Parkarbetare lön

Vad tjänar en Parkarbetare?

Vilken lön har en parkarbetare?

27 600 krMedellön parkarbetare
25 000 kr25:e %
29 500 kr75:e %
33 400 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Ale
40 500 kr
Västerås
32 600 kr
Östersund
32 295 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket parkarbetare
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Parkarbetare! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket parkarbetare. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som parkarbetare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket parkarbetare. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en parkarbetare i månadslön?

 

En parkarbetare har i genomsnitt en månadslön på 27 600 kronor. Det här värdet är baserat på SCB:s senaste lönestatistik och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning och arbetsplats.

 

Vad har en parkarbetare i medianlön?

 

Medianlönen för en parkarbetare är 26 900 kronor per månad. Det innebär att hälften av parkarbetarna tjänar mer än detta belopp och hälften tjänar mindre. Medianlönen ger en mer balanserad bild av lönenivån för yrket jämfört med genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en parkarbetare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en parkarbetare varierar, men enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta decilen av löner på 23 100 kronor per månad. Det betyder att 10 % av parkarbetarna tjänar 23 100 kronor eller mindre per månad. Ingångslönen kan påverkas av faktorer som utbildning, arbetsplats och region.

 

Vad är genomsnittslönen för en parkarbetare?

 

Genomsnittslönen för en parkarbetare är 27 600 kronor per månad enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner, och därför kan medianlönen ge en mer balanserad bild av lönenivån för yrket. Medianlönen för en parkarbetare är 26 900 kronor per månad.

 

Hur mycket tjänar en parkarbetare efter skatt (nettolön)?

 

En parkarbetares nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som exempelvis arbetsuppgifter, erfarenhet och geografisk plats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en parkarbetare på 26 900 kr. För att räkna ut nettolönen behöver vi även ta hänsyn till skatten som dras av bruttolönen.

 

Skatten varierar beroende på var i Sverige man bor och vilken inkomst man har. Men generellt kan man räkna med att en parkarbetare som tjänar medianlönen på 26 900 kr per månad kommer att betala cirka 25-30% i skatt. Det innebär att nettolönen kommer att ligga någonstans mellan 18 900 kr och 20 200 kr per månad.

 

Vad är timlönen för en parkarbetare?

 

För att räkna ut timlönen för en parkarbetare behöver vi först veta hur många arbetstimmar som utförs per månad. En normal heltidsanställning i Sverige innebär 40 timmars arbetsvecka, vilket motsvarar 173,33 timmar per månad i genomsnitt (40 timmar/vecka * 52 veckor/år / 12 månader/år).

 

Om vi utgår från medianlönen för en parkarbetare, som ligger på 26 900 kr per månad, och delar det med antalet arbetstimmar per månad (173,33 timmar), får vi en timlön på cirka 155 kr. Det är viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och att timlönen kan variera beroende på bland annat arbetsuppgifter, erfarenhet och geografisk plats.

 

Hur är det att jobba som parkarbetare inom bemmaning?

 

Att jobba som parkarbetare inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag, men utför arbetsuppgifter hos olika kunder, oftast kommuner eller andra organisationer som ansvarar för park- och grönområden. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta på olika platser och med varierande arbetsuppgifter, vilket kan vara både utvecklande och stimulerande för den som trivs med variation och flexibilitet i sitt arbete.

 

Det finns dock också nackdelar med att jobba som parkarbetare inom bemmaning. En sådan nackdel kan vara att man inte har samma anställningstrygghet och förmåner som en fast anställd parkarbetare. Det kan också vara att man får kortare uppdrag, vilket kan innebära att man behöver vara beredd på att byta arbetsplats och arbetsuppgifter oftare än om man vore fast anställd. Dessutom kan det vara svårare att bygga upp långsiktiga relationer med kollegor och arbetsgivare när man jobbar inom bemmaning, vilket för vissa kan upplevas som en nackdel.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både positivt och negativt att jobba som parkarbetare inom bemmaning, beroende på ens personliga preferenser och arbetslivserfarenheter. Det är viktigt att noga överväga både för- och nackdelar innan man bestämmer sig för att arbeta inom bemmaning.

 

Hur är det att jobba som parkarbetare fast som konsult?

 

Att jobba som parkarbetare på konsultbasis kan innebära en del skillnader jämfört med att vara anställd direkt hos en arbetsgivare. Här följer några aspekter som kan vara viktiga att tänka på när man överväger att jobba som konsult inom parkarbetarområdet:

 

 • Självständighet och flexibilitet: Som konsult är du oftast mer självständig och ansvarar för ditt eget arbete. Det kan innebära en större frihet att välja vilka uppdrag du vill ta och när du vill arbeta. Det kan också innebära att du får möjlighet att arbeta med en större variation av projekt och arbetsuppgifter.
 • Egen företagare: Som konsult är du oftast egen företagare, vilket innebär att du ansvarar för att sköta administration, fakturering och skatter på egen hand. Det kan vara en utmaning för vissa, men också en möjlighet att lära sig mer om företagande och ekonomi.
 • Lön och förmåner: Som konsult kan du i många fall ha möjlighet att förhandla om din ersättning för varje uppdrag och därmed potentiellt sett tjäna mer än som anställd. Dock är det viktigt att komma ihåg att du som egen företagare också ansvarar för att betala arbetsgivaravgifter, pension och försäkringar.
 • Osäkerhet och konkurrens: Som konsult kan du uppleva en större osäkerhet kring framtida uppdrag och inkomst, eftersom du inte har en fast anställning. Konkurrensen om uppdragen kan vara hård, och det kan vara viktigt att vara proaktiv och nätverka för att hitta nya möjligheter.

Hur mycket påverkar erfarenhet en parkarbetare lön?

 

Erfarenhet spelar en viktig roll för en parkarbetares lön. En person med fler års erfarenhet och mer avancerade arbetsuppgifter kan förvänta sig en högre lön än någon som är ny inom yrket. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för en parkarbetare på 26 900 kr per månad. För de med mindre erfarenhet (10:e percentilen) ligger lönen på 23 100 kr, medan de med mer erfarenhet (75:e percentilen) kan förvänta sig en lön på 29 500 kr per månad. De mest erfarna parkarbetarna (90:e percentilen) kan tjäna upp till 33 400 kr per månad.

 

Vad har en parkarbetare för livslön?

 

En parkarbetares livslön är svår att fastställa exakt, eftersom den beror på faktorer som ålder vid anställning, löneutveckling, arbetslivslängd och eventuella perioder av arbetslöshet. Men om vi antar att en parkarbetare börjar arbeta vid 20 års ålder och fortsätter fram till pensionsåldern, som för närvarande är 65 år i Sverige, kan vi göra en grov uppskattning.

 

Om vi antar att en parkarbetare har en genomsnittlig månadslön på 26 900 kr (medianlönen enligt SCB) och arbetar i 45 år (från 20 års ålder till 65 års ålder), skulle den totala livslönen bli cirka 14 535 000 kr. Det är viktigt att notera att denna siffra är en grov uppskattning och inte tar hänsyn till faktorer som inflation, löneökningar över tid eller eventuella perioder av arbetslöshet. Dessutom kan den faktiska livslönen variera beroende på individens karriärutveckling och eventuella förändringar i yrkesval eller arbetsmarknadssituationen.

 

Hur kan man löneförhandla som parkarbetare?

 

Att löneförhandla som parkarbetare kan vara en viktig del i att säkerställa att man får en rättvis ersättning för sitt arbete. Här är några steg att följa för att förbereda och genomföra en löneförhandling:

 

1.

Förbered dig genom att undersöka lönestatistik för parkarbetare i din region och sektorn du arbetar inom. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en parkarbetare på 27 600 kr, med en medianlön på 26 900 kr. Det kan vara bra att ha dessa siffror i åtanke när du förhandlar om din lön.

 

2.

Dokumentera och presentera dina prestationer och ansvarsområden på arbetsplatsen. Visa konkreta exempel på hur du har bidragit till företaget eller organisationens framgång och hur du har utvecklats i din roll. Detta kan ge dig en starkare förhandlingsposition.

 

3.

Var tydlig med dina löneförväntningar och försök att förankra dem i marknadsvärdet för din roll och dina prestationer. Om du exempelvis har fler ansvarsområden än genomsnittet för en parkarbetare, kan det vara motiverat att förvänta sig en lön över medianlönen på 26 900 kr.

 

4.

Förbered dig på att möta motargument och var öppen för att diskutera och förhandla om din lön. Det kan vara bra att tänka igenom på förhand hur du skulle bemöta eventuella invändningar från arbetsgivaren.

 

5.

Var professionell och respektfull under löneförhandlingen. Att ha en god relation med din arbetsgivare och visa förståelse för deras perspektiv kan öka dina chanser att nå en överenskommelse som båda parter är nöjda med.

 

Hur skiljer sig en parkarbetare lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan förekomma inom alla yrkesgrupper, inklusive parkarbetare. Dock är det viktigt att notera att lönerna kan variera utifrån flera faktorer såsom arbetsplats, region och erfarenhet. SCB:s lönestatistik ger inte specifik information om löneskillnader mellan män och kvinnor bland parkarbetare, men det är viktigt att vara medveten om att löneskillnader kan förekomma. För att motverka löneskillnader är det viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare arbetar aktivt för att säkerställa att löner är rättvisa och baserade på prestationer, erfarenhet och ansvarsområden snarare än kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som parkarbetare?

 

Lönen för en parkarbetare kan variera beroende på vilken sektor man är anställd inom. Generellt sett kan lönen vara högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, men det är inte alltid fallet. Det är viktigt att ta hänsyn till att lönen för en parkarbetare även kan variera beroende på andra faktorer såsom arbetsplatsens storlek, region och enskilda arbetsgivares lönestruktur. För att få en uppfattning om vilken sektor som erbjuder bäst lön för parkarbetare kan det vara bra att undersöka lönestatistik och annonserade löner för parkarbetare inom både offentlig och privat sektor i din region.

 

I vilken region tjänar man bäst som parkarbetare?

 

Lönen för en parkarbetare kan variera beroende på flera faktorer, inklusive geografisk plats, erfarenhet och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en parkarbetare på 26 900 kr. Det är dock svårt att säga exakt vilken region som erbjuder de bästa lönerna för parkarbetare, eftersom det kan variera från år till år och mellan olika arbetsgivare. Generellt sett kan man anta att större städer och mer välmående regioner har en högre lönenivå än mindre städer och glesbygd. För att få en mer exakt bild av löneläget i olika regioner rekommenderas det att konsultera lokal lönestatistik eller fråga kollegor och arbetsgivare i området.

 

Vad jobbar en parkarbetare med?

 

En parkarbetare arbetar med att underhålla och sköta parker, grönområden, trädgårdar och andra offentliga eller privata utomhusmiljöer. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och säsong, men de inkluderar ofta följande:

 

 • Gräsklippning och trimning av gräs och buskar
 • Plantering och skötsel av blommor, träd och buskar
 • Underhåll och reparation av stigar, gångvägar och parkutrustning
 • Snöröjning och halkbekämpning på vintern
 • Skötsel av lekplatser, fontäner och andra parkanläggningar
 • Städning och borttagning av skräp och löv
 • Utföra enklare reparationer och underhållsarbeten på verktyg och maskiner

 

Hur blir man parkarbetare?

 

För att bli parkarbetare krävs oftast ingen formell utbildning, men det kan vara en fördel att ha kunskaper och erfarenhet inom trädgårdsskötsel, landskapsarkitektur eller liknande områden. Många parkarbetare börjar sin karriär genom att arbeta som sommarjobbare eller praktikanter inom kommunal parkförvaltning eller hos privata trädgårdsföretag. Detta ger värdefull erfarenhet och möjlighet att lära sig mer om arbetsuppgifterna och arbetsmiljön.

 

För den som vill fördjupa sina kunskaper inom trädgårdsskötsel och landskapsarkitektur finns det utbildningar på gymnasienivå, yrkeshögskolenivå och högskolenivå. Exempel på sådana utbildningar är Naturbruksprogrammet med inriktning trädgård, Yrkeshögskoleutbildningar inom trädgårdsanläggning eller landskapsarkitektur, och högskoleutbildningar inom landskapsarkitektur eller trädgårdsingenjör. Att ha en sådan utbildning kan öka chanserna att få jobb som parkarbetare och kan också leda till mer avancerade positioner inom branschen.