Elevassistent lön

Lön Elevassistent

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket elevassistent i hela Sverige ligger på 26 600 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
26 600 kr26 300 kr26 700 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år22 900 kr23 000 kr22 900 kr
25-34 år25 900 kr25 900 kr25 900 kr
35-44 år27 300 kr27 700 kr27 100 kr
45-54 år28 100 kr28 500 kr27 900 kr
55-64 år28 600 kr28 800 kr28 600 kr
65-66 år30 000 kr30 100 kr29 900 kr
Alla åldrar26 600 kr26 300 kr26 700 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista elevassistent

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket elevassistent.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som elevassistent med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en Elevassistent i månadslön?

Månadslönen för en elevassistent varierar beroende på erfarenhet, geografisk region och arbetsgivare. En genomsnittlig månadslön för en elevassistent ligger på 26 000 kr.

 

Vad har en Elevassistent i medianlön?

Medianlönen för en elevassistent ligger på 25 900 kr. Detta innebär att hälften av elevassistenterna tjänar mer än detta belopp och hälften tjänar mindre.

 

Vad har en Elevassistent i ingångslön?

Ingångslönen för en elevassistent ligger vanligtvis på en lägre nivå än genomsnittslönen, och ligger närmare 10:e percentilen som är 21 500 kr. Ingångslönen kan dock variera beroende på arbetsgivare, geografisk region och den anställdes tidigare erfarenhet.

 

Vad är genomsnittslönen för en Elevassistent?

Genomsnittslönen för en elevassistent ligger på 26 000 kr per månad. Detta värde är ett medelvärde för alla elevassistenter oavsett erfarenhet och arbetsplats.

 

Hur mycket tjänar en Elevassistent efter skatt (nettolön)?

Nettolönen för en elevassistent beror på den anställdes bruttolön och skattesatsen som varierar beroende på individens skattekommun. Om vi antar en genomsnittlig skattesats på cirka 30 %, skulleen elevassistent med en genomsnittlig bruttolön på 26 000 kr per månad få en nettolön på cirka 18 200 kr efter skatt. Observera att detta är ett ungefärligt värde och kan variera beroende på den anställdes specifika skattesituation.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Elevassistent lön?

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på lönen för en elevassistent. En person med flera års erfarenhet och mer avancerade färdigheter kan förvänta sig en högre lön jämfört med en nyutexaminerad eller någon med mindre erfarenhet. En elevassistent i 90:e percentilen tjänar 30 300 kr, vilket är betydligt högre än genomsnittslönen och ingångslönen.

 

Vad har en Elevassistent för livslön?

Livslönen för en elevassistent är svår att uppskatta eftersom den beror på faktorer som hur länge personen arbetar inom yrket, löneutveckling över tid, och eventuella karriärbyten. Om vi antar en genomsnittlig lön på 26 000 kr per månad och en 40-årig yrkeskarriär, skulle en elevassistent tjäna cirka 12 480 000 kr under sin yrkesverksamma tid. Detta värde kan dock variera betydligt beroende på individens specifika karriärutveckling.

 

Hur kan man löneförhandla som Elevassistent?

För att löneförhandla som elevassistent bör du först och främst försöka samla information om lönenivåer för liknande befattningar inom din region och bransch. Du kan använda lönestatistik, nätverk med kollegor och prata med fackföreningar för att få en uppfattning om vad en rimlig lön är. När du har en bra grund att stå på, förbered dig för att förhandla genom att framhäva dina prestationer, erfarenheter och utbildning. Var öppen för dialog med din arbetsgivare och var bereddatt förhandla om andra förmåner och villkor om löneökningen inte är möjlig. Kom ihåg att alltid vara professionell och respektfull under förhandlingen, och att du har rätt att be om en rättvis lön som motsvarar dina färdigheter och erfarenheter.

 

Hur skiljer sig en Elevassistent lön mellan män och kvinnor?

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan förekomma inom alla yrken, inklusive elevassistent. För att få en uppfattning om eventuella löneskillnader för elevassistenter i ditt område eller bransch, kan du undersöka tillgänglig lönestatistik och prata med kollegor och fackföreningar. Det är viktigt att verka för jämställda löner och att både män och kvinnor får en rättvis ersättning för sitt arbete.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Elevassistent?

Lönen för elevassistenter kan variera beroende på sektorn. Ofta kan lönen vara högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, men det finns också exempel på offentliga arbetsgivare som erbjuder konkurrenskraftiga löner. För att få en uppfattning om vilken sektor som erbjuder bäst lön för elevassistenter, jämför lönestatistik och prata med kollegor och fackföreningar.

 

I vilken region tjänar man bäst som Elevassistent?

Lönen för elevassistenter kan variera beroende på geografisk region. Generellt kan löner vara högre i storstadsområden och regioner med hög efterfrågan på elevassistenter. För att få en uppfattning om vilken region som erbjuder bäst lön för elevassistenter, jämför lönestatistik och prata med kollegor och fackföreningar.

 

Hur är det att jobba som Elevassistent inom bemanning?

Att arbeta som elevassistent inom bemanning kan innebära en större variation i arbetsuppgifter och arbetsplatser. Det kan ge möjlighet att arbeta på olika skolor och med olika elevgrupper, vilket kan vara både utmanande och utvecklande. Beroende på bemanningsföretaget kan lönen vara något högre än hos en fast anställd elevassistent, men det kan också innebära mindre anställningstrygghet och färre förmåner jämfört med en fast anställning. Det är viktigt att noggrant undersöka villkoren och förmånerna som erbjuds av bemanningsföretaget innan man påbörjar en anställning.

 

Hur är det att jobba som Elevassistent fast som konsult?

Att jobba som elevassistent som konsult kan innebära att du arbetar med en större variation av uppdrag och kunder, och kan erbjuda en högre grad av flexibilitet i ditt arbete. Som konsult kan du ha möjlighet att förhandla om din lön och villkor direkt med dina kunder, vilket kan resultera i en högre ersättning än om du var anställd av en skola eller bemanningsföretag. Dock kan en konsultroll innebära mer osäkerhet gällande kontinuitet i uppdragen, och du kan behöva ägna tid och resurser åt att hitta nya kunder och uppdrag.

 

Vad jobbar en Elevassistent med?

En elevassistent arbetar med att stödja elever i deras utbildning och utveckling, ofta med fokus på elever med särskilda behov. Det kan innebära att hjälpa elever med läsning, skrivning och matematik, samt att ge stöd i sociala situationer och med organisatoriska färdigheter. Elevassistenter samarbetar ofta med lärare, specialpedagoger och annan skolpersonal för att säkerställa att eleverna får det stöd de behöver för att lyckas i skolan.

 

Hur blir man Elevassistent?

För att bli elevassistent krävs det vanligtvis en gymnasieutbildning, men det är också möjligt att arbetsgivare ställer högre krav på utbildning och erfarenhet. Det kan vara fördelaktigt att ha en utbildning inom pedagogik, beteendevetenskap eller liknande områden. Det är också viktigt att ha goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter samt tålamod och förståelse för elevernas behov. Praktisk erfarenhet av arbete med barn eller ungdomar, till exempel genom praktik eller volontärarbete, kan också vara värdefullt vid sökande av jobb som elevassistent.

 

Var kan jag läsa mer om Elevassistent?

För att läsa mer om yrket elevassistent kan du besöka följande webbplatser: Arbetsförmedlingen Dessa länkar ger mer information om yrket, lönestatistik, arbetsmarknad och utbildningskrav. Genom att läsa om yrket kan du få en bättre förståelse för vad det innebär att vara elevassistent och vilka möjligheter som finns inom yrket.

 

Vilka kompetenser är viktiga för en Elevassistent?

För att vara framgångsrik som elevassistent är det viktigt att ha vissa kompetenser och egenskaper. Några av de viktigaste kompetenserna för en elevassistent inkluderar:

 

 •  Kommunikationsförmåga: Förmågan att kommunicera effektivt med elever, lärare och föräldrar är grundläggande för att stödja elevernas inlärning och utveckling.

 

 • Empati och förståelse: En elevassistent måste ha förmågan att förstå och relatera till elevernas känslor och behov, för att erbjuda lämpligt stöd och hjälp.

 

 • Flexibilitet: Att kunna anpassa sig till olika situationer och arbetsuppgifter är viktigt, eftersom elevassistentens arbetsuppgifter kan variera från dag till dag.

 

 • Tålamod: Att arbeta med elever, särskilt de med särskilda behov, kan vara utmanande och kräver tålamod och uthållighet.

 

 • Organisationsförmåga: Att vara organiserad och strukturerad i sitt arbete hjälper elevassistenten att effektivt stödja eleverna och samarbeta med andra skolpersonal.

 

 • Problemlösningsförmåga: Elevassistenter måste ofta lösa problem och hitta kreativa lösningar för att hjälpa eleverna att övervinna utmaningar i deras inlärning och utveckling.

 

Genom att utveckla och stärka dessa kompetenser kan du bli en mer effektiv och framgångsrik elevassistent.

 

Vilka möjligheter till karriärutveckling finns för en Elevassistent?

Som elevassistent finns det flera möjligheter för karriärutveckling och avancemang. Några exempel inkluderar:

Vidareutbildning: Du kan välja att vidareutbilda dig inom pedagogik, specialpedagogik eller något annat relevant område för att öka din kompetens och förbättra dina karriärmöjligheter.

 

 • Bli specialpedagog: Med ytterligare utbildning och erfarenhet kan du överväga att bli specialpedagog, som arbetar mer specialiserat med elever som har särskilda behov.

 

 • Bli lärare: Om du är intresserad av att undervisa kandu överväga att vidareutbilda dig för att bli lärare. Detta innebär att du kommer att ansvara för en hel klass och deras lärande, snarare än att enbart stödja elever med särskilda behov.

 

 • Bli skolledare eller administratör: Med mer erfarenhet och eventuell vidareutbildning kan du överväga att gå in i skolledning eller administration, där du får möjlighet att påverka och leda skolans verksamhet och utveckling.

 

 • Bli konsult eller egen företagare: Som elevassistent kan du också överväga att bli konsult eller starta eget företag inom utbildningsområdet, där du kan erbjuda tjänster och expertis till skolor och andra utbildningsinstitutioner.

 

Genom att överväga dessa olika karriärvägar och utvecklingsmöjligheter kan du fortsätta att växa och utvecklas inom ditt yrkesområde och uppnå dina yrkesmässiga mål som elevassistent.

 

Vad är utmaningarna och fördelarna med att vara Elevassistent?

Som elevassistent kommer du att möta både utmaningar och fördelar i ditt arbete. Några av utmaningarna kan inkludera:

 • Emotionell belastning: Att arbeta med elever, särskilt de med särskilda behov, kan vara emotionellt krävande och stressande.
 • Varierande arbetsbelastning: Arbetsbelastningen för en elevassistent kan variera, och det kan vara perioder med hög arbetsbelastning och stress.
 • Begränsade resurser: I vissa fall kan du behöva arbeta med begränsade resurser och stöd, vilket kan göra det svårare att erbjuda det bästa möjliga stödet till eleverna.

 

Samtidigt finns det också fördelar med att vara elevassistent: Givande arbete:

 • Att hjälpa elever att nå sina mål och utvecklas kan vara mycket givande och meningsfullt.
 • Variation i arbetsuppgifter: Som elevassistent kan du arbeta med en mängd olika uppgifter och elever, vilket ger variation och möjlighet att lära sig nya färdigheter.
 • Möjlighet att göra skillnad: Genom att stödja elever och hjälpa dem att övervinna utmaningar kan du göra en verklig skillnad i deras liv och utbildning.

 

Genom att förstå och hantera utmaningarna och dra nytta av fördelarna i ditt arbete som elevassistent kan du trivas och göra en positiv inverkan på elevernas liv.