Hantverkare lön

Lön Hantverkare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket hantverkare i hela Sverige ligger på 36 200 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
36 200 kr36 200 kr32 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år31 200 kr31 300 kr..
25-34 år36 200 kr36 200 kr35 500 kr
35-44 år36 800 kr36 900 kr..
45-54 år37 300 kr37 400 kr..
55-64 år37 400 kr37 500 kr..
65-66 år......
Alla åldrar36 200 kr36 200 kr32 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista hantverkare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket hantverkare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som hantverkare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en hantverkare i månadslön?

 

En hantverkares månadslön varierar beroende på bland annat erfarenhet, arbetsuppgifter och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en hantverkare på 35 500 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda individers löner kan variera både uppåt och nedåt beroende på olika faktorer.

 

Vad har en hantverkare i medianlön?

 

Medianlönen är det belopp som delar in lönedistributionen i två lika stora delar, det vill säga hälften av hantverkarna tjänar mer och hälften tjänar mindre än medianlönen. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en hantverkare på 36 000 kronor. Det innebär att hälften av hantverkarna tjänar mer än detta belopp och hälften tjänar mindre.

 

Vad har en hantverkare i ingångslön?

 

Ingångslönen är den lön som en person som är ny på arbetsmarknaden och inom yrket kan förvänta sig att få. Det är svårt att ange en exakt siffra för ingångslönen eftersom den kan variera beroende på bland annat geografiskt område, arbetsgivare och utbildningsbakgrund. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta decilen av löner för hantverkare på 30 000 kronor, vilket kan ge en indikation på vad en hantverkare i början av sin karriär kan förvänta sig att tjäna.

 

Vad är genomsnittslönen för en hantverkare?

 

Genomsnittslönen för en hantverkare är den lönen som man får om man summerar alla hantverkares löner och delar det med antalet hantverkare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en hantverkare på 35 500 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda individers löner kan variera både uppåt och nedåt beroende på olika faktorer, såsom erfarenhet, arbetsuppgifter och arbetsgivare.

 

Hur mycket tjänar en hantverkare efter skatt (nettolön)?

 

En hantverkares nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetslivserfarenhet, geografisk plats och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik kan en hantverkare ha en bruttolön på mellan 30 000 och 40 600 kronor per månad. För att räkna ut nettolönen behöver man också ta hänsyn till den individuella skattesatsen som varierar beroende på inkomst och var i landet man bor. Generellt sett kan man förvänta sig att en hantverkare får behålla ungefär 70-75% av sin bruttolön efter skatt, vilket ger en nettolön på cirka 21 000 - 30 000 kronor per månad.

 

Vad är timlönen för en hantverkare?

 

Timlönen för en hantverkare varierar beroende på arbetslivserfarenhet, geografisk plats och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en hantverkare på 36 000 kronor per månad. Om man utgår från en arbetsvecka på 40 timmar och 4,33 veckor per månad blir timlönen cirka 207 kronor per timme. Det är dock viktigt att notera att denna siffra är en generell uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera både uppåt och nedåt beroende på de faktorer som nämnts ovan.

 

Hur är det att jobba som hantverkare inom bemmaning?

 

Att jobba som hantverkare inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika kunder och projekt. Det finns både fördelar och nackdelar med att arbeta inom bemmaning som hantverkare.

 

Fördelar:

 

 • Variation: Arbetet kan vara omväxlande eftersom man får arbeta med olika kunder, projekt och arbetsuppgifter.
 • Nätverk: Man får möjlighet att träffa och samarbeta med många olika människor, vilket kan leda till att man bygger upp ett stort nätverk inom branschen.
 • Flexibilitet: Bemanningsföretag kan erbjuda mer flexibla arbetstider och möjlighet att styra över sin egen arbetssituation.

 

Nackdelar:

 

 • Osäkerhet: Att vara anställd av ett bemanningsföretag kan innebära en viss osäkerhet gällande framtida uppdrag och inkomst, speciellt om man är anställd på timbasis.
 • Relationer: Det kan vara svårare att bygga långsiktiga relationer med kollegor och chefer eftersom man byter arbetsplats och projekt oftare än om man hade en fast anställning hos en arbetsgivare.
 • Lön: Timlönen kan vara lägre än för hantverkare med fast anställning hos en arbetsgivare, även om detta inte alltid är fallet.

 

Att jobba som hantverkare inom bemmaning kan passa bra för den som uppskattar variation och flexibilitet i sitt arbete samt för den som är ny inom yrket och vill få erfarenhet från olika arbetsplatser och projekt. Däremot kan det vara mindre lämpligt för den som söker en mer stabil och långsiktig anställningssituation.

 

Hur är det att jobba som hantverkare fast som konsult?

 

Att jobba som hantverkare på konsultbasis innebär att man inte är anställd av ett specifikt företag, utan istället arbetar som egen företagare eller via ett konsultföretag. Detta kan ha både för- och nackdelar beroende på ens personliga preferenser och arbetsstil.

 

Fördelarna med att vara konsult som hantverkare inkluderar större frihet och flexibilitet i arbetslivet. Som konsult väljer man oftast själv vilka uppdrag man vill ta och hur mycket man vill jobba. Detta kan leda till en bättre balans mellan arbete och fritid. Dessutom kan man som konsult ofta förhandla om högre timpriser än en fast anställd hantverkare, vilket kan leda till en högre inkomst.

 

Nackdelarna med att vara konsult inkluderar en viss osäkerhet kring uppdrag och inkomst. Som konsult är man beroende av att hitta nya uppdrag och kunder, vilket kan vara mer utmanande än att ha en fast anställning med en stabil lön. Dessutom måste man som egen företagare hantera administration och ekonomi, något som kan vara tidskrävande och kräva en del kunskap.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en hantverkares lön?

 

Erfarenhet är en viktig faktor som påverkar en hantverkares lön. En hantverkare med flera års erfarenhet och gedigen kunskap inom sitt yrkesområde kan förvänta sig en högre lön än någon som precis har börjat i yrket. Enligt SCB:s lönestatistik kan en hantverkare med låg erfarenhet och placering i den lägsta lönedecilen förvänta sig en lön på cirka 30 000 kr i månaden, medan en hantverkare i den högsta lönedecilen med mycket erfarenhet kan förvänta sig en lön på cirka 40 600 kr i månaden.

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen för en hantverkare även påverkas av andra faktorer, såsom geografisk placering, arbetsgivare och eventuell specialistkompetens. För att öka sin lön som hantverkare kan det vara värt att investera i vidareutbildning och certifikat inom sitt yrkesområde, samt att aktivt söka nya utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

 

Vad har en hantverkare för livslön?

 

En hantverkares livslön är svår att exakt beräkna, då det beror på en rad faktorer såsom arbetslivslängd, löneutveckling, erfarenhet och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. För att göra en grov uppskattning kan man dock använda sig av medianlönen för hantverkare, som enligt SCB:s lönestatistik ligger på cirka 36 000 kr i månaden.

 

Om man antar att en hantverkare börjar arbeta vid 20 års ålder och går i pension vid 65 års ålder, skulle man ha arbetat i 45 år. Om man multiplicerar medianlönen med antalet månader under dessa 45 år (540 månader) får man en uppskattad livslön på cirka 19 440 000 kr. Detta är dock en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneökningar, inflation och eventuella perioder av frånvaro från arbetslivet.

 

Hur kan man löneförhandla som hantverkare?

 

Löneförhandlingar är en viktig del av arbetslivet, även för hantverkare. Här är några tips för hur man kan gå tillväga för att förhandla om sin lön som hantverkare:

 

 1. Var förberedd: Innan du går in i en löneförhandling är det viktigt att du har koll på vad som är en rimlig lön för din tjänst. Använd dig av lönestatistik, som exempelvis den från SCB, för att få en uppfattning om vad andra hantverkare tjänar. I detta fall ligger medianlönen på 36 000 kr, medan 10 procent tjänar 30 000 kr eller mindre och 90 procent tjänar 40 600 kr eller mindre.
 2. Fokusera på dina meriter: För att motivera en högre lön är det viktigt att du lyfter fram dina erfarenheter, utbildningar och prestationer som är relevanta för din tjänst som hantverkare. Det kan vara att du har specialiserat dig inom ett visst område, har flera års erfarenhet eller har genomfört framgångsrika projekt.
 3. Kommunicera dina förväntningar tydligt: När du förhandlar om din lön är det viktigt att du är tydlig med vad du förväntar dig och varför. Förklara varför du anser att du förtjänar en högre lön och var beredd att ge exempel på hur du har bidragit till företagets framgång.
 4. Var öppen för kompromisser: Det är inte alltid möjligt att få igenom allt man önskar i en löneförhandling. Var beredd att kompromissa och fundera på vad som är viktigast för dig. Det kan vara att du prioriterar andra förmåner, såsom vidareutbildning, flexibla arbetstider eller extra semesterdagar, framför en högre lön.

Hur skiljer sig en hantverkares lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor förekommer i många yrken, och hantverkare är inget undantag. Löneskillnaderna kan bero på flera faktorer, såsom erfarenhet, utbildning och arbetsplatsens storlek. Det är dock viktigt att poängtera att löneskillnader inte alltid är ett resultat av diskriminering, utan kan bero på individuella omständigheter och val.

 

För att få en uppfattning om hur löneskillnaderna ser ut för hantverkare kan man använda sig av lönestatistik, som den från SCB. Enligt deras senaste statistik ligger medianlönen för hantverkare på 36 000 kr. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en generell siffra som inte nödvändigtvis ger en komplett bild av löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom yrket. För att få en mer detaljerad bild av löneskillnaderna är det viktigt att titta på statistik som är uppdelad efter kön och eventuellt andra faktorer, såsom erfarenhet och arbetsplatsens storlek.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som hantverkare?

 

Lönen för en hantverkare kan variera beroende på inom vilken sektor man är verksam. Generellt sett kan man säga att den privata sektorn ofta erbjuder högre löner än den offentliga sektorn. Det beror bland annat på att konkurrensen om arbetskraften är större inom den privata sektorn, vilket kan leda till högre löner för att attrahera och behålla personal. Det finns dock undantag, och vissa offentliga arbetsgivare kan erbjuda konkurrenskraftiga löner för hantverkare.

 

För att få en uppfattning om vad som är en rimlig lön för en hantverkare inom olika sektorer kan man använda sig av lönestatistik, som den från SCB. I detta fall ligger medianlönen för hantverkare på 36 000 kr, men det är viktigt att komma ihåg att detta är en generell siffra som inte nödvändigtvis ger en komplett bild av löneskillnaderna mellan olika sektorer. För att få en mer detaljerad bild av löneskillnaderna är det viktigt att titta på statistik som är uppdelad efter sektor och eventuellt andra faktorer, såsom erfarenhet och arbetsplatsens storlek.

 

I vilken region tjänar man bäst som hantverkare?

 

Lönen för en hantverkare kan variera beroende på flera faktorer, såsom utbildning, erfarenhet och arbetsplatsens geografiska läge. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för hantverkare på 36 000 kr per månad. Dock kan lönen vara högre eller lägre beroende på regionen man arbetar i. Generellt sett kan man säga att lönen är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med mindre städer och landsbygd. Detta beror ofta på att efterfrågan på hantverkare är större i större städer, vilket kan leda till högre löner. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att levnadskostnaderna också ofta är högre i storstadsregioner, vilket kan påverka hur mycket man faktiskt tjänar i förhållande till sina utgifter.

 

Vad jobbar en hantverkare med?

 

En hantverkare är en person som arbetar med att skapa, reparera eller underhålla olika typer av byggnader, produkter eller konstruktioner. Hantverkaryrket är brett och innefattar många olika yrkeskategorier, såsom snickare, målare, elektriker, plåtslagare, murare och rörmokare. En hantverkares arbetsuppgifter kan variera beroende på yrkeskategori, men gemensamt för alla hantverkare är att de arbetar med sina händer och använder olika verktyg och material för att utföra sitt arbete. Hantverkare kan arbeta inom både privat och offentlig sektor, och deras arbetsplats kan vara allt från bostäder och kontorsbyggnader till vägar, broar och industrianläggningar.

 

Hur blir man hantverkare?

 

För att bli hantverkare krävs det oftast en yrkesutbildning inom det specifika området man vill arbeta inom. Det finns flera vägar att gå för att få den utbildning och erfarenhet som krävs för att bli hantverkare, och här är några exempel:

 

 • Gymnasieutbildning: Många hantverkaryrken kan man utbilda sig till på gymnasiet, genom att välja ett yrkesprogram som inriktar sig på det yrke man är intresserad av. Exempel på sådana program är Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet.
 • Yrkeshögskola: För vissa hantverkaryrken finns det även utbildningar på yrkeshögskolan. Dessa utbildningar är ofta kortare än en högskole- eller universitetsutbildning och kombinerar teoretisk undervisning med praktiskt arbete, vilket ger goda förutsättningar för att snabbt komma ut i arbetslivet.
 • Lärlingsutbildning: Ett annat sätt att bli hantverkare är genom att gå en lärlingsutbildning. Det innebär att man arbetar som lärling hos en erfaren hantverkare och lär sig yrket genom att arbeta praktiskt under handledning. Längden på en lärlingsutbildning kan variera beroende på yrke, men oftast är det mellan 1 och 3 år.

 

Oavsett vilken utbildningsväg man väljer är det viktigt att lära sig både teoretiska och praktiska kunskaper inom sitt yrkesområde, samt att skaffa sig erfarenhet genom att arbeta praktiskt. Efter avslutad utbildning kan man även behöva skaffa sig vissa certifikat eller behörigheter, beroende på vilket yrke man arbetar inom.