Brandinspektör lön

Vad tjänar en Brandinspektör?

Vilken lön har en brandinspektör?

39 900 krMedellön brandinspektör
36 000 kr25:e %
43 000 kr75:e %
47 400 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Uppsala
55 000 kr
Åre
35 021 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket brandinspektör
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Brandinspektör! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket brandinspektör. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som brandinspektör med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket brandinspektör. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en brandinspektör i månadslön?

 

En brandinspektörs månadslön varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en brandinspektör på 39 900 kronor per månad. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att lönen kan variera både uppåt och nedåt beroende på de nämnda faktorerna.

 

Vad har en brandinspektör i medianlön?

 

Medianlönen för en brandinspektör ligger på 38 700 kronor per månad, enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av brandinspektörerna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Detta värde ger en mer rättvisande bild av löneläget än genomsnittslönen, eftersom det inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en brandinspektör i ingångslön?

 

Ingångslönen för en brandinspektör varierar beroende på faktorer som utbildning, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger lönen för de 10 % lägst avlönade brandinspektörerna på 33 000 kronor per månad. Detta kan ses som en indikation på vad en nyutexaminerad eller mindre erfaren brandinspektör kan förvänta sig i ingångslön, men det är viktigt att komma ihåg att individuella förhållanden kan påverka lönen både uppåt och nedåt.

 

Vad är genomsnittslönen för en brandinspektör?

 

Genomsnittslönen för en brandinspektör är 39 900 kronor per månad, enligt SCB:s senaste lönestatistik. Detta värde ger en bild av vad en "typisk" brandinspektör tjänar, men det är viktigt att komma ihåg att lönen kan variera stort beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Genomsnittslönen kan också påverkas av extremt höga eller låga löner, vilket gör att medianlönen ibland kan ge en mer rättvisande bild av löneläget.

 

Hur mycket tjänar en brandinspektör efter skatt (nettolön)?

 

En brandinspektörs nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetsgivare, region och erfarenhet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en brandinspektör på 39 900 kronor. För att räkna ut nettolönen behöver man även ta hänsyn till skatten, som varierar beroende på vilken kommun man bor i och vilken skattesats som gäller där. I genomsnitt kan man räkna med att ungefär 30% av lönen går till skatt, vilket skulle ge en nettolön på cirka 27 930 kronor för en genomsnittlig brandinspektör. Det är dock viktigt att poängtera att detta är en uppskattning och att den faktiska nettolönen kan variera.

 

Vad är timlönen för en brandinspektör?

 

För att räkna ut timlönen för en brandinspektör kan man utgå från den genomsnittliga månadslönen och antalet arbetstimmar per månad. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en brandinspektör på 39 900 kronor. En normal arbetsmånad består av cirka 160 timmar (40 timmar per vecka och 4 veckor per månad). Om vi delar månadslönen med antalet arbetstimmar får vi en uppskattad timlön på cirka 249 kronor. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittlig siffra och att den faktiska timlönen kan variera beroende på arbetsgivare, region och erfarenhet.

 

Hur är det att jobba som brandinspektör inom bemmaning?

 

Att jobba som brandinspektör inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika uppdrag hos kunder, istället för att vara fast anställd hos en specifik arbetsgivare. Detta kan ha både för- och nackdelar beroende på individens preferenser och situation.

 

Fördelar med att jobba inom bemmaning som brandinspektör kan inkludera:

 • Flexibilitet: Man kan ha möjlighet att styra över sin arbetstid och arbetsbelastning i större utsträckning än om man är fast anställd.
 • Variation: Man får chansen att arbeta med olika uppdrag och arbetsgivare, vilket kan bidra till att man lär sig mer och utvecklas snabbare i yrket.
 • Nätverk: Man får möjlighet att knyta kontakter och bygga upp ett nätverk inom branschen, vilket kan vara värdefullt för framtida jobbmöjligheter.

 

 

Nackdelar med att jobba inom bemmaning som brandinspektör kan inkludera:

 • Osäkerhet: Man kan ha mindre trygghet i sin anställning och kan behöva vara beredd på att byta uppdrag och arbetsgivare med kort varsel.
 • Arbetsvillkor: Man kan ha sämre anställningsvillkor och förmåner jämfört med fast anställda, till exempel när det gäller semester, sjuklön och pension.
 • Integration: Det kan vara svårare att känna sig som en del av arbetsgruppen och företagskulturen när man är uthyrd och inte har en fast anställning hos arbetsgivaren.

 

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som brandinspektör inom bemmaning. Det kan passa de som värdesätter flexibilitet och variation, men det kräver också att man är beredd att hantera en viss osäkerhet och kanske sämre anställningsvillkor än om man är fast anställd.

 

Hur är det att jobba som brandinspektör fast som konsult?

 

Att jobba som brandinspektör som konsult kan innebära en del skillnader jämfört med att vara anställd inom en kommunal eller statlig organisation. Som konsult är du oftast anställd av ett privat företag eller driver ditt eget företag, och du kan då få möjlighet att arbeta med en större variation av uppdrag och kunder. Detta kan innebära att du får chansen att arbeta med olika typer av byggnader, verksamheter och branscher, vilket kan vara både utmanande och lärorikt.

 

Som konsult kan du även ha mer flexibilitet i ditt arbete, både när det gäller arbetstider och arbetsuppgifter. Du kan i viss mån själv styra vilka uppdrag du tar och hur mycket du vill arbeta. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet, eftersom du som konsult är mer beroende av att hitta uppdrag och kunder för att säkra din inkomst. Det kan också innebära att du behöver lägga tid på att marknadsföra dig själv och ditt företag samt att sköta administration och fakturering.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en brandinspektörs lön?

 

Erfarenhet har en viss påverkan på en brandinspektörs lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en brandinspektör på 38700 kronor i månaden. De som befinner sig inom det lägsta 10-percentilet, det vill säga de med lägre erfarenhet och eventuellt mindre ansvarsområden, tjänar omkring 33000 kronor i månaden. Å andra sidan kan de som befinner sig inom det högsta 90-percentilet, det vill säga personer med mer erfarenhet och kanske specialkompetenser, tjäna upp till 47400 kronor i månaden.

 

Det är viktigt att notera att lönen för en brandinspektör kan påverkas av flera faktorer utöver erfarenhet, såsom utbildningsnivå, arbetsgivare, geografiskt område och ansvarsområden. Men generellt sett kan man säga att erfarenhet har en betydande inverkan på lönen för en brandinspektör.

 

Vad har en brandinspektör för livslön?

 

Livslönen för en brandinspektör kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning, arbetsgivare och geografiskt område. Om vi antar att en brandinspektör börjar sin karriär med en månadslön på 36000 kronor (det lägsta 25-percentilet) och slutar sin karriär med en månadslön på 43000 kronor (det högsta 75-percentilet), kan vi göra en uppskattning av livslönen.

 

Om vi antar att en brandinspektör arbetar i 40 år och att lönen ökar jämnt över karriären, kan vi beräkna en genomsnittlig månadslön på omkring 39500 kronor. Om vi multiplicerar detta med 12 månader och 40 år får vi en uppskattad livslön på cirka 18 960 000 kronor.

 

Det är viktigt att poängtera att denna beräkning är en grov uppskattning och att den faktiska livslönen för en brandinspektör kan variera beroende på många faktorer. Dessutom har vi inte tagit hänsyn till eventuella löneökningar på grund av inflation eller andra ekonomiska förändringar över tid.

 

Hur kan man löneförhandla som brandinspektör?

 

Att löneförhandla som brandinspektör innebär att du behöver förbereda dig väl och ha en tydlig strategi för att förhandla fram en lön som speglar dina kvalifikationer, erfarenhet och arbetsuppgifter. Här är några steg att följa för att löneförhandla på bästa sätt:

 

 1. Förbered dig noggrant: Innan förhandlingen bör du samla information om löneläget för brandinspektörer både inom och utanför din sektor. Använd data från SCB och andra källor för att få en uppfattning om lönenivåerna. I detta fall kan du ta hänsyn till att medianlönen är 38700 kronor, med en 25:e percentil på 36000 kronor och en 75:e percentil på 43000 kronor.
 2. Utforma ditt löneanspråk: Baserat på din research och din egen erfarenhet, kompetens och arbetsprestation, bestäm vad du tycker är en rimlig lön för din position. Tänk på att vara realistisk och flexibel i ditt löneanspråk.
 3. Förbered argument: Ha konkreta exempel på dina prestationer, arbetsuppgifter och ansvarsområden som stöd för ditt löneanspråk. Det kan även vara bra att nämna eventuella utbildningar, certifikat eller andra meriter som stärker din position.
 4. Planera för mötet: Boka in en tid med din chef eller HR-ansvarig för att diskutera din lön. Se till att ni har tillräckligt med tid och att ni kan prata ostört.
 5. Förhandla med självförtroende: Under förhandlingen är det viktigt att vara tydlig, artikulera dina argument och stå fast vid dina krav. Samtidigt är det viktigt att vara lyhörd för arbetsgivarens synpunkter och vara beredd att kompromissa om det behövs.
 6. Var beredd på att förhandla vidare: Om du inte når en överenskommelse direkt, var beredd på att fortsätta förhandla vid ett senare tillfälle. Det kan även vara bra att ha alternativa förslag på lösningar, såsom högre lön mot ökade arbetsuppgifter eller möjlighet till kompetensutveckling.

Hur skiljer sig en brandinspektörs lön mellan män och kvinnor?

 

Det är svårt att ge en exakt siffra på löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga brandinspektörer utan att ha tillgång till detaljerad lönestatistik specifikt för yrket. Generellt sett finns det dock löneskillnader mellan män och kvinnor i Sverige, även om dessa skillnader varierar mellan olika yrken och sektorer. Det är viktigt att arbeta för att minska dessa löneskillnader och säkerställa att alla anställda får rättvis och likvärdig lön baserad på deras erfarenhet, kompetens och arbetsuppgifter snarare än kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som brandinspektör?

 

Lönen för en brandinspektör kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man tjäna bättre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn, eftersom privata företag ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner för att attrahera och behålla kompetent personal. Det är dock viktigt att notera att lönen inte är den enda faktorn att ta hänsyn till när man väljer sektor att arbeta inom. Andra faktorer, såsom anställningstrygghet, arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling och karriärmöjligheter, kan också vara viktiga att överväga när man bestämmer sig för var man vill arbeta som brandinspektör.

 

I vilken region tjänar man bäst som brandinspektör?

 

Lönen för en brandinspektör kan variera beroende på vilken region i Sverige man arbetar i. Generellt sett kan lönen vara högre i storstadsregioner och mer tätbefolkade områden, då kostnadsnivån och efterfrågan på arbetskraft ofta är högre där. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen för en brandinspektör även påverkas av faktorer som erfarenhet, utbildning och arbetsgivarens ekonomiska situation. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en brandinspektör på 38700 kronor, med en variation från 33000 kronor i det lägsta decil (10 procent) till 47400 kronor i det högsta decil (90 procent). För att få en mer exakt bild av lönenivåerna i olika regioner är det bäst att undersöka regional lönestatistik och jämföra med den nationella statistiken.

 

Vad jobbar en brandinspektör med?

 

En brandinspektör arbetar med att förebygga och minska risken för bränder och andra olyckor. Detta innebär att brandinspektören har en viktig roll i att skapa en säker och trygg miljö för människor och egendom. Arbetsuppgifterna för en brandinspektör kan variera, men några exempel på vad en brandinspektör kan arbeta med är:

 

 • Tillsyn och kontroll av byggnader, anläggningar och verksamheter för att säkerställa att brandskyddsregler och föreskrifter följs.
 • Upprättande och granskning av brandskyddsplaner och riskanalyser.
 • Utbildning och information om brandsäkerhet och förebyggande åtgärder till allmänheten, företag och organisationer.
 • Samverkan med andra myndigheter och organisationer, såsom räddningstjänst och kommuner, för att förebygga och hantera bränder och olyckor.
 • Utvärdering och uppföljning av brandskyddsarbete och insatser vid olyckor och bränder.

 

Brandinspektörer kan arbeta inom både offentlig och privat sektor, exempelvis hos kommuner, räddningstjänster, försäkringsbolag eller som konsulter inom brandskydd och säkerhet.

Hur blir man brandinspektör?

 

För att bli brandinspektör krävs oftast en relevant utbildning inom brandskydd och säkerhet. Det finns flera utbildningar på högskolenivå i Sverige som kan leda till en karriär som brandinspektör, exempelvis civilingenjörsprogrammet i brandteknik eller högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik med inriktning mot brandskydd och riskhantering. Det är även möjligt att gå en yrkeshögskoleutbildning med inriktning mot brandskydd och riskhantering. Utöver den formella utbildningen är det viktigt med praktisk erfarenhet från arbete inom brandskydd, räddningstjänst eller liknande områden.

 

För att bli framgångsrik som brandinspektör är det viktigt att ha goda kunskaper om brandskydd, byggnadsteknik, lagstiftning och riskbedömning. Det är även viktigt att vara noggrann, ansvarstagande och ha god kommunikationsförmåga, då en stor del av arbetet innebär att informera och utbilda andra om brandsäkerhet och förebyggande åtgärder.