Vilken lön har en lärare grundskola årskurs 7-9?

36 600 krMedellön lärare grundskola årskurs 7-9
33 000 kr25:e %
40 800 kr75:e %
44 500 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Västerås
56 267 kr
Uppsala
53 500 kr
Ale
53 150 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket lärare grundskola årskurs 7-9
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Lärare grundskola årskurs 7-9! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket lärare grundskola årskurs 7-9. Statistiken är hämtad från SCB.

Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket lärare grundskola årskurs 7-9. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en lärare grundskola årskurs 7-9 i månadslön?

 

En lärare som arbetar i grundskola årskurs 7-9 har en genomsnittlig månadslön på 36 600 kronor. Detta är en siffra som baseras på SCB:s senaste lönestatistik och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning och arbetsplats. Det är viktigt att komma ihåg att lönen kan variera något och detta är endast ett genomsnittligt värde.

 

Vad har en lärare grundskola årskurs 7-9 i medianlön?

 

Medianlönen för en lärare i grundskola årskurs 7-9 är 37 100 kronor. Medianlönen innebär att hälften av lärarna i denna yrkeskategori tjänar mer än detta belopp och hälften tjänar mindre. Det är ett värde som kan ge en mer rättvisande bild av den typiska lönen för en lärare i grundskola årskurs 7-9, eftersom det inte påverkas lika mycket av extremvärden som genomsnittslönen.

 

Vad har en lärare grundskola årskurs 7-9 i ingångslön?

 

Ingångslönen för en lärare i grundskola årskurs 7-9 kan variera, men enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta 10%-delen av lönerna på 27 200 kronor. Det är viktigt att notera att detta är en siffra som kan förändras beroende på olika faktorer, såsom utbildning, arbetsplats och region. Ingångslönen kan också förhandlas individuellt mellan den anställda och arbetsgivaren.

 

Vad är genomsnittslönen för en lärare grundskola årskurs 7-9?

 

Genomsnittslönen för en lärare i grundskola årskurs 7-9 är 36 600 kronor i månaden. Denna siffra baseras på SCB:s senaste lönestatistik och kan variera beroende på olika faktorer, såsom erfarenhet, utbildning och arbetsplats. Genomsnittslönen ger en indikation på den normala lönenivån för lärare i denna yrkeskategori, men det är viktigt att komma ihåg att det kan finnas individuella variationer.

 

Hur mycket tjänar en lärare grundskola årskurs 7-9 efter skatt (nettolön)?

 

En lärare i grundskolan för årskurs 7-9 har en genomsnittlig månadslön på 37 100 kr enligt SCB:s senaste lönestatistik. Efter skatt blir nettolönen lägre, men exakt hur mycket beror på individens skattesats och personliga avdrag. Genom att använda en skattetabell eller kalkylator kan man få en uppskattning av nettolönen. För en person med en månadslön på 37 100 kr och en genomsnittlig skattesats kan nettolönen ligga runt 26 000 - 28 000 kr per månad. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den verkliga nettolönen kan variera beroende på ens personliga situation och skattesats.

 

Vad är timlönen för en lärare grundskola årskurs 7-9?

 

För att räkna ut timlönen för en lärare i grundskola årskurs 7-9 behöver man veta antalet arbetstimmar per månad. En lärare har vanligtvis en arbetstid på 40 timmar i veckan, vilket innebär cirka 173 timmar per månad (40 timmar x 52 veckor / 12 månader). Om vi utgår från den genomsnittliga månadslönen på 37 100 kr, kan vi räkna ut timlönen enligt följande formel: månadslön / antal arbetstimmar per månad. I detta fall blir timlönen ungefär 214 kr (37 100 kr / 173 timmar). Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera beroende på ens anställningsvillkor och arbetstid.

 

Hur är det att jobba som lärare grundskola årskurs 7-9 inom bemmaning?

 

Att jobba som lärare i grundskola årskurs 7-9 inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika skolor för att täcka upp för ordinarie personal vid till exempel sjukdom, föräldraledighet eller andra tillfälliga behov. Erfarenheter av att arbeta inom bemmaning kan variera, men några aspekter som kan vara viktiga att överväga är följande:

 

 • Variation i arbetsmiljö: Som bemanningslärare får man möjlighet att arbeta på olika skolor och med olika arbetsuppgifter, vilket kan vara både utvecklande och utmanande. Man får en bred erfarenhet av olika pedagogiska metoder och arbetsmiljöer, vilket kan vara värdefullt för den egna yrkesutvecklingen.
 • Flexibilitet: Att jobba inom bemanning kan innebära en större flexibilitet i arbetstid och arbetsbelastning, eftersom man ofta kan välja vilka uppdrag man vill ta och hur mycket man vill arbeta. Det kan dock också innebära en viss otrygghet i form av osäkra arbetstider och inkomst.
 • Lön och anställningsvillkor: Lön och anställningsvillkor kan variera mellan olika bemanningsföretag och uppdrag. Det är viktigt att noga läsa igenom anställningsavtalet och förhandla om lön och villkor om det behövs.
 • Sociala aspekter: Som bemanningslärare kan det vara svårt att bygga långvariga relationer med kollegor och elever, eftersom man ofta byter arbetsplats. Det kan innebära en känsla av otrygghet och isolering för vissa, medan andra kan uppskatta möjligheten att träffa nya människor och knyta kontakter inom yrket.

 

Sammanfattningsvis kan arbetet som lärare i grundskola årskurs 7-9 inom bemmaning erbjuda både utmaningar och möjligheter. Det kan vara en bra möjlighet att få erfarenhet av olika skolor och arbetsmiljöer, men det krävs också en viss anpassningsförmåga och flexibilitet. Som bemanningslärare är det viktigt att vara medveten om sina rättigheter och skyldigheter, och att noggrant överväga anställningsvillkor och arbetsmiljö innan man accepterar ett uppdrag.

 

Hur är det att jobba som lärare grundskola årskurs 7-9 fast som konsult?

 

Att jobba som lärare i grundskolan för årskurs 7-9 som konsult kan innebära en del skillnader jämfört med att vara fast anställd. Som konsult är du oftast anställd av ett bemanningsföretag eller jobbar på uppdrag för olika skolor. Detta innebär att du kan få möjlighet att arbeta på flera olika skolor och med olika arbetsmiljöer och kollegor. Det kan vara både utvecklande och utmanande, och bidra till att du får en bredare erfarenhet och kompetens inom ditt yrke.

 

Som konsult kan du också ha mer flexibilitet i ditt arbete, till exempel när det gäller arbetstider och semester. Dock kan det finnas en viss osäkerhet kring uppdragen, då de kan vara tidsbegränsade och det kan vara svårt att veta hur länge de varar. Det kan också vara mindre möjligheter till att påverka skolans verksamhet och att följa upp elevernas utveckling på lång sikt, eftersom du kanske inte är kvar på samma skola under hela läsåret. Lön och anställningsförmåner kan variera beroende på bemanningsföretaget och de avtal som gäller för konsulter inom utbildningssektorn.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en lärare grundskola årskurs 7-9:s lön?

 

Erfarenhet spelar en viss roll när det gäller lönen för en lärare i grundskolan för årskurs 7-9. En lärare som är i början av sin karriär och har mindre erfarenhet kan förvänta sig en lägre lön, medan en mer erfaren lärare med flera års arbetslivserfarenhet oftast har en högre lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger lönen för de 10% lägst avlönade lärarna på cirka 27 200 kronor i månaden, medan de 25% lägst avlönade ligger på cirka 33 000 kronor i månaden. Däremot kan de 75% bäst avlönade lärarna förvänta sig en lön på cirka 40 800 kronor i månaden, och de 90% bäst avlönade på cirka 44 500 kronor i månaden.

 

Det är dock viktigt att notera att lönen för lärare även kan påverkas av andra faktorer, såsom utbildningsnivå, specialistkompetenser, arbetsgivarens storlek och ekonomiska resurser samt den lokala arbetsmarknadssituationen. Kollektivavtal och individuella förhandlingar med arbetsgivaren kan också påverka lönenivån. För konsulter kan lönen variera beroende på bemanningsföretagets avtal och ersättningsmodeller.

 

Vad har en lärare grundskola årskurs 7-9 för livslön?

 

En livslön är svår att exakt beräkna, eftersom det finns många variabler som påverkar en individs inkomst under hela yrkeslivet. Dessa variabler inkluderar löneutveckling, arbetstid, perioder av arbetslöshet, föräldraledighet, sjukskrivning och pension. Men om vi utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en lärare i grundskolan för årskurs 7-9 arbetar i genomsnitt 40 år med en medianlön på cirka 37 100 kronor i månaden, kan vi göra en förenklad uppskattning av livslönen.

 

Om läraren får denna medianlön under hela sin yrkeskarriär, skulle den totala inkomsten uppgå till cirka 17 784 000 kronor (37 100 kronor x 12 månader x 40 år). Detta är dock en grov uppskattning och det är viktigt att komma ihåg att lönen förmodligen kommer att förändras över tid på grund av faktorer som erfarenhet, inflation och löneutveckling inom yrket. Dessutom påverkar skatter och avgifter den faktiska inkomsten som läraren får behålla efter avdrag.

 

Hur kan man löneförhandla som lärare grundskola årskurs 7-9?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, även för lärare i grundskolan årskurs 7-9. Här följer några tips på hur du kan förbereda dig inför en löneförhandling som lärare:

 

 • Samla information om löneläget för lärare i din region och inom din yrkeskategori. Använd till exempel SCB:s lönestatistik som en utgångspunkt. Det kan vara bra att veta att medianlönen för lärare i grundskolan årskurs 7-9 ligger på 37100 kr per månad.
 • Förbered argument för varför du förtjänar en högre lön. Det kan handla om att du har vidareutbildat dig, tagit på dig mer ansvar eller visat goda resultat i ditt arbete.
 • Var tydlig med dina förväntningar. Bestäm i förväg vilken lön du anser vara rimlig, men var också beredd på att kompromissa och förhandla.
 • Var professionell och respektfull i dina förhandlingar. Lyssna på arbetsgivarens argument och motivera dina egna önskemål på ett konstruktivt sätt.

Kom ihåg att löneförhandlingar kan vara en långsiktig process och att det kan ta tid innan du uppnår den lön du önskar. Men genom att förbereda dig väl och förhandla på ett konstruktivt sätt ökar du dina chanser att lyckas.

 

Hur skiljer sig en lärare grundskola årskurs 7-9 lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik från SCB visar att det finns löneskillnader mellan män och kvinnor inom många yrkeskategorier, även bland lärare i grundskolan årskurs 7-9. Exakta siffror för löneskillnader mellan könen kan variera beroende på region, erfarenhet och andra faktorer, men generellt sett tenderar män att ha en något högre lön än kvinnor inom detta yrke.

 

Det är viktigt att arbeta för att minska löneskillnader mellan könen och säkerställa att alla lärare får en rättvis lön baserad på deras kompetens och prestationer, snarare än deras kön. Detta kan bland annat göras genom transparenta lönesystem och regelbundna löneöversyner.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som lärare grundskola årskurs 7-9?

 

Lärarlöner kan variera beroende på om man arbetar inom den offentliga eller privata sektorn. Generellt sett kan lönenivåerna vara något högre inom den privata sektorn, där konkurrensen om kvalificerade lärare kan vara större. Det är dock viktigt att notera att lönenivåerna kan variera mycket mellan olika privata skolor och att det inte alltid är en garanti för en högre lön att arbeta inom den privata sektorn.

 

För att få en uppfattning om lönenivåerna inom olika sektorer kan det vara bra att undersöka SCB:s lönestatistik och jämföra löner för lärare i grundskolan årskurs 7-9 inom offentlig och privat sektor. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra faktorer såsom anställningsvillkor, arbetsmiljö och karriärmöjligheter när man överväger vilken sektor man vill arbeta inom som lärare.

 

I vilken region tjänar man bäst som lärare grundskola årskurs 7-9?

 

Lönen för en lärare i grundskolan årskurs 7-9 kan variera beroende på flera faktorer, såsom erfarenhet, utbildning och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 37 100 kr per månad. Det är dock svårt att peka ut en specifik region där man tjänar bäst som lärare i grundskolan årskurs 7-9, eftersom lönevariationen kan förekomma inom samma region. Generellt kan man dock säga att lönen tenderar att vara högre i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö, där kostnadsnivån och konkurrensen om kvalificerade lärare är högre. Det är viktigt att ta hänsyn till levnadskostnader och andra faktorer när man funderar på var man vill arbeta som lärare.

 

Vad jobbar en lärare grundskola årskurs 7-9 med?

 

En lärare i grundskolan årskurs 7-9 har som huvuduppgift att undervisa och stödja elever i deras lärande och personliga utveckling. Detta innefattar att planera, genomföra och utvärdera lektioner inom sitt eller sina ämnesområden. Läraren ansvarar även för att följa upp elevernas kunskapsutveckling och sätta betyg. Andra arbetsuppgifter kan innefatta att:

 

 • Samverka med kollegor och skolledning för att utveckla skolans verksamhet och arbetsmiljö
 • Ha regelbunden kontakt med elevernas vårdnadshavare för att informera om elevernas utveckling och eventuella behov av stöd
 • Handleda och stödja elever i deras sociala utveckling och konflikthantering
 • Ansvara för och delta i skolans utvecklingssamtal och föräldramöten
 • Fortlöpande utveckla sin egen kompetens och pedagogiska metoder

Lärare i grundskolan årskurs 7-9 spelar en viktig roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö där eleverna ges möjlighet att utvecklas och nå sina mål. Det är ett ansvarsfullt och utmanande yrke som kräver engagemang, pedagogisk skicklighet och god kommunikationsförmåga.

 

Hur blir man lärare grundskola årskurs 7-9?

 

För att bli lärare i grundskolan årskurs 7-9 krävs det att man genomgår en lärarutbildning på högskolenivå. Utbildningen kan vara 4-5 år lång beroende på ämneskombination och inriktning. För att bli antagen till en lärarutbildning krävs det grundläggande behörighet samt särskild behörighet i form av vissa ämneskunskaper. I Sverige erbjuds flera olika lärarutbildningar, bland annat:

 

 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9
 • Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9

Efter att ha genomgått en lärarutbildning och tagit examen är man behörig att söka anställning som lärare i grundskolan årskurs 7-9. Det är även möjligt att komplettera sin lärarutbildning med ytterligare ämneskunskaper och pedagogiska kurser för att öka sin anställningsbarhet och bredda sin kompetens. Det finns även möjlighet att genomgå kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) för att bli behörig lärare om man redan har en akademisk examen inom ett relevant ämnesområde.