Biomedicinsk Analytiker lön

Vad tjänar en Biomedicinsk Analytiker?

Vilken lön har en biomedicinsk analytiker?

35 800 krMedellön biomedicinsk analytiker
30 500 kr25:e %
39 100 kr75:e %
44 200 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

ArbetsgivarePlats | Datum
YrkeInriktning
ÅlderGrupp
LönMånadslön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Bäst betalande arbetsgivare
Lönestatistik
Region Skåne
55 700 kr
Platser med högst lön
Malmö
55 700 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket biomedicinsk analytiker
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Biomedicinsk Analytiker! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket biomedicinsk analytiker. Statistiken är hämtad från SCB.

Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket biomedicinsk analytiker. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en biomedicinsk analytiker i månadslön?

Månadslönen för en biomedicinsk analytiker kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och region. Enligt de angivna värdena är medellönen (genomsnittslönen) för en biomedicinsk analytiker 35 800 kr per månad.

 

Vad har en biomedicinsk analytiker i medianlön?

Medianlönen för en biomedicinsk analytiker är 34 400 kr per månad. Medianlönen är den lön där hälften av de anställda tjänar mer och hälften tjänar mindre.

 

Vad har en biomedicinsk analytiker i ingångslön?

Ingångslönen för en biomedicinsk analytiker ligger ofta i 10 percentilen av löneskalan, vilket är 28 000 kr per månad. Detta är den lön som 10% av de anställda tjänar eller mindre.

 

Vad är genomsnittslönen för en biomedicinsk analytiker?

Genomsnittslönen för en biomedicinsk analytiker är 35 800 kr per månad. Detta är den genomsnittliga lönen för alla biomedicinska analytiker oavsett erfarenhet och arbetsgivare.

 

Hur mycket tjänar en biomedicinsk analytiker efter skatt (nettolön)?

Nettolönen för en biomedicinsk analytiker varierar beroende på bruttolönen och individuella skatteförhållanden. Om viantar att en biomedicinsk analytiker har en genomsnittslön på 35 800 kr per månad, kan nettolönen efter skatt uppskattas till cirka 25 000 - 27 000 kr per månad, beroende på den lokala skattesatsen och eventuella avdrag. Observera att detta är en uppskattning och kan variera för olika individer.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en biomedicinsk analytikers lön?

Erfarenhet påverkar en biomedicinsk analytikers lön i betydande grad. Med ökad erfarenhet kan lönen förväntas stiga. En biomedicinsk analytiker i 75 percentilen tjänar 39 100 kr per månad, medan en analytiker i 90 percentilen tjänar 44 200 kr per månad. Detta visar att erfarenhet kan ha en betydande inverkan på lönenivån.

 

Vad har en biomedicinsk analytiker för livslön?

Livslönen för en biomedicinsk analytiker kan variera beroende på en individs arbetslivslängd, löneutveckling och eventuella karriärbyten. Om vi antar en genomsnittlig löneökning och en arbetslivslängd på 40 år, kan en biomedicinsk analytikers livslön uppskattas till cirka 17 - 19 miljoner kronor före skatt. Denna uppskattning kan dock variera mycket mellan individer.

 

Hur kan man löneförhandla som biomedicinsk analytiker?

För att löneförhandla som biomedicinsk analytiker är det viktigt att förbereda sig väl. Här är några tips:

 1. Forska om lönenivåer för biomedicinska analytiker inom din region och sektor. Detta hjälper dig att förstå vad som är rimligt att begära.
 2. Sammanställ dina prestationer och bidrag på arbetsplatsen. Detta kan inkludera projekt du har slutfört, utbildningar du har genomgått eller förbättringar du har bidragit till.
 3. Var tydlig med dina löneförväntningar och förklara varför du anser att du förtjänar en högre lön. Använd den forskning du har gjort och dina prestationer som underlag.
 4. Var beredd att förhandla och kompromissa. Om din arbetsgivare inte kan erbjuda den löneökning du önskar, överväg att fråga om andra förmåner, som till exempel mer semester, flexibla arbetstider eller möjligheter till fortbildning.
 5. Om möjligt, diskutera din löneförhandling med en facklig representant eller kollega som kan ge råd och stöd.

 

Hur skiljer sig en biomedicinsk analytikers lön mellan män och kvinnor?

Det kan finnas löneskillnader mellan män och kvinnor som arbetar som biomedicinska analytiker, även om detta varierar mellan olika arbetsplatser och regioner. För att uppnå jämställdhet är det viktigt att arbetsgivare och fackförbund arbetar aktivt för att minska löneskillnader och att individer är medvetna om sina rättigheter och möjligheter att förhandla om sin lön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som biomedicinsk analytiker?

Lönen för en biomedicinsk analytiker kan variera mellan olika sektorer. Generellt kan löner vara högre inom privat sektor och forskning jämfört med offentlig sektor, men detta varierar beroende på arbetsgivare och region. Det är viktigt att undersöka lönenivåer för biomedicinska analytiker inom den specifika sektorn och regionen för att få en bättre förståelse för potentiella löneskillnader.

 

I vilken region tjänar man bäst som biomedicinsk analytiker?

Lönen för en biomedicinsk analytiker kan variera mellan olika regioner. Ofta kan löner vara högre i större städer och mer ekonomiskt utvecklade regioner, men detta är inte alltid fallet. Det är viktigt att undersöka lönenivåer för biomedicinska analytiker inom den specifika regionen för att få en bättre förståelse för potentiella löneskillnader.

 

Hur är det att jobba som biomedicinsk analytiker inom bemanning?

Att jobba som biomedicinsk analytiker inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsplatser för att täcka tillfälliga behov. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta på en mängd olika arbetsplatser och inom olika områden, vilket kan ge värdefull erfarenhet och nätverksmöjligheter. Lönenivån kan vara jämförbar med en fast anställd biomedicinsk analytiker, men det kan finnas skillnader i förmåner och anställningstrygghet.

 

Hur är det att jobba som biomedicinsk analytiker fast som konsult?

Att jobba som biomedicinsk analytiker som konsult innebär att man är anställd av ett konsultföretag och arbetar med projekt och uppdrag för olika kunder. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta med en större variation av projekt och utmaningar, vilket kan bidra till personlig och professionell utveckling. Konsulter kan ibland ha högre löner än fast anställda, men detta kan variera beroende på konsultföretaget, uppdragen och den enskilda konsultens erfarenhet.

 

Löneutveckling för biomedicinska analytiker baserat på erfarenhet och arbetsgivare?

Löneutvecklingen för biomedicinska analytiker är ofta kopplad till både erfarenhet och arbetsgivare. Generellt sett kan man förvänta sig att lönen ökar med ökad erfarenhet och ansvar på arbetsplatsen. En biomedicinsk analytiker i 25 percentilen tjänar cirka 30 500 kr per månad, medan en analytiker i 75 percentilen tjänar 39 100 kr per månad.

Arbetsgivare spelar också en viktig roll i löneutvecklingen. Som nämnts tidigare kan löner variera beroende på om man arbetar inom offentlig eller privat sektor, forskning, som konsult eller inom bemanning. Dessutom kan vissa arbetsgivare erbjuda bättre löneutveckling och förmåner än andra.

För att maximera sin löneutveckling som biomedicinsk analytiker är det viktigt att kontinuerligt förbättra sina färdigheter och kunskaper, nätverka inom branschen och vara beredd att byta arbetsgivare eller sektorer om det ger bättre löne- och karriärmöjligheter.

 

Vilka kompetenser och färdigheter värderas högt för biomedicinska analytiker?

För att vara framgångsrik som biomedicinsk analytiker är det viktigt att besitta och utveckla vissa kompetenser och färdigheter som värderas högt inom yrket. Några av dessa inkluderar:

 • Analys- och problemlösningsförmåga: Förmågan att analysera och tolka data, samt identifiera och lösa problem inom biomedicinska analyser.
 • Laboratorietekniska färdigheter: Expertis inom laboratoriearbete, såsom att utföra och hantera prov, samt kunskap om olika tekniker och instrument.
 • Kommunikationsförmåga: Förmågan att kommunicera effektivt med kollegor, patienter och andra vårdprofessioner, både muntligt och skriftligt.
 • Samarbetsförmåga: Att kunna arbeta i team och samarbeta med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.
 • Organisations- och tidsplaneringsförmåga: Att effektivt kunna organisera och prioritera arbetsuppgifter samt hantera tidspress och deadlines.
 • Uppdaterad kunskap inom sitt område: Att kontinuerligt följa den senaste forskningen och utvecklingen inom sitt arbetsområde för att säkerställa att man använder den mest aktuella och relevanta informationen i sitt arbete.

 

Hur kan biomedicinska analytiker fortsätta att utveckla sin karriär?

Biomedicinska analytiker kan fortsätta att utveckla sin karriär genom att:

 • Fortsätta utbildning: Att delta i fortbildning och kurser inom sitt område eller relaterade ämnen kan hjälpa biomedicinska analytiker att hålla sig uppdaterade och förbättra sina färdigheter.
 • Nätverka: Att bygga och underhålla professionella relationer inom branschen kan leda till nya möjligheter och insikter, såväl som att förbättra samarbete och kommunikation inom arbetsplatsen.
 • Söka nya utmaningar: Biomedicinska analytiker kan bredda sin erfarenhet genom att söka nya roller, projekt och arbetsuppgifter, både inom deras nuvarande arbetsplats och på andra arbetsplatser.
 • Specialisera sig: Att specialisera sig inom ett specifikt område av biomedicinsk analys kan ge ökad expertis och göra en biomedicinsk analytiker mer attraktiv på arbetsmarknaden.
 • Forska och publicera: Att delta i forskningsprojekt och publicera resultat inom sitt område kan bidra till att stärka en biomedicinsk analytikers anseende och karriär.
 • Ledarroller: Att ta på sig ledarroller, såsom att bli en grupp- eller avdelningschef, kan leda till större ansvar och högre löner.

 

Vilka karriärmöjligheter finns det för biomedicinska analytiker inom forskning och utveckling?

Biomedicinska analytiker har möjlighet att arbeta inom forskning och utveckling, både inom akademin och inom industrin. Inom forskning kan biomedicinska analytiker vara involverade i att studera sjukdomsprocesser, utveckla diagnostiska metoder, eller utforska nya behandlingsalternativ. Detta kan innebära att arbeta på universitet, forskningsinstitut eller inom läkemedels- och bioteknikföretag.