Laboratoriebiträde lön

Lön Laboratoriebiträde

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket laboratoriebiträde i hela Sverige ligger på 27 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
27 100 kr26 800 kr27 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år25 600 kr25 600 kr25 500 kr
25-34 år26 800 kr26 500 kr27 000 kr
35-44 år27 500 kr27 400 kr27 600 kr
45-54 år28 000 kr28 600 kr27 800 kr
55-64 år29 000 kr28 200 kr29 300 kr
65-66 år29 600 kr..29 300 kr
Alla åldrar27 100 kr26 800 kr27 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista laboratoriebiträde

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket laboratoriebiträde.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som laboratoriebiträde med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har ett laboratoriebiträde i månadslön?

 

Månadslönen för ett laboratoriebiträde kan variera beroende på erfarenhet och arbetsplats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för ett laboratoriebiträde på 27 000 kronor. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att det kan finnas både högre och lägre löner inom yrket.

 

Vad har ett laboratoriebiträde i medianlön?

 

Medianlönen är den lön där hälften av de anställda inom yrket tjänar mer och hälften tjänar mindre. För ett laboratoriebiträde ligger medianlönen enligt SCB:s senaste lönestatistik på 26 700 kronor i månaden. Detta innebär att hälften av laboratoriebiträdena tjänar mer än 26 700 kronor och hälften tjänar mindre.

 

Vad har ett laboratoriebiträde i ingångslön?

 

Ingångslönen är den lön som en person som är ny inom yrket kan förvänta sig att få. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger 10:e percentilen för laboratoriebiträden på 21 900 kronor i månaden. Det innebär att cirka 10 % av de anställda inom yrket tjänar 21 900 kronor eller mindre, vilket kan ge en indikation på vad en ingångslön för ett laboratoriebiträde kan ligga på. Det är dock viktigt att notera att ingångslönen kan variera beroende på arbetsplats och individuella förhandlingar.

 

Vad är genomsnittslönen för ett laboratoriebiträde?

 

Genomsnittslönen för ett laboratoriebiträde är den lön som erhålls när man tar summan av alla löner inom yrket och delar den med antalet anställda. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för ett laboratoriebiträde på 27 000 kronor i månaden. Detta innebär att om man skulle summera alla löner för laboratoriebiträden och dela den summan med antalet anställda, skulle man få en lön på 27 000 kronor.

 

Hur mycket tjänar ett laboratoriebiträde efter skatt (nettolön)?

 

En laboratoriebiträdes nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på flera faktorer såsom erfarenhet, arbetsgivare och geografisk plats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är den medianlön för ett laboratoriebiträde cirka 26 700 kronor per månad. Nettolönen beräknas genom att dra av skatten från bruttolönen, och skatten varierar beroende på vilken kommun man bor i och vilka avdrag man har rätt till. Generellt kan man förvänta sig att behålla cirka 70-75% av sin bruttolön efter skatt. Det innebär att ett laboratoriebiträde med en medianlön på 26 700 kronor per månad kan förvänta sig en nettolön på ungefär 18 700 - 20 000 kronor per månad efter skatt.

 

Vad är timlönen för ett laboratoriebiträde?

 

Timlönen för ett laboratoriebiträde varierar också beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och geografisk plats. Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik där medianlönen för ett laboratoriebiträde är 26 700 kronor per månad, kan vi göra en uppskattning av timlönen. Om man antar att en heltidsanställd arbetar 40 timmar per vecka och att det i genomsnitt är 4,33 veckor per månad, blir det totalt 173,2 arbetstimmar per månad. Om man delar medianlönen på antalet arbetstimmar får man en uppskattad timlön på cirka 154 kronor per timme för ett laboratoriebiträde. Det är dock viktigt att notera att detta är en uppskattning och att timlönen kan variera beroende på de faktorer som nämnts tidigare.

 

Hur är det att jobba som laboratoriebiträde inom bemmaning?

 

Att jobba som laboratoriebiträde inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika uppdrag hos olika arbetsgivare. Detta kan innebära både fördelar och nackdelar jämfört med att vara direktanställd hos en arbetsgivare.

 

Fördelar med att jobba som laboratoriebiträde inom bemmaning kan innefatta:

 

 • Variation i arbetsuppgifter och arbetsplatser, vilket kan vara både utmanande och utvecklande.
 • Möjlighet att skapa ett stort kontaktnät och få erfarenheter från olika arbetsgivare och branscher.
 • Flexibilitet i arbetstider och arbetsbelastning, vilket kan vara fördelaktigt för personer som söker en mer flexibel arbetssituation.

 

Nackdelar med att jobba som laboratoriebiträde inom bemmaning kan innefatta:

 

 • Osäkerhet kring framtida uppdrag och anställning, då bemanningsanställningar ofta är tidsbegränsade och man kan vara beroende av att få nya uppdrag för att ha en kontinuerlig inkomst.
 • Man kan känna sig mindre delaktig och engagerad i de organisationer man arbetar för, eftersom man inte är direktanställd hos dem.
 • Eventuellt lägre lön och sämre anställningsvillkor jämfört med direktanställda kollegor, beroende på bemanningsföretagets avtal och policy.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och utvecklande att jobba som laboratoriebiträde inom bemmaning, men det kan också innebära en viss osäkerhet och potentiellt sämre anställningsvillkor jämfört med att vara direktanställd hos en arbetsgivare. Det är viktigt att noggrant överväga fördelarna och nackdelarna innan man beslutar sig för att arbeta som laboratoriebiträde inom bemmaning.

 

Hur är det att jobba som laboratoriebiträde fast som konsult?

 

Att arbeta som laboratoriebiträde på konsultbasis kan vara både spännande och utmanande. Som konsult får du möjlighet att arbeta med olika projekt och företag, vilket ger dig en bred erfarenhet och möjlighet att utveckla dina färdigheter inom olika branscher och arbetsuppgifter. Det kan också ge dig möjlighet att bygga upp ett brett kontaktnät inom yrkesområdet och öka dina chanser för framtida jobbmöjligheter.

 

Samtidigt kan det vara utmanande att arbeta som konsult, eftersom du ofta behöver anpassa dig snabbt till nya arbetsmiljöer och arbetsuppgifter. Det kan också innebära att du har mindre trygghet i anställningen jämfört med en fast anställning, då konsultuppdrag kan vara tidsbegränsade och du kanske inte har samma förmåner som en fast anställd, såsom sjuklön och semesterersättning. Det är därför viktigt att vara flexibel och anpassningsbar samt att ha en god kommunikation med din konsultbyrå för att säkerställa att du får de uppdrag och den trygghet du önskar.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en laboratoriebiträdes lön?

 

Erfarenhet påverkar en laboratoriebiträdes lön i viss mån. En person med mindre erfarenhet kan förvänta sig en lägre lön, medan en mer erfaren person med flera års arbetslivserfarenhet och eventuellt specialkompetenser inom vissa områden kan förvänta sig en högre lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för ett laboratoriebiträde på 26 700 kr per månad. Den lägsta lönenivån (10:e percentilen) ligger på 21 900 kr, medan de högre lönenivåerna (75:e och 90:e percentilen) ligger på 29 500 kr respektive 32 000 kr. Detta visar att erfarenhet och kompetens kan ha en inverkan på lönen, men det är också viktigt att vara medveten om att andra faktorer, såsom arbetsgivarens storlek och bransch, kan påverka lönenivån.

 

Vad har en laboratoriebiträde för livslön?

 

En livslön är svår att exakt beräkna, eftersom den är beroende av flera faktorer såsom individens arbetslivslängd, löneutveckling, eventuella perioder av arbetslöshet, föräldraledighet och så vidare. En grov uppskattning kan dock göras genom att anta en viss genomsnittlig månadslön och arbetslivslängd. Om vi antar att ett laboratoriebiträde i genomsnitt tjänar 27 000 kr per månad och arbetar i 40 år, skulle livslönen bli cirka 12 960 000 kr (27 000 kr x 12 månader x 40 år).

 

Det är viktigt att poängtera att detta är en mycket förenklad beräkning som inte tar hänsyn till alla de faktorer som kan påverka en individs faktiska livslön. Dessutom kan inflation och förändringar i lönenivåer över tid göra det svårt att förutsäga hur en laboratoriebiträdes livslön kommer att se ut i framtiden. Därför bör denna siffra ses som en grov uppskattning och inte som en exakt prognos.

 

Hur kan man löneförhandla som laboratoriebiträde?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, även för dig som laboratoriebiträde. För att förbereda dig inför en löneförhandling kan du följa dessa tips:

 

 • Samla information om löneläget för laboratoriebiträden, både nationellt och inom din region. Du kan använda värden som 27000 kr som medellön, 26700 kr som medianlön och olika percentiler (t.ex. 21900 kr för den lägsta decilen och 32000 kr för den högsta decilen) för att få en uppfattning om lönespannet.
 • Reflektera över dina egna prestationer och bidrag på arbetsplatsen. Ha exempel på arbetsuppgifter du har utfört väl, ansvarsområden du har tagit på dig och eventuella utbildningar eller certifikat du har skaffat som kan ha ökat ditt värde som laboratoriebiträde.
 • Öva på att förhandla. Det är viktigt att ha en öppen dialog med din arbetsgivare om dina löneförväntningar och att du kan argumentera för varför du förtjänar en högre lön. Öva på att presentera dina argument på ett självsäkert och tydligt sätt.
 • Tänk på att löneförhandling inte bara handlar om pengar. Om det inte finns utrymme för en högre lön kan du istället förhandla om andra förmåner, som flexibla arbetstider, fler semesterdagar eller möjligheter till utbildning och utveckling.

Kom ihåg att löneförhandling är en process och att det kan ta tid att komma fram till en överenskommelse. Var beredd på att ge och ta, och var ödmjuk inför dina arbetsgivares argument och förslag.

 

Hur skiljer sig en laboratoriebiträdes lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik från SCB visar att det generellt sett finns löneskillnader mellan män och kvinnor inom många yrken, även om det inte alltid är lika tydligt för varje yrke. För laboratoriebiträden kan löneskillnaderna variera beroende på faktorer som arbetsgivare, region och erfarenhet. Det är viktigt att vara medveten om dessa skillnader och att arbeta för att minska dem genom att säkerställa att löner sätts på ett rättvist och jämställt sätt för alla anställda, oavsett kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som laboratoriebiträde?

 

Lönen för laboratoriebiträden kan variera beroende på i vilken sektor man är anställd. Generellt sett kan man säga att lönenivån för laboratoriebiträden är högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Detta beror ofta på att privata företag har större möjligheter att erbjuda högre löner för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Dock kan det finnas undantag och variationer inom enskilda branscher och arbetsplatser, så det är viktigt att undersöka löneläget för laboratoriebiträden inom den specifika sektor och bransch som du är intresserad av.

 

I vilken region tjänar man bäst som laboratoriebiträde?

 

Lönen för laboratoriebiträden kan variera mellan olika regioner i Sverige, men det är svårt att ge en definitivt svar på vilken region som erbjuder högst lön för detta yrke. Generellt sett kan man förvänta sig att lönen för laboratoriebiträden är högre i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö, där det finns fler arbetsgivare och större konkurrens om arbetskraften. Det är dock viktigt att komma ihåg att levnadskostnaderna också är högre i dessa städer, vilket kan påverka hur mycket man faktiskt har kvar att leva på efter att ha betalat för boende och andra nödvändigheter.

 

Vad jobbar ett laboratoriebiträde med?

 

Ett laboratoriebiträde är en person som arbetar med att assistera och utföra olika arbetsuppgifter inom ett laboratorium. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplatsen och vilken typ av laboratorium det är, men några exempel på vad ett laboratoriebiträde kan jobba med är:

 

 • Assistera forskare och laboratoriepersonal med att förbereda och genomföra experiment och analyser
 • Sköta och underhålla laboratorieutrustning
 • Utföra enklare analyser och provtagningar
 • Samla in och förbereda prover för analys
 • Dokumentera och rapportera resultat från experiment och analyser
 • Ansvara för att hålla laboratoriet rent och säkert

Hur blir man laboratoriebiträde?

 

För att bli laboratoriebiträde finns det inte någon specifik utbildning som krävs, men det är vanligt att arbetsgivare efterfrågar en viss grundläggande kunskap inom naturvetenskap och laboratoriearbete. Beroende på arbetsplatsens krav kan det vara en fördel att ha en gymnasial utbildning inom naturvetenskap eller teknik, eller en yrkesutbildning inom laboratorieteknik. Vissa arbetsgivare kan också kräva att man har en högskoleutbildning inom ett relevant ämnesområde, t.ex. biologi, kemi eller miljövetenskap. Det är dock viktigt att notera att kraven kan variera beroende på arbetsplatsen och vilka arbetsuppgifter som laboratoriebiträdet förväntas utföra.

 

Utöver formell utbildning är det viktigt att ha goda praktiska färdigheter och en förståelse för säkerhetsföreskrifter och rutiner inom laboratoriearbete. Det kan vara en fördel att ha erfarenhet av att arbeta i laboratoriemiljö, t.ex. genom praktik, sommarjobb eller tidigare anställningar. Det finns också kurser och utbildningar som fokuserar på laboratoriearbete och säkerhet, vilka kan vara värdefulla att genomföra för att öka sina chanser att få jobb som laboratoriebiträde.