Vilken lön har en sjuksköterska inom medicin och kirurgi?

40 900 krMedellön sjuksköterska inom medicin och kirurgi
37 000 kr25:e %
43 700 kr75:e %
48 300 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Malmö
56 000 kr
Falun
51 800 kr
Västerås
50 200 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket sjuksköterska inom medicin och kirurgi
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Sjuksköterska inom medicin och kirurgi! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket sjuksköterska inom medicin och kirurgi. Statistiken är hämtad från SCB.

Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket sjuksköterska inom medicin och kirurgi. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en sjuksköterska inom medicin och kirurgi i månadslön?

 

En sjuksköterska inom medicin och kirurgi har i genomsnitt en månadslön på 40 900 kr. Lönen kan dock variera beroende på erfarenhet, ansvarsområden och arbetsplats. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnittsvärde och det finns både sjuksköterskor som tjänar mer och mindre än detta belopp.

 

Vad har en sjuksköterska inom medicin och kirurgi i medianlön?

 

Medianlönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi är 40 000 kr. Medianlönen är det belopp där hälften av sjuksköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det är ett mer rättvisande mått på den "typiska" lönen än genomsnittslönen, eftersom det inte påverkas av extremt höga eller låga löner i samma utsträckning.

 

Vad har en sjuksköterska inom medicin och kirurgi i ingångslön?

 

Ingångslönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi ligger ofta något lägre än genomsnittslönen, eftersom det är den lön som en sjuksköterska får när hen börjar sin karriär inom yrket. Enligt lönestatistiken ligger ingångslönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi på cirka 34 400 kr, vilket motsvarar den lägsta decilen (10 %) av löneskalan. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingångslönen kan variera mellan olika arbetsgivare och regioner.

 

Vad är genomsnittslönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi?

 

Genomsnittslönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi är 40 900 kr i månaden. Detta värde representerar den genomsnittliga lönen för alla sjuksköterskor inom detta område, oavsett erfarenhet och arbetsplats. Genomsnittslönen ger en bra bild av hur lönenivån för sjuksköterskor inom medicin och kirurgi ser ut i stort, men det är också viktigt att ta hänsyn till medianlönen och lönespridningen för att få en mer detaljerad bild av löneläget inom yrket.

 

Hur mycket tjänar en sjuksköterska inom medicin och kirurgi efter skatt (nettolön)?

 

En sjuksköterska inom medicin och kirurgi har en genomsnittlig bruttolön på 40 900 kr per månad. Efter skatt blir nettolönen lägre och varierar beroende på vilken kommun man bor i och vilka avdrag man har rätt till. Generellt sett kan man räkna med att cirka 30% av bruttolönen går till skatt, vilket innebär att en sjuksköterska inom medicin och kirurgi får ut cirka 28 630 kr i nettolön per månad. Det är dock viktigt att notera att individuella variationer kan förekomma och att detta är en uppskattning.

 

Vad är timlönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi?

 

Timlönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och kollektivavtal. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi på 40 000 kr per månad. Om vi utgår från en heltidsanställning om 40 timmar per vecka och 4,33 veckor per månad, blir timlönen cirka 231 kr. Det är dock viktigt att notera att detta är en uppskattning och att individuella variationer kan förekomma, samt att lönerna kan vara högre vid obekväm arbetstid som kvällar, nätter och helger.

 

Hur är det att jobba som sjuksköterska inom medicin och kirurgi inom bemmaning?

 

Att arbeta som sjuksköterska inom medicin och kirurgi via en bemanningsfirma innebär att man är anställd av bemanningsföretaget och utför uppdrag på olika vårdinrättningar, såsom sjukhus och vårdcentraler. Det finns både för- och nackdelar med att arbeta inom bemanning:

 

 • Flexibilitet: Som sjuksköterska inom bemanning har man ofta större möjlighet att styra över sitt eget schema och välja vilka uppdrag man vill ta. Det kan innebära att man kan arbeta intensivt under en period och sedan ta ledigt, eller att man kan kombinera sitt arbete med andra åtaganden.
 • Variation: Man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och inom olika specialiteter, vilket kan vara både utmanande och lärorikt. Det ger även en bred erfarenhet och möjlighet att bygga upp ett stort kontaktnät inom vården.
 • Lön: Lönerna är ofta högre inom bemanning jämfört med att vara fast anställd, då bemanningsföretagen konkurrerar med varandra om att erbjuda attraktiva villkor för att locka sjuksköterskor. Dessutom kan man ibland få extra ersättning för att täcka resekostnader och boende om man arbetar långt från sin hemort.
 • Nackdelar: En del sjuksköterskor upplever att det kan vara stressigt att ständigt vara "ny" på arbetsplatsen och behöva anpassa sig till nya rutiner och kollegor. Det kan även vara svårt att känna sig som en del av arbetsgruppen när man arbetar på korta uppdrag. Beroende på bemanningsföretagets avtal kan det också vara mindre förmånliga anställningsvillkor gällande exempelvis semester och pension.

 

Hur är det att jobba som sjuksköterska inom medicin och kirurgi fast som konsult?

 

Att jobba som konsultsjuksköterska inom medicin och kirurgi innebär att man inte är anställd av en specifik arbetsgivare, utan istället hyrs in av olika arbetsgivare för att utföra sitt arbete. Detta kan innebära att man arbetar på många olika arbetsplatser och får möjlighet att utvecklas genom att möta olika arbetsmiljöer, patientgrupper och arbetsrutiner. Det kan vara både spännande och utmanande att ständigt anpassa sig till nya situationer och att få möjlighet att lära sig av olika kollegor och arbetsmetoder.

 

Som konsult kan man också ha en viss frihet att välja när och var man vill arbeta, samt möjlighet att förhandla om sin lön. Detta kan vara attraktivt för många sjuksköterskor som söker större flexibilitet i sitt yrkesliv. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet, då man inte alltid vet när och var nästa uppdrag kommer ifrån. Dessutom kan det vara svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och patienter eftersom man rör sig mellan olika arbetsplatser. Det är viktigt att vara anpassningsbar och ha god kommunikationsförmåga för att trivas som konsultsjuksköterska inom medicin och kirurgi.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en sjuksköterska inom medicin och kirurgis lön?

 

Erfarenhet har en betydande inverkan på en sjuksköterskas lön inom medicin och kirurgi. En nyutexaminerad sjuksköterska kan förvänta sig en ingångslön i storleksordningen 34400 kr per månad, medan en mer erfaren sjuksköterska med flera års erfarenhet kan tjäna över 43700 kr per månad. I den övre delen av löneskalan, där endast 10% av sjuksköterskorna befinner sig, kan lönen uppgå till 48300 kr per månad. Erfarenhet, kompetens och ansvarsområden är några av de faktorer som kan påverka lönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen även kan variera beroende på arbetsgivare, geografisk placering och individuella förhandlingar.

 

Vad har en sjuksköterska inom medicin och kirurgi för livslön?

 

En livslön för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi är svår att exakt beräkna, eftersom den beror på flera faktorer såsom löneutveckling, antal arbetade år, eventuella specialistutbildningar och karriärutveckling. Om vi utgår från den genomsnittliga lönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi, vilken är 40900 kr per månad, och antar att personen arbetar i 40 år, skulle en uppskattad livslön bli omkring 19632000 kr (utan att ta hänsyn till eventuell löneökning över tid och inflation).

 

Det är viktigt att betona att detta är en förenklad beräkning och att en sjuksköterskas faktiska livslön kan variera beroende på individuella omständigheter och förändringar på arbetsmarknaden. Det är också möjligt att en sjuksköterska inom medicin och kirurgi väljer att vidareutbilda sig till exempelvis specialistsjuksköterska, vilket kan leda till en högre livslön. I slutändan är det många faktorer som påverkar en sjuksköterskas livslön, och det är viktigt att vara medveten om dessa när man planerar sin karriär och ekonomi.

 

Hur kan man löneförhandla som sjuksköterska inom medicin och kirurgi?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet och kan hjälpa dig att få en högre lön som sjuksköterska inom medicin och kirurgi. Här är några steg du kan följa för att förbereda dig inför löneförhandlingen:

 

 1. Undersök lönestatistik: Kolla upp lönestatistik för sjuksköterskor inom medicin och kirurgi för att få en uppfattning om marknadslönen. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrkesgruppen på 40 000 kr, medan 25:e percentilen ligger på 37 000 kr och 75:e percentilen på 43 700 kr.
 2. Förbered argument: Fundera över vilka argument du har för att motivera en högre lön. Det kan handla om dina erfarenheter, utbildning, kompetenser och prestationer på jobbet.
 3. Var tydlig med dina förväntningar: När du går in i löneförhandlingen, var tydlig med vad du vill åstadkomma och var beredd att förhandla. Om du exempelvis siktar på en lön på 43 700 kr (75:e percentilen), kan du förklara varför du anser att din kompetens och prestation motsvarar det löneanspråket.
 4. Fokusera på dina meriter: Under förhandlingen, betona dina prestationer och hur de har bidragit till arbetsplatsen. Ge konkreta exempel och beskriv hur du har utvecklats inom yrket.
 5. Öva på att förhandla: Löneförhandling kan vara en utmaning, så öva gärna med en vän eller kollega innan du går in i den verkliga situationen. Det kan hjälpa dig att känna dig mer säker och förberedd.

Hur skiljer sig en sjuksköterska inom medicin och kirurgi lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s lönestatistik finns det generellt en löneskillnad mellan män och kvinnor inom sjuksköterskeyrket, även om skillnaderna kan variera beroende på arbetsplats och sektor. Det är viktigt att arbeta för jämställda löner och att löneskillnader mellan könen minskar. För att säkerställa detta, är det bra att vara medveten om lönestatistik och att löneförhandla utifrån dina meriter och prestationer, snarare än kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som sjuksköterska inom medicin och kirurgi?

 

Lönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi kan variera beroende på sektor. Generellt sett kan man säga att privata sektorn ofta erbjuder högre löner än offentliga sektorn, men det finns även undantag. Det är viktigt att undersöka lönenivåer för olika arbetsgivare och att ta hänsyn till andra faktorer som arbetsmiljö, karriärmöjligheter och förmåner när man väljer arbetsplats. Det kan också vara bra att överväga möjligheten att arbeta inom bemanningsföretag, då dessa ibland erbjuder högre löner och flexibla arbetstider för sjuksköterskor inom medicin och kirurgi.

 

I vilken region tjänar man bäst som sjuksköterska inom medicin och kirurgi?

 

Lönen för en sjuksköterska inom medicin och kirurgi varierar mellan olika regioner i Sverige. Generellt sett kan lönen vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är dock viktigt att notera att levnadskostnaderna också kan vara högre i dessa områden. En sjuksköterska inom medicin och kirurgi kan i genomsnitt tjäna runt 40 000 kronor per månad, med en lägre kvartil på 37 000 kronor och en övre kvartil på 43 700 kronor. För att få en mer exakt bild av löneläget i en specifik region rekommenderas det att kolla upp aktuell lönestatistik och jämföra med de lokala kollektivavtalen.

 

Vad jobbar en sjuksköterska inom medicin och kirurgi med?

 

En sjuksköterska inom medicin och kirurgi arbetar med att vårda, behandla och stödja patienter som genomgår medicinska eller kirurgiska behandlingar. Detta innebär att sjuksköterskan har en bred och varierad arbetsdag där de kan komma i kontakt med många olika typer av patienter och sjukdomstillstånd. Arbetsuppgifterna kan inkludera:

 

 • Bedöma och övervaka patientens hälsotillstånd och vitala funktioner
 • Administrera läkemedel och behandlingar enligt ordination från läkare
 • Assistera vid medicinska och kirurgiska ingrepp
 • Utföra omvårdnadsåtgärder, såsom sårbehandling och hygien
 • Informera och stödja patienter och deras anhöriga om sjukdom, behandling och rehabilitering
 • Samarbeta med andra professioner inom vårdteamet för att säkerställa bästa möjliga vård och behandling för patienten

 

Hur blir man sjuksköterska inom medicin och kirurgi?

 

För att bli sjuksköterska inom medicin och kirurgi krävs det först och främst att man genomgår en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå. Sjuksköterskeprogrammet är en treårig utbildning som leder till en kandidatexamen i omvårdnad. Efter avslutad utbildning och erhållen legitimation som sjuksköterska från Socialstyrelsen kan man söka arbete inom medicin och kirurgi på sjukhus, vårdcentraler eller andra vårdinrättningar.

 

För att specialisera sig inom medicin och kirurgi kan det vara fördelaktigt att skaffa sig erfarenhet och kompetens inom dessa områden genom att arbeta på till exempel en medicin- eller kirurgavdelning. Det finns även möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska inom exempelvis kirurgisk vård eller medicinsk vård, vilket innebär en ettårig utbildning på avancerad nivå. Denna utbildning ger fördjupade kunskaper och färdigheter inom det valda området och kan öka möjligheterna för karriärutveckling och högre löner inom medicin och kirurgi.