Vilken lön har en socialsekreterare barn och unga?

36 800 krMedellön socialsekreterare barn och unga
33 400 kr25:e %
39 500 kr75:e %
42 800 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Uppsala
50 000 kr
Västerås
48 200 kr
Åre
47 778 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket socialsekreterare barn och unga
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Socialsekreterare barn och unga! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket socialsekreterare barn och unga. Statistiken är hämtad från SCB.

Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket socialsekreterare barn och unga. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en socialsekreterare barn och unga i månadslön?

 

En socialsekreterare inom barn och unga har i genomsnitt en månadslön på 36 800 kronor. Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer såsom erfarenhet, arbetsplats och geografiskt läge. Därför kan vissa socialsekreterare ha en högre eller lägre lön än genomsnittet. Källan till detta värde är SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad har en socialsekreterare barn och unga i medianlön?

 

Medianlönen för en socialsekreterare som arbetar med barn och unga är 36 200 kronor. Medianlönen är den lön där hälften av socialsekreterarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det ger en mer rättvis bild av den typiska lönen för yrkesgruppen än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner. Källan till detta värde är SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad har en socialsekreterare barn och unga i ingångslön?

 

Ingångslönen för en socialsekreterare som arbetar med barn och unga ligger vanligtvis i spannet mellan 31 100 och 33 400 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att ingångslönen kan variera beroende på arbetsgivare, utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter. Källan till dessa värden är SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad är genomsnittslönen för en socialsekreterare barn och unga?

 

Genomsnittslönen för en socialsekreterare inom barn och unga ligger på 36 800 kronor i månaden. Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer såsom erfarenhet, arbetsplats och geografiskt läge. Därför kan vissa socialsekreterare ha en högre eller lägre lön än genomsnittet. Källan till detta värde är SCB:s senaste lönestatistik.

 

Hur mycket tjänar en socialsekreterare barn och unga efter skatt (nettolön)?

 

En socialsekreterare inom barn och unga har en medianlön på omkring 36 200 kronor per månad. Nettolönen, alltså lönen efter skatt, varierar beroende på vilken kommun man bor i och vilka avdrag man gör. Generellt sett kan man räkna med att en socialsekreterare får ut cirka 70-75 % av sin bruttolön i nettolön. För en medianlön på 36 200 kronor skulle det innebära en nettolön på ungefär 25 000 - 27 000 kronor per månad. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att enskilda löner kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och andra faktorer.

 

Vad är timlönen för en socialsekreterare barn och unga?

 

För att räkna ut timlönen för en socialsekreterare inom barn och unga kan man använda medianlönen som referenspunkt, som i detta fall är 36 200 kronor per månad. En vanlig heltidsanställning innebär vanligtvis 40 timmars arbetsvecka, vilket blir 173,33 timmar per månad i genomsnitt. Om man delar medianlönen på antalet arbetstimmar får man en uppskattad timlön på cirka 209 kronor. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att enskilda löner kan variera beroende på erfarenhet, arbetsgivare och andra faktorer.

 

Hur är det att jobba som socialsekreterare barn och unga inom bemmaning?

 

Att jobba som socialsekreterare inom barn och unga via en bemanningsbyrå innebär att man är anställd av bemanningsföretaget och hyrs ut till olika arbetsgivare, oftast kommuner, för att täcka upp för personalbrist eller vid tillfälliga behov. Det kan finnas både för- och nackdelar med att jobba inom bemanning som socialsekreterare.

 

 • Fördelar:
 • Flexibilitet - Man kan ha möjlighet att själv välja vilka uppdrag man vill ta och när man vill jobba.
 • Variation - Man får chansen att arbeta på olika arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter, vilket kan ge värdefulla erfarenheter och bredda ens kompetens.
 • Lönen - Bemanningsanställda kan ibland ha högre löner än fast anställda, beroende på efterfrågan och arbetsgivare.
 • Nackdelar:
 • Otrygghet - Att vara anställd via en bemanningsbyrå kan innebära en viss otrygghet i form av tillfälliga anställningar och osäkerhet kring framtida uppdrag.
 • Integration - Det kan vara svårt att känna sig som en del av arbetsgruppen när man ständigt byter arbetsplats och kollegor.
 • Arbetsbelastning - Bemanningsanställda kan ibland förväntas att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, vilket kan vara stressande och kräva mycket anpassningsförmåga.

Om man trivs med variation och flexibilitet kan det vara en bra möjlighet att jobba som socialsekreterare inom barn och unga via en bemanningsbyrå. Det är dock viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra och fundera på vad som passar ens personliga preferenser och livssituation bäst.

 

Hur är det att jobba som socialsekreterare barn och unga fast som konsult?

 

Att jobba som konsult inom socialsekreterare för barn och unga kan innebära en del skillnader jämfört med att vara fast anställd. Som konsult har man ofta möjlighet att välja uppdrag och arbetsplatser, vilket kan ge en större variation i arbetet och möjlighet att skaffa sig erfarenhet från olika typer av verksamheter. Det kan också ge en större flexibilitet i arbetslivet, eftersom man själv kan påverka när man tar uppdrag och hur långa de är.

 

En annan aspekt av att jobba som konsult är att man ofta har ett eget ansvar för att sköta sin egen administration och ekonomi, exempelvis genom att fakturera sina kunder och betala skatter och avgifter. Det kan vara både en fördel och en nackdel, beroende på hur man ser på det. Å ena sidan får man mer kontroll över sin egen ekonomi, å andra sidan kan det innebära merarbete och ansvar.

 

Som konsult kan man också ha en mindre trygg anställning, eftersom man inte har samma anställningsskydd som en fast anställd. Det kan dock vara möjligt att få en viss trygghet genom att vara ansluten till en konsultbyrå eller liknande, som erbjuder en viss grundtrygghet och hjälp med att hitta uppdrag.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en socialsekreterare barn och unga lön?

 

Erfarenhet påverkar lönen för en socialsekreterare inom barn och unga i viss mån. En person med mer erfarenhet och kompetens inom yrket kan ofta förhandla sig till en högre lön än en person som är ny i yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 36200 kronor, medan de som befinner sig i det lägre löneskiktet (10:e percentilen) tjänar omkring 31100 kronor och de som befinner sig i det högre löneskiktet (90:e percentilen) tjänar omkring 42800 kronor.

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen för en socialsekreterare även påverkas av andra faktorer, såsom arbetsplatsens storlek, geografiska läge och arbetsgivarens ekonomiska situation. Dessutom kan lönen förhandlas individuellt, vilket innebär att det kan finnas stora variationer mellan olika individers löner inom samma yrkeskategori.

 

Vad har en socialsekreterare barn och unga för livslön?

 

Att räkna ut en exakt livslön för en socialsekreterare inom barn och unga är svårt, eftersom det beror på en rad olika faktorer såsom individens löneutveckling över tid, pensionsavsättningar, eventuella perioder av arbetslöshet och så vidare. Livslönen är summan av alla inkomster under en persons yrkesverksamma liv, och kan variera kraftigt mellan olika individer.

 

Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik och antar att en socialsekreterare inom barn och unga arbetar i 45 år med en genomsnittlig månadslön på 36800 kronor, skulle den totala livslönen uppgå till cirka 19 872 000 kronor. Detta är dock en förenklad och generell beräkning som inte tar hänsyn till individuella variationer i löneutveckling, arbetslivets längd och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet.

 

Hur kan man löneförhandla som socialsekreterare barn och unga?

 

För att lyckas med löneförhandling som socialsekreterare inom barn och unga finns det flera steg att följa. Här är några tips för att förbereda sig inför en löneförhandling:

 

 • 1. Samla information om löner inom yrket. Använd SCB:s lönestatistik för att få en uppfattning om medianlönen (36200 kr), samt lönespannet inom yrket, från de lägre percentilerna (31100 kr) till de högre (42800 kr).
 • 2. Reflektera över din egen kompetens, erfarenhet och prestationer på jobbet. Har du genomgått relevant vidareutbildning, tagit på dig extra ansvar eller haft en positiv inverkan på verksamheten? Detta kan ge dig argument för att be om en högre lön.
 • 3. Förbered en tydlig och konkret motivering för varför du anser att du förtjänar en högre lön. Det kan vara bra att skriva ner dina argument och öva inför lönesamtalet.
 • 4. Tänk på att vara realistisk i dina lönekrav. Om du begär en lön som är mycket högre än vad som är normalt inom yrket kan det uppfattas som orealistiskt och minska dina chanser att få igenom en löneökning.
 • 5. Var beredd på att förhandla och kompromissa. Det kan hända att arbetsgivaren inte kan möta dina exakta lönekrav, men kanske kan erbjuda andra förmåner eller kompensationer istället.

Hur skiljer sig en socialsekreterare barn och unga lön mellan män och kvinnor?

 

Det är viktigt att poängtera att löneskillnader mellan män och kvinnor för samma yrke kan variera beroende på olika faktorer, såsom erfarenhet, utbildning och arbetsplats. Det finns dock ingen exakt siffra som visar löneskillnaden mellan män och kvinnor för socialsekreterare inom barn och unga i den aktuella statistiken från SCB. För att få en mer exakt bild av löneskillnaden mellan män och kvinnor inom yrket är det viktigt att ta hänsyn till dessa faktorer och jämföra löner mellan individer med liknande erfarenhet, utbildning och arbetsplats. Generellt sett är det dock viktigt att arbeta för jämställda löner och att alla anställda, oavsett kön, får betalt efter kompetens och prestationer på jobbet.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som socialsekreterare barn och unga?

 

Socialsekreterare inom barn och unga arbetar oftast inom den offentliga sektorn, exempelvis på kommuner och socialtjänsten. Lönenivåerna inom den offentliga sektorn kan vara något lägre än inom den privata sektorn, men det är viktigt att notera att löneskillnaderna kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, region och anställningsvillkor. Generellt sett är lönenivåerna för socialsekreterare inom barn och unga något högre inom storstadsregioner jämfört med mindre orter och glesbygd. Det kan även finnas möjligheter att tjäna mer inom den privata sektorn, exempelvis på privata behandlingshem eller konsultfirmor, men dessa tjänster kan vara mer begränsade och konkurrensen om jobben kan vara högre.

 

I vilken region tjänar man bäst som socialsekreterare barn och unga?

 

Lönen för en socialsekreterare inom barn och unga kan variera beroende på region och arbetsgivare. Generellt sett kan man säga att lönerna är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, samt i kommuner med hög efterfrågan på socialsekreterare. Det är dock viktigt att ha i åtanke att levnadskostnaderna också ofta är högre i dessa regioner. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en socialsekreterare inom barn och unga på 36 200 kronor. Det är svårt att säga exakt vilken region som erbjuder den högsta lönen, men storstadsregionerna är generellt sett mer konkurrenskraftiga på lönefronten.

 

Vad jobbar en socialsekreterare barn och unga med?

 

En socialsekreterare inom barn och unga arbetar med att stödja och skydda barn och ungdomar som befinner sig i utsatta situationer. Det kan handla om att utreda och fatta beslut om insatser för att förbättra barns och ungdomars livssituation, samt att följa upp och utvärdera dessa insatser. Arbetsuppgifterna kan inkludera att:

 

 • Utreda anmälningar om barn som far illa eller riskerar att fara illa.
 • Samverka med andra aktörer, som exempelvis skola, polis, och sjukvård, för att säkerställa barnets bästa.
 • Fatta beslut om insatser, såsom familjehem eller stöd i hemmet.
 • Upprätta och uppdatera genomförandeplaner och utvärdera insatserna.
 • Stötta och vägleda barn och deras familjer i deras kontakter med myndigheter och andra instanser.

 

Socialsekreterare inom barn och unga spelar en viktig roll i att säkerställa att barn och ungdomar får det stöd och skydd de behöver för att kunna utvecklas och må bra. Det är ett ansvarsfullt och utmanande arbete som kräver goda kunskaper om lagstiftning, barns utveckling och behov, samt förmåga att samarbeta och kommunicera med olika aktörer.

 

Hur blir man socialsekreterare barn och unga?

 

För att bli socialsekreterare inom barn och unga krävs en akademisk utbildning inom socialt arbete. Det vanligaste är att man utbildar sig till socionom, vilket är en 3,5-årig högskoleutbildning som leder till en kandidatexamen i socialt arbete. Utbildningen innefattar både teoretiska studier och praktiska moment, såsom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där man får möjlighet att arbeta på en arbetsplats inom socialtjänsten. Efter examen söker man anställning som socialsekreterare, gärna med inriktning mot barn och unga. Det kan vara en fördel att ha erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, exempelvis genom praktik, ideellt engagemang eller tidigare anställningar, för att öka chanserna att få jobb inom detta område.

 

Det finns även möjlighet att komplettera sin socionomexamen med vidareutbildningar och specialiseringar inom området barn och unga, såsom barnskydd, familjerätt eller ungdomspsykiatri. Detta kan vara en fördel för att fördjupa sina kunskaper och öka sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden.