Måltidsbiträde lön

Lön Måltidsbiträde

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket måltidsbiträde i hela Sverige ligger på 25 200 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
25 200 kr25 300 kr25 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år23 800 kr24 100 kr23 500 kr
25-34 år25 600 kr25 800 kr25 300 kr
35-44 år26 000 kr25 900 kr26 100 kr
45-54 år26 400 kr27 100 kr26 100 kr
55-64 år26 100 kr25 200 kr26 500 kr
65-66 år26 600 kr..26 700 kr
Alla åldrar25 200 kr25 300 kr25 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista måltidsbiträde

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket måltidsbiträde.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som måltidsbiträde med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en måltidsbiträde i månadslön?

 

En måltidsbiträdes månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för ett måltidsbiträde på cirka 24 800 kronor. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och det kan finnas variationer mellan olika arbetsgivare och geografiska områden.

 

Vad har en måltidsbiträde i medianlön?

 

Medianlönen för ett måltidsbiträde är 24 700 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen innebär att hälften av alla måltidsbiträden tjänar mer än 24 700 kronor och hälften tjänar mindre. Detta värde ger en mer rättvis bild av löneläget än genomsnittslönen, eftersom det inte påverkas av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en måltidsbiträde i ingångslön?

 

Ingångslönen för ett måltidsbiträde, det vill säga den lön en person får när hen först börjar arbeta inom yrket, varierar beroende på arbetsgivare och region. Enligt SCB:s lönestatistik ligger lönen för de 10 procent lägst avlönade måltidsbiträdena på cirka 21 200 kronor. Det kan ge en uppfattning om vad en ingångslön för ett måltidsbiträde kan ligga på, men det är viktigt att notera att det kan finnas variationer beroende på olika faktorer.

 

Vad är genomsnittslönen för en måltidsbiträde?

 

Genomsnittslönen för ett måltidsbiträde ligger på cirka 24 800 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och det kan finnas variationer mellan olika arbetsgivare och geografiska områden. För att få en mer rättvis bild av löneläget för måltidsbiträden kan det vara bra att även titta på medianlönen, som ligger på 24 700 kronor.

 

Hur mycket tjänar ett måltidsbiträde efter skatt (nettolön)?

 

Ett måltidsbiträdes nettolön, alltså lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetsgivare, arbetserfarenhet och geografisk plats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för ett måltidsbiträde på 24 700 kronor per månad. Efter skatt kan detta innebära en nettolön på omkring 19 500 - 20 000 kronor per månad, beroende på kommunal skattesats och eventuella avdrag. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en generell uppskattning och att enskilda måltidsbiträden kan ha både högre och lägre nettolön.

 

Vad är timlönen för ett måltidsbiträde?

 

Timlönen för ett måltidsbiträde varierar beroende på arbetsgivare, arbetserfarenhet och geografisk plats. För att göra en uppskattning av timlönen kan man utgå från medianlönen för måltidsbiträden, som enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger på 24 700 kronor per månad. Om man antar att ett måltidsbiträde jobbar heltid, det vill säga cirka 40 timmar per vecka, blir den uppskattade timlönen omkring 140 - 150 kronor per timme. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en generell uppskattning och att enskilda måltidsbiträden kan ha både högre och lägre timlön.

 

Hur är det att jobba som måltidsbiträde inom bemmaning?

 

Att jobba som måltidsbiträde inom bemmaning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika arbetsplatser, till exempel skolor, förskolor, sjukhus och äldreboenden. Det finns både för- och nackdelar med att jobba som måltidsbiträde inom bemmaning:

 

 • Variation: Man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter, vilket kan vara både utmanande och utvecklande.
 • Flexibilitet: Bemanningsföretag kan erbjuda olika anställningsformer, såsom timanställning eller projektanställning, vilket kan passa den som vill ha ett flexibelt arbetsliv.
 • Nätverkande: Genom att arbeta på olika arbetsplatser får man chansen att träffa nya kollegor och bygga upp sitt yrkesnätverk.
 • Löneutveckling: Bemanningsföretag följer ofta kollektivavtal, vilket innebär att lönen som måltidsbiträde kan ligga på samma nivå som för de som är direktanställda av arbetsplatserna man blir uthyrd till.

 

 • Ovisshet: Som måltidsbiträde inom bemmaning kan man ibland ha en oregelbunden arbetstid och vara osäker på när och var man kommer att jobba.
 • Tillhörighet: Det kan vara svårare att känna sig som en del av arbetsgruppen när man ständigt byter arbetsplats och kollegor.
 • Kontinuitet: Man kan sakna möjligheten att följa upp och utveckla sitt arbete på en specifik arbetsplats, eftersom man ofta byter arbetsplats och arbetsuppgifter.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetet som måltidsbiträde inom bemmaning kan passa den som söker variation och flexibilitet i sitt arbetsliv, men det kan också innebära en viss ovisshet och brist på tillhörighet. Det är viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra och fundera över vad som är viktigast för en själv i sitt yrkesliv.

 

Hur är det att jobba som måltidsbiträde fast som konsult?

 

Att arbeta som måltidsbiträde på konsultbasis innebär att man inte är anställd direkt av en arbetsgivare, utan istället jobbar för ett bemannings- eller konsultföretag som i sin tur hyr ut sina anställda till olika arbetsplatser. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser, såsom skolor, förskolor, äldreboenden och företagsrestauranger, vilket kan vara både utmanande och utvecklande. Man får möjlighet att träffa och samarbeta med olika människor och lära sig om olika arbetsrutiner och köksmiljöer.

 

En fördel med att jobba som konsult är att man ofta får en viss flexibilitet i arbetstiderna och kan själv påverka hur mycket och när man vill jobba. Det kan också vara en bra inledning till arbetslivet och en möjlighet att skaffa erfarenhet och skapa kontakter inom branschen. Nackdelar kan inkludera att man inte har samma trygghet och stabilitet som en fast anställning, samt att man kan uppleva en viss osäkerhet kring var och när man får jobbuppdrag. Det är också viktigt att ha en bra kommunikation och relation med sitt konsultföretag för att säkerställa att man får de uppdrag och den ersättning man önskar.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en måltidsbiträdes lön?

 

Erfarenhet kan ha viss påverkan på en måltidsbiträdes lön, även om det inte alltid är den avgörande faktorn. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för ett måltidsbiträde på 24 700 kr, medan lönen för de med lägst 10 % erfarenhet ligger på 21 200 kr och för de med högst 90 % erfarenhet på 28 200 kr. Det innebär att erfarenhet kan innebära en löneskillnad på upp till 7 000 kr per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns flera faktorer som påverkar lönen, såsom arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens ekonomiska situation och individuella förhandlingar.

 

Vad har en måltidsbiträde för livslön?

 

Livslönen för ett måltidsbiträde är svår att ange exakt, eftersom det beror på många faktorer såsom antal år i yrket, löneutveckling, eventuella karriärbyten och pensionssparande. Om vi antar att en person börjar arbeta som måltidsbiträde vid 20 års ålder och fortsätter fram till pensionen vid 65 års ålder, med en genomsnittlig månadslön på 24 800 kr, skulle livslönen uppgå till cirka 13 392 000 kr (utan att ta hänsyn till eventuell löneökning, inflation eller skatter). Det är dock viktigt att poängtera att detta är en grov uppskattning och att den faktiska livslönen kan variera mycket beroende på individuella omständigheter och val.

 

Hur kan man löneförhandla som måltidsbiträde?

 

För att löneförhandla som måltidsbiträde är det viktigt att först och främst vara väl förberedd inför förhandlingen. Här följer några steg du kan ta för att öka chansen att lyckas med din löneförhandling:

 

 1. Samla information om löneläget i branschen. Det kan vara bra att veta att den genomsnittliga månadslönen för ett måltidsbiträde ligger på 24 800 kr, med en medianlön på 24 700 kr. Lönen varierar mellan 21 200 kr för de som tjänar minst och 28 200 kr för de som tjänar mest. Detta kan ge dig en grund att utgå ifrån när du diskuterar din egen lön.
 2. Reflektera över dina prestationer och bidrag till arbetsplatsen. Har du exempelvis tagit på dig extra ansvar, förbättrat arbetsrutiner eller fått positiv feedback från kollegor och kunder? Detta kan användas som argument för varför du förtjänar en högre lön.
 3. Förbered dig på att förhandla. Det är viktigt att vara tydlig med vad du vill uppnå och att vara beredd på att både ge och ta. Var öppen för att diskutera andra förmåner om löneökningen inte skulle vara möjlig, till exempel fler semesterdagar eller utbildningsmöjligheter.
 4. Var professionell och respektfull i din kommunikation. Förklara varför du tycker att du förtjänar en högre lön och använd de argument du samlat under förberedelserna. Lyssna också på arbetsgivarens synpunkter och var beredd på att förhandla fram en lösning som båda parter kan vara nöjda med.

Hur skiljer sig en måltidsbiträdes lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik från SCB visar inte någon specifik information om löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som måltidsbiträden. Dock är det generellt sett vanligt med löneskillnader mellan könen på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vara medveten om detta och att löneförhandla utifrån dina egna meriter och prestationer snarare än ditt kön. Om du misstänker att det finns en orättvis löneskillnad på din arbetsplats, kan du ta upp det med din arbetsgivare eller fackliga representant för att undersöka och eventuellt åtgärda situationen.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som måltidsbiträde?

 

Lönen för ett måltidsbiträde kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan lönen vara högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn, då privata företag ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner och förmåner. Dock kan det finnas undantag och variationer mellan olika arbetsgivare och arbetsplatser. Det är viktigt att jämföra lönen för liknande tjänster inom olika sektorer och att ta hänsyn till andra faktorer som kan påverka din arbetstillfredsställelse, såsom arbetsmiljö, förmåner och utvecklingsmöjligheter.

 

I vilken region tjänar man bäst som måltidsbiträde?

 

Lönen för ett måltidsbiträde kan variera beroende på var i Sverige man arbetar. Generellt sett kan lönen vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där levnadskostnaderna är högre. Det är dock viktigt att notera att lönenivåerna kan variera mellan olika arbetsgivare och arbetsplatser, och det är inte alltid fallet att man tjänar bäst i en viss region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för ett måltidsbiträde på 24 700 kr, medan den övre kvartilen (75:e percentilen) ligger på 26 200 kr och den undre kvartilen (25:e percentilen) ligger på 23 000 kr. Dessa värden ger en viss indikation på löneskillnaderna mellan olika regioner, men det är viktigt att komma ihåg att individuella löner kan variera.

 

Vad jobbar ett måltidsbiträde med?

 

Ett måltidsbiträde arbetar med att förbereda, servera och hantera mat inom exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden eller personalmatsalar. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplatsens storlek och behov, men generellt sett innefattar de följande uppgifter:

 

 • Förbereda och portionera mat
 • Servera mat till gäster och användare av verksamheten
 • Se till att det finns tillräckligt med mat och dryck
 • Hantera och ansvara för hygien och livsmedelssäkerhet
 • Städa och hålla ordning i köket och serveringsområdet
 • Dokumentera och rapportera eventuella avvikelser eller problem

 

Måltidsbiträden kan också vara involverade i menyns planering och inköp av råvaror. De kan även arbeta i team med andra yrkesgrupper, som kockar, kostvetare och lokalvårdare, för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven på kvalitet och säkerhet.

 

Hur blir man måltidsbiträde?

 

För att bli måltidsbiträde finns det inga specifika utbildningskrav, men viss erfarenhet av att arbeta inom kök, restaurang eller liknande miljöer kan vara meriterande. Arbetsgivare kan också efterfråga kunskaper inom livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet, vilket kan erhållas genom kortare kurser eller internutbildningar. Det finns även yrkesutbildningar och gymnasieprogram med inriktning mot restaurang och livsmedelsbranschen som kan ge en bra grund för att arbeta som måltidsbiträde.

 

För att bli framgångsrik som måltidsbiträde är det viktigt att ha goda samarbetsförmågor, vara noggrann och ansvarstagande samt ha en god känsla för service och bemötande. Det kan också vara viktigt att kunna hantera stress och arbeta effektivt under tidspress, eftersom måltidsbiträden ofta arbetar i en snabb och föränderlig miljö.