Vilken lön har en socialsekreterare övrigt?

36 800 krMedellön socialsekreterare övrigt
33 400 kr25:e %
39 500 kr75:e %
42 800 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Uppsala
49 800 kr
Västerås
48 600 kr
Ale
48 500 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket socialsekreterare övrigt
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Socialsekreterare övrigt! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket socialsekreterare övrigt. Statistiken är hämtad från SCB.

Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket socialsekreterare övrigt. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en socialsekreterare övrigt i månadslön?

 

En socialsekreterare övrigt har i genomsnitt en månadslön på 36 800 kronor. Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och geografiskt område. Dessa siffror är baserade på SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad har en socialsekreterare övrigt i medianlön?

 

Medianlönen för en socialsekreterare övrigt ligger på 36 200 kronor. Medianlönen är det belopp där hälften av de anställda inom yrket tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det kan vara ett mer rättvisande mått på den "typiska" lönen jämfört med genomsnittslönen, eftersom det inte påverkas av extremt höga eller låga löner. Denna siffra är också baserad på SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad har en socialsekreterare övrigt i ingångslön?

 

Ingångslönen för en socialsekreterare övrigt kan variera beroende på arbetsgivare och andra faktorer, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger 10:e percentilen för löner inom yrket på 31 100 kronor. Det innebär att 10 % av de anställda inom yrket tjänar mindre än detta belopp, medan 90 % tjänar mer. Ingångslönen kan därför ligga någonstans runt 31 100 kronor eller något högre.

 

Vad är genomsnittslönen för en socialsekreterare övrigt?

 

Genomsnittslönen för en socialsekreterare övrigt är 36 800 kronor i månaden. Detta värde är baserat på SCB:s senaste lönestatistik och representerar ett genomsnitt över alla anställda inom yrket. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och geografiskt område.

 

Hur mycket tjänar en socialsekreterare övrigt efter skatt (nettolön)?

 

En socialsekreterare övrigt har en månadslön på omkring 36 800 kr enligt SCB:s senaste lönestatistik. Nettolönen, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på personens skattesats och kommunala skattetabeller. Generellt kan man räkna med att en socialsekreterare övrigt får behålla ungefär 70-75% av sin bruttolön efter skatt. Det innebär att nettolönen för en socialsekreterare övrigt ligger på omkring 25 760 kr - 27 600 kr per månad.

 

Vad är timlönen för en socialsekreterare övrigt?

 

För att räkna ut timlönen för en socialsekreterare övrigt kan man använda månadslönen och antalet arbetstimmar per månad. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger månadslönen för en socialsekreterare övrigt på omkring 36 800 kr. Om man antar att en heltidsanställd arbetar 40 timmar i veckan och det finns i genomsnitt 4,33 veckor per månad, blir det 173,33 arbetstimmar per månad.

För att räkna ut timlönen delar vi månadslönen med antalet arbetstimmar: 36 800 kr / 173,33 timmar ≈ 212 kr per timme. Det är viktigt att komma ihåg att denna siffra är ett genomsnitt och att den faktiska timlönen kan variera beroende på arbetsplats, erfarenhet och andra faktorer.

 

Hur är det att jobba som socialsekreterare övrigt inom bemmaning?

 

Att jobba som socialsekreterare övrigt inom bemanning innebär att man arbetar som konsult och hyrs ut till olika arbetsplatser, oftast kommuner och myndigheter. Detta kan innebära både fördelar och nackdelar, beroende på personens preferenser och situation.

Fördelar med att jobba som socialsekreterare övrigt inom bemanning kan innebära:

 • Flexibilitet: Man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och inom olika områden, vilket kan ge en bredare erfarenhet och möjlighet att lära sig nya saker.
 • Variation: Att byta arbetsplats och arbetsuppgifter kan vara utmanande och spännande, och kan bidra till personlig och professionell utveckling.
 • Lönefördelar: Bemanningsföretag kan ibland erbjuda högre löner än vad man skulle få som fast anställd, samt möjlighet till övertidsersättning och andra förmåner.

 

Nackdelar med att jobba som socialsekreterare övrigt inom bemanning kan innebära:

 • Otrygghet: Att vara anställd av ett bemanningsföretag innebär oftast en viss osäkerhet kring framtida uppdrag och anställningens längd, vilket kan vara stressande för vissa.
 • Integration på arbetsplatsen: Som konsult kan det vara svårare att känna sig som en del av arbetsgruppen, eftersom man oftast är där under en kortare period.
 • Större ansvar: Som konsult förväntas man oftast kunna hoppa in och snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter, vilket kan innebära ett större ansvar och krav på flexibilitet.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som socialsekreterare övrigt inom bemanning. Det kan passa personer som trivs med att ha en varierad arbetsvardag och som är flexibla och anpassningsbara. För andra kan det kännas mer tryggt och stabilt att ha en fast anställning inom en specifik kommun eller myndighet.

 

Hur är det att jobba som socialsekreterare övrigt fast som konsult?

 

Att arbeta som socialsekreterare övrigt på konsultbasis innebär att man inte är anställd av en specifik arbetsgivare, utan jobbar för olika klienter eller organisationer under kortare eller längre perioder. Detta kan vara både utmanande och spännande, eftersom man får möjlighet att arbeta med en större variation av arbetsuppgifter och inom olika verksamhetsområden. Man får också chansen att bygga upp ett större nätverk och skaffa sig värdefull erfarenhet från olika arbetsplatser.

 

Som konsult kan man ha mer frihet att bestämma över sin egen arbetstid och arbetsbelastning, vilket kan vara fördelaktigt för den som vill ha en mer flexibel och självständig arbetsmiljö. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet, då man inte har samma trygghet som en fast anställning ger. Det kan vara svårare att planera sin ekonomi och fritid, eftersom man kan ha perioder med mycket arbete och perioder med mindre att göra.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en socialsekreterare övrigt lön?

 

Erfarenhet påverkar lönen för en socialsekreterare övrigt, precis som för de flesta yrken. En person som har många års erfarenhet och har arbetat inom olika områden inom socialt arbete kan förvänta sig en högre lön än någon som är nyutexaminerad eller har begränsad erfarenhet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för socialsekreterare övrigt på 36200 kronor. De med minst erfarenhet, i 10:e percentilen, tjänar omkring 31100 kronor, medan de mer erfarna, i 90:e percentilen, tjänar omkring 42800 kronor.

 

Det är viktigt att notera att lönen även kan påverkas av andra faktorer än enbart erfarenhet. Geografisk plats, arbetsgivare, ansvarsområden och utbildningsnivå kan också spela in när det kommer till lönesättning. Därför är det svårt att ge en exakt siffra på hur mycket erfarenhet påverkar lönen för en socialsekreterare övrigt, men det är tydligt att erfarenhet generellt leder till en högre lön.

 

Vad har en socialsekreterare övrigt för livslön?

 

En livslön är den sammanlagda lönen som en person tjänar under sin yrkesverksamma tid, från det att de börjar arbeta tills att de går i pension. Det kan vara svårt att räkna ut en exakt livslön för en socialsekreterare övrigt, eftersom det beror på många faktorer såsom individens arbetslivslängd, löneutveckling, eventuella karriärbyten och pensionssystemets utformning.

 

Om vi utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en socialsekreterare övrigt i genomsnitt tjänar 36800 kronor i månaden, blir den årliga lönen cirka 441600 kronor (inklusive semesterersättning). Om personen arbetar i 40 år, från 25 års ålder till 65 års ålder, skulle den totala livslönen bli omkring 17,6 miljoner kronor. Detta är dock en mycket förenklad beräkning och det är viktigt att komma ihåg att individuella faktorer och förändringar i arbetsmarknaden och pensionssystemet kan påverka den faktiska livslönen.

 

Hur kan man löneförhandla som socialsekreterare övrigt?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, även för socialsekreterare övrigt. Här följer några tips på hur man kan gå tillväga för att förbereda och genomföra en löneförhandling som socialsekreterare övrigt:

 

 1. Skaffa dig en bild av löneläget: Ta reda på vad genomsnittslönen för socialsekreterare övrigt är. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen på 36200 kronor. Det kan också vara bra att veta att 10 procent av socialsekreterare övrigt tjänar 31100 kronor eller mindre, medan 90 procent tjänar 42800 kronor eller mer.
 2. Utred dina egna prestationer och kompetenser: Fundera på vad du har åstadkommit i ditt arbete och vilka färdigheter och erfarenheter du besitter som gör dig värdefull för arbetsgivaren. Det kan handla om att du har genomfört lyckade projekt, utvecklat nya metoder eller bidragit till att förbättra verksamheten på något sätt.
 3. Förbered dina argument: Innan löneförhandlingen är det viktigt att du har klart för dig vilka argument du ska använda för att motivera din löneökning. Tänk igenom hur du ska presentera dina prestationer, kompetenser och erfarenheter på ett övertygande sätt.
 4. Prata med kollegor och fackförbund: Diskutera dina löneförväntningar och argument med kollegor och eventuellt ditt fackförbund. De kan ge dig råd och stöd inför löneförhandlingen.
 5. Sätt upp ett mål: Bestäm dig för vilken löneökning du vill uppnå och var beredd att förhandla. Om din arbetsgivare inte kan erbjuda dig den löneökning du önskar, kan du eventuellt förhandla om andra förmåner, såsom flextid, utbildning eller extra semesterdagar.
 6. Var professionell och saklig: Under löneförhandlingen är det viktigt att vara professionell och saklig. Fokusera på dina prestationer och kompetenser snarare än vad andra tjänar eller hur mycket du behöver för att klara dig ekonomiskt.

Hur skiljer sig en socialsekreterare övrigt lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s senaste lönestatistik kan det finnas löneskillnader mellan män och kvinnor även inom yrket socialsekreterare övrigt. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa siffror kan variera beroende på faktorer som arbetsgivare, geografiskt område, arbetsuppgifter och erfarenhet. För att få en mer detaljerad bild av löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom yrket är det rekommenderat att kontakta fackförbundet eller göra en jämförelse med kollegor på arbetsplatsen.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som socialsekreterare övrigt?

 

Lönen för en socialsekreterare övrigt kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan lönenivåerna skilja sig mellan offentlig och privat sektor, samt mellan olika arbetsgivare inom dessa sektorer. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för socialsekreterare övrigt på 36200 kronor, men det är viktigt att komma ihåg att detta är en generell siffra som kan variera beroende på sektor och arbetsgivare.

 

För att få en mer detaljerad bild av inom vilken sektor socialsekreterare övrigt tjänar bäst, kan det vara en god idé att kontakta fackförbundet eller göra en jämförelse med kollegor inom olika sektorer. Det kan också vara värt att undersöka vilka arbetsgivare som erbjuder förmåner och karriärmöjligheter som kan påverka den totala ersättningen och arbetsvillkoren för yrkesrollen.

 

I vilken region tjänar man bäst som socialsekreterare övrigt?

 

Lönen som socialsekreterare kan variera beroende på region, arbetsplats och erfarenhet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en socialsekreterare på 36 800 kronor. För att få en mer exakt bild av vilken region som erbjuder de högsta lönerna för socialsekreterare övrigt, kan man undersöka regional lönestatistik och jämföra lönenivåerna. Generellt sett kan lönerna vara högre i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö, där det ofta finns större efterfrågan på kvalificerad arbetskraft och högre kostnader för boende och levnad.

 

Vad jobbar en socialsekreterare övrigt med?

 

En socialsekreterare övrigt arbetar inom socialtjänsten med att utreda, bedöma och fatta beslut i ärenden som rör människors behov av stöd och hjälp. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på inriktning och arbetsplats, men några exempel på vad en socialsekreterare övrigt kan arbeta med är:

 

 • Utredningar och bedömningar av familjers behov av stöd och hjälp
 • Bedömning av ansökningar om ekonomiskt bistånd
 • Arbete med barn och ungdomar som far illa, till exempel inom barn- och ungdomsvården
 • Arbete med personer med funktionsnedsättning och deras behov av stöd och insatser
 • Arbete med äldre personer och deras behov av omsorg och stöd
 • Arbete med missbrukare och deras behov av behandling och stöd

 

Hur blir man socialsekreterare övrigt?

 

För att bli socialsekreterare övrigt krävs en högskoleutbildning inom socialt arbete, exempelvis en socionomexamen. Utbildningen omfattar 210 högskolepoäng och tar vanligtvis 3,5 år att genomföra. Under utbildningen får man en bred kunskap om människors levnadsvillkor, sociala problem och hur samhället arbetar för att stödja och hjälpa människor i behov. Efter avslutad utbildning kan man söka jobb som socialsekreterare inom offentlig sektor, t.ex. kommuner, eller inom privat sektor hos företag som utför socialt arbete på uppdrag av kommuner eller myndigheter.