Kock lön

Lön Kock

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket kock i hela Sverige ligger på 29 000 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
29 000 kr29 500 kr28 500 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år26 100 kr26 500 kr25 100 kr
25-34 år30 200 kr30 700 kr28 800 kr
35-44 år29 600 kr30 300 kr28 600 kr
45-54 år28 600 kr28 900 kr28 400 kr
55-64 år29 800 kr31 100 kr29 400 kr
65-66 år29 300 kr..29 000 kr
Alla åldrar29 000 kr29 500 kr28 500 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista kock

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket kock.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som kock med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en kock i månadslön?

Månadslönen för en kock kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och region. Medellönen för en kock ligger på 28 500 kr, men det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och att lönen kan variera både uppåt och nedåt beroende på ovan nämnda faktorer.

 

Vad har en kock i medianlön?

Medianlönen för en kock är 28 400 kr, vilket innebär att hälften av kockarna tjänar mer än detta belopp och hälften tjänar mindre. Medianlönen ger en mer balanserad bild av löneläget än medellönen, eftersom den inte påverkas av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en kock i ingångslön?

Ingångslönen för en kock ligger oftast närmare 10:e percentilen, vilket i detta fall är 24 000 kr. Det är viktigt att notera att ingångslönen kan variera beroende på arbetsplats, region och den anställdes tidigare erfarenheter eller utbildning.

 

Vad är genomsnittslönen för en kock?

Genomsnittslönen för en kock är 28 500 kr per månad. Detta värde representerar ett medelvärde av alla kockars löner och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region.

 

Hur mycket tjänar en kock efter skatt (nettolön)?

Nettolönen för en kock, det vill säga lönen efter skatt, beror på den enskilda individens skattesats och eventuella avdrag. För att göra en uppskattning kan man använda en skattetabell och räkna ut skatten på den genomsnittliga bruttolönen om 28 500 kr. Efter att ha gjort det skulle nettolönen för en kock ligga på cirka 22 000 - 23 000 kr per månad, beroende på skattesats och avdrag. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska nettolönen kan variera.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en kocks lön?

Erfarenhet har en betydande inverkan på en kocks lön. En kock med flera års erfarenhet och eventuellt specialkunskaper inom sitt område kan förvänta sig en högre lön än någon som nyligen har börjat arbeta som kock. En kock i 75:e percentilen, som innebär att 75% av kockarna tjänar mindre än dem, har en lön på 30 500 kr, vilket visar att erfarenhet kan bidra till en betydande löneökning jämfört med ingångslönen eller medianlönen.

 

Vad har en kock för livslön?

En kocks livslön är den totala summan av pengar som en kock tjänar under sin yrkesverksamma karriär. Livslönen varierar beroende på faktorer som arbetslivslängd, löneutveckling och eventuella perioder av arbetslöshet. Det är svårt att ge en exakt siffra för en kocks livslön, men man kan göra en uppskattning genom att multiplicera en genomsnittlig årslön med antalet år i arbetslivet. Det är viktigt att notera att detta är en förenklad uppskattning och att den faktiska livslönen kan variera.

 

Hur kan man löneförhandla som kock?

För att löneförhandla som kock är det viktigt att först och främst vara väl förberedd. Här är några tips för att förbereda och genomföra en löneförhandling:

 1. Forska om lönenivåer: Undersök lönenivåer för kockar inom din region och sektor. Använd lönestatistik och jämför med din nuvarande lön för att få en uppfattning om vad som kan vara en rimlig löneökning.
 2. Dokumentera dina prestationer: Förbered en lista över dina prestationer och hur de har bidragit till din arbetsplats. Det kan vara exempelvis projekt du har genomfört, kostnadsbesparingar eller förbättringar i kvaliteten på maten och servicen.
 3. Framhäv din erfarenhet och utbildning: Om du har relevant erfarenhet eller utbildning som gör dig mer kvalificerad än genomsnittet, kan detta användas som ett argument för en högre lön.
 4. Förbered dig på att förhandla: Var beredd på att arbetsgivaren kanske inte går med på din begäran direkt. Ha en förhandlingsstrategi i åtanke och var villig att kompromissa om det behövs.
 5. Var professionell: När du förhandlar om lön är det viktigt att vara professionell och respektfull. Förklara varför du anser att en löneökning är motiverad och ge konkreta exempel på dina prestationer och hur de har gynnat arbetsplatsen.

 

Hur skiljer sig en kocks lön mellan män och kvinnor?

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan förekomma i alla yrken, inklusive som kock. Löneskillnaderna kan bero på olika faktorer, såsom erfarenhet, utbildning, arbetsplats och region. Det är viktigt att arbetsgivare och branschen arbetar för att minska dessa löneskillnader och strävar efter jämställdhet på arbetsplatsen. För att få en bättre förståelse för löneskillnader mellan män och kvinnor inom kockyrket kan man undersöka lönestatistik för det specifika landet eller regionen man är intresserad av.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som kock?

Lönen för en kock kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man tjäna mer som kock inom sektorer där efterfrågan på kvalificerade kockar är hög, eller där arbetsgivaren är villig att betala mer för att attrahera och behålla talang. Exempel på sådana sektorer kan vara finkrogar, lyxhotell, cateringföretag och kryssningsfartyg. Det är viktigt att notera att lönenivåerna också kan variera inom en sektor beroende på arbetsplats, region och enskilda kvalifikationer.

 

I vilken region tjänar man bäst som kock?

Lönen för en kock kan variera beroende på vilken region man arbetar i. Generellt sett kan lönen vara högre i storstadsregioner, där kostnadsnivån är högre och efterfrågan på kvalificerade kockar kan vara större. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att levnadskostnaderna också kan vara högre i sådana regioner, vilket kan påverka den faktiska köpkraften för lönen. För att få en bättre uppfattning om löneskillnader mellan regioner kan man undersöka regionala lönestatistik och jämföra dem med den nationella genomsnittslönen.

 

Hur är det att jobba som kock inom bemanning?

Att jobba som kock inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsgivare för kortare eller längre uppdrag. Det kan innebära en större variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer än om man arbetar på en fast arbetsplats. Här är några för- och nackdelar med att jobba som kock inom bemanning:

 1. Fördelar:
  • Variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, vilket kan ge möjlighet att utveckla nya färdigheter och bredda sin erfarenhet.
  • Flexibilitet i arbetstider och möjlighet att anpassa arbetslivet efter sina egna behov och önskemål.
  • Möjlighet att skapa kontakter och nätverka inom branschen, vilket kan vara värdefullt för framtida jobbmöjligheter.
 1. Nackdelar:
  • Ovisshet om framtida uppdrag och potentiellt oregelbundna arbetstider, vilket kan påverka den personliga ekonomin och balansen mellan arbete och fritid.
  • Möjligen mindre möjligheter till karriärutveckling och långsiktig anställningstrygghet jämfört med att vara fast anställd på en arbetsplats.
  • Risk för att bli behandlad som en tillfällig resurs snarare än en värdefull medarbetare, vilket kan påverka arbetsglädje och motivation.

Hur är det att jobba som kock fast som konsult?

Att arbeta som kockkonsult innebär att man arbetar självständigt eller genom ett konsultföretag och erbjuder sina tjänster till olika arbetsgivare eller klienter. Detta kan innebära att man hjälper företag med att förbättra deras menyer, utbildar personal eller ger rådgivning om köksutrustning och rutiner. Här är några för- och nackdelar med att jobba som kockkonsult:

 1. Fördelar:
  • Frihet att välja vilka uppdrag man vill ta och möjlighet att styra sin egen arbetstid.
  • Möjlighet att arbeta med en mängd olika kunder och projekt, vilket kan ge en bredare erfarenhet och kunskap inom branschen.
  • Potentiellt högre inkomst än en fast anställd kock, beroende på uppdrag och kunder.
 1. Nackdelar:
  • Ovisshet om framtida uppdrag och en mer oregelbunden inkomst än en fast anställd kock.
  • Ansvar för att sköta sin egen administration, marknadsföring och fakturering, vilket kan vara tidskrävande och kräva ytterligare kunskaper utöver kockyrket.
  • Saknad av förmåner och trygghet som kan komma med en fast anställning, såsom sjukförsäkring, pension och semesterersättning.

 

 

Löneutveckling för kockar baserat på erfarenhet och arbetsgivare

Löneutvecklingen för kockar kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och arbetsplatsens storlek och renommé. Generellt sett kan man förvänta sig att lönen ökar med ökad erfarenhet och mer avancerade arbetsuppgifter. Här är en översikt över hur lönen för kockar kan utvecklas över tid:

 1. Nyutexaminerad kock (ingångslön): En nyutexaminerad kock kan förvänta sig en ingångslön på cirka 24 000 SEK per månad.
 2. Kock med några års erfarenhet: Efter några år i yrket kan en kock förvänta sig en löneökning och en månadslön på cirka 26 300 SEK (25:e percentilen) till 28 400 SEK (medianlön).
 3. Erfaren kock: En kock med betydande erfarenhet och ansvar kan förvänta sig en ytterligare löneökning. Lönen kan ligga mellan 30 500 SEK (75:e percentilen) och 33 000 SEK (90:e percentilen) per månad.

Lönen för kockar kan också påverkas av arbetsgivaren och arbetsplatsens storlek och renommé. Kockar som arbetar på större arbetsplatser eller på restauranger med högre renommé kan förvänta sig en högre lön jämfört med dem som arbetar på mindre arbetsplatser eller restauranger med lägre renommé.

 

Löneskillnader mellan kockar med olika befattningar

Lönen för kockar kan variera beroende på befattning och ansvarsområden. Här är några exempel på olika befattningar inom kockyrket och deras respektive lönenivåer:

 • Kökschef: En kökschef har övergripande ansvar för köket och dess personal samt för att planera och utveckla menyer, hantera budgetar och säkerställa hög matkvalitet. Kökschefer kan förvänta sig en högre lön jämfört med andra kockar, ofta i intervallet 35 000-50 000 SEK per månad, beroende på arbetsplatsens storlek och renommé.
 • Souschef: En souschef är näst högst i hierarkin i köket och assisterar kökschefen i alla aspekter av köksarbetet. Lönen för en souschef varierar, men ligger ofta något högre än en vanlig kock, i intervallet 30 000-40 000 SEK per månad.
 • Demi-chef: En demi-chef är en kock som ansvarar för ett visst område i köket, såsom en viss matstation eller en specifik typ av matlagning. Lönen för en demi-chef kan variera beroende på arbetsplats och ansvarsområden, men ligger ofta något över genomsnittslönen för en kock, i intervallet 28 000-35 000 SEK per månad.
 • Commis-kock: En commis-kock är en lärlingskock som arbetar under en mer erfaren kock för att lära sig och utvecklas inom yrket. Lönen för en commis-kock är ofta lägre än genomsnittslönen för en kock och ligger i intervallet 22 000-26 000 SEK per månad.