allalöner.se

Användarvillkor

Genom att besök och/eller använda funktionerna eller tjänsterna i Allalöner.se accepterar du dessa villkor och intygar därmed att du har tagit del av innehållet i dess helhet. Därtill är du informerad om att dessa villkor kan komma att förändras och att du själv är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om aktuella villkor som publiceras på den här sidan så snart de blir tillgängliga. Allalöner.se är en söktjänst som publicerar information om företag och deras löner. Datat har sitt ursprung hos myndigheter i form av allmänna handlingar. Informationen uppdateras kontinuerligt och inaktuell information gallras. I vissa fall inkluderas även data av privatpersoner efter verifiering gjord av ansvarig utgivare.

Ansvarsfrihet för information

Tjänsten Allalöner.se utges av företaget name som i största möjliga mån strävar efter att uppgifter som publiceras ska vara aktuella och korrekta. name frånsäger sig dock ansvar för felaktigheter i information som både kan ha sitt ursprung i den uppgiftsbärande källan, vanligtvis en myndighet - men också i den förädling som name genomför och applicerar på publicerade uppgifter.

Använding av information i kommersiellt syfte

Det är inte tillåtet att använda information som publiceras på Allalöner.se i syfte att skapa egna register eller insamla information om individer. Det är vidare strikt förbjudet att använda Allalöner.se som adresskälla för exempelvis direktmarknadsföring eller för registervård av egna databaser. name kan när som helst utan föregående dialog vidta rättsliga åtgärder mot skrapning eller otillåten hantering av information. name tillämpar i viss mån kontroller av användning av information och detektering av misstänkta åtgärder för skrapning. Informationen är avsedd exklusivt för beställaren och får inte publiceras vidare eller delas publikt.

Kontaktuppgifter

kontaktuppgifter§

121 49 Johanneshov

hej@allaloner.se