Vilken lön har en apotekare?

40 600 krMedellön apotekare
35 600 kr25:e %
43 500 kr75:e %
50 500 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Bäst betalande arbetsgivare
Platser med högst lön
Räkna ut lön efter skatt för yrket apotekare
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Apotekare! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket apotekare. Statistiken är hämtad från SCB.

Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket apotekare. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en apotekare i månadslön?

 

Månadslönen för en apotekare varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och geografiskt läge. Enligt de värden som anges ovan har en apotekare en genomsnittlig månadslön på 40 600 kr. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en genomsnittssiffra och att lönen kan variera både uppåt och nedåt beroende på individuella faktorer.

 

Vad har en apotekare i medianlön?

 

Medianlönen för en apotekare är 39 000 kr. Det betyder att hälften av alla apotekare tjänar mer än detta belopp och hälften tjänar mindre. Medianlönen ger en bättre bild av den "typiska" lönen för en apotekare jämfört med genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en apotekare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en apotekare ligger i det lägre lönespannet. Enligt de värden som anges ovan ligger 10 % av apotekarna på en månadslön om 33 000 kr eller lägre. Det är rimligt att anta att detta är en vanlig ingångslön för en nyutexaminerad apotekare utan tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket. Ingångslönen kan dock variera beroende på arbetsgivare och geografiskt läge.

 

Vad är genomsnittslönen för en apotekare?

 

Genomsnittslönen för en apotekare är 40 600 kr per månad. Detta värde representerar ett genomsnitt av alla apotekares löner och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografiskt läge. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner och därför kan medianlönen ge en mer rättvisande bild av den typiska lönen för en apotekare.

 

Hur mycket tjänar en apotekare efter skatt (nettolön)?

 

Nettolönen för en apotekare, det vill säga lönen efter att skatt har dragits, varierar beroende på den totala bruttolönen och individens skattesats. En apotekare med en genomsnittlig månadslön på 40 600 kr kan förvänta sig en nettolön på cirka 28 000 - 30 000 kr per månad, beroende på skattesatsen i den kommun och region där de är bosatta. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att den exakta nettolönen kan variera beroende på individens skattesituation.

 

Vad är timlönen för en apotekare?

 

Timlönen för en apotekare kan variera beroende på arbetsplats, erfarenhet och geografiskt läge. Om vi utgår från den genomsnittliga månadslönen på 40 600 kr och antar att en apotekare arbetar heltid, det vill säga 40 timmar per vecka, blir timlönen cirka 235 kr per timme. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera beroende på individuella faktorer och arbetsförhållanden.

 

Hur är det att jobba som apotekare inom bemanning?

 

Att jobba som apotekare inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika apotek vid behov. Det kan ge möjlighet till en mer varierad arbetsmiljö och erfarenhet från olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. Det kan även innebära att man får möjlighet att träffa och nätverka med fler kollegor inom yrket. Dock kan det också innebära mer oregelbundna arbetstider och en osäkerhet kring var man kommer att jobba från vecka till vecka, vilket kan vara en nackdel för vissa.

 

Hur är det att jobba som apotekare fast som konsult?

 

Att jobba som apotekare på konsultbasis innebär att man är egen företagare eller anställd av ett konsultföretag och utför uppdrag åt olika kunder, exempelvis apotek, läkemedelsföretag eller myndigheter. Som konsult kan man få större frihet i att välja vilka uppdrag man tar och kan ofta ha mer kontroll över sin arbetstid och arbetsbelastning. Konsultarbetet kan även innebära att man får möjlighet att specialisera sig inom ett visst område och bli en expert inom sitt fält. Dock kan det också innebära mer ansvar och osäkerhet gällande uppdragsflöde och inkomst, samt att man måste sköta administration kring eget företagande eller samarbeta med konsultbolaget.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en apotekares lön?

 

Erfarenhet påverkar en apotekares lön i viss utsträckning. Lönen för en nyutexaminerad apotekare ligger ofta lägre än för någon som har några års erfarenhet. Enligt de angivna värdena är medianlönen för en apotekare 39 000 kr, medan lönen för de med minst erfarenhet (10:e percentilen) är 33 000 kr och för de med mest erfarenhet (90:e percentilen) är 50 500 kr. Det innebär att erfarenhet kan göra en skillnad på flera tusen kronor i månadslön. Dock påverkas lönen också av andra faktorer som arbetsgivare, geografisk plats och ansvarsområden.

 

Vad har en apotekare för livslön?

 

En apotekares livslön är svår att fastställa exakt då det beror på flera faktorer såsom löneutveckling, antal år i yrkeslivet och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. Om vi utgår från medianlönen på 39 000 kr och antar att en apotekare arbetar i yrket i 40 år, skulle en uppskattad livslön ligga på cirka 18 720 000 kr (39 000 kr x 12 månader x 40 år). Detta är dock en mycket förenklad beräkning och den faktiska livslönen kan variera både uppåt och nedåt beroende på individens specifika omständigheter och karriärutveckling.

 

Hur kan man löneförhandla som apotekare?

 

För att löneförhandla som apotekare är det viktigt att först och främst göra sin hemläxa; ta reda på vad lönenivåerna generellt ligger på för apotekare med liknande erfarenhet och inom samma geografiska område. Använd de angivna värdena som en utgångspunkt och jämför med lönestatistik från fackförbund och branschorganisationer. Förbered dig inför lönesamtalet genom att dokumentera och presentera dina meriter, arbetsprestationer och eventuella extra ansvarsområden som du har tagit på dig. Det är också viktigt att ha en tydlig bild av vad du vill uppnå med löneförhandlingen, både i form av en konkret siffra och eventuella andra förmåner eller arbetsvillkor som du värderar högt. Slutligen, var beredd att förhandla och kompromissa samt att lyssna på arbetsgivarens argument och motförslag. En framgångsrik löneförhandling bygger på en öppen och konstruktiv dialog mellan dig och din arbetsgivare.