla om en högre lön och att arbetsgivare kan vara villiga att betala mer för en person med gedigen erfarenhet inom yrket. Dock är det viktigt att komma ihåg att lönen även påverkas av andra faktorer såsom arbetsmarknadsläge, branschens generella lönenivåer och individuella förhandlingar.

 

Vad har en parkeringsvakt för livslön?

 

En livslön för en parkeringsvakt är svår att fastställa exakt, eftersom det beror på flera faktorer såsom individens arbetslivslängd, löneutveckling och eventuella karriärbyten. Men om vi utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en parkeringsvakt arbetar i yrket i 40 år med en genomsnittlig månadslön på 29 200 kr, skulle den totala livslönen uppgå till cirka 14 miljoner kronor före skatt (

29 200 kr x 12 månader x 40 år

).

 

Det är dock viktigt att betona att denna beräkning är en förenklad och generell uppskattning, och att den faktiska livslönen för en enskild parkeringsvakt kan variera beroende på faktorer som löneutveckling, arbetslivslängd och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. Dessutom kan inflation och förändringar i skattesystemet påverka den faktiska köpkraften av den framtida livslönen.

 

Hur kan man löneförhandla som parkeringsvakt?

 

För att löneförhandla som parkeringsvakt är det viktigt att först och främst vara väl förberedd inför mötet med arbetsgivaren. Här är några steg att följa för en lyckad löneförhandling:

 

  1. Samla information om lönenivåer: Ta reda på vilka löner som är vanliga för parkeringsvakter, både inom din region och bransch. Det kan vara bra att veta att medianlönen för parkeringsvakter ligger på 29 200 kr, medan 25 % tjänar mindre än 26 800 kr och 10 % tjänar mindre än 24 100 kr.
  2. Utforma ditt löneanspråk: Baserat på den insamlade informationen, bestäm dig för vilken lön du vill förhandla om. Tänk på att vara realistisk och rättvis, men samtidigt inte sälja dig själv för kort.
  3. Förbered argument: Fundera över vilka prestationer och kvalifikationer du har som motiverar din begärda löneökning. Det kan vara att du tagit på dig mer ansvar, förbättrat arbetsprocesser eller fått positiv feedback från kunder och kollegor.
  4. Planera mötet: Boka in en tid med din chef för att diskutera din löneförfrågan. Se till att välja en tidpunkt då ni båda har tid att fokusera på ämnet och inte känner er stressade.
  5. Var professionell och konstruktiv: Under mötet är det viktigt att hålla en professionell ton och att lyssna på arbetsgivarens synpunkter. Var beredd att förhandla och kompromissa om det behövs, men stå också fast vid dina argument.

Hur skiljer sig en parkeringsvakts lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s senaste lönestatistik finns det ingen information som tydligt visar en löneskillnad mellan män och kvinnor som arbetar som parkeringsvakter. Det är dock viktigt att vara medveten om att löneskillnader kan förekomma inom yrkesgrupper och att det är viktigt att hålla ögonen öppna för eventuella orättvisor. Om du upplever att det finns en ojämlikhet i löner mellan män och kvinnor på din arbetsplats kan det vara bra att ta upp ämnet med din arbetsgivare och eventuellt fackförbund för att säkerställa att alla anställda behandlas rättvist och jämställt.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som parkeringsvakt?

 

Lönen för en parkeringsvakt kan variera beroende på sektor och arbetsgivare. Generellt sett kan man säga att lönenivåerna för parkeringsvakter är något högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor. Detta beror på att privata företag ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner och bättre anställningsvillkor för att attrahera och behålla kompetent personal. Dock är det viktigt att komma ihåg att det finns många faktorer som påverkar lönen, såsom arbetsuppgifter, ansvar, geografisk placering och individens erfarenhet och prestationer. Det är även viktigt att ta hänsyn till andra förmåner och anställningsvillkor, såsom semesterdagar, arbetstider och möjligheter till utbildning och karriärutveckling, när man jämför löner och arbetsgivare inom olika sektorer.

 

I vilken region tjänar man bäst som parkeringsvakt?

 

Lönen för parkeringsvakter kan variera beroende på region, arbetsgivare och erfarenhet. Generellt sett kan man säga att lönerna är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där kostnadsnivån och efterfrågan på arbetskraft är högre. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för parkeringsvakter på 29 200 kr, medan de som tjänar bäst inom yrket (i 90:e percentilen) har en lön på 35 800 kr. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa siffror är generella och kan skilja sig åt mellan olika regioner och arbetsgivare.

 

Vad jobbar en parkeringsvakt med?

 

En parkeringsvakt har till uppgift att övervaka och kontrollera parkeringsplatser och parkeringsområden. Det innebär bland annat att de ser till att fordon är korrekt parkerade enligt gällande regler och att parkeringstider inte överskrids. Om någon överträder dessa regler utfärdar parkeringsvakten parkeringsanmärkningar, så kallade "p-böter".

 

Utöver detta kan parkeringsvakter även ha ansvar för att informera och hjälpa allmänheten gällande parkeringsregler och -avgifter, samt rapportera skadade eller felaktiga parkeringsautomater och vägmärken. I vissa fall kan parkeringsvakter också ha befogenhet att beordra bortforsling av felparkerade fordon, exempelvis om de utgör en säkerhetsrisk eller hindrar framkomligheten för andra trafikanter.

 

Hur blir man parkeringsvakt?

 

För att bli parkeringsvakt krävs det i regel ingen specifik utbildning, men arbetsgivare kan ställa olika krav på sina anställda. Vanligtvis är det en fördel att ha goda kunskaper om trafik- och parkeringsregler samt erfarenhet av arbete inom serviceyrken. Det är också viktigt att vara noggrann, ansvarsfull och ha god kommunikationsförmåga, eftersom parkeringsvakter ofta möter människor i sitt arbete.

 

Arbetsgivaren kan erbjuda internutbildning för att lära ut de specifika regler och rutiner som gäller för just deras verksamhet. I vissa fall kan det vara krav på att ha körkort och tillgång till egen bil, särskilt om arbetsområdet är stort och svårt att täcka till fots eller med kollektivtrafik. Det är även möjligt att arbetsgivaren kräver att parkeringsvakter genomgår en säkerhetsprövning, eftersom yrket kan innebära att man hanterar känslig information och kommer i kontakt med allmänheten under potentiellt konfliktfyllda situationer.