Brandingenjör lön

Vad tjänar en Brandingenjör?

Vilken lön har en brandingenjör?

39 900 krMedellön brandingenjör
36 000 kr25:e %
43 000 kr75:e %
47 400 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Bäst betalande arbetsgivare
Lönestatistik
Uppsala kommun
49 000 kr
Platser med högst lön
Uppsala
49 000 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket brandingenjör
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Brandingenjör! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket brandingenjör. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som brandingenjör med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket brandingenjör. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en brandingenjör i månadslön?

 

En brandingenjörs månadslön varierar beroende på erfarenhet, ansvar, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en brandingenjör på 39 900 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att individuella löner kan skilja sig åt. Det är också viktigt att notera att löner kan förändras över tid och att denna siffra kanske inte är aktuell längre.

 

Vad har en brandingenjör i medianlön?

 

Medianlönen för en brandingenjör är 38 700 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av brandingenjörerna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Detta värde ger en mer rättvisande bild av den typiska lönen för en brandingenjör än genomsnittslönen, eftersom det inte påverkas av extremt höga eller låga löner i samma utsträckning.

 

Vad har en brandingenjör i ingångslön?

 

Ingångslönen för en brandingenjör varierar beroende på arbetsplats, utbildning, geografiskt område och eventuell tidigare erfarenhet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger 10 procent av brandingenjörerna på en månadslön omkring 33 000 kronor. Detta kan ge en indikation på vad en nyutexaminerad brandingenjör kan förvänta sig i ingångslön, men det är viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att individuella löner kan variera.

 

Vad är genomsnittslönen för en brandingenjör?

 

Genomsnittslönen för en brandingenjör är 39 900 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan variera beroende på faktorer som yrkeserfarenhet, ansvar, arbetsplats och geografiskt område. Dessutom kan löner förändras över tid, så det är möjligt att detta värde inte är aktuellt längre. För att få en mer rättvisande bild av den typiska lönen för en brandingenjör kan det vara bra att även titta på medianlönen, som ligger på 38 700 kronor i månaden.

 

Hur mycket tjänar en brandingenjör efter skatt (nettolön)?

 

En brandingenjörs nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på bland annat arbetsgivare, erfarenhet och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en brandingenjör på 38 700 kronor per månad. Nettolönen beräknas utifrån bruttolönen och skattesatsen i den kommun där brandingenjören är bosatt. För att få en uppfattning om nettolönen för en brandingenjör kan vi göra en beräkning med en skattesats på 30%. Om vi utgår från medianlönen på 38 700 kronor per månad, blir skatten 11 610 kronor (30% av 38 700). Därmed blir nettolönen cirka 27 090 kronor per månad (38 700 - 11 610). Det är viktigt att notera att detta är en ungefärlig beräkning och att den faktiska nettolönen kan variera beroende på individuella faktorer.

 

Vad är timlönen för en brandingenjör?

 

För att räkna ut timlönen för en brandingenjör behöver vi veta antalet arbetstimmar per månad. En vanlig månadsarbetstid är 160 timmar (40 timmar per vecka). Om vi utgår från medianlönen på 38 700 kronor per månad, kan vi dela detta belopp med antalet arbetstimmar per månad för att få fram timlönen. 38 700 / 160 = 242 kronor En brandingenjörs timlön ligger alltså runt 242 kronor per timme, enligt medianlönen. Det är viktigt att notera att timlönen kan variera beroende på arbetsgivare, erfarenhet och geografiskt område.

 

Hur är det att jobba som brandingenjör inom bemmaning?

 

Att jobba som brandingenjör inom bemmaning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag som hyr ut sina anställda till olika kunder och uppdrag. Detta kan medföra både för- och nackdelar för brandingenjören.

 

Fördelar med att jobba inom bemmaning kan vara:

 

 • Varierande arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, då man får möjlighet att arbeta på olika företag och inom olika branscher.
 • Större möjlighet att utveckla sitt nätverk och skapa kontakter inom olika branscher.
 • Flexibilitet i arbetstider och arbetsbelastning, då man ofta kan välja vilka uppdrag man vill ta och hur mycket man vill arbeta.

 

Nackdelar med att jobba inom bemmaning kan vara:

 

 • Osäkerhet i anställningen, då man ofta är anställd på kortare kontrakt och inte alltid vet när nästa uppdrag kommer.
 • Svårare att bygga långsiktiga relationer med kollegor och arbetsgivare, eftersom man byter arbetsplats oftare än vid en fast anställning.
 • Risk för lägre lön och sämre förmåner jämfört med fasta anställningar, då bemanningsföretagen ofta tar en del av lönen som provision för att hitta uppdrag åt brandingenjören.

 

Det är viktigt att väga för- och nackdelarna mot varandra för att avgöra om en anställning inom bemmaning passar ens personliga preferenser och karriärmål som brandingenjör. För en del kan det vara en bra möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, medan andra kanske föredrar en mer stabil anställning med fasta arbetsuppgifter och arbetsplats.

 

Hur är det att jobba som brandingenjör fast som konsult?

 

Att jobba som brandingenjör som konsult innebär att man arbetar på uppdrag åt olika företag och organisationer, istället för att vara fast anställd hos en arbetsgivare. Detta kan innebära en större variation i arbetsuppgifter och möjlighet att arbeta med olika typer av projekt och branscher. För vissa kan detta vara mycket givande och utvecklande, då man får chansen att bredda sin kompetens och skapa ett stort kontaktnät inom yrkesområdet.

 

Som konsult kan det även finnas möjligheter att förhandla om sin lön och kanske få en högre ersättning än om man vore fast anställd. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet gällande uppdragslängd och kontinuitet i arbetet, samt att man oftare behöver vara beredd på att byta arbetsplats och arbetsgivare. Det kan också innebära att man har mindre tillgång till intern utbildning och kompetensutveckling, samt att man kan känna sig mer ensam i sitt arbete jämfört med att vara en del av en fast organisation.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en brandingenjörs lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en brandingenjörs lön. I början av karriären kan lönen ligga på en lägre nivå, medan den ofta ökar i takt med att man skaffar sig mer erfarenhet och kompetens inom yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en brandingenjör på 38700 kr per månad, medan de som befinner sig i det lägsta 10-percentilet tjänar omkring 33000 kr per månad och de i det högsta 90-percentilet tjänar 47400 kr per månad.

 

Det är viktigt att komma ihåg att lön kan variera beroende på flera faktorer såsom utbildningsnivå, arbetsgivarens storlek och bransch, geografiskt läge samt individuella förhandlingsförmågor. Men generellt sett kan man förvänta sig att lönen ökar i takt med att man samlar på sig mer erfarenhet och kompetens inom yrket som brandingenjör.

 

Vad har en brandingenjör för livslön?

 

En livslön för en brandingenjör är svår att exakt beräkna, då det beror på flera faktorer såsom individens karriärutveckling, löneförhandlingar och arbetsmarknadens förändringar över tid. Men om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik och antar att en brandingenjör arbetar från 25 års ålder till 65 års ålder (40 år) och att medianlönen under hela karriären ligger på 38700 kr per månad, skulle en uppskattad livslön vara omkring 18 576 000 kr (38700 kr x 12 månader x 40 år).

 

Det är dock viktigt att betona att detta är en förenklad beräkning och att den faktiska livslönen kan variera beroende på faktorer såsom löneökningar, eventuella perioder av arbetslöshet, föräldraledighet, sjukdom och liknande. Dessutom kan inflation och förändringar i skattesystemet påverka den reella köpkraften hos en brandingenjörs livslön över tid.

 

Hur kan man löneförhandla som brandingenjör?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, och som brandingenjör är det viktigt att känna till hur man kan förhandla fram en lön som motsvarar ens erfarenhet, kompetens och arbetsuppgifter. Här är några tips för att förbereda sig inför en löneförhandling som brandingenjör:

 

1. Förbered dig noggrant: Gör research om lönenivåer för brandingenjörer, både nationellt och i din region. Använd till exempel SCB:s lönestatistik som en utgångspunkt. Medianlönen för brandingenjörer ligger på 38700 kr, men det kan variera beroende på erfarenhet och arbetsplats.

 

2. Dokumentera dina meriter: Skriv ner dina erfarenheter, utbildningar och certifikat som är relevanta för din roll som brandingenjör. Detta kan hjälpa dig att argumentera för en högre lön baserat på din kompetens och erfarenhet.

 

3. Framhäv dina prestationer: Ge exempel på projekt eller arbetsuppgifter där du har bidragit till att förbättra säkerheten eller effektiviteten på arbetsplatsen. Det kan stärka din position i löneförhandlingen.

 

4. Var realistisk: Ha en tydlig bild av vad du vill uppnå med löneförhandlingen, men var också beredd att kompromissa. Det är viktigt att ha en realistisk förväntan på vad som är möjligt att uppnå i en förhandling.

 

5. Öva på att förhandla: Förhandling är en färdighet som kan förbättras genom övning. Prata med vänner, familj eller kollegor och be dem ge dig feedback på dina argument och förhandlingsstrategi.

 

Hur skiljer sig en brandingenjörs lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s lönestatistik finns det skillnader i lönen mellan män och kvinnor inom många yrken, och det kan även gälla för brandingenjörer. Det är dock viktigt att notera att löneskillnader kan bero på flera faktorer, såsom erfarenhet, utbildning, arbetsplats och arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att jämföra löner för brandingenjörer med liknande erfarenhet och kompetens för att få en mer rättvis bild av eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som brandingenjör?

 

Lönen för en brandingenjör kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man tjäna mer inom den privata sektorn jämfört med offentlig sektor, då privata företag ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen även kan påverkas av andra faktorer såsom arbetsplatsens storlek, geografisk placering och enskilda arbetsgivares lönestruktur.

 

För att få en uppfattning om lönenivåer inom olika sektorer kan man använda sig av SCB:s lönestatistik och jämföra medianlönen för brandingenjörer inom olika branscher. Det är också viktigt att beakta andra förmåner och fördelar som kan erbjudas av arbetsgivare, såsom flexibla arbetstider, möjligheter till kompetensutveckling och förmåner som pension och försäkringar, när man bedömer vilken sektor som kan vara mest fördelaktig att arbeta inom som brandingenjör.

 

I vilken region tjänar man bäst som brandingenjör?

 

Lönen för en brandingenjör kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsgivare, erfarenhet, utbildning och region. Generellt sett kan man säga att lönenivån för brandingenjörer är högre i storstadsregionerna, såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med mindre städer och landsbygd. Detta beror oftast på att det finns fler arbetsmöjligheter och större efterfrågan på brandingenjörer i storstadsregionerna, vilket kan leda till högre löner. Det är dock viktigt att komma ihåg att levnadskostnaderna också är högre i storstadsområden, vilket kan påverka hur mycket pengar man faktiskt har kvar efter att man betalat för boende och andra nödvändiga utgifter.

 

Vad jobbar en brandingenjör med?

 

En brandingenjör arbetar med att förebygga, analysera och hantera risker och faror relaterade till brand och explosion. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och specifik tjänst, men några exempel på vad en brandingenjör kan göra inkluderar:

 

 • Utveckla och implementera brandskyddsstrategier och -åtgärder för att skydda människor, egendom och miljö från bränder och explosioner.
 • Genomföra riskanalyser och brandskyddsbesiktningar för att identifiera och minimera risker samt föreslå förbättringar.
 • Utbilda och informera om brandsäkerhet och brandförebyggande åtgärder för att öka medvetenheten och förståelsen hos allmänheten, personal och andra intressenter.
 • Arbeta med myndigheter, företag och organisationer för att säkerställa att lagar, regler och föreskrifter kring brandskydd och brandförebyggande arbete följs och efterlevs.
 • Planera och leda insatser vid bränder och andra nödsituationer, samt delta i efterföljande utredningar och analyser för att förstå orsakerna och förhindra framtida incidenter.

Brandingenjörer kan arbeta inom en rad olika sektorer, såsom kommunala räddningstjänster, industrier, konsultföretag, försäkringsbolag och offentliga myndigheter. Arbetsuppgifterna kan därför variera något beroende på vilken sektor man arbetar inom.

 

Hur blir man brandingenjör?

 

För att bli brandingenjör krävs det vanligtvis en högskole- eller universitetsutbildning inom relevant område, såsom brandskyddsteknik, riskhantering eller civilingenjörsutbildning med inriktning mot brandteknik. Utbildningarna kan variera i längd och innehåll, men ger de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som brandingenjör. Exempel på ämnen som kan ingå i en brandingenjörsutbildning inkluderar brand- och explosionsskydd, riskanalys, brandskyddsprojektering, branddynamik och räddningsinsatser.

 

Efter att ha avslutat den akademiska utbildningen kan det vara fördelaktigt att skaffa praktisk erfarenhet genom att arbeta inom räddningstjänsten, hos en konsultfirma eller inom industrin. Detta kan ge värdefull insikt i arbetsuppgifterna och hjälpa till att bygga upp ett professionellt nätverk inom branschen. Det kan också vara bra att hålla sig uppdaterad om nya forskningsrön, tekniker och metoder inom brandskydd och riskhantering, samt att delta i kurser och konferenser för att vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter som brandingenjör.