Medicinsk fotterapeut lön

Vad tjänar en Medicinsk fotterapeut?

Vilken lön har en medicinsk fotterapeut?

30 300 krMedellön medicinsk fotterapeut
28 700 kr25:e %
31 600 kr75:e %
32 500 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Göteborg
35 700 kr
Falun
30 600 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket medicinsk fotterapeut
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Medicinsk fotterapeut! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket medicinsk fotterapeut. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som medicinsk fotterapeut med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket medicinsk fotterapeut. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en medicinsk fotterapeut i månadslön?

 

En medicinsk fotterapeut har i genomsnitt en månadslön på 30 300 kr. Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region. Detta värde är baserat på SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad har en medicinsk fotterapeut i medianlön?

 

Medianlönen för en medicinsk fotterapeut ligger på 29 900 kr. Medianlönen är det belopp där hälften av alla medicinska fotterapeuter tjänar mer och hälften tjänar mindre. Detta värde är också baserat på SCB:s senaste lönestatistik och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region.

 

Vad har en medicinsk fotterapeut i ingångslön?

 

Ingångslönen för en medicinsk fotterapeut kan variera beroende på faktorer som utbildning, arbetsplats och region. Enligt SCB:s lönestatistik ligger 10% av medicinska fotterapeuter på en ingångslön omkring 27 500 kr. Det är viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och att ingångslönen kan variera för olika individer och arbetsgivare.

 

Vad är genomsnittslönen för en medicinsk fotterapeut?

 

Genomsnittslönen för en medicinsk fotterapeut är 30 300 kr per månad. Detta värde baseras på SCB:s senaste lönestatistik och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen inte nödvändigtvis motsvarar medianlönen, som är det belopp där hälften av alla medicinska fotterapeuter tjänar mer och hälften tjänar mindre.

 

Hur mycket tjänar en medicinsk fotterapeut efter skatt (nettolön)?

 

En medicinsk fotterapeuts nettolön, det vill säga lönen efter skatt, kan variera beroende på faktorer som arbetsgivare, erfarenhet och geografisk plats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 29 900 kronor. För att få en uppskattning av nettolönen behöver man ta hänsyn till skatten som dras av bruttolönen. Skatten varierar beroende på var man bor och vilken skattesats som gäller i den kommunen. Generellt kan man räkna med att ungefär 30% dras av i skatt, vilket ger en nettolön på cirka 21 000 kronor för en medicinsk fotterapeut med medianlönen. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att den faktiska nettolönen kan variera.

 

Vad är timlönen för en medicinsk fotterapeut?

 

Timlönen för en medicinsk fotterapeut kan variera beroende på faktorer som arbetsgivare, erfarenhet och geografisk plats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 29 900 kronor i månaden. Om man utgår från att en heltidsanställd medicinsk fotterapeut arbetar 40 timmar i veckan och 4,33 veckor i månaden, blir timlönen cirka 173 kronor (29900/4,33/40). Det är viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera. Vissa medicinska fotterapeuter kan ha högre eller lägre timlöner beroende på deras specifika situation.

 

Hur är det att jobba som medicinsk fotterapeut inom bemmaning?

 

Att jobba som medicinsk fotterapeut inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsgivare och arbetsplatser. Det kan finnas både för- och nackdelar med att arbeta inom bemmaning som medicinsk fotterapeut.

 

Fördelar med att jobba inom bemmaning kan vara:

 

 • Flexibilitet: Man kan ofta välja mellan olika uppdrag och arbetsplatser, vilket ger möjlighet att styra över sitt schema och arbetstider.
 • Variation: Man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med olika patientgrupper, vilket kan bidra till personlig och professionell utveckling.
 • Trygghet: Bemanningsföretaget är ens arbetsgivare, vilket innebär att man får lön, semester och andra förmåner även om man inte är på uppdrag.

 

Nackdelar med att jobba inom bemmaning kan vara:

 

 • Ovisshet: Man vet inte alltid hur länge ett uppdrag varar och vart nästa uppdrag kommer att vara, vilket kan skapa en känsla av otrygghet och stress.
 • Sociala aspekter: Man kan ha svårt att bygga långsiktiga relationer med kollegor och patienter eftersom man byter arbetsplats ofta.
 • Arbetsmiljö: Man kan komma till arbetsplatser där bemanningspersonal inte är lika prioriterade som ordinarie anställda, vilket kan påverka arbetsmiljön och arbetsbelastningen.

 

Att jobba som medicinsk fotterapeut inom bemmaning kan alltså vara en bra möjlighet för den som söker flexibilitet och variation i sitt arbetsliv, men det kan också innebära vissa utmaningar. Det är viktigt att väga för- och nackdelarna mot varandra för att avgöra om det är rätt val för en själv.

 

Hur är det att jobba som medicinsk fotterapeut fast som konsult?

 

Att arbeta som medicinsk fotterapeut som konsult innebär att man inte är anställd av en specifik arbetsgivare, utan istället arbetar på uppdrag för olika klienter. Detta kan innebära en del fördelar och nackdelar jämfört med att vara anställd.

 

Fördelar med att jobba som konsult innefattar större frihet och flexibilitet i arbetet. Man kan själv styra över sitt schema, välja vilka uppdrag man vill ta emot och i viss mån även förhandla om arvoden. Det kan också vara en möjlighet att arbeta med en större variation av klienter och arbetsuppgifter, vilket kan bidra till personlig och yrkesmässig utveckling. Dessutom har man möjlighet att dra av vissa kostnader för företaget, såsom lokalhyra och arbetsmaterial, i deklarationen.

 

Nackdelar med att vara konsult innebär att man inte har samma trygghet som en anställd. Det finns ingen garanti för en fast inkomst varje månad, och man kan behöva lägga mer tid på att söka uppdrag och marknadsföra sig själv. Dessutom är man som egen företagare ansvarig för sin egen pension, försäkringar och semesterersättning. Det kan också vara svårare att få tillgång till kontinuerlig fortbildning och kollegialt stöd, vilket kan vara viktigt inom yrket som medicinsk fotterapeut.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en medicinsk fotterapeuts lön?

 

Erfarenhet påverkar lönen för en medicinsk fotterapeut, precis som i de flesta yrken. En person med mer erfarenhet, högre kompetens och eventuellt specialistutbildning inom sitt yrkesområde kan generellt sett förvänta sig en högre lön än en nyutexaminerad kollega utan erfarenhet. Detta beror på att erfarenhet och kompetens ökar ens värde på arbetsmarknaden och gör att man kan utföra sitt arbete med högre kvalitet och effektivitet.

 

Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en medicinsk fotterapeut på 29 900 kr. De som befinner sig i det lägre lönespannet, det vill säga de med mindre erfarenhet, kan förvänta sig en lön på cirka 27 500 kr. De med mer erfarenhet och eventuellt specialistkompetens kan däremot tjäna upp till 32 500 kr. Det är viktigt att komma ihåg att lönen kan variera beroende på faktorer som geografisk placering, arbetsgivare och individuella förhandlingar.

 

Vad har en medicinsk fotterapeut för livslön?

 

Livslön är ett begrepp som används för att beskriva den totala inkomsten en person får under sin yrkesverksamma tid. Det är svårt att ge en exakt siffra för en medicinsk fotterapeuts livslön, eftersom det beror på flera faktorer såsom antal år i yrket, löneutveckling, eventuella karriärskiften och arbetsmarknadens utveckling.

 

Om vi utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en medicinsk fotterapeut börjar sin karriär med en lön på 27 500 kr och avslutar den med en lön på 32 500 kr, samt att denne arbetar i yrket i 40 år, så kan vi göra en grov uppskattning av livslönen. Ett medelvärde av de två lönerna är 30 000 kr. Om man multiplicerar detta med 12 månader och 40 år får man en uppskattad livslön på 14 400 000 kr. Detta är dock en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneökningar, inflation och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet.

 

Hur kan man löneförhandla som medicinsk fotterapeut?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, oavsett yrke. Som medicinsk fotterapeut finns det flera strategier och tips att ta till för att öka chansen att lyckas i en löneförhandling:

 

1.

Förbered dig väl. Innan du går in i en löneförhandling är det viktigt att du har koll på vad som är en rimlig lön för en medicinsk fotterapeut. Använd dig av lönestatistik, som exempelvis de värden som SCB:s senaste lönestatistik visar. Medianlönen för en medicinsk fotterapeut är 29 900 SEK. Det är viktigt att veta var du ligger i förhållande till detta och vad som kan vara rimligt att begära utifrån din erfarenhet och kompetens.

 

2.

Var tydlig med dina argument. För att övertyga din arbetsgivare om att du förtjänar en högre lön behöver du presentera konkreta exempel på vad du bidrar med och hur du utvecklas i din yrkesroll. Det kan handla om att du har genomgått ytterligare utbildningar, tagit på dig mer ansvar eller förbättrat verksamheten på något sätt. Använd gärna konkreta siffror och resultat för att stärka dina argument.

 

3.

Var beredd att förhandla. En löneförhandling handlar om att komma överens, och det är sällan arbetsgivaren går med på dina krav direkt. Var beredd att kompromissa och diskutera olika alternativ. Tänk också på att det inte bara är lönen som är viktig – förmåner som friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och möjligheter till kompetensutveckling kan också vara värdefulla att ta upp i förhandlingen.

 

4.

Ha en professionell attityd. Det är viktigt att vara artig och respektfull under löneförhandlingen, även om du kanske känner dig besviken eller frustrerad. En positiv och konstruktiv attityd ökar chansen att arbetsgivaren lyssnar på dina argument och att ni kan komma fram till en lösning som båda parter är nöjda med.

 

Hur skiljer sig en medicinsk fotterapeuts lön mellan män och kvinnor?

 

Det är svårt att ge exakta siffror på löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga medicinska fotterapeuter, då lönestatistik ofta samlas in för större yrkesgrupper. Dock är det generellt sett så att kvinnor inom vård- och omsorgsyrken tenderar att ha något lägre löner än män. Det är viktigt att arbeta för en jämställd lönesättning och att både män och kvinnor får lika lön för lika arbete. Det kan vara en bra idé att diskutera löneskillnader med kollegor och arbetsgivare för att öka medvetenheten och arbeta för en mer jämställd arbetsplats.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som medicinsk fotterapeut?

 

Lönen för en medicinsk fotterapeut kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att lönenivåerna är högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, men det finns också undantag. Exempel på arbetsplatser där medicinska fotterapeuter kan arbeta är sjukhus, vårdcentraler, privata fotvårdskliniker och äldreomsorg.

 

För att öka din lön som medicinsk fotterapeut kan det vara värt att söka jobb inom den sektor och arbetsplats där lönenivåerna är högre. Det kan också vara bra att fokusera på att utveckla din kompetens genom vidareutbildning och specialisering, vilket kan göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och ge dig bättre förutsättningar vid löneförhandlingar.

 

I vilken region tjänar man bäst som medicinsk fotterapeut?

 

Lönen för en medicinsk fotterapeut kan variera beroende på flera faktorer såsom arbetsplats, erfarenhet och geografisk placering. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är den genomsnittliga månadslönen för en medicinsk fotterapeut 30 300 kr. För att få en mer exakt bild av var i Sverige man tjänar bäst som medicinsk fotterapeut skulle det krävas en mer detaljerad lönestatistik specifikt för yrket och regioner. Dock kan det generellt sägas att lönerna ofta är högre i storstadsregioner såsom Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre städer och landsbygd.

 

Vad jobbar en medicinsk fotterapeut med?

 

En medicinsk fotterapeut är en hälso- och sjukvårdsutbildad yrkesperson som arbetar med att förebygga, behandla och ge råd om fotrelaterade problem. En medicinsk fotterapeut har specialistkunskaper inom fotens anatomi, biomekanik och sjukdomar. Arbetsuppgifterna för en medicinsk fotterapeut kan inkludera följande:

 

 • Undersökning och bedömning av patientens fötter och gångmönster
 • Behandling av olika fotproblem såsom förhårdnader, liktornar, nageltrång och vårtor
 • Utförande av tryckavlastande åtgärder, till exempel genom att tillverka individuellt anpassade fotbäddar eller ortoser
 • Förebyggande fotvård för patienter med riskfaktorer såsom diabetes, reumatism eller nedsatt känsel i fötterna
 • Utbildning och rådgivning till patienter om skötsel av fötter, val av skor och anpassade hjälpmedel

 

Medicinska fotterapeuter kan arbeta på olika typer av arbetsplatser, såsom sjukhus, vårdcentraler, fotvårdskliniker, äldreboenden eller som egna företagare inom fotvård.

 

Hur blir man medicinsk fotterapeut?

 

För att bli medicinsk fotterapeut krävs en eftergymnasial utbildning inom medicinsk fotvård. Utbildningen kan vara mellan 1,5 och 2 år lång och finns på flera olika orter i Sverige. Efter avslutad utbildning får man en yrkesexamen som medicinsk fotterapeut. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment, och några av de ämnen som ingår är:

 

 • Anatomi och fysiologi med inriktning på foten
 • Patologi (sjukdomslära) och farmakologi (läkemedelslära)
 • Hygien och smittskydd
 • Fot- och gånganalys
 • Behandlingstekniker och hjälpmedel för fotvård
 • Etik och kommunikation

 

Efter avslutad utbildning och erhållen yrkesexamen kan man ansöka om att bli medlem i Sveriges Fotterapeuters Riksorganisation (SFtR), vilket ger en legitimation som medicinsk fotterapeut. Det kan vara en fördel att ha legitimation, eftersom det kan ge ökad trovärdighet gentemot patienter och arbetsgivare. För att bibehålla sin legitimation krävs att man genomgår kontinuerlig fortbildning och följer de riktlinjer och etiska regler som SFtR sätter upp.