Kommunikatör lön

Lön Kommunikatör

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket kommunikatör i hela Sverige ligger på 43 800 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
43 800 kr45 000 kr43 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år29 400 kr..29 000 kr
25-34 år38 300 kr39 400 kr37 900 kr
35-44 år44 200 kr45 000 kr43 800 kr
45-54 år48 200 kr50 200 kr47 500 kr
55-64 år47 300 kr47 900 kr47 000 kr
65-66 år......
Alla åldrar43 800 kr45 000 kr43 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista kommunikatör

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket kommunikatör.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som kommunikatör med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en kommunikatör i månadslön?

 

En kommunikatörs månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och arbetsuppgifter. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger månadslönen för en kommunikatör på cirka 43 300 kronor. Detta är dock ett genomsnitt och kan skilja sig åt mellan olika kommunikatörer.

 

Vad har en kommunikatör i medianlön?

 

Medianlönen för en kommunikatör ligger på ungefär 40 600 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det värde där hälften av kommunikatörerna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det ger en bättre bild av den "typiska" lönen för en kommunikatör jämfört med genomsnittslönen, eftersom medianlönen inte påverkas lika mycket av extremvärden.

 

Vad har en kommunikatör i ingångslön?

 

Ingångslönen för en kommunikatör kan variera beroende på faktorer som utbildning, arbetsplats och region. Enligt SCB:s lönestatistik ligger ingångslönen för en kommunikatör på cirka 32 000 kronor. Detta är dock en lägre lönenivå än vad många kommunikatörer med erfarenhet tjänar, och lönen kan förväntas öka med tiden och erfarenheten.

 

Vad är genomsnittslönen för en kommunikatör?

 

Genomsnittslönen för en kommunikatör ligger på cirka 43 300 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Detta värde är ett snitt av alla kommunikatörers löner och kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och arbetsuppgifter. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden och därför kan medianlönen ge en mer rättvisande bild av den "typiska" lönen för en kommunikatör.

 

Hur mycket tjänar en kommunikatör efter skatt (nettolön)?

 

En kommunikatörs nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetsgivare, geografisk plats, erfarenhet och utbildning. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en kommunikatör på 40 600 kr per månad. För att räkna ut nettolönen behöver man ta hänsyn till skattesatsen i den kommun och församling man bor i. Generellt sett kan man säga att nettolönen blir cirka 70-75% av bruttolönen, men det kan variera något. Om vi utgår från medianlönen på 40 600 kr per månad och en skattesats på 30%, blir nettolönen cirka 28 420 kr per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en ungefärlig siffra och individens exakta nettolön kan variera.

 

Vad är timlönen för en kommunikatör?

 

Timlönen för en kommunikatör varierar utifrån faktorer som arbetsgivare, geografisk plats, erfarenhet och utbildning. Baserat på SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en kommunikatör på 40 600 kr per månad. För att räkna ut en ungefärlig timlön kan man anta att en heltidstjänst innebär 40 timmars arbetsvecka och 4,33 veckor per månad. Med dessa antaganden blir den ungefärliga timlönen för en kommunikatör med medianlön: 40 600 kr / (40 timmar * 4,33 veckor) ≈ 233 kr per timme Det är viktigt att komma ihåg att detta är en ungefärlig siffra och individens exakta timlön kan variera.

 

Hur är det att jobba som kommunikatör inom bemmaning?

 

Att jobba som kommunikatör inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika kunder och uppdrag. Detta kan innebära att man arbetar för flera olika företag och organisationer under en kortare eller längre period. Här är några fördelar och nackdelar med att jobba som kommunikatör inom bemmaning:

 

 • Fördelar:
 • Variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer – man får möjlighet att arbeta med en mängd olika projekt, företag och organisationer, vilket kan vara utvecklande och ge en bred erfarenhet.
 • Flexibilitet – man kan ofta välja mellan olika uppdrag och anpassa sitt arbete efter sina önskemål och behov.
 • Nätverkande – man får möjlighet att knyta kontakter inom flera olika branscher och organisationer, vilket kan vara värdefullt för framtida karriärmöjligheter.
 • Nackdelar:
 • Otrygghet – att vara anställd inom bemmaning kan innebära en viss otrygghet, eftersom man inte alltid vet hur länge ett uppdrag varar och när nästa uppdrag kommer.
 • Brutna anställningsförhållanden – om man arbetar inom bemmaning kan det innebära att man inte alltid har en fast anställning och därför kan sakna vissa förmåner som en fast anställd har, såsom tjänstepension och semesterersättning.
 • Jobba på egen hand – som kommunikatör inom bemmaning kan man ibland behöva arbeta mer självständigt och anpassa sig snabbt till nya arbetsmiljöer och arbetsuppgifter, vilket kan vara krävande för vissa personer.

Sammanfattningsvis kan det vara både givande och utmanande att jobba som kommunikatör inom bemmaning. Det ger möjlighet till variation och nätverkande, men kan också innebära en viss otrygghet och krav på att snabbt anpassa sig till nya situationer. Det är viktigt att väga för- och nackdelarna mot varandra och fundera på om det är en arbetsform som passar ens personliga preferenser och livssituation.

 

Hur är det att jobba som kommunikatör fast som konsult?

 

Att jobba som kommunikatör som konsult kan vara både utmanande och givande. Som konsult får du möjlighet att arbeta med en mängd olika projekt och kunder, vilket ger dig chansen att bredda dina erfarenheter och utveckla dina färdigheter inom kommunikation. Du får också möjlighet att arbeta i olika branscher och miljöer, vilket kan vara både spännande och lärorikt.

 

Som konsult är du ofta anställd av ett konsultbolag som sköter kontakten med kunder och förmedlar uppdrag åt dig. Det innebär att du inte behöver lägga lika mycket tid på att söka jobb och sköta administrationen kring ditt arbete, utan kan fokusera mer på själva kommunikationsuppdragen. Dock kan det också innebära att du har mindre kontroll över vilka uppdrag du får och när du får dem, vilket kan leda till en viss osäkerhet i arbetsbelastning och inkomst.

 

Som konsult kan du i vissa fall också ha möjlighet att arbeta på distans eller med flexibla arbetstider, vilket kan vara en fördel om du värdesätter frihet och flexibilitet i ditt arbetsliv. Dock kan det också innebära att du behöver vara mer självgående och disciplinerad i ditt arbete, eftersom du inte alltid har samma stöd och struktur som i en fast anställning.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en kommunikatörs lön?

 

Erfarenhet spelar en stor roll när det kommer till en kommunikatörs lön. En kommunikatör med lång erfarenhet och gedigna meriter kan förvänta sig en högre lön än någon som är ny i yrket. Det beror på att erfarenhet ofta innebär att personen har utvecklat en bredare kompetens och kan hantera mer komplexa och ansvarsfulla arbetsuppgifter.

 

Om vi tittar på lönestatistiken från SCB kan vi se att en kommunikatör med erfarenhet och goda meriter kan tjäna runt 47 500 kr per månad, medan någon som är ny i yrket och befinner sig i början av sin karriär kan förvänta sig en lön på cirka 32 000 kr per månad. Det är alltså en betydande skillnad i lön beroende på erfarenhet och kompetens.

 

Vad har en kommunikatör för livslön?

 

En kommunikatörs livslön är svår att fastställa exakt, eftersom den beror på flera faktorer såsom individens erfarenhet, arbetsgivare, bransch och var i landet personen arbetar. Dessutom kan lönen förändras över tid på grund av inflation och andra ekonomiska förhållanden.

 

Om vi utgår från SCB:s lönestatistik kan vi dock göra en grov uppskattning. Om vi antar att en kommunikatör börjar sin karriär med en lön på cirka 32 000 kr per månad och successivt ökar sin lön i takt med erfarenhet och kompetensutveckling, kan vi göra följande antaganden:

 

 • En kommunikatör med 10 % erfarenhet tjänar cirka 32 000 kr per månad.
 • En kommunikatör med 25 % erfarenhet tjänar cirka 36 000 kr per månad.
 • En kommunikatör med 50 % erfarenhet (medellön) tjänar cirka 40 600 kr per månad.
 • En kommunikatör med 75 % erfarenhet tjänar cirka 47 500 kr per månad.
 • En kommunikatör med 90 % erfarenhet tjänar cirka 56 500 kr per månad.

 

Om vi antar att en kommunikatör arbetar i yrket i ungefär 40 år och att lönen ökar gradvis under karriären, kan vi uppskatta en total livslön på omkring 19 000 000 kr - 25 000 000 kr. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en mycket grov uppskattning och att livslönen för en enskild kommunikatör kan variera kraftigt beroende på individuella omständigheter och förutsättningar.

 

Hur kan man löneförhandla som kommunikatör?

 

För att lyckas med löneförhandling som kommunikatör är det viktigt att vara väl förberedd och ha en tydlig strategi. Här är några steg att följa för att öka chansen att få den lön man önskar:

 

 1. Förbered dig: Ta reda på vad den genomsnittliga lönen är för en kommunikatör, både generellt och inom din sektor. Du kan använda dig av lönestatistik från SCB som visar att medianlönen för en kommunikatör ligger på 40600 kr. Det är också bra att veta att 25% av kommunikatörerna tjänar över 47500 kr, medan 10% tjänar under 32000 kr.
 2. Argumentera för din kompetens: För att kunna motivera en högre lön måste du visa att du är värd den. Förklara vad du har åstadkommit i din nuvarande roll, vilka utbildningar och erfarenheter du har som är relevanta för ditt jobb, samt hur du bidrar till företagets framgång.
 3. Var realistisk: Sätt upp en realistisk mållön baserat på din erfarenhet, utbildning och marknadsvärdet för din befattning. Om du är osäker på vilken lön du ska begära kan du använda medianlönen som utgångspunkt och justera den utifrån dina specifika kvalifikationer.
 4. Förhandla: Var beredd på att förhandla och ge och ta under processen. Om arbetsgivaren inte kan möta din önskade lön, kanske det finns andra förmåner eller möjligheter för kompensation som du kan diskutera, såsom bonusar, förmåner eller möjligheter till vidareutbildning.

Hur skiljer sig en kommunikatörs lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan förekomma inom alla yrken, inklusive kommunikatörer. Det är viktigt att notera att löneskillnader kan bero på flera faktorer, såsom erfarenhet, utbildning, arbetsgivare och prestation. Dock är det viktigt att sträva efter jämställda löner och att löneskillnader inte ska bero på kön.

 

För att få en uppfattning om hur löneskillnaderna ser ut för kommunikatörer kan du jämföra lönestatistiken för män och kvinnor inom yrket. I de värden som tagits fram från SCB:s senaste lönestatistik framgår inte en specifik uppdelning mellan män och kvinnor, men det kan vara en bra utgångspunkt för att jämföra och reflektera över eventuella löneskillnader. Det är också viktigt att vara medveten om och aktivt arbeta mot lönediskriminering på arbetsplatsen.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som kommunikatör?

 

Lönen för en kommunikatör kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att lönenivåerna ofta är högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, men det finns undantag och variationer inom olika branscher.

 

För att hitta den sektor där kommunikatörer tjänar bäst kan du undersöka lönestatistik inom olika branscher och jämföra dem med varandra. Det är också bra att ta hänsyn till andra faktorer än lön, såsom arbetsmiljö, förmåner, karriärmöjligheter och personligt intresse för branschen. Det kan vara värt att överväga att byta sektor om du finner att det finns större löne- och utvecklingsmöjligheter inom en annan bransch än den du för närvarande arbetar inom.

 

I vilken region tjänar man bäst som kommunikatör?

 

Lönen för en kommunikatör kan variera beroende på flera faktorer såsom erfarenhet, arbetsgivare och region. Generellt sett kan man säga att lönerna för kommunikatörer tenderar att vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre städer och mer landsbygdsbetonade områden. Detta beror bland annat på att det finns fler stora företag och organisationer i storstadsregionerna som kan erbjuda högre löner. Dock bör man även ta hänsyn till att levnadskostnaderna ofta är högre i dessa områden, vilket kan påverka den faktiska köpkraften för en kommunikatör.

 

Vad jobbar en kommunikatör med?

 

En kommunikatör har en central roll inom en organisation och arbetar med att planera, utveckla och genomföra kommunikationsstrategier och aktiviteter. Arbetsuppgifterna för en kommunikatör kan variera beroende på arbetsplats och arbetsområde, men några vanliga arbetsuppgifter kan innefatta:

 

 • Utveckla och implementera kommunikationsstrategier och planer
 • Producera och redigera texter, bilder och videomaterial för olika kanaler och plattformar, såsom webbplatser, sociala medier, nyhetsbrev och trycksaker
 • Ansvara för organisationens interna och externa kommunikation
 • Planera och genomföra kommunikationsinsatser och kampanjer
 • Mediebevakning och krishantering
 • Samordna och organisera evenemang och konferenser
 • Utvärdera och analysera effekten av kommunikationsinsatser

 

Hur blir man kommunikatör?

 

För att bli kommunikatör finns det flera utbildningsvägar att välja mellan. Det är vanligt att personer som arbetar som kommunikatörer har en högskole- eller universitetsutbildning inom kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik, marknadsföring eller liknande områden. Det finns även yrkeshögskoleutbildningar som inriktar sig på kommunikation och PR.

 

För att bli framgångsrik som kommunikatör är det viktigt att ha goda kunskaper i svenska och engelska, samt vara duktig på att skriva och redigera texter. Det är även fördelaktigt att ha kunskaper inom grafisk design, fotografi och videoproduktion, samt förståelse för digitala och sociala medier. Eftersom kommunikatörer ofta arbetar i projektform och samarbetar med personer från olika delar av en organisation är också goda samarbetsförmågor och projektledarerfarenhet värdefullt.

 

Erfarenhet från arbete inom kommunikation, marknadsföring eller media kan vara en fördel när man söker jobb som kommunikatör. Det kan vara bra att skaffa sig praktikplatser, extrajobb eller frilansuppdrag inom kommunikation för att bygga upp sitt CV och nätverk inför framtida jobbsökande.