Lagerarbetare lön

Lön Lagerarbetare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket lagerarbetare i hela Sverige ligger på 31 000 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
31 000 kr31 100 kr30 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år29 800 kr29 800 kr29 800 kr
25-34 år30 800 kr31 000 kr30 400 kr
35-44 år31 300 kr31 600 kr30 100 kr
45-54 år31 900 kr32 100 kr31 200 kr
55-64 år31 500 kr31 500 kr31 300 kr
65-66 år30 900 kr30 900 kr..
Alla åldrar31 000 kr31 100 kr30 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista lagerarbetare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket lagerarbetare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som lagerarbetare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en Lagerarbetare i månadslön?

Månadslönen för en lagerarbetare varierar beroende på erfarenhet, region och arbetsgivare. Medellönen för en lagerarbetare ligger på 29 800 kr per månad. Det är viktigt att notera att lönen kan variera kraftigt mellan olika individer och arbetsplatser.

 

Vad har en Lagerarbetare i medianlön?

Medianlönen för en lagerarbetare är 28 800 kr per månad. Medianlönen är det belopp där hälften av lagerarbetarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det är ett mer rättvisande mått på den "typiska" lönen jämfört med medellönen, eftersom det inte påverkas av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en Lagerarbetare i ingångslön?

Ingångslönen för en lagerarbetare ligger ofta i spannet mellan 23 400 kr och 26 100 kr per månad, beroende på arbetsgivare, region och utbildning. Det är den lön som en person utan tidigare erfarenhet som lagerarbetare kan förvänta sig att få när de börjar arbeta.

 

Vad är genomsnittslönen för en Lagerarbetare?

Genomsnittslönen för en lagerarbetare är 29 800 kr per månad. Detta värde representerar medellönen för alla lagerarbetare, oavsett erfarenhet, region och arbetsgivare. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner, vilket gör att medianlönen ibland är ett mer rättvisande mått på den "typiska" lönen.

 

Hur mycket tjänar en Lagerarbetare efter skatt (nettolön)?

Nettolönen för en lagerarbetare beror på deras bruttolön och skattesats, som i sin tur varierar beroende på inkomst och kommun. En lagerarbetare med en medellön på 29 800 kr per månad kan förvänta sig en nettolön på cirka 21 000 kr till 23 000 kr efter skatt, beroende på deras skattesats och kommunala avgifter.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Lagerarbetares lön?

Erfarenhet påverkar lönerna för lagerarbetare, men löneökningen varierar mellan arbetsgivare och branscher. Generellt sett kan man förvänta sig att lönen ökar med erfarenhet och ansvar. En lagerarbetare med flera års erfarenhet kan ha en lön på upp till 32 600 kr per månad (75:e percentilen) eller mer, medan en med mindre erfarenhet och ansvar kan ha en lön på 26 100 kr per månad (25:e percentilen) eller lägre.

 

Vad har en Lagerarbetare för livslön?

Livslönen för en lagerarbetare beror på flera faktorer, inklusive ålder vid anställning, löneutveckling, pension och arbetslivslängd. Det är svårt att ge ett exakt värde för livslönen, men om vi antar att en lagerarbetare börjar arbeta vid 20 års ålder och går i pension vid 65 års ålder, med en genomsnittlig löneökning på 2 % per år, kan deras totala livslön uppskattas till cirka 11-12 miljoner kronor.

 

Hur kan man löneförhandla som Lagerarbetare?

Här är några tips för att löneförhandla som lagerarbetare:

 1. Förbered dig noggrant: Undersök lönestatistik för lagerarbetare i din region och bransch. Det ger dig en grund att stå på när du diskuterar din löneökning.
 2. Dokumentera dina prestationer: Ha konkreta exempel på hur du har bidragit till företaget, såsom effektiviseringar, kostnadsbesparingar eller ökad produktivitet.
 3. Var realistisk: Förvänta dig inte en alltför stor löneökning på en gång. Försök att förstå arbetsgivarens situation och föreslå en rimlig löneökning.
 4. Förhandla vid rätt tillfälle: Om företaget har haft en bra period eller du nyligen har avslutat ett framgångsrikt projekt kan det vara ett bra tillfälle att be om en löneökning.
 5. Var öppen för kompromisser: Om en löneökning inte är möjlig just nu, föreslå alternativa ersättningar, såsom fler semesterdagar eller utbildningsmöjligheter.

 

 

Hur skiljer sig en Lagerarbetares lön mellan män och kvinnor?

Löneskillnader mellan män och kvinnor förekommer i alla yrken, inklusive lagerarbetare. Det är viktigt att arbetsgivare och fackföreningar arbetar för att minska dessa skillnader genom att säkerställa lika lön för lika arbete. Information om löneskillnader specifikt för lagerarbetare kan vara svår att hitta, men generellt sett bör arbetsgivare och anställda vara medvetna om lönediskriminering och arbeta för att eliminera den.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Lagerarbetare?

Lönen för lagerarbetare kan variera beroende på sektorn de är verksamma inom. Generellt sett kan lagerarbetare inom teknik-, läkemedels- och fordonsindustrin ha högre löner jämfört med de som arbetar inom detaljhandeln eller livsmedelsindustrin. Det är viktigt att notera att löner också kan variera beroende på arbetsgivare, region och anställningsform.

 

I vilken region tjänar man bäst som Lagerarbetare?

Löner för lagerarbetare kan variera mellan olika regioner, beroende på faktorer som arbetsmarknad, näringsliv och kostnad för levnad. Generellt sett kan lagerarbetare i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö ha högre löner än de som arbetar i mindre städer och landsbygdsområden. Detta beror på högre levnadskostnader och en mer konkurrenskraftig arbetsmarknad i storstadsregionerna.

 

Hur är det att jobba som Lagerarbetare inom bemanning?

Att jobba som lagerarbetare inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika kunder. Det kan innebära att man får erfarenhet från olika branscher och arbetsplatser. Fördelarna med att jobba inom bemanning kan inkludera flexibilitet, variation i arbetsuppgifter och möjlighet att prova på olika arbetsmiljöer. Nackdelar kan vara oregelbundna arbetstider, korta anställningar och eventuellt lägre löner jämfört med fasta anställningar.

 

Hur är det att jobba som Lagerarbetare fast som konsult?

Att jobba som lagerarbetare som konsult innebär att man är anställd av ett konsultföretag och arbetar med projekt eller uppdrag hos olika kunder. Det kan ge möjlighet att arbeta med specialiserade uppgifter och mer avancerade arbetsuppgifter än i en traditionell lagerarbetarroll. Fördelar med att vara konsult kan inkludera högre lön, flexibilitet och möjlighet att utvecklas inom sitt yrke. Nackdelar kan varaosäkerhet kring framtida uppdrag, behovet av att ständigt söka nya uppdrag och kanske längre pendlingstider mellan olika kunder.

 

Vad jobbar en Lagerarbetare med?

En lagerarbetare arbetar med att hantera varor på ett lager. Detta kan innebära att ta emot leveranser, sortera och packa varor, lasta och lossa gods, hålla ordning på lagerutrymmet, och sköta lagerhanteringssystem. Lagerarbetare kan också vara ansvariga för att följa säkerhetsrutiner, hantera farligt gods och se till att lagerutrymmet är rent och säkert. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsgivare och bransch.

 

Hur blir man Lagerarbetare?

Det finns inga specifika utbildningskrav för att bli lagerarbetare, men många arbetsgivare föredrar att anställa personer med gymnasieutbildning. Det kan vara fördelaktigt att ha erfarenhet av att arbeta i lagermiljöer eller med liknande arbetsuppgifter. Vissa arbetsgivare kan erbjuda internutbildning för att lära upp sina lagerarbetare inom företagets rutiner och säkerhetsbestämmelser. Truckkort och utbildning i farligt gods kan också vara meriterande.

 

Var kan jag läsa mer om Lagerarbetare?

För att läsa mer om yrket som lagerarbetare, rekommenderar vi följande resurser:

 

Vilka färdigheter och egenskaper är viktiga för en Lagerarbetare?

För att vara framgångsrik som lagerarbetare är det bra att ha följande färdigheter och egenskaper:

 • Fysisk uthållighet: Lagerarbete kan vara fysiskt krävande, och det är viktigt att vara i god form för att klara av arbetsuppgifterna.
 • Organisationsförmåga: Att kunna organisera och prioritera arbetsuppgifter är avgörande för att hålla ordning på lagret och arbeta effektivt.
 • Samarbetsförmåga: Lagerarbetare behöver ofta samarbeta med kollegor och andra avdelningar, så god kommunikations- och samarbetsförmåga är viktigt.
 • Ansvarstagande: Att följa säkerhetsrutiner och hantera varor på ett korrekt sätt är viktigt för att minimera risker och skador på lagret.
 • Förmåga att hantera stress: Lagerarbete kan vara stressigt, särskilt under perioder med hög arbetsbelastning. Att kunna hantera stress och arbeta under press är värdefullt.

 

Vilka karriärmöjligheter finns för Lagerarbetare?

För lagerarbetare finns det flera möjligheter att avancera och utvecklas inom yrket. Genom att få erfarenhet och kompetens inom lagerhantering kan man avancera till roller som:

 • Lagertekniker
 • Lagerchef
 • Logistikkoordinator
 • Inköpskoordinator
 • Supply chain specialist

För att avancera inom lager- och logistikbranschen kan det vara fördelaktigt att genomgå ytterligare utbildning och certifieringar, såsom att ta kurser inom logistik, lagerhantering, ledarskap och projektledning. Arbetsgivare kan också erbjuda interna utbildningar och möjligheter att avancera för sina anställda.

 

Hur påverkas lagerarbetare av automatisering och digitalisering?

Automatisering och digitalisering påverkar lager- och logistikbranschen på flera sätt. En del av arbetsuppgifterna som tidigare utfördes manuellt av lagerarbetare har automatiserats med hjälp av robotar, automatiserade lagersystem och avancerad teknik. Detta kan leda till effektivare och snabbare arbetsprocesser och ökad produktivitet, men det kan också innebära att behovet av manuell arbetskraft minskar inom vissa områden.

Digitaliseringen innebär också att lagerarbetare behöver kunskap om och förmåga att använda digitala verktyg och system för lagerhantering, såsom datoriserade lagerhanteringssystem och truckdatorer. Detta kan kräva att lagerarbetare anpassar sig till nya teknologier och utbildar sig inom dessa områden.

Trots automatisering och digitalisering kommer det fortfarande att finnas behov av lagerarbetare, särskilt inom områden där manuell hantering och problemlösning är nödvändig. Lagerarbetare som är villiga att anpassa sig och lära sig nya färdigheter kommer att ha bättre förutsättningar att säkra sin position på arbetsmarknaden och utvecklas inom yrket.